Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2019

Beste ouders,


Het gaat snel, zo was het nog mooi weer en even later zit je opeens in de herfst. Gelukkig kent elk seizoen zijn mooie schoolmomenten, elk met zijn eigen traditie. Een mooi voorbeeld daarvan is de kinderboekenweek, daar maken we elk jaar veel werk van. Met de verschillende activiteiten stimuleren we het lezen bij kinderen en hun ouders!

Hoogtepunt van de kinderboekenweek is altijd de gezamenlijke opening op het plein met aansluitend het voorleesontbijt, een geweldige traditie. Ik verheug me er elk jaar weer op. De commissie bedenkt elk jaar een leuke opening bij het thema. Dit jaar met een rappende meester Bram en vervoersmiddelen uitgebeeld door groepjes bovenbouwkinderen, heel creatief!

De avond voor de opening ga ik op zoek naar mijn pantoffels en mijn pyjama. Maar één keer per jaar haal ik die tevoorschijn, want het is ook écht mijn 'voorleesontbijtpyjama', alleen dán komt deze uit de kast!

Op de ochtend zelf loopt het hele team in nachtgewaad, zodat al vóór schooltijd de sfeer is gezet en er al veel vrolijkheid is. Dat gevoel wordt nog veel sterker als ik naar de voordeur loop om open te zetten. Altijd al een feest, maar nu helemaal. Ik zie de kinderen met hun ontbijtdozen én in hun pyjamapak en ik zie ze reageren: alleen maar lachende gezichten. De directeur in een pyjama met allemaal engeltjes en dan van die reuze berensloffen aan haar voeten, dat is ook om vrolijk van te worden!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA
17-10 studiedag team, kinderen zijn vrij
18-10 studiedag STAIJ, kinderen zijn vrij
19-10 t/m 27-10 herfstvakantie
29-10 Start lessen Discussiëren Kun Je Leren in de bovenbouw
30-10 informatieochtend belangstellende ouders 9.00 uur
1-11 start project botenbouwers in de middenbouw
Scholenbeurs voor ouders/kinderen groep 8 in de Arena
4-11 start eerste ronde oudergesprekken zonder verslag
6-11 landelijke staking, onze school is dicht
18-11 studiedag team, kinderen vrij
19-11 studiedag team, kinderen vrij
20-11 sint knutselochtend voor ouders van 9.00-12.00 uur.
22-11 open podium
26-11 debatbattle Discussiëren Kun Je Leren
28-11 MR 19.30 uur
5-12 Sinterklaasfeest, kinderen om 13.00 uur vrij
18-12 optreden dans en koor voor genodigden
18-12 kerstdiner en ouderborrel
20-12 studiedag team, kinderen vrij
21-12 t/m 5-1 kerstvakantie

STEIGEREILAND OP INSTAGRAM
Vanaf oktober heeft Montessorischool Steigereiland ook een instagram account! We zullen daar foto’s en filmpjes plaatsen van algemene activiteiten in de bouw en de hele school. U kunt ons vinden onder de naam: montessorischool_steigereiland.

NIEUWE LEERLINGEN

In oktober verwelkomen we Jesse, Lucien, Naima, Indy, Sophie, Riley, Ayra en Taylor. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS

Hannah Heetebrij komt vanaf 18 november weer terug in groep 678C. Zij is in de zomervakantie bevallen van zoon Boele en heeft zin om weer te beginnen. Hannah komt op maandag en dinsdag de groep leiden, Kayleigh Veldhuizen leidt de groep tot de kerstvakantie op woensdag, donderdag en vrijdag.
Rianne Haeke en Ansella Nieuwboer zijn na de kerstvakantie weer terug op school. Rianne is bevallen van Fiene en Ansella van Lindi, alle baby’s en moeders maken het goed!

LERARENTEKORT
Het lerarentekort in Amsterdam wordt steeds groter. Ook wij hebben de klassen nog maar net bezet. Vervanging bij ziekte lukt bijna niet meer met bevoegde leerkrachten, vaak zetten we onderwijsassistenten in om te vervangen. In de komende maanden versturen we regelmatig de cijfers van het aantal dagen dat leerkrachten afwezig zijn en hoe we het hebben opgelost. Zo krijgt u beeld over de tekorten en begrijpt u ook waarom sommige taken blijven liggen.

STUDIEDAGEN 17 EN 18 OKTOBER
Op de studiedag van 17 oktober volgt het team de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening. Pleisters plakken, wonden verbinden, reanimatie en ontruimen staan op de agenda.
Vrijdag 18 oktober organiseert onze stichting STAIJ de jaarlijkse studiedag voor alle leerkrachten van de scholen. Het ochtendprogramma zal weer gevuld worden met allerlei interessante workshops, lezingen en rondetafelgesprekken. Het thema dit jaar is ‘Diversiteit als kracht’.

LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING OP 6 NOVEMBER: SCHOOL DICHT
Op 6 november doen wij mee met de landelijke onderwijsstaking, alle kinderen zijn deze dag vrij.

PROJECT BOTENBOUWERS MIDDENBOUW
IJburg is omgeven door water. Er liggen woonboten, er varen schepen en sloepen, hier en daar is een vlot te zien. Ook drijven er spullen in het water. Hoe komt het dat het ene materiaal drijft en het andere niet? In drie lessen gaan de leerlingen met een kunstdocent het thema drijven onderzoeken. Maakt het uit hoe zwaar iets is of welke vorm het heeft? Ze leren over de wetten uit de natuurkunde, over drijven of zinken. De leerlingen bouwen van afvalmateriaal een fantasie boot die kan drijven en zich kan verplaatsen. Na het bouwen moet dat natuurlijk goed worden getest, een leuk project voor de kinderen!

BURGERSCHAP: DISCUSSIËREN KUN JE LEREN

Na de herfstvakantie krijgen alle bovenbouwgroepen les van medewerkers van DKJL. De lessen van DKJL helpen kinderen om de vaardigheden rondom discussiëren onder de knie te krijgen. Aan de hand van de volgende actuele stellingen gaan de kinderen discussiëren:

Kinderen zijn rolmodel voor volwassenen als het gaat om milieubewust en diervriendelijk leven
Scholen moeten meer doen om discriminatie te voorkomen en te bestrijden
(Cyber)pesten moet harder worden bestraft


We sluiten de lessenserie af met een debatbattle op school.

KINDERBOEKENWEEK: ACTIVITEITEN

Deze activiteiten zijn mogelijk door uw ouderbijdrage!
De kinderboekenweek is weer prachtig geopend: meester Bram schreef een rap en liet dit aan de hele school horen, terwijl groepjes kinderen vervoersmiddelen met elkaar gingen uitbeelden op het schoolplein. Daarna danste de dansgroep op het Kinderen-voor-Kinderen lied ‘Reis mee’. Iedereen keek vol aandacht, een zeer geslaagde opening. Vervolgens genoot elk kind van het speciaal voor hem/haar gemaakte ontbijtje in een leuk versierde doos, wat maken de ouders hier samen met hun kinderen altijd veel werk van, heel erg leuk! Ook werd er in de hele school voorgelezen door ouders, opa’s en oma’s.

Tijdens de kinderboekenweek organiseren we verschillende activiteiten om het lezen te promoten. Zo keken de kleutergroepen met veel plezier naar een voorstelling in de aula: Fiep heeft haast.
De middenbouwgroepen ontvingen kinderboekenschrijvers. Janneke Schotveld, Anke Kranendonk en Charlotte Dematons vertelden over het schrijven van een kinderboek en lazen voor uit eigen werk.

Tenslotte vond vrijdag 11 oktober de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats voor midden- en bovenbouw. Elke klas had een voorlezer en een jurylid gekozen. De kinderjury had het best lastig dit jaar, de kwaliteit van de kandidaten was dit jaar hoog! De eerste prijs was voor Maren (middenbouw) en Vera en Dakaray (bovenbouw), de kinderjury vond Vera en Dakaray allebei goed. Met de voorleeswedstrijd is de Kinderboekenweek van 2019 afgesloten.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN EN -LESSEN
Na de herfstvakantie starten we met verschillende naschoolse activiteiten: dansen, zingen in het schoolkoor, sport, programmeren, creaklassen en yoga. Alle ouders hebben ontvangen hierover via de mail bericht gekregen.
Ook de spelling- en rekenklassen gaan weer van start, hierover krijgen alleen de ouders van de deelnemende kinderen bericht. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u een mail sturen aan directie@obsteigereiland.nl.

OUDERGESPREKKEN
Na de herfstvakantie start de eerste ronde oudergesprekken. In het oudergesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Dit gesprek vindt plaats zonder een geschreven verslag. Het eerste schriftelijke verslag voor de kinderen ontvangt u in de tweede ronde oudergesprekken (voor groep 8 na de toetsen in januari, voor de rest van de school na de voorjaarsvakantie). In dat verslag vermelden we de resultaten van de CITO-toetsen die we in januari en februari afnemen.

SCHOOLGIDS

De schoolgids 2019-2020 is vanaf nu te vinden op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden.

AVOND4DAAGSE IJBURG
Het bestuur van de Avond4daagse IJburg is op zoek naar organisatietalent. Na vele jaren een fantastisch evenement georganiseerd te hebben, willen drie leden van de organisatiecommissie nu het stokje overdragen aan een nieuwe generatie. Om een 10e editie te kunnen organiseren, zijn er dus minimaal drie vrijwilligers nodig die voor de wandelaars (dit jaar zo’n 1600 kinderen excl. begeleiding) een prachtige avond4daagse willen organiseren. De gehele vacaturetekst vindt u hier.***de volgende nieuwsbrief verschijnt in november***