Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2019

Beste ouders,
Het moest een mooi afscheid worden en dat werd het: met een knallend “We will rock you” namen we afscheid van Marjon, onze adjunct-directeur.
De organisatie van de dag lag in handen van een -voor deze dag speciaal samengestelde- werkgroep. Mooi om te zien hoe we in korte tijd dit afscheid bedenken en uitvoeren. Marjon houdt van rockmuziek en de keuze voor het Queen nummer was dan ook snel gemaakt. In de dagen voor 5 april hoorde je alleen maar stamp-stamp-klap, stamp-stamp-klap, van kleuter tot 8e groeper, iedereen oefende het ritme en dacht daarbij aan Marjon.

Het was nog wel lastig om het als verrassing te houden, hoe zorgden we ervoor dat Marjon al in school was en niet de voorbereidingen zou zien? We besloten Marjon te vragen voor een lunch in het kantoor, haar oude werkplek, samen haalden we herinneringen op. Na de lunch brachten kinderen cadeautjes en tekeningen, ze kreeg van elke klas een mooie bloem, de kinderen kregen een high five of omhelzing terug, wat een liefdevolle middag!

Om twee uur was het zover en mocht Marjon naar beneden komen op het schoolplein. Een ontroerend moment, alle kinderen op het plein met een zwart t-shirt en spijkerbroek, stamp-stamp-klap, stamp-stamp-klap, ja dan schiet je wel even vol. Met Stijn op de drums, Robin op de gitaar, Caithlin en Elvie zingend achter de microfoon en de knallende deksels van de kliko’s als extra ritme-accent werd het een geweldige act, waarbij Marjon zichtbaar genoot, wat een mooi en zonnig afscheid van de kinderen!

De dag werd afgesloten met een gezellige teamborrel vol mooie speeches, met een lach en een traan, en een mooi afscheidslied, speciaal voor Marjon geschreven. We kijken terug op een heel bijzondere dag en een prachtig afscheid , we will rock you forever Marjon!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Klik hier voor de online versie.
Afmelden op de nieuwsbrief kan door onderaan op Afmelden te klikken. Uw mailadres wordt dan verwijderd van de mailinglist.

BELANGRIJKE DATA
15-4 345G en J bezoeken het Amsterdams museum
16-4 Eindtoets (IEP) voor groep 8
17-4 Eindtoets (IEP) voor groep 8
18-4 Danswedstrijd midden- en bovenbouw
19-4 Meivakantie t/m 5 mei 2019
6-5 Begin Ramadan
7-5 Groep 1 /2 B naar het Joods Historisch Museum
9-5 Schoolfotograaf
10-5 Schoolfotograaf
13-5 Ajax dag Life skills and clinics voor 6/7/8 D, E en F
Groep 6/7/8B naar het Joods Historisch Museum
14-5 Informatie ochtend voor belangstellende ouders 9.00 uur
Groep 6/7/8 D naar het Joods Historisch Museum
Groep 1 /2F naar het Joods Historisch Museum
16-5 Groep 1 /2E naar het Joods Historisch Museum
Groep 6/7/8H naar het Joods Historisch Museum
17-5 Groep 1 /2F naar het Joods Historisch Museum
Groep 6/7/8G naar het Joods Historisch Museum
Legogabbers groep 3/4/5 A, G, H, i
20-5 Ajax dag Life skills and clinics voor 6/7/8 A, B en C
Start afnemen Citotoetsen groep 3 t/m 7
Groep 1 /2D naar het Joods Historisch Museum
Groep 6/7/8i naar het Joods Historisch Museum
21-5 Verkeersexamen bovenbouw
Dokter in groepen 1 /2 ter voorbereiding bezoek Teddy bear Hospital
Groep 6/7/8A naar het Joods Historisch Museum
Groep 6/7/8C naar het Joods Historisch Museum
Start Avond4daagse IJburg
23-5 Verkiezingen Europees parlement: school is verkiezings locatie
24-5 Schoolreisje onderbouw naar Dierenpark Amersfoort
Groep 6/7/8E naar het Joods Historisch Museum
27-5 Ajax dag Life skills and clinics voor 6/7/8 G, H en I
Groep 3/4/5A naar het Joods Historisch Museum
Groep 3/4/5F naar het Joods Historisch Museum
28-5 Groep 3/4/5B naar het Joods Historisch Museum
Groep 3/4/5H naar het Joods Historisch Museum
29-5 Studiedag team: alle kinderen vrij
30/31-5 Hemelvaartvakantie
3-6 Groep 3/4/5C naar het Joods Historisch Museum
Groep 3/4/5G naar het Joods Historisch Museum
4-6 Groep 3/4/5J naar het Joods Historisch Museum
Groep 3/4/5D naar het Joods Historisch Museum
5-6 Suikerfeest

PERSONEELSNIEUWS
Vanaf 4 juni is Hannah Heetebrij met zwangerschapsverlof. Zij verwacht op 15 juli haar eerste kindje. Gelukkig hebben we vervanging voor Hannah gevonden: Nico Miedema zal Hannah op maandag en dinsdag vervangen in groep 6/7/8 C gedurende het verlof. Rianne Haeke neemt vanaf 17 juni zwangerschapsverlof op. Ook Rianne verwacht op 15 juli haar eerste kindje. De vervanging van Rianne is nog niet helemaal rond, zodra de vervanging bekend is informeren we de ouders van klas 3/4/5 G. Ansella Nieuwboer gaat vanaf 19 juni met zwangerschapsverlof, zij verwacht haar derde kindje op 30 juli. Tot de zomervakantie zal Floor Bakers haar vervangen, na de zomervakantie werkt Floor 4 dagen in 6/7/8 B en zal Nico Miedema op donderdag de klas leiden.
We wensen Hannah, Rianne en Ansella een ontspannen verlof en een goede bevalling!

Tanya Wieman, zorgcoördinator, heeft per 1 mei een dag ontslag genomen. Tanya heeft een nieuwe baan in het speciaal onderwijs gevonden. Tot de zomervakantie is zij nog 2 dagen bij ons op school aan het werk als zorgcoördinator, na de zomervakantie stapt Tanya volledig over naar het speciaal onderwijs.
Linda van Son, onze rekenspecialiste heeft per 1 juni ontslag genomen. Linda werkte het afgelopen jaar 1 dag per week bij ons op school. De reistijd en de files vanuit Harfsen (bij Zutphen) werden haar teveel, zij heeft nu een baan vlakbij haar woonplaats gevonden.
We wensen Tanya en Linda veel succes in hun nieuwe baan!

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar nieuwe collega’s. Mocht u iemand kennen die enkele dagen wil werken, laat het Ella weten.

NIEUWE LEERLINGEN
In april verwelkomen we Isa, Beau, Alexander, Aarav, Oscar, Julien, Lina, Josefien, Youssef en Holly. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

EINDTOETS GROEP 8
Elk jaar maken alle achtste groepers in Nederland de eindtoets. Sinds enkele jaren kunnen scholen kiezen uit verschillende eindtoetsen. Wij kiezen voor de derde keer voor de IEP eindtoets. Op 16 en 17 april vindt de officiële toetsafname plaats. Voor meer informatie over de IEP toets: kijk op IEP TOETS.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 9 en 10 mei komt de schoolfotograaf de schoolfoto’s maken. Er worden alleen foto’s gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten: broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten, kunnen niet op de foto. Donderdag 9 mei worden de onder- en middenbouw kinderen gefotografeerd, vrijdag 10 mei de bovenbouwkinderen en de broertjes en zusjes.

AJAX LIFE SKILLS AND CLINICS
In de maand mei komt de Ajax Foundation naar onze school! Gedurende een hele dag maken de kinderen kennis met Life Skills & Clinics, georganiseerd door de Ajax Foundation. Doel van deze dag is om kinderen bewust te maken van gedrag en gedragingen op en rondom het veld, op sociale media, met geld en gezonde voeding.
Bovenbouwgroep D, E en F gaan op 13 mei met Ajax aan de slag, bovenbouwgroep A, B en C op 20 mei en bovenbouwgroep G, H en I op 27 mei.

Een hele dag staat de school in de teken van Ajax. Leerlingen krijgen in blok van ca. vier uur drie lessen in de klas over de onderwerpen gezonde voeding, omgaan met geld en mediawijsheid. Aansluitend krijgen ze op het schoolplein of in de gymzaal een voetbalclinic, volgens de unieke Ajax trainingsmethode. Naast technische aspecten als dribbelen en balbeheersing leren de kinderen ook hoe je elkaar, zowel binnen als buiten het veld, met respect behandelt. De clinics zijn gericht op respect, samenwerken, plezier en discipline en sportiviteit in de breedste zin van het woord.

AVOND4DAAGSE IJBURG

De Avond4daagse IJburg is dit jaar van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei en heeft als startpunt en eindpunt het grote grasveld bij de sportvelden in het Diemerpark. Aanmelden voor de avond4daagse kan nog via de website.

FEESTELIJKE OPENING SCHOOLPLEIN
Op 6 juni wordt het schoolplein officieel geopend door de Rick Vermin, portefeuillehouder openbare ruimte. Rond half drie uur zal dit feestelijke moment plaatsvinden. Ouders ontvangen meer informatie via de mail.

CULTUURAANBOD KOMENDE PERIODE
Alle groepen bezoeken in de komende periode het Joods Historisch Museum. De onderbouw- en middenbouw groepen bezoeken de tentoonstelling: Sjabbat bij de familie Hollander.

Het is bijna sjabbat in het huis van de familie Hollander en Max de Matze! De kinderen bakken challes (gevlochten broodjes) in de koosjere keuken en in de studeerkamer maken ze kennis met de Tora. Samen ontdekken ze de geuren en kleuren van de sjabbat en ervaren spelenderwijs wie en wat 'joods' is.

De bovenbouwgroepen bezoeken de tentoonstelling: Thuis bij de familie Hollander. De bovenbouwgroepen gaan met het openbaar vervoer naar het museum onder begeleiding van de leerkracht en enkele ouders.

Tijdens het bezoek aan het huis van de familie Hollander en Max de Matze ervaren kinderen spelenderwijs wie en wat 'joods' is. Ze bakken matzes in de koosjere keuken, luisteren naar de sprekende muur die vertelt wat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog zag en in de studeerkamer maken ze kennis met de Tora en de Gulden Regel: Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.

SCHOOLREISJE ONDER- EN MIDDENBOUW
Aan het einde van het schooljaar organiseren we traditioneel het schoolreisje voor de onder- en middenbouw. Dit jaar gaan de onderbouw kinderen op 24 mei naar Dierenpark Amersfoort.
De middenbouwgroepen gaan in twee groepen: op 18 juni gaan de kinderen uit groep 3/4/5 A, C, D, F, i op schoolreis, op 20 juni de kinderen uit groep 3/4/5 B, G, H, J. De ouders ontvangen via de mail alle benodigde informatie.

BETALING SCHOOLREISJE
Om mee te kunnen met het reisje van de onder- en middenbouw vragen we u de volgende bedragen over te maken. Alleen als het bedrag is voldaan kan uw kind mee met het reisje.
De kosten voor het schoolreisje onderbouw 2019 bedragen dit jaar € 27 per kind. We verzoeken u het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

De kosten voor het schoolreisje middenbouw 2019 bedragen dit jaar € 27 per kind. We verzoeken u het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

TEAMTWEEDAAGSE
De team2daagse ligt alweer enkele weken achter ons. Het team is verder gegaan met 21e eeuwse vaardigheden in de dagelijkse lespraktijk en heeft kennis gemaakt met augmented reality. Daarnaast hebben we veel plezier gehad met elkaar, we kunnen er weer even tegen!


***de volgende nieuwsbrief verschijnt in mei***