Merel

Afkomstig uit een familie van juffen en meesters heeft het onderwijs mij altijd geboeid. Vorig jaar heb ik de sprong gewaagd en ben ik gestart met de pabo. Ik heb een achtergrond in cultuureducatie: van rondleidingen in musea tot creatieve workshops op basisscholen. Mijn creativiteit kan ik ook zeker kwijt in de klas. Vanaf september 2021 werk ik als onderwijsassistent op OBS Steigereiland en ik kijk erg uit dit nieuwe schooljaar.

Merel