Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni/juli 2021

Beste ouders,


Afscheid nemen, de maand juli staat er bol van. Collega directeuren met pensioen, vertrekkende teamleden en niet te vergeten de kinderen uit groep acht. Ook dit jaar weer een hele uitdaging met de afscheidsmusical en de bezoekersaantallen. Wat kan er wel en wat kan er niet en hoe maken we van het afscheid toch weer een mooi moment, het heeft me bezig gehouden.

Eindelijk is het zover en kunnen we gelukkig ook bezoekers ontvangen in school. Deze week nemen we op vier avonden afscheid: elke avond voeren de kinderen de musical op en bestaat het publiek uit ouders en broertjes en zusjes en lijkt het weer bijna normaal. We zijn er allemaal aan toe en ik ook. Elke dag weer creatief zijn in de oplossingen bij afwezigheid van teamleden door quarantaines, ziekte, verhuizingen, wachten op testuitslagen en vaccinaties om ervoor te zorgen dat kinderen niet opnieuw thuisonderwijs moeten krijgen. Meer dan anders was ik samen met het MT bezig met regelen en organiseren het afgelopen jaar. Ik hoop dat we volgend schooljaar een wat rustiger jaar zullen krijgen, de meeste teamleden zijn inmiddels gevaccineerd en dat is in ieder geval een zorg minder.

De afscheidsmusical is gelukkig weer als vanouds, de kinderen stralen op het podium en ook de ouders genieten van het optreden. Dit jaar is de musical een feest der herkenning en speelt het verhaal zich af bij ons op school. De kinderen geven een kijkje in de keuken en dan natuurlijk wel sterk overdreven.... We lachen om het superleuke verhaal en pinken een traantje weg bij het officiële afscheidsritueel. En zo hoort het ook: afscheid nemen van de basisschool, dat doe je met een lach en een traan!

Ik wens iedereen een hele fijne zomervakantie!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
21/29-6 Goochelshow per groep
28-06 Groep 8 musical 678B en 678D
29-06 Groep 8 musical 678A en 678G
01-07 Groep 8 musical 678F en 678H
02-07 Groep 8 musical 678E en 678I
05-07 Doorschuifuurtje nieuwe klassen 13.00-14.00
07-07 Alle klassen naar het Diemerpark
09-07 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
10-7 Zomervakantie t/m 22 augustus 2021

PERSONEELSNIEUWS
Volgende week nemen Toon le Clercq, Kees Tuijp, Tessel de Jonge, Danielle Tunnisen, Tanya Wieman, Nikki Ramsteijn, Merle Wentzel, Andrea Vreeke, Bo Wouden, Janniree Ascencion en Steven Bokhove afscheid van onze school. Zij gaan bijna allemaal een nieuwe uitdaging aan in hun eigen woonplaats. We wensen hen heel veel succes in hun nieuwe baan!
Gelukkig hebben we ook nieuwe collega’s gevonden: Luna Mijnheer (zijinstromer in beroep), Sara Dirks (leraarondersteuner en Pabo student), Wouter Zagers, (leraarondersteuner en Pabo student) , Monique ten Heggeler (leraarondersteuner en Pabostudent), Dieneke Swier (onderwijsassistent en Pabo student), Ezgi Kiziltepe (onderwijsassistenten en Pabo student)),Annabel Mens (onderwijsassistent en Pabo student), Merel Lucassen (onderwijsassistent en Pabo student), Nina Stroomer (onderwijsassistent en Pabostudent), Britte Weverling (onderwijsassistent), Coen Ofman (onderwijsassistent), Jorien Lunshof (onderwijsassistent), Doenja Coolen (onderwijsassistent) en Nanouk Verwey (onderwijsassistent).
We heten onze nieuwe collega’s van harte welkom en wensen ze een hele fijne tijd bij ons op school.

NIEUWE LEERLINGEN
In juni zijn Zaïr, Marrit, Maes, Selim, Carmen, Leo, Maxwell en Zoi bij ons op school gekomen. We heten ze van harte welkom en wensen ze een hele fijne tijd bij ons op school!

AFSCHEID VAN ONZE 8E GROEPERS
In de hal van het hoofdgebouw hangen hun foto’s en toekomstverhalen voor het raam, een prachtige eregalerij! We nemen afscheid van 72 achtste groepers: Soraya, Otis, Selma, Nelson, Saige, Dinn, Melle, Maartje, Rayan, Adiya, Yasmin Jill, Nina, Flint, Juul, Lina, Livia, Nele, Liva, Tobias, Dido, Rio, Roman, Merin, Wassim, Valentijn, Bendt, Finn, Aleena, Ta-Ha, Jackie, Annabelle, Dakaray, Benthe, Linde, Halley, Jesse, Layla, Vito, Kalle, Yovannah, Charay-Lee, Chloe, Senne, Lèvi, Lena, Jasper, Famke, Zoë, Jahneiro, Yara, Wout, Îshan, Juhi, Lolo, Robin, Iskander, Dounia, Veerle, Mano, Kayne, Lucie, Jordan, Yuna, Scolty, Lise, Fynn, Sofia, Nina, Nova, Pim, Ilja en Dante verlaten onze school en gaan een volgende stap in hun schoolloopbaan maken. Heel veel succes!

DOORSCHUIFUURTJE NIEUWE GROEPEN
Op maandagmiddag 5 juli organiseren we van 13.00 tot 14.00 uur het zogenaamde doorschuifuurtje. In dit uur werken we in de groepen zoals ze na de zomervakantie zullen zijn samengesteld. Nieuwe leerlingen die volgend schooljaar bij ons op school komen en in de midden- en bovenbouw zijn geplaatst zijn ook van harte welkom.
Tijdens het doorschuifuurtje maken de leerkrachten en de kinderen kennis met elkaar. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat de kleuters die volgend jaar instromen deze ochtend bezoeken, tenzij anders afgesproken. De ochtend is alleen bedoeld voor kinderen die volgend jaar in groep 3 t/m 8 komen.

ALLE GROEPEN NAAR HET DIEMERPARK
Op woensdag 7 juli gaan we met alle groepen naar het Diemerpark voor een gezellige ochtend. Over de organisatie hebben de ouders per e-mail bericht gekregen.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
Voor het komend schooljaar heeft onze school ruim 392.000 euro extra gekregen om het onderwijs nog verder te verbeteren en kinderen nog meer te ondersteunen. Samen met het team, ouders van de ouderraad en de medezeggenschapsraad hebben we de ideeën geïnventariseerd en een plan gemaakt om de gelden te besteden. We zetten in op versterken van de basisvaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling en professionalisering van het team. De volgende stap is personeel en partijen vinden voor het uitvoeren van de plannen en dat is in deze tijd van lerarentekort niet gemakkelijk.

VIERVOETERS
Als u uw kind wegbrengt op het schoolplein en ook de hond mee hebt, verzoeken we u om de hond buiten het schoolplein vast te binden en niet mee te nemen op het plein. Zo is het schoolplein een fijne plek voor alle kinderen.

KINDERHERDENKING SLAVERNIJVERLEDEN
In de afgelopen weken heeft de bovenbouw een lessenserie gevolgd rondom het slavernijverleden. We startten met een informatieve les over wat de slavernij precies was en wat het voor Nederland inhield. Vervolgens zijn een paar klassen ‘vrije vogels’ gaan maken van krant of stof, andere klassen maakten gedichten rondom dit thema. Een leerzame lessenserie voor de kinderen.

WERELD VAN KLEI
Het project ‘de wereld van klei’ was een groot succes in de middenbouw. De kinderen leerden veel over de verschillende manieren waarop er met klei wordt gewerkt. Ook zijn er producten van klei uit andere landen bekeken. Na de informatie gingen de kinderen gemotiveerd aan de slag en maakten ze iedere les een mooi eindproduct.

GOOCHELSHOW
Mogelijk gemaakt dankzij uw ouderbijdrage
Elke groep heeft in de maand juni genoten van de goochelvoorstelling van Huub Cooijmans. Met zijn magische kast vol geheimen en trucs gaf hij een wervelende show en heeft hij veel kinderen geïnspireerd om ook goocheltrucs te leren. Deze shows zijn georganiseerd door de ouderraad, een heel leuk initiatief!

NASCHOOLSE TYPE LESSEN DOOR DE TYPETUIN
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar de groeps typecursus van de Typetuin bij ons op school. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. De lessen starten op maandag 4 oktober van 15.00 tot 16.00 uur. Meer informatie op www.typetuin.nl, rechtsboven op aanmelden klikken voor de inschrijving. Als u uw kind inschrijft voor 31 juli kunt u gebruik maken van de vroegboekkorting van 25 euro, na 31 juli kost de cursus 185 euro. Onze school stelt het lokaal beschikbaar, de organisatie en inhoud wordt door de typetuin geregeld.

OP WOENSDAG ADMINISTRATIE AFWEZIG
Op woensdag is er niemand van de administratie aanwezig, daarom zijn we op deze dag slecht telefonisch bereikbaar. Wilt u voor dringende vragen en berichten voor de administratie op woensdag mailen naar directie@obssteigereiland.nl? Ziekmelden graag via de schoolapp.

SCHOOLVAKANTIES 2021-2022
Eerste schooldag 23 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Paasvakantie 15 april 2022 t/m 18 april 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaartvakantie 26 mei 2022 t/m 29 mei 2022
Pinkstervakantie 4 juni 2022 t/m 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Op de studiedagen zijn de kinderen vrij.
Woensdag 22 september 2021
Donderdag 14 oktober 2021(voor de Herfstvakantie)
Vrijdag 15 oktober 2021 (voor de Herfstvakantie)
Maandag 15 november 2021
Dinsdag 16 november 2021
Vrijdagmiddag 3 december 2021 vanaf 12.30 uur (na Sinterklaasfeest)
Vrijdag 24 december 2021 (voor de Kerstvakantie)
Vrijdag 18 februari 2022 (voor de Voorjaarsvakantie)
Woensdag 13 april 2022 (voor de Paasvakantie)
Donderdag 14 april 2022 (voor de Paasvakantie)
Vrijdag 17 juni 2022
Vrijdag 15 juli 2022 (voor de Zomervakantie)

GFT BAKKEN UITGEBREID
Op een aantal plekken in stadsdeel Oost komen ook containers voor groente-, fruit- etensresten en tuinafval (gft) te staan. De verwerker haalt bruikbare grondstoffen uit uw gft.
Kijk op de website voor meer informatie.

STADSPAS EN OUDERBIJDRAGE

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.

Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Yvonne. Zij scant de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief de kosten voor het schoolreisje van onder- en middenbouw, op de rekening van de school stort. Het meerdaagse schoolreisje van de bovenbouw wordt niet vergoed door de gemeente. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.
De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op de website of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Aanvraag jeugdsportfonds
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. De aanvraag voor het jeugdsportfonds Amsterdam werd tot voor kort gedaan door de school. Inmiddels kunt u ook zelf de aanvraag doen via stichting sina. Als het niet lukt om zelf de aanvraag te doen mag u altijd bij de schooladministratie hulp vragen, dan vullen we de aanvraag samen met u in.

ZOMERACTIVITEITEN IN DE STAD: Taartrovers Film Festival in Eye

Bij Taartrovers Film Festival speel je met film, verhalen en verbeelding. Kom kijken naar verrassende korte films en duik daar­na met al je zintuigen in de Speeltuin van de Verbeelding, een landschap vol speelse installaties. Ga op pad en ontdek lichtjes op de muur, rol met balletjes in de flipper­kast, maak een stop motion film en onder­zoek nog veel meer! Zaterdag 10 juli t/m vrijdag 16 juli 2021
Ticket € 9,- of met Stadspas € 1,- (voor film én bezoek aan de Speeltuin ) Kaartverkoop www.taartrovers.nl


***de volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus/september***