Nieuws

Welkom

Welkom op de website van Montessorischool Steigereiland. U kunt met vragen de directeur van de school, Ella Duijnker, een mail sturen: directie@obssteigereiland.nl . Data live informatieochtenden (start 9.00 uur) voor belangstellende ouders 2020 op school zijn:9 september, 11 september, 6 oktober, 21 oktober, 4 november,13 november. Graag vooraf aanmelden via de mail (info@obssteigereiland.nl). I.v.m. de coronamaatregelen is er per informatiebijeenkomst beperkt plaats, u ontvangt een bevestiging per mail voor deelname. Lukken deze data niet? Stuur dan een mail aan de directeur (directie@obssteigereiland.nl, dan maken we zo mogelijk een andere afspraak.


Welcome to the website of Montessorischool Steigereiland. If you have any questions, you can send an email to the director of the school, Ella Duijnker: directie@obssteigereiland.nl. Dates live information mornings (starting 9.00 o'clock) for interested parents 2020 at school are: 9 September, 11 September, 6 October, 21 October, 4 November, 13 November . Please register in advance by email (info@obssteigereiland.nl). As a result of the corona measures parents are limited per information meeting, you will receive a confirmation by e-mail for participation. Are these data not working? Send an email to the director (directie@obssteigereiland.nl) and we will make another appointment if possible.


Welkom

Laatste nieuws

Alle informatie is ook beschikbaar via onze schoolapp, downloaden in de Appstore of playstore, zoek Basisschoolapp en vul Steigereiland in.