Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2019

Beste ouders,
Het weerbericht voorspelde niet veel goeds vrijdag 15 maart: veel regen en heel veel wind. Maar daar laten we ons natuurlijk niet tegenhouden, wij staken op deze dag en gaan naar Den Haag, weer of geen weer.

Voordat we daadwerkelijk in de trein stappen is er al heel wat aan communicatie en organisatie langs gekomen: wie gaat er met de trein, wie met de auto, hoe reizen we zo goedkoop mogelijk samen.
Vanwege de weersvoorspelling adviseert een collega om droge sokken mee te nemen, maar dat lijkt me toch wel wat te veel, dus met mijn stevige bergschoenen en regenjack aan moet ik er tegen kunnen. We verzamelen bij de bekende koffieketen op het Centraal, de hoofden worden geteld, de laatkomers geappt en gemaand op te schieten. Er zijn geen uitzwaaiers, maar toch heeft staken ook wel iets van een schoolreisje zo, hoe serieus de zaak ook. Op onze groepsapp (de Steigerpost) komen de eerste foto’s uit de auto’s al binnen, ook daar zit de sfeer er goed in.

Gelukkig zijn we op tijd compleet, stappen allemaal in en voelen ons al snel thuis: overal onderwijscollega’s, de trein zit vol met gelijkgestemden, onderwijszaken worden besproken. Protestbordjes worden snel nog even in de trein gemaakt, mooie leuzen en scherpe teksten en voor we het weten zijn we in Den Haag en stappen we het modderige Malieveld op: ja ook wij zijn erbij!

We klappen voor de sprekers en het schreeuworkest, we laten van ons horen, stil zijn is geen optie wat ons betreft. We moeten het tij keren, we maken haast net zoveel lawaai als de storm, maar dat willen we ook: het wordt tijd dat het onderwijs de wind mee krijgt!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Is deze brief niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.
Afmelden voor de nieuwsbrief? Klik onderaan in de mail op het woord afmelden, uw mailadres wordt dan uit de mailinglist gehaald.

BELANGRIJKE DATA
12-3 Dans de wereld rond groep 678A/B/C/D/E
14-3 MR
15-3 Landelijke onderwijsstaking, school dicht
18-3 Groep 1/2B bezoekt museum Willet-Holthuysen
19-3 Dans de wereld rond groep 678A/B/C/D/E
Soundlab groep 345A/B/C
Groep 1/2C bezoekt museum Willet-Holthuysen
20-3 Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen, school is stemlocatie
21-3 Kangoeroewedstrijd in de klassen
Soundlab groep 345D/F/G
Groep 1/2D bezoekt museum Willet-Holthuysen
22-3 Groep 1/2E bezoekt museum Willet-Holthuysen
Legogabbers groep 345B/C/D/F/J
Soundlab groep 345H/I/J
25-3 Groep 1/2F bezoekt museum Willet-Holthuysen
26-3 Groep 1/2H bezoekt museum Willet-Holthuysen
Dans de wereld rond 6/7/8A/B/C/D/E
27,28,29-3 Studiedagen team, de kinderen zijn vrij
2-4 Dans de wereld rond 678F/G/H/i
3-4 Plusklas groep 8 organiseert goede doelenmarkt
4-4 Dans de wereld rond 6/7/8F/G/H/i
5-4 Legogabbers groep 345A/G/H/i
8-4 345A en B bezoeken het Amsterdams museum
9-4 345F en H bezoeken het Amsterdams museum
Dans de wereld rond 678F/G/H/i
11-4 informatiebijeenkomst voor belangstellende ouders, 9.00 uur
345C en D bezoeken het Amsterdams museum
Dans de wereld rond 678F/G/H/i
12-4 Legogabbers groep 345A/G/H/i
345i bezoekt het Amsterdams museum
Voorspeelavond 17.00-19.00 uur
15-4 345G en J bezoeken het Amsterdams museum
16-4 Eindtoets (IEP) voor groep 8
17-4 Eindtoets (IEP) voor groep 8
18-4 Danswedstrijd midden- en bovenbouw
19-4 Meivakantie t/m 5 mei 2019

PERSONEELSNIEUWS
Het dienstverband met onze adjunct directeur, Marjon van Leeuwen, per 1 maart is beëindigd. Marjon is vanaf maart 2017 met ziekteverlof en kan door haar ziekte haar functie als adjunct-directeur niet meer uitoefenen. Op 5 april neemt het team afscheid van Marjon als adjunct-directeur. Gelukkig zullen we Marjon nog regelmatig op school zien, zij gaat voorlopig op vrijwillige basis enkele uren per week bij ons op school aan de slag. Zij werkt dan met individuele kinderen of kleine groepjes. Op deze manier houdt Marjon contact met onze school en wij met haar.

Mick van de Wijgerd, vakleerkracht bewegingsonderwijs, is overgestapt naar een andere school van onze stichting. Gelukkig hebben we een nieuwe vakleerkracht gevonden: Valerie van Harten is op 19 maart gestart, zij vervangt het ouderschapsverlof van Elroy op dinsdag. We heten haar van harte welkom.

Onze conciërge Paul Meijer is sinds eind januari met ziekteverlof. Vanaf eind maart is Juan Alvarez Solano als vervanger in dienst. We wensen Paul een spoedig herstel!

In de maand juni gaan er drie collega’s met zwangerschapsverlof. Rianne Haeke en Hannah Heetebrij zijn in verwachting van hun eerste kindje, Ansella Nieuwboer verwacht haar derde kindje. Wij hopen hen na de Kerstvakantie weer in te kunnen zetten.

NIEUWE LEERLINGEN
In maart verwelkomen we Wassim, Giuliana, Ilona en Midas. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

SCHOOLPLEIN EN FIETSEN
Nog een paar weken en dan is de oplevering van het schoolplein een feit. Voor de zomervakantie vindt de officiële opening plaats.
Nu het plein bijna klaar is hebben we ook een verzoek aan u en de kinderen. Wilt u uw fietsen in de daarvoor bestemde nietjes zetten en niet meer op het plein? Zo blijft alle ruimte beschikbaar voor sport en spel.

GITAARLESSEN GROEP 7
Vanaf eind maart starten de zevende groepers uit de klassen 678A/F/G/H/i met serie gitaarlessen op school. Meer informatie over de huur en eventuele aanschaf van een gitaar krijgen ouders via de mail.

CULTUURAANBOD KOMENDE PERIODE
De onderbouwgroepen bezoeken in museum Willet-Holthuysen de rondleiding: Muis in het grachtenhuis. De muizen Snor en Snuit maken een rommeltje in dit grote huis aan de Herengracht. De kinderen helpen Snor en Snuit om alle spulletjes weer netjes terug te leggen. Ze leren over oude spullen, waarvoor ze werden gebruikt en gaan ruiken, voelen, horen en zien. Op speelse wijze leren de kinderen over vroeger en nu. Klik hier voor het filmpje over Snor en Snuit.

De middenbouwgroepen bezoeken Het kleine weeshuis in het Amsterdams museum. Het Amsterdams museum was vroeger een weeshuis. De kinderen leren over het weeshuis van toen en gaan op zoek naar details. Aten ze echt met z’n vieren uit hetzelfde bord?

Op school maken de middenbouwkinderen kennis met het Soundlab: een lab met splinternieuwe en experimentele instrumenten. Een muzikant laat zien wat geluid is, wat de functie ervan is en wanneer geluid muziek wordt. Hij doet diverse proefjes, zoals het zichtbaar maken van geluidsgolven met zand. Vervolgens gaan de kinderen in kleine groepjes de instrumenten uitproberen. Ze experimenteren met klanken en onderzoeken de techniek achter ieder elektronisch instrument.

De bovenbouwgroepen krijgen les van Anouk Kulaleen in het project Dans de wereld rond. Waar je ook gaat, overal op de wereld wordt gedanst. Al dansend leren de kinderen verschillende dansstijlen en culturele aspecten kennen. De lessen vinden plaats in het danslokaal op de begane grond.

WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE
Jaarlijks wordt in maart de de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen. Ook dit jaar doen onze goede rekenaars daar weer aan mee. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: van wizFUN tot wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. Onze school doet mee op niveau wizFUN (gr4) wizKID (gr5 en 6) en wizSMART (7 en 8). De wedstrijd wordt dit jaar op donderdag 21 maart gehouden in de klassen. Meer informatie vindt u hier.

TEAMTWEEDAAGSE
Op woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 maart is onze school dicht. We werken aan het schoolplan voor de komende vier jaar en het team gaat op tweedaagse. In deze tweedaagse professionaliseren we ons verder op het gebied van de 21e eeuwse vaardigheden. Natuurlijk is teambuilding ook een van de doelen op deze dagen.

VOORSPEELAVOND
Op vrijdag 12 april organiseren we van 17-19 uur voor de derde maal een voorspeelavond. Kinderen die een muziekinstrument spelen of kinderen met zangtalent treden op voor ouders en genodigden. Meer nieuws ontvangen de ouders via de mail. Voor een impressie van de voorspeelavond van vorig jaar klikt u hier.
Opgeven kan bij Robin (robinleek@obssteigereiland.nl) of Ella (directie@obssteigereiland.nl)

EINDTOETS GROEP 8
Elk jaar maken alle achtste groepers in Nederland de eindtoets. Sinds enkele jaren kunnen scholen kiezen uit verschillende eindtoetsen. Wij hebben net als vorig jaar, gekozen voor de IEP eindtoets. Op 16 en 17 april vindt de officiële toetsafname plaats. Voor meer informatie over de IEP toets: kijk hier.

TERUGBLIK WETENSCHAPSWEEK
Met veel plezier en enthousiasme kijken we terug op de wetenschapsweek met als thema: Vergroen je voetstap. Na een prachtige opening met trommelaars op kliko’s en emmers volgde een dans door de dansgroep, via de groene voetstappen op het plein gingen alle kinderen naar binnen om in de klassen aan de slag te gaan met duurzaamheid.
Samen met een grote groep ouders organiseerden we op woensdag de workshopochtend, altijd een groot succes. De week werd afgesloten met een impressie van de week in de gymzaal. Alle hulpouders bedankt voor alle inzet!

****de volgende nieuwsbrief verschijnt in april****