Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2020

Beste ouders,


De griepgolf, ik houd de deur er liever voor dicht, maar vorige week klopte hij toch aan. Eerst werd een juf ziek, vervolgens waren er twaalf kinderen in die klas ziek thuis met griepverschijnselen. Ook de vervanger werd geveld. En er komen elke dag nieuwe zieken bij, kinderen en ook leerkrachten. De griep is binnen. Met het structurele lerarentekort kunnen we dit er eigenlijk niet bij hebben, maar ja hoe houd je dit tegen, ik weet het niet, u?

Het lerarentekort van nu, het geeft me veel kopzorgen. Ik werk al bijna 40 jaar in het basisonderwijs en heb dit nog nooit meegemaakt. In de voorgaande jaren waren er echt wel eens momenten waarop er minder sollicitatiebrieven binnen kwamen op vacatures, maar helemaal geen brieven, nee dat is me nog nooit overkomen. Lange tijd heb ik gedacht dat we het wel gingen redden, maar inmiddels weet ik dat er voorlopig geen nieuwe leerkrachten meer bijkomen. Daar moet ik vanaf nu van uit gaan. Door dat idee ontstaat er ruimte in mijn hoofd om met andere oplossingen te komen en betrek ik meer mensen bij het vinden van oplossingen, want dit is een groot maatschappelijk probleem, groter dan een individuele school aan kan.

Zo ga ik eind januari naar een studiedag over Deep Democracy en breng ik aan het einde van de dag ons probleem in. In een collectieve dialoog (een zogenaamd kampvuurgesprek) vertel ik aan een groep van 300 mensen, afkomstig uit allerlei organisaties, over het lerarentekort in Amsterdam en in onze school. Zij denken vervolgens mee en komen met hun oplossing. Dat gaat me een koffer vol verschillende ideeën opleveren waar ik dan weer verder mee aan de slag kan. Best spannend natuurlijk, maar alles voor de goede zaak!
Wordt vervolgd....

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA
8-1 start afname CITO toetsen
20-1 Lesjesavond onderbouw 17.00-18.00 uur
21-1 Start fotoproject bovenbouw
Muziekatelier 1/2B, 1/2C
27-1 2e deel inspectiebezoek voor oordeel: goed
Ouderraadsvergadering
GMR vergadering
28-1 Muziekatelier 1/2F en 1/2H
30/31-1 school dicht ivm landelijke onderwijsstaking
4-2 Meesterwerken groep 1/2B, 1/2D, 1/2E
5-2 Koffie uurtje klassenouders 9 - 10 uur
6-2 MR vergadering
10 /13-2 Wetenschapsweek
12-2 Workshopochtend wetenschapsweek
14-2 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
15 t/m 23-2 Voorjaarsvakantie
25-2 Meesterwerken 1/2C, 1/2F, 1/2H
27-2 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur
2-3 Start tweede ronde oudergesprekken (met verslag)
3-3 Muziekatelier 1/2D, 1/2E

PERSONEELSNIEUWS
Net voor Kerstvakantie hebben we afscheid genomen van Ansella Nieuwboer, Hannah Heetebrij, Kayleigh Veldhuizen en Marscha Pals, per 1 februari nemen we afscheid van Annet ten Dam. Ansella en Hannah gaan een nieuwe uitdaging aan op een andere basisschool in Amsterdam en omstreken. Kayleigh heeft besloten om eerst haar studie af te maken en is voorlopig gestopt met werken. Marscha was via de invalpool bij ons aangesteld en vervangt nu op een andere basisschool. Wij hebben net voor de Kerstvakantie afscheid van hen genomen en wensen ze veel plezier op hun nieuwe plek.

Annet ten Dam heeft ruim 13 jaar op onze school gewerkt, eerst als groepsleerkracht in de bovenbouw, daarna vele jaren als zorgcoördinator. Annet gaat haar carrière voortzetten als intern begeleider in het Speciaal Onderwijs (De Drostenburg). We wensen ook haar heel veel succes en plezier in haar nieuwe baan!

Marijke Piersma, sinds augustus zorgcoördinator bij ons op school, breidt haar taak uit met twee dagen zorgcoördinatie. Zij werkt vanaf 1 februari de hele week, behalve dinsdag, in de zorg. Dit betekent voor groep 1/2B, 345G en 345J dat we op zoek zijn naar vervangers. Voor groep 1/2B hebben we inmiddels een vervanger gevonden: Swaan Janssen zal de woensdagochtend groep 1/2B leiden. Voor groep 345G en 345J zijn we nog niet helemaal rond, zodra dit het geval is berichten we de ouders van deze klas.

Het vertrek van de verschillende collega’s en het oplopend lerarentekort in Amsterdam noodzaakte tot een rigoreuze maatregel: we hebben twee groepen gesloten in december. De kinderen van een midden- en bovenbouwklas zijn verdeeld over andere groepen. Op deze manier blijft de onderwijskwaliteit gewaarborgd. De leerkrachten van midden- en bovenbouw krijgen extra ondersteuning van onderwijsassistenten.

Rianne Haeke is weer terug van haar verlof en werkt op donderdag en vrijdag in groep 345C, de plek die vrijkwam na het vertrek van Marscha Pals. Paul Meijer, conciërge, is nog langdurig ziek, hij zal voorlopig niet als conciërge bij ons op school terugkeren, we wensen hem beterschap. Dirk Stam is na de Kerstvakantie gestart als vervanger voor Paul, we heten hem van harte welkom op onze school. Andrea Vreeke is gestart als onderwijsassistent bij ons op school, ook haar heten we van harte welkom in ons team. Lonneke Gels is enkele weken voor de Kerstvakantie uitgevallen, Lonneke is na de Kerstvakantie gestart met haar re-integratie op school, we wensen haar een spoedig herstel.

NIEUWE LEERLINGEN
In januari verwelkomen we Jade, Mano, Pax, Samuel, Haile en Vosse. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

OUDERVRAGENLIJST LERARENTEKORT
In januari hebben alle ouders een vragenlijst gekregen over het lerarentekort. Inmiddels hebben al ruim 200 ouders de vragenlijst ingevuld, mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u dat komende week nog doen? In uw mail vindt u de link naar de vragenlijst.

LESJESAVOND VOOR OUDERS VAN ONDERBOUWKINDEREN

Op maandag 20 januari vond de lesjesavond plaats voor de kinderen en ouders in de onderbouw. Altijd een leuke activiteit, kinderen geven lesjes met het materiaal aan hun ouders.

BEZOEK INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Op 27 januari komt de inspecteur van het onderwijs op ons verzoek het onderzoek naar “goed” afmaken. In mei 2019 vond het eerst deel plaats, de inspecteur verwacht met een ochtend klaar te zijn met het tweede deel. Begin van de middag horen we de definitieve beoordeling en laten we de ouders per mail weten hoe deze dag is verlopen.

LANDELIJKE STAKINGSDAG 30 en 31 januari

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari is onze school dicht, wij nemen deel aan de landelijke onderwijsstaking. Het lerarentekort loopt enorm op, investering in het onderwijs is echt nodig!

WETENSCHAPSWEEK
Op maandag 10 februari start de wetenschapsweek. Dit jaar is het thema: het menselijk lichaam. We openen de wetenschapsweek met een opening op het schoolplein, ook ouders zijn van harte welkom om deze opening bij te wonen. Gedurende de hele week werken we rondom het thema. Op donderdag sluiten we de wetenschapsweek af en start de voorjaarsvakantie.

WORKSHOPOCHTEND WOENSDAG 12 FEBRUARI

Tijdens de wetenschapsweek organiseren we traditioneel op woensdagochtend de workshopochtend. Op deze ochtend nemen de kinderen deel aan twee workshops. Voor deze ochtend is veel hulp nodig, komt u ons helpen op deze ochtend? De hulp bestaat uit het assisteren bij een workshop of zelf een workshop geven. Meer informatie en aanmelden voor hulp bij mansvanderheide@obssteigereiland.nl

MUZIEKATELIER EN MEESTERWERKEN IN DE ONDERBOUW

In januari bezoeken de onderbouwgroepen het muziekatelier en speelt elke groep mee in de voorstelling Saliebambam. De liedjes zijn al in de klas ingestudeerd, samen met een echte band zingen de kinderen uit volle borst mee!

In februari komt kunstdocente Julia Mandle in elke onderbouwklas twee kunstlessen geven over grote meesters in de kunst. Samen met de docente gaan de kinderen aan de slag met verschillende materialen en technieken. Van Gogh, Escher, Breughel, Mondriaan, twee hiervan komen langs!

TOETSEN LEERLINGVOLGSYSTEEM

In januari en februari nemen we bij alle kinderen uit groep 2 t/m 8 verschillende toetsen af op het gebied van taal, lezen, en rekenen. Met de uitslag van de toets volgen we de voortgang in de ontwikkeling van uw kind. De toetsgegevens worden in het oudergesprek van maart met u besproken.

DEFINITIEVE ADVIEZEN GROEP 8

De definitieve adviezen voor kinderen in groep 8 zullen uiterlijk woensdag 29 januari gegeven worden. Hiervoor worden zowel de ouders als het kind uitgenodigd. Tijdens dit adviesgesprek bespreken we het definitieve advies voor de middelbare school. Dit advies wordt door de leerkracht in samenspraak met de schoolleiding gemaakt en is gebaseerd op de toetsresultaten, de observaties van de leerkrachten en werkhouding/gedrag/doorzettingsvermogen van het kind.

STICHTING MEELEEFGEZIN

Stichting Meeleefgezin is een organisatie die een vrijwillige vorm van pleegzorg biedt. De stichting zoekt vrijwillige gezinnen die 1 keer in de week een kind (0-5 jaar) van ouders met psychische problemen willen laten meedraaien in hun gezin. Hierdoor wordt de ouder ontlast en is de kans groter dat het kind thuis kan blijven wonen. Meeleefouders zetten zich in vanuit maatschappelijke betrokkenheid. U vangt het kind regelmatig op en hebt er plezier in om samen met het kind gewone dagelijkse dingen te doen, zoals samen spelen met speelgoed, naar een speeltuintje in de buurt gaan, boodschappen doen of samen -met uw eigen kinderen- naar een sportclub. Donderdag 30 januari is er een bijeenkomst van 19.30 uur tot 21.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.meeleefgezin.nl.

****de volgende nieuwsbrief verschijnt in februari/maart****