Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2019

Beste ouders,


Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer volop in bedrijf en lijkt het alweer lang geleden dat ik in Frankrijk fietste langs de Atlantische Oceaan. Uitgerust en vol energie ben ik het schooljaar gestart, met nieuwe plannen en ontwikkelingen.

In de startweek, de laatste week van de zomervakantie, bereiden we met elkaar de komst van de kinderen voor: meubels op hun plek, de klas gezellig inrichten, schriften klaarleggen, groepjes indelen, verfpotjes vullen, naamkaartjes maken, roosters maken, lessen voorbereiden en natuurlijk de eerste vergaderingen. Nieuwe teamleden geven we een hartelijk welkom en zij vinden snel hun plek, binnen enkele dagen is het alsof ze altijd al bij ons werken. Ook de professionalisering ging dit jaar vroeg van start: een workshop over de nieuwe rekenmethode Pluspunt die we vanaf de eerste schoolweek gaan gebruiken, iedereen heeft er zin in! Voor de leerkrachten en kinderen een uitdaging om met de methode te leren werken, ik hoor ze in de lunchpauze er regelmatig over praten en zo leren we van en met elkaar de rekenmethode onder de knie te krijgen.

Ook ik ben met een nieuwe werkwijze gestart: dit jaar werk ik met een managementteam: drie teamleden ondersteunen mij op verschillende dagen bij mijn werk. Weer een hele andere dynamiek in mijn kantoor, leuk en uitdagend! Voor de drie collega’s een kijkje in de wereld van het leidinggeven en de organisatie, voor mij betekent het nadenken over begeleidingsthema’s, het delen van de informatie, het organiseren en delegeren van de taken en het communiceren binnen ons viertal. Ik geniet ervan: het levert inzichten op en nieuwe input voor de ontwikkelingen in onze school. Het wordt een mooi schooljaar, ook ik heb er zin in!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA
26-8 eerste schooldag
2-9 schoolreis bovenbouw B en G
start danslessen Werelddans
3-9 schoolreis bovenbouw C en D
4-9 schoolreis bovenbouw A en F
5-9 schoolreis bovenbouw H en I
9/10-9 les van de buitenjuf voor de middenbouw
schoolreis bovenbouw E
11-9 sportdag middenbouw Diemerpark
17-9 informatieochtend belangstellende ouders 9.00 uur
20-9 koffie uurtje schoolleiding met klassenouders 9.00-10.00 uur
afsluiting dansproject 14.00 uur op het schoolplein, ouders welkom
2-10 opening Kinderboekenweek 8.50 uur op het plein en voorleesontbijt
3-10 kinderboekenstal Bruna aanwezig op school
7-10 klassenavond onderbouwgroepen 19.30-21.00 uur
11-10 voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
16-10 sportdag onderbouw in de gymzaal
17-10 studiedag team, kinderen zijn vrij
18-10 studiedag team, kinderen zijn vrij
19/27-10 herfstvakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In september verwelkomen we Aiden, Kaï, Renard, Jurre, Maartje, Dido, Roman, Lynn, Livia, Mauro, Hidde, Lars, Fedde, Gijs, Jacob, Zoë, Roos, Merel, Willem , Mia , Jip , Fiene , Filippa, Iskander, Siënna, Fatima, Alex, Sharim, Sabrin , Alpha , James, Isa, Nova, Firdous, Soraya, Adam, Arshida, Ta-Ha , Amir, Quinn Coco, Mia , Prosper , Sofia , Arthur, Teuns, Imme, Nicolás , Matteo, Mana, Liz, Hugo en Sofia . Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
Dit schooljaar verwelkomen we een aantal nieuwe collega’s, alle klassen zijn weer gevuld: Marieke, Marscha en Kayleigh zijn onze nieuwe leerkrachten. Steven, Bab, Charlotte en Arianne zijn de nieuwe onderwijsassistenten, zij ondersteunen de leerkrachten en leerlingen in de klas.
Kees Tuijp heeft dit schooljaar heeft op woensdag studieverlof ivm zijn Masterstudie pedagogiek, de vervanging van het studieverlof is intern opgelost.

WIJZIGING GEGEVENS
Wilt u wijzigingen in uw gegevens (mobiele nummer, telefoon werk, e-mailadres) aan de leerkracht van uw kind doorgeven én aan Yvonne Gelmers van de administratie? Yvonne ontvangt de gegevens het liefst per mail (administratie@obssteigereiland.nl).

STADSPAS EN OUDERBIJDRAGE
Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u daarmee vanaf schooljaar 2019 /2020 uw vrijwillige ouderbijdrage voldoen.

Scannen van de Stadspas
U kunt de Stadspas van uw kind laten scannen bij Yvonne. Zij scant de passen, waarna de gemeente het bedrag voor de ouderbijdrage, inclusief de kosten voor het schoolreisje van onder- en middenbouw, op de rekening van de school stort. Het meerdaagse schoolreisje van de bovenbouw wordt niet vergoed door de gemeente. Wanneer de Stadspas gescand is, wordt genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje volledig heeft voldaan. Het scannen van de Stadspassen gebeurt discreet en desgewenst in een afgeschermde ruimte.

De Stadspas met groene stip kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft? Kijk dan op de website of bel met de gemeente op telefoonnummer 14020.

Aanvraag jeugdsportfonds
Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. De aanvraag voor het jeugdsportfonds Amsterdam werd tot voor kort gedaan door de school. Inmiddels kunt u ook zelf de aanvraag doen via stichtingsina Als het niet lukt om zelf de aanvraag te doen mag u altijd bij de schooladministratie hulp vragen, dan vullen we de aanvraag samen met u in.

DANSPROJECT WERELDDANS
Samen met de dansdocenten van De rode loper, organisatie voor kunst- en cultuureducatie, leren de kinderen dansen uit andere landen. Elke groep heeft een land gekozen en leert een dans uit dit land. Op vrijdag 20 september om 14.00 uur geven we een dansvoorstelling op het schoolplein. De kinderen voeren hun dans op voor de ouders, alle ouders zijn van harte welkom.

GOUDEN WEKEN
Dit schooljaar zijn we weer begonnen we met de Gouden Weken. De Gouden weken zijn de eerste weken van het schooljaar, waarin we in alle groepen werken aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid. De kinderen en de leerkracht stellen samen de regels voor de groep op. Door middel van energizers en actieve werkvormen wordt de groepsvorming gestimuleerd.

STARTGESPREKKEN
Aan het begin van het schooljaar houden de leerkrachten uit midden- en bovenbouw startgesprekken. De gesprekken worden gehouden met de nieuwe kinderen in de groep. Leerkracht, ouders en kind maken kennis met elkaar in het gesprek, samen leggen ze een goede basis voor het komend schooljaar.

BUITENJUF MIDDENBOUW
Alle middenbouwklassen krijgen 9 en 10 september een natuurworkshop van de “Buitenjuf”. Samen met de Buitenjuf ervaren de kinderen buiten spelenderwijs de natuur, waarbij ze al hun zintuigen inzetten.

SPORTDAG ONDER- EN MIDDENBOUW
Op woensdag 11 september organiseren we de sportochtend voor de middenbouwkinderen, op woensdag 16 oktober voor de onderbouwbouwkinderen. Er is veel ouderhulp nodig om deze activiteiten goed te kunnen organiseren. Ouders ontvangen per mail meer informatie over deze dagen. Aanmelden als hulpouder kan via de intekenlijst bij de klas.

KINDERBOEKENWEEK EN VOORLEESONTBIJT
Op woensdag 2 oktober openen we de kinderboekenweek met alle kinderen op het schoolplein. Het thema van de kinderboekenweek 2010 is: Vervoersmiddelen - Reis mee! Na de feestelijke opening gaan we verder met het voorleesontbijt in de klas. Voor het voorleesontbijt zoeken we ouders die willen voorlezen in de klas. Komt u voorlezen? Meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind. Over de organisatie van het voorleesontbijt en de opening ontvangen de ouders binnenkort meer informatie per mail.

KLASSENAVOND GROEP 1/2 OP 7 OKTOBER
Net als vorig jaar organiseren we voor de ouders van de onderbouw (groep 1-2) een klassenavond, dit jaar op 7 oktober. De deur gaat om 19.30 open, de klassenavond start in de klas van uw kind om 19.45 uur. Tijdens deze avond maakt u nader kennis met elkaar en de leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in de groep. We rekenen op uw komst, wilt u bij verhindering een mail sturen aan de leerkracht van uw kind?

SCHOOLREISJE BOVENBOUW
De bovenbouw ging ook dit jaar weer op tweedaags schoolreis in Huizen. Ook al hielden we het niet alle dagen droog, de kinderen hebben weer genoten tijden het schoolreisje. Alle begeleidende hulpouders hartelijk dank voor de inzet!

STEIGEREILAND APP
Heeft u de Steigereiland app al op uw mobiele telefoon geïnstalleerd? De app is gratis en vindt u in de appstore onder Basisschoolapps, vervolgens zoekt u Steigereiland op en kunt u de app downloaden met ons logo. Via de app zullen er regelmatig pushberichten worden verstuurd zodat u snel op de hoogte bent als er mededelingen zijn. Ook de jaaragenda vindt u in de app en u kunt via de app eenvoudig de digitale agenda op uw telefoon laden. Verder zullen wij hier de foto’s uploaden van de algemene schoolactiviteiten.
In deze link zit een filmpje voor hulp bij het aanmaken van een login.

GYMROOSTER
Maandag: BBD, BBH, BBA, BBF, BBG, BBG, BBI, BBB
Dinsdag: MBH, MBI, MBC, MBA, MBG, MBD, MBF, MBJ
Woensdag: MBC, MBD, MBG, MBB, MBH
Donderdag: BBI, BBB, BBC, BBA, BBH, BBD, BBE, BBF
Vrijdag: BBG, MBB, MBF, MBA, MBJ, MBI, BBE
Om goed deel te kunnen nemen aan de lessen hebben de kinderen een korte broek en T-shirt of een gympakje, gymschoenen en handdoek nodig, want na de gymles wordt er gedoucht.

SCHOOLGIDS
Over enkele weken vindt u de schoolgids 2019-2020 op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden.

SCHOOLVAKANTIES 2019 2020
Eerste schooldag 26 augustus 2019
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020
Paasvakantie 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april 2020 t/m 10 mei 2020
Hemelvaartvakantie 21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

STUDIEDAGEN 2019 2020
Donderdag en vrijdag 17 en 18 oktober 2019 (voorafgaand aan de herfstvakantie)
Maandag en dinsdag 18 en 19 november 2019
Donderdag 5 december vanaf 12.30 uur (Sinterklaas)
Vrijdag 20 december 2019 ( voorafgaand aan de Kerstvakantie)
Vrijdag 14 februari 2020 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
Woensdag en donderdag 8 en 9 april 2020 (voorafgaand aan de Paasvakantie)
Woensdag 20 mei 2020 ( voorafgaand aan Hemelvaart)
Vrijdag 12 juni 2020
Vrijdag 3 juli 2020 (voorafgaand aan de zomervakantie)

MUZIEKLES BIJ MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM
Muziekschool Amsterdam verzorgt samen met onze eigen docenten de muzieklessen bij ons op school. Wellicht is muziekles ná schooltijd ook iets voor uw zoon of dochter.
Alle informatie over de cursussen is te vinden op de website van de muziekschool. Hebt u specifieke vragen? De Klantenservice van Muziekschool Amsterdam is bereikbaar op 020-5787373.

TAEKWON-DO KIDS
Evolution Sports bestaat al 22 jaar en verzorgt op IJburg sinds 2005 Taekwon-Do lessen voor
kinderen, tieners en volwassenen. Evalution sports is gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen en maken daarvoor onder andere gebruik van het kinderprogramma Taekwon-Do Kids. Dit programma is speciaal ontwikkeld door de Internationale Taekwon-Do Federatie en wordt wereldwijd gebruikt om kinderen op een unieke wijze te trainen in weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, samenwerken en zelfverdedigingstechnieken.

De introductie cursus van 12 lessen start in september. Alle kinderen (4 t/m 13 jaar) van Montessorischool Steigereiland, die in september worden ingeschreven voor de Introductie cursus van 12 lessen, mogen na afloop gratis nog 1 maand extra door trainen!
Wat moet u doen om gebruik te maken van deze aanbieding:Meld uw kind nu aan voor een gratis proefles via deze website.

KINDERPERSBUREAU STEIGERPLEK
Vanaf oktober gaat in het buurthuis Steigerplek (William Barlowlaan 1) een nieuwe reeks KinderPersBureau van start! 10 kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 worden in 10 weken opgeleid tot reporters en maken hun eigen filmpjes over interessante mensen, organisaties, winkels en ondernemers uit de buurt. Ze leren filmen, interviewen en presenteren. Hiervoor komen ze elke donderdagmiddag van 15.30-16.45 uur samen in het buurthuis Steigerplek. Aan het eind van elke reeks kijken ze samen met alle gasten en ouders naar hun eigen Steigereiland-journaal! Inschrijven kan door een aanmeldingsmail te sturen aan info@nurlimonade.nl Kosten: € 50 voor 10 lessen, met Stadspas is het gratis.

JEUGDTHEATERSCHOOL TIJ
Wil je écht leren toneelspelen, zingen, dansen en stralen op een groot podium? Of wil je ‘t gewoon eens proberen om te zien of dit iets voor jou is?
Jeugdtheaterschoolt TIJ is al 15 jaar op IJburg en is één van de grootste Jeugdtheaterscholen van Amsterdam. De lessen worden gegeven door een team van gedreven en enthousiast team van theater, dans, zang en musical docenten. Kijk op de website of mail naar info@jeugdtheaterschooltij.nl
*kinderen met de stadspas betalen maar 10 euro voor een lessenreeks

BOUWEN EN SJOUWEN OP VRIJLAND
Aan de Pampuslaan kunnen kinderen op Vrijland spelen, timmeren en hutten bouwen. Op woensdag 11 september is de kennismakingsmiddag. Op deze middag leer je hoe je vlaggen maakt en kun je je eigen vlag planten. Tijd: 13.00 - 17.00 uur, gratis entree.
Vanaf 18 september start de wekelijkse cursus Bouwen en Sjouwen. Kosten 60 euro.
Tijd: 14.45 - 17.00 uur Data: 18 september tot 23 oktober. Aanmelden: vrijland@lolaland.nl onder vermelding van aanmelden cursus, naam en leeftijd kind en telefoonnummer.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober***