Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2021

Beste ouders,


Het voelt altijd als vanouds, mijn team en ik, ook al hebben we elkaar ruim 5 weken niet gezien. Vol hartelijkheid en warmte bespreken we onze zomervakanties en ervaringen, waarna we onze mouwen opstropen en starten met het werk. Natuurlijk willen we deze hartelijkheid en warmte vasthouden, een goede teamsfeer maakt ook een goede sfeer in de school en daar hebben alle kinderen profijt van.
Ja en hoe doe je dat dan met een team van ruim zestig collega’s waarbij je de coronamaatregelen in acht moet houden? Een groepje enthousiastelingen buigt zich over dit vraagstuk en zo hebben we deze maand onze eerste sfeer- en verbondenheidsopdracht: de SBF doet zijn intrede in het team. In het begin nog een beetje voorzichtig, maar na de eerste week kwamen we op stoom en wordt elk teamlid verrast met een attentie, verzorgd door een eigen Secret Best Friend, heerlijk geheimzinnig en spannend!

Ook ik vond een verrassing op mijn bureau, twee fotolijstjes met daarin een foto van mezelf met mijn kleindochter, net in augustus geboren. Een lijstje voor op mijn bureau op Steigereiland én een voor op het bureau op de andere school waar ik tijdelijk als waarnemend directeur aan de slag ben. Samen met een paar kleine plantjes om het daar ook gezellig te maken stond er op de begeleidende kaart. Zo attent en lief gedaan, daar word ik blij van! Wie mijn Secret Best Friend is? Ik weet het nog niet, ik vraag wat rond, maar niemand “weet” het en dat is juist het leuke van deze opdracht: je gaat met elkaar in gesprek en hoopt dat iemand zich verspreekt of hints geeft én je blijft in contact.

Vrijdag maakt de SBF zich bekend en ontvangen we een nieuwe sfeer opdracht, deze eerste is in ieder geval heel goed geslaagd!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

Volg ons:
Twitter: @bssteigereiland
Instagram: montessorischool_steigereiland

BELANGRIJKE DATA
23-08 Start startgesprekken groep 3 en 6
31-08 Onderbouw krijgt 3 lessen van de buitenjuf (elke week 1 les)
06-09 t/m 10/09 Projectweek circus
10-9 Eindvoorstelling circusproject via Live Stream Instagram
14-09 BBB, BBD en BBF op kamp
15-09 BBG, BBA en BBI op kamp
16-09 BBH en BBE op kamp
22-09 Studiedag team, kinderen vrij
23-09 Bezoek KinderKunst Biënnale MBC en MBB
24-09 Bezoek KinderKunst Biënnale MBA en MBF
28-09 Ouderbijeenkomst plusklas bovenbouw
30-09 Ouderbijeenkomst plusklas middenbouw
04-10 Onderbouw voorstelling André het Astronautje op school
05-10 Bezoek KinderKunst Biënnale MBG en MBH
06-10 Opening kinderboekenweek en voorleesontbijt
08-10 Voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
13-10 Sportdag onderbouw in school
14-10 t/m 15-10 Studiedagen team, kinderen vrij
16-10 t/m 24-10 Herfstvakantie

NIEUWE LEERLINGEN
Dit schooljaar zijn Yasmin, Feline, Siènna, Thijs, Ricky, Gisèlle, Pim Paul, Ari, Mette, Dez, Livia, Anouk, Oliver, Shane, Ivan, Adam, Sem, Khadija, Daniel, Youssef, Abir, Ivan, Miran, Maes, Rianne, Maxim, Leo, Rosa, Zoi en Marrit bij ons gestart. We heten ze van harte welkom en wensen ze een hele fijne tijd bij ons op school!

PERSONEELSNIEUWS
Elroy van Alfen, onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, is voor langere tijd met ziekteverlof. Hij werkt hard aan zijn herstel, hij gaat gelukkig elke dag een stapje vooruit. Elroy geniet van de vele kaarten en tekeningen van de kinderen, mocht u ook een kaartje willen sturen, dan kunt u de post afgeven bij Yvonne van de administratie, zij stuurt alles aan Elroy door.

Ado Kramer en Dorian Hollander zijn als vervangers aangesteld, zij geven de lessen bewegingsonderwijs gedurende de afwezigheid van Elroy. Ado staat op maandag, dinsdag en woensdag in de gymzaal, Dorian op donderdag en vrijdag. Op maandag geeft Dorian gymles aan de kleuters in het speellokaal.

Amber van Rijnberk is na de zomervakantie gestart als Leraar In Opleiding (LIO), zij werkt op donderdag en vrijdag in groep 345F. Babette Blaauboer is op maandag en woensdag aanwezig als onderwijsassistent, zij werkt in de klas samen met de leerkracht.

Arianne van der Moolen(onderwijsassistente)gaat op 16 september met zwangerschapsverlof. Half oktober verwacht zij haar tweede kindje. Helen van der Burg vervangt Arianne. We wensen Arianne een goede bevalling!

Alle nieuwe collega's heten we van harte welkom, veel plezier bij ons op school.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
Voor de zomervakantie is het NPO plan goedgekeurd door de medezeggenschapsraad en zijn we gestart met de uitvoering van de plannen. Het team is uitgebreid met nieuwe onderwijsondersteuners en elke klas heeft meerdere dagdelen een onderwijsondersteuner in de groep, zij werken mee met de leerkracht en geven extra begeleiding aan de kinderen in de klas. Ook de vakleerkracht uren zijn uitgebreid: er is een dag extra gym (voor de onderbouw), een dag yoga (voor onder- en middenbouw) en twee dagen dans (voor midden- en bovenbouw). Deze uitbreidingen zijn allemaal bekostigd uit de NPO gelden.

CORONA EN QUARANTAINE
In de afgelopen weken hebben we al een paar keer te maken gehad met positieve testuitslagen bij leerkrachten of kinderen. Als een leerkracht of leerling positief getest is, moet de hele klas tot nu toe in quarantaine, dit is nu al voor 4 klassen het geval geweest. Wellicht gaat het vanaf eind september anders, maar voor nu is dit nog niet aan de orde.
Wilt u een mail sturen aan Ella Duijnker (directie@obssteigereiland.nl) als uw kind positief getest is? Ella neemt dan direct contact op met de GGD en overlegt met de GGD over de maatregelen. Ouders van de kinderen in de desbetreffende klas ontvangen een mail van Ella met alle informatie, de leerkracht start met online thuisonderwijs. Na een negatieve uitslag op dag 5 mogen de kinderen weer uit quarantaine en naar school.

GOUDEN WEKEN EN STARTGESPREKKEN
Dit schooljaar zijn we weer begonnen we met de Gouden Weken. De Gouden weken zijn de eerste weken van het schooljaar, waarin we in alle groepen werken aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid. De kinderen stellen samen met de leerkracht de regels voor de groep op. Door middel van energizers en actieve werkvormen wordt de groepsvorming gestimuleerd, zo werken we samen aan een fijne groepssfeer.
Aan het begin van het schooljaar houden de leerkrachten uit midden- en bovenbouw startgesprekken met ouder(s) en kind. De gesprekken worden gehouden met de nieuwe kinderen in de groep. Leerkracht, ouders en kind maken kennis met elkaar in het gesprek, samen leggen ze een goede basis voor het komend schooljaar.

CIRCUSPROJECT
Deze activiteit is mogelijk dankzij uw ouderbijdrage.
Het afgelopen schooljaar hebben we veel activiteiten moeten schrappen voor de kinderen i.v.m. de corona maatregelen. Aan het eind van het vorig schooljaar hebben we een eerste activiteit georganiseerd: de goochelshow van Huub Cooijmans. Met zijn magische kast boeide hij alle kinderen en hebben we allemaal veel plezier gehad. Dit smaakte naar meer!

Afgelopen week was Huub Cooijmans terug op school, deze keer met een heel circusteam. Na een openingsvoorstelling op de maandag eindigden we de circusweek met een eigen circusvoorstelling. En wat voor een circusvoorstelling! Acrobaten, dieren, goochelaars, clown, jongleurs; allerlei acts kwamen voorbij. Ouders keken op de live-stream en genoten mee met de kinderen en het team, echt een topweek!

BOVENBOUW: 2-DAAGS SCHOOLREISJE
Dit jaar gaat de bovenbouw naar Summercamp Heino in Wijhe. De voorbereidingen zijn gereed en de boodschappen zijn gedaan, dus we zijn er helemaal klaar voor. De kinderen verzamelen op het plein om 8.45 uur op de dag van vertrek en ze zullen een dag later weer op school zijn rond 16.00 uur. We wensen de kinderen, begeleidende ouders en leerkrachten heel veel plezier!

MIDDENBOUW: KINDER KUNSTBIËNNALE
De middenbouw klassen gaan in september naar de Kinder KunstBiënnale in de Openbare Bibliotheek Amsterdam aan het Oosterdok. Alles op de biënnale expositie is gemaakt door kinderen! De Amsterdamse Kinder KunstBiënnale laat zien wat er gebeurt als kinderen samenwerken met kunstenaars. Kunst en cultuur vormt kinderen, ze doen nieuwe ervaringen en perspectieven op. Ze leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving te kijken. De KinderKunst Biënnale maakt zichtbaar wat cultuureducatie doet.
De kinderen volgen een interactieve rondleiding en gaan zelf aan de slag. Ze maken met kunstdocenten een biënnale souvenir: een aandenken aan de tentoonstelling.

ONDERBOUW: VOORSTELLING ANDRÉ HET ASTRONAUTJE
De onderbouw klassen bezoeken in oktober een theatervoorstelling op school. In deze solovoorstelling, met o.a. de stem van André Kuipers en soundscapes van componist en muziek kunstenaar Daan van West, maken de kinderen op speelse wijze kennis met de ruimtevaart, het leven als astronaut én met onze kwetsbare planeet. Het is een theatrale vertaling van Kuipers’ boek André het Astronautje, waarin hij laat zien hoe wondermooi de aarde is, dat techniek en wetenschap superleuk zijn en hoe gaaf het is om dromen waar te maken.

KINDERBOEKENWEEK EN VOORLEESONTBIJT
Deze activiteit is mogelijk dankzij uw ouderbijdrage.
De kinderboekenweek 2021 (6 t/m 17 oktober) staat in het teken van ‘Worden wat je wil’. Traditioneel openen we de Kinderboekenweek op het plein met een openingsact, passend binnen het thema. Na de opening gaan alle kinderen weer naar binnen en start het voorleesontbijt. Verdere informatie volgt nog per mail.

Ook dit jaar kan er weer gespaard worden voor boeken in de schoolbibliotheek.. Als u tussen 6 en 17 oktober een boek koopt bij Ijburg boeken, kunt u de bon bij de leerkracht inleveren. De school krijgt dan in november een cheque voor 20% van het totaalbedrag van de kassabonnen.

SCHOOLGIDS
Over enkele weken vindt u de schoolgids 2021-2022 op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden.

STEPS, SKATES EN SKATEBOARDS
Steps, skates en skateboards zijn struikelblokken in de gangen. Daarom mogen deze attributen niet mee de school in. Ook tijdens het buitenspelen mogen de steps, skates en skateboards niet worden gebruikt, vandaar ons verzoek om deze thuis te laten. Wilt u dit -indien van toepassing- met uw kind bespreken?

BERICHT VAN DE OUDER- EN KINDADVISEUR, JOB RAVELLI
Ook dit jaar ben ik als ouder- en kindadviseur verbonden aan de school. Ik ben er voor alle ouders en kinderen die advies of ondersteuning kunnen gebruiken t.a.v. opgroeien en opvoeden. Ook kan ik helpen bij het aanvragen van sport- en cultuurfondsen en specialistische hulp.

Elke vrijdagochtend van 08:30 uur tot 9:30 uur ben ik aanwezig op school, in het kleine gebouw tegenover het grote blauwe schoolgebouw. U kunt gratis en vrijblijvend langskomen met uw vraag. Vindt u het fijner om buiten school af te spreken, bijvoorbeeld bij u thuis, online of bij het Ouder en Kindteam op IJburg (pampuslaan 26), dan kan dat natuurlijk ook.
U kunt mij bellen op 06-34266776 of mailen naar j.ravelli@oktamsterdam.nl

Ik ben onafhankelijk van school en overleg niet met school zonder toestemming van ouders. Wel kan het helpend zijn om samen te werken met school, maar dit zal altijd eerst besproken worden met ouders.

STADSPAS EN OUDERBIJDRAGE
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Yvonne Gelmers van de administratie. Zij scant de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief de kosten voor het schoolreisje van onder- en middenbouw, op de rekening van de school stort. Het meerdaagse schoolreisje van de bovenbouw wordt niet vergoed door de gemeente. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op de website of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

AANVRAAG VAN JEUGDSPORTFONDS
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. De aanvraag voor het jeugdsportfonds Amsterdam werd tot voor kort gedaan door de school. Inmiddels kunt u ook zelf de aanvraag doen via Stichting Sina Als het niet lukt om zelf de aanvraag te doen mag u altijd bij de schooladministratie hulp vragen, dan vullen we de aanvraag samen met u in.

WIJZIGING GEGEVENS
Wilt u wijzigingen in uw gegevens (mobiele nummer, telefoon werk, e-mailadres) aan de leerkracht van uw kind doorgeven én aan Yvonne Gelmers van de administratie? Yvonne ontvangt de gegevens het liefst per mail (administratie@obssteigereiland.nl).

SCHOOLVAKANTIES 2021 2022
Eerste schooldag 16 augustus 2021
Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 dec 2021 t/m 9 jan 2022
Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari 2021
Paasvakantie 15 t/m 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartvakantie 26 t/m 29 mei 2022
Pinkstervakantie 4 t/m 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli t/m 26 augustus 2022

STUDIEDAGEN TEAM 2021 2022
22 september 2021
14 en 15 oktober 2021 (voor de Herfstvakantie)
15 en 16 november 2021
3 december 2021 (vanaf 12.30 uur, na Sinterklaas)
24 december 2021 (voor de Kerstvakantie)
18 februari 2022 (voor de Voorjaarsvakantie)
13 en 14 april 2022 (voor de Paasvakantie)
17 juni 2022
15 juli 2022 (voor de Zomervakantie)

****de volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober *****