Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van 2017 2018 bestaat uit:
Voorzitter: Ellen de Rooij (leerkracht)
Secretaris: Menno Rasker (ouder)
Patty Petri (ouder)
Max van Engen (ouder)
Lisette van Elk (ouder)
Jetse de Jonge (leerkracht)
Rianne Haeke(leerkracht)
Stephanie Gouma (leerkracht
)

U kunt contact opnemen met de MRleden via het mailadres: mr@obssteigereiland.nl

Medezeggenschapsraad