Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2019

Beste ouders,
Veel klassen gebruiken ze al: de wisbordjes. Plastic showtassen met een whiteboard stift en een poetsdoekje om te wissen. Tijdens de klassenbezoeken zie ik kinderen ze regelmatig enthousiast gebruiken. Met het wisbordje ziet de leerkracht in één oogopslag of de kinderen de instructie hebben begrepen, heel handig!

Op 20 mei, tijdens het inspectiebezoek, ga ik samen met de inspecteur van het onderwijs op klassenbezoek en zijn de wisbordjes ook weer in bedrijf. We zien de leerkracht met grote betrokkenheid en enthousiasme werken met de kinderen, en ook de kinderen laten zich natuurlijk van hun beste kant zien. Met hun tong uit hun mond rekenen ze de sommen uit die de juf opgeeft. Na elke som houden ze het wisbordje op en kijkt de juf hoe de kinderen het doen, zo krijgt ze snel informatie over het begrip van de kinderen, wie heeft het al onder de knie en wie heeft nog een keer instructie nodig. Na elke som wissen ze driftig met het poetsdoekje en zitten ze klaar voor de volgende som.

Ja en dan zien we iets heel grappigs gebeuren met het poetsdoekje: en passant veegt een van de kinderen zijn neus af met het poetsdoekje en wist dan weer vrolijk verder op het wisbordje! Ook de inspecteur ziet het, zie dan maar eens je gezicht in de plooi te houden, samen lachen we om het voorval, kinderen blijven altijd zichzelf en zo hoort het ook, ook al is de inspecteur op bezoek!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA
27-5 Ajax dag Life skills and clinics voor 6/7/8 G, H en I
Groep 3/4/5B naar het Joods Historisch Museum
Groep 3/4/5F naar het Joods Historisch Museum
29-5 Studiedag team: alle kinderen vrij
30/31-5 Hemelvaartvakantie
3-6 Groep 3/4/5C naar het Joods Historisch Museum
Groep 3/4/5J naar het Joods Historisch Museum
4-6 Groep 3/4/5i naar het Joods Historisch Museum
Groep 3/4/5D naar het Joods Historisch Museum
5-6 Suikerfeest
GMR
6-6 Groep 1/ 2C naar het Joods Historisch Museum
Officiële opening schoolplein 14.30 uur
7-6 Groep 1 /2H naar het Joods Historisch Museum
10-6 Pinkstervakantie
11-6 Onderbouwgroepen naar het Teddy Bear Hospital (AMC)
12-6 Goede doelenmarkt 12.15-13.00 uur
17-6 Start derde ronde oudergesprekken
18-6 Schoolreisje middenbouw A,C,D,F, I
20-6 Schoolreisje middenbouw B, G, H, J
21-6 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
25-6 Informatie ochtend voor belangstellende ouders 9.00 uur
27-6 Onderbouw bezoekt voorstelling Pluk van de Petteflet
3-7 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
5-7 Afscheid groep 8: musical en afscheid voor genodigden
8-7 Doorschuifuurtje nieuwe klassen 9-10 uur
10-7 Uitstapje naar Diemerpark
12-7 Studiedag team, alle kinderen vrij
13-7 Zomervakantie
26-8 Eerste schooldag schooljaar 2019 - 2020

PERSONEELSNIEUWS
Paul Meijer, onze concierge, is al enige tijd ziek. Hij wordt vervangen door Juan Alvarez Solano. Paul is de komende weken steeds een uurtje per week op school om weer langzaam te re-integreren.
Henri Kwakman (leerkracht 345j op donderdag) is per 1 juni met pensioen gegaan, we wensen hem een mooie tijd!

De formatie voor het nieuwe schooljaar is nog niet helemaal rond. Wij merken dat het steeds lastiger is om nieuw personeel te vinden, met name voor vervangingen van verloven. Kent u iemand met een onderwijsbevoegdheid en die op zoek is naar een leuke baan? Dan horen we het graag. Als we door uw tip tot een succesvolle benoeming komen trakteren we u op een diner voor twee!

NIEUWE LEERLINGEN
In mei verwelkomen we Sonny, Rio, Leah, Stella, Jack, Jayden, Hugo en Eden. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

ADVIEZEN EN IEP-TOETS GROEP ACHT
De uitslag van de IEP-toets van groep acht is binnen. De landelijk score op de IEP eindtoets is gemiddeld 82,0. Het gemiddelde van onze school is 87,0, een mooie score! Voor 17 kinderen is het advies opgehoogd naar aanleiding van de score op de IEP toets. 16 kinderen behaalden de maximumscore van 100 punten.
De definitieve adviezen voor groep 8 (90 leerlingen) zijn als volgt: 41 kinderen kregen een vwo advies, 15 kinderen een havo/vwo advies, 10 kinderen een havo advies, 13 kinderen een vmbo-t/havo advies, 6 kinderen een vmbo-t advies, 2 kinderen een vmbo-k/t advies, 3 kinderen een vmbo-b advies.

VERIFICATIEONDERZOEK DOOR ONDERWIJSINSPECTIE
De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen. Op 20 mei bezocht de inspecteur van het onderwijs onze school voor het zogenaamde "verificatieonderzoek".
Er werden vier indicatoren beoordeeld, waarbij een beoordeling voldoende/voldoende/goed kan worden gegeven. De vier indicatoren waren: kwaliteitscultuur, kwaliteitszorg, zicht op ontwikkeling en samenwerking. Op alle vier de onderdelen behaalden we het oordeel goed, een beoordeling waar we erg trots op zijn!

INDELING GROEPEN VOLGEND JAAR
In juni ontvangen alle ouders per e-mail de informatie over de groepsindeling voor het volgend schooljaar. Indien u 1 juli nog geen email hebt ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met de schoolleiding, dan is er iets mis gegaan met de verzending.

OPENING SCHOOLPLEIN EN VRIENDENBANK
Op donderdagmiddag 6 juni opent Rick Vermin, stadsdeelbestuurder Oost, het nieuwe schoolplein en de vriendenbank. Om half drie start de feestelijke bijeenkomst op het schoolplein, ook ouders zijn van harte welkom! De school is op de normale tijd uit.

BUITENJUF ONDERBOUW
Alle kleuterklassen krijgen nog voor de zomervakantie een natuurworkshop van de “Buitenjuf”. Samen met de Buitenjuf ervaren de kinderen spelenderwijs de natuur, waarbij ze al hun zintuigen inzetten.

GOEDE DOELENMARKT
Op woensdag 12 juni organiseren we weer een Goede Doelenmarkt. De kinderen maken in de klas knutsels, baksels en/of andere etenswaren en verkopen deze voor een klein prijsje aan hun ouders. De teamband zal de markt muzikaal opluisteren, donaties welkom! De markt zal direct na schooltijd op het schoolplein plaatsvinden. Van 12.15 tot 12.30 uur kunnen ouders alleen de knutsels van hun eigen kind(eren) kopen. Van 12.30 tot 12.45 uur kunt u ook de knutsels van de andere kinderen kopen. Neemt u zo veel mogelijk kleingeld mee? Briefgeld zullen de kinderen niet kunnen wisselen. Waar het geld naar toe gaat hoort u binnenkort, samen met de kinderen bepalen we het doel voor dit jaar.

SCHOOLREISJE ONDERBOUW
De onderbouw kinderen hebben een heerlijke dag gehad in het dierenpark Amersfoort. Het weer was zonnig en de kinderen hebben genoten. Dank aan alle begeleidende ouders!

SCHOOLREISJE MIDDENBOUW
De middenbouwgroepen gaan in twee groepen op schoolreisje naar vogelpark Avifauna: op 18 juni gaan de kinderen uit groep 3/4/5 A, C, D, F, i op schoolreis, op 20 juni de kinderen uit groep 3/4/5 B, G, H, J. De ouders ontvangen via de mail alle benodigde informatie.

BETALING SCHOOLREISJE
De kosten voor het schoolreisje middenbouw 2019 bedragen dit jaar € 27 per kind. We verzoeken u het bedrag voor 15 juni over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.
Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

SCHOOLVAKANTIES 2019 2020
Eerste schooldag 26 augustus 2019
Herfstvakantie 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020
Paasvakantie 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie 25 april 2020 t/m 10 mei 2020
Hemelvaartvakantie 21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie 1 juni 2020
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

STUDIEDAGEN 2019 2020
Donderdag en vrijdag 17 en 18 oktober 2019 (voorafgaand aan de herfstvakantie)
Maandag en dinsdag 18 en 19 november 2019
Donderdag 5 december vanaf 12.30 uur (Sinterklaas)
Vrijdag 20 december 2019 ( voorafgaand aan de Kerstvakantie)
Vrijdag 14 februari 2020 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
Woensdag en donderdag 8 en 9 april 2020 (voorafgaand aan de Paasvakantie)
Woensdag 20 mei 2020 ( voorafgaand aan Hemelvaart)
Vrijdag 12 juni 2020
Vrijdag 3 juli 2020 (voorafgaand aan de zomervakantie)

OPEN DAGEN MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM
Op 22 juni van 15.00 tot 17.30 uur is er weer een open dag bij Muziekschool Amsterdam IJburg. Voor kinderen in groep 1 t/m 8 heeft Muziekschool Amsterdam diverse cursussen in de aanbieding. Bij deze lessen maken de kinderen kennis met ritme en melodie, en kunnen ze instrumenten uitproberen. Ze leren hun favoriete instrument bespelen en gaan ook al meteen samenspelen! Tijdens de Open Dag komen kinderen en hun ouders alles over deze cursussen te weten.
Natuurlijk is er alle gelegenheid om onder begeleiding van muziekschooldocenten instrumenten uit te proberen. Er zijn allerlei blaas-, snaar- toets- en slaginstrumenten aanwezig op de locaties. Om te horen waar muziekles toe kan leiden, laten de leerlingen de hele middag van zich horen in diverse muziekschoolbands en -ensembles.

BUURTGEZINNEN GEZOCHT
Kent u Buurtgezinnen al? Zij zoeken steungezinnen voor gezinnen die wat hulp kunnen gebruiken (om welke reden dan ook). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot hart die graag wat willen doen voor een ander gezin. Spreekt dit u aan? Buurtgezinnen zoekt een steungezin voor een gezin van onze school.
Meer informatie op de website of facebook: Buurtgezinnen.nl in Amsterdam of neem contact op met Marijke van Rooij, 06-23143634, (coördinator Buurtgezinnen)

ZOMERGASTJES: GASTGEZINNEN GEZOCHT 20 T/M 24 JULI
De organisatie Zomergastjes is op zoek naar gastgezinnen. Veel kinderen verheugen zich al ver van te voren op de grote vakantie, maar niet elk gezin kan zich een vakantie permitteren. Vorig jaar namen de mensen van Z o m e r g a s t j e s op IJburg initiatief om hier verandering in te brengen. In de tweede week van de zomervakantie kwamen 18 kinderen uit Amsterdam Oost voor 5 dagen logeren bij IJburgse families. Deze zomergastjes, tussen 6 en 9 jaar, waren nog maar kort in Nederland. Vorige zomer beleefden ze een fantastische tijd en leerden veel over de Nederlandse gewoontes. Ook de gastgezinnen vonden het allemaal een ervaring die ze niet hadden willen missen, en meerdere gastgezinnen onderhouden nog contact met hun Zomergastje. Lijkt het u leuk om deel te nemen en een eigen zomergastje te verwennen neem dan contact op met de initiatiefnemer Joanne Alting, joanne@amsteleny.nl, 06 55810760 en kijk op de website.

*****de volgende nieuwsbrief verschijnt in juni******