Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2019

Beste ouders,


Al vroeg stap ik 's morgens de deur uit en fiets ik naar Ijburg, goed ingepakt, het is koud vandaag. Mooie rode luchten komen me tegemoet, wat een heerlijke rit zo over de dijk en wat een uitzicht, het kan niet anders of dit moet een prachtige dag worden !

Na de koffie met de teamleden in t Steigertje loop ik naar beneden, klaar om de kinderen een hand te geven. Het is stil in de gang, ik hoor geen kinderen buiten praten. Vol verbazing doe ik de buitendeur open: niemand? Al snel wordt duidelijk wat er aan de hand is: alle kinderen zijn aan het glijden op het schoolplein, er ligt ijs! Ook de heuvel wordt met enthousiasme beklommen, sommige kinderen hebben zelfs een sleetje meegenomen. Het gras op de speelheuvel heeft het zwaar, het eerste spoor is al in de heuvel ontstaan, maar de kinderen genieten volop en dat gun ik ze van harte. Gelukkig druppelen de kinderen langzamerhand binnen, met rode wangen, we begroeten elkaar lachend, glijden op het schoolplein, dat gebeurt niet vaak.

Na deze vrolijke start ga ik op klassenbezoek bij een onderbouwklas en zie ik een hele leuke les en twee jonge kleuters die met elkaar meester en juf spelen en volop in hun rollenspel zitten, ook ik geniet, lachend verlaat ik de klas en ik weet het zeker, deze dag kan niet meer stuk!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen klikt u onderaan op de link Afmelden. Uw mailadres wordt dan verwijderd van de mailinglist.

BELANGRIJKE DATA
23-1 Koffie uurtje klassenouders 9.00 - 10.00
25-1 Muziekatelier groep 1/2 H en 1/2 B
28-1 Lesjesavond onderbouw 17.00-18.00 uur
30-1 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur
GMR
01-2 Legogabbers groep 345B, C, D, F, J
04-2 Ouderraadvergadering 17.30 uur
07-2 MR vergadering 19.30-21.00 uur
08-2 Legogabbers 345B, C, D, F, J
11 t/m 14-2 Wetenschapsweek
15-2 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
16 t/m 24-2 Voorjaarsvakantie
26-2 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur

PERSONEELSNIEUWS
Mirjam Jalving en Ninke Jansen hebben allebei hun geschiktheidsassessment positief afgerond en starten begin februari met de opleiding als zij-instromer. Mirjam blijft bij ons op school werken en leidt groep 1/2H op maandag en dinsdag. Ninke is gestart op de Indische Buurtschool en gaat daar haar praktijkopleiding vervolgen. Suzanne de Bruin en Victor Schiering zijn als zij-instromer na de Kerstvakantie bij ons gestart. Suzanne volgt de opleiding al, Victor hoopt in april te kunnen starten met de opleiding zij-instroom in het onderwijs.

Na de voorjaarsvakantie is Maartje van den Heuvel (groep 678C) terug van haar verlof. Zij gaat op woensdag, donderdag en vrijdag werken. Ook het verlof van van Pamela Henshuys is in februari afgelopen, Pamela werkt bij ons op woensdag en donderdag als conciërge.

Marc Neerhof (groep 345J) verlaat onze school per 16 februari, hij heeft een andere baan aangeboden gekregen bij het ROC. Groep 345J zal na de voorjaarsvakantie worden geleid door Diana Landsmark (ma, di, wo, vrij) en Henri Kwakman (do).

Vita van den Bergh (groep 1/2C) gaat vanaf 1 februari met zwangerschapsverlof, Suzanne de Bruin gaat dit verlof vervangen op maandag en dinsdag, Jikke Alferink
leidt de groep op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende het verlof.

Hiltje Schuller (onderwijsassistent) verlaat onze school per 1 februari, zij gaat op een andere school werken. Marleen Koelman (onderwijsassistent) is na een lange ziekteperiode weer volledig hersteld en is weer voor vier dagen als onderwijsassistent bij ons aan het werk.

NIEUWE LEERLINGEN

In januari verwelkomen we Roman, Noëlia, Mees, Sanae, Aliza, Evi, Cloé, Haile en Emma. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

LESJESAVOND VOOR OUDERS VAN ONDERBOUWKINDEREN
Op maandag 28 januari organiseren we een lesjesavond voor de kinderen en ouders in de onderbouw. Vanaf 17.00 uur kunt u samen met uw kind in de klas van uw kind op bezoek komen. Uw kind geeft op deze avond lesjes aan u. U krijgt zo op speelse wijze een indruk van de dagelijkse activiteiten in de klas. De avond duurt tot 18.00 uur.

COLLECTE NOOIT MEER ALLEEN BANK
Neem dinsdag 29 januari en donderdag 31 januari allemaal uw portemonnee mee naar school. Aan het begin en aan het eind van de schooldag zullen de kinderen van het Project Nooit Alleen op verschillende plaatsen met collectebussen klaar staan. De kinderen zamelen geld in voor een vriendenbankje op het schoolplein. Dit bankje helpt ervoor te zorgen dat niemand zich meer alleen hoeft te voelen hier op school. De kinderen van de projectgroep hebben al veel werk verzet. Nu op naar de fase waarin er echt een bankje geplaatst gaat worden. Hoe mooi het bankje wordt is mede afhankelijk van uw gulle bijdrage. Namens de kinderen van de Projectgroep Nooit Alleen, alvast bedankt!

LANDELIJKE STAKINGSDAG 15 MAART
Begin januari werd een landelijke stakingsdag aangekondigd via de media. Houdt u alvast rekening met deze datum, het kan zijn dat ook onze school gesloten is op deze dag. Ouders ontvangen definitief bericht per mail.

TOETSEN LEERLINGVOLGSYSTEEM
In januari nemen we bij alle kinderen uit groep 2 t/m 8 verschillende toetsen af met betrekking tot taal, lezen, en rekenen. Met de uitslag van de toets volgen we de voortgang in de ontwikkeling van uw kind. De toetsgegevens worden in het oudergesprek van maart met u besproken.

DEFINITIEVE ADVIEZEN GROEP 8
De definitieve adviezen voor kinderen in groep 8 zullen uiterlijk vrijdag 1 februari gegeven worden. Hiervoor worden zowel de ouders als het kind uitgenodigd. Tijdens dit adviesgesprek bespreken we het definitieve advies voor de middelbare school. Dit advies wordt in samenspraak met de schoolleiding gemaakt en is gebaseerd op de toetsresultaten, de observaties van de leerkrachten en werkhouding/gedrag van het kind.

BEZOEK BETTCONFERENTIE LONDEN

Vorig jaar bezocht vrijwel het hele team Londen op een reis om inspiratie op te doen voor digitalisering van en in het onderwijs.
Dit jaar bezoeken de collega’s die niet mee waren/konden samen met Ella en onze ICT specialisten de BETT in Londen. Dit is de beurs die de laatste en nieuwste inzichten laat zien over ICT in het onderwijs. Klik hier voor meer informatie over de BETT.

CODING FRIDAY

Na de kerstvakantie zijn we op coding friday met nieuwe programmeerapps gestart. Elke vrijdag werken de kinderen op de verschillende devices aan programmeertaken. In deze periode gaan de kleuters aan de slag met Turtle logic 2, de middenbouwers werken met Scratch junior en de bovenbouwers met Scratch.

Vanaf 1 februari krijgen de middenbouwkinderen programmeerles met Lego, deze lessen worden verzorgd door Bouwgabbers. De vijf middenbouwklassen in t Steigertje starten met de lessencyclus, daarna volgen de andere vier middenbouwgoepen.

WETENSCHAPSWEEK 11 t/m 14 februari
In februari organiseren we de wetenschapsweek met als thema: vergroen je voetstap. We gaan duurzaamheid en de ecologische voetafdruk op een onderzoekende manier verkennen met de kinderen. De opening vindt traditioneel plaats op maandagochtend om 8.45 op het schoolplein, ook ouders zijn welkom bij de opening.
Op woensdagochtend organiseren we de workshop ochtend. Alle ouders hebben een mail gekregen waarin we de hulp van de ouders vragen. Hulp aanmelden kan door een reply op de mail te sturen of via de Steigereiland app.

SCHOOLPLEIN

Het nieuwe schoolplein is inmiddels volledig in gebruik genomen. De kinderen zijn erg enthousiast en rollebollen op de heuvel. De gebruikssporen zijn inmiddels zichtbaar op de grasheuvel, de opzichter en de aannemer zijn al op de hoogte gebracht van de slijtageplekken, wordt vervolgd!

INFORMATIE VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van personeel en ouders. De school heeft een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat dit jaar uit acht leden.
Voorzitter: Ellen de Rooij (leerkracht)
Secretaris: Menno Rasker (ouder)
Lisette van Elk (ouder)
Max van Engen (ouder)
Patty Petri (ouder)
Tessel de Jonge (leerkracht)
Rianne Haeke(leerkracht)
Stephanie Gouma (leerkracht)

Naast de lopende zaken stelt de MR ieder jaar speerpunten vast. Deze speerpunten krijgen extra aandacht en komen elke vergadering aan de orde.
De speerpunten van dit schooljaar zijn inmiddels vastgesteld:
Schoolplein
Verkeersveiligheid
Hygiëne
Lerarentekort

Mocht u inbreng hebben met betrekking tot deze speerpunten (of andere onderwerpen) dan kunt u de MR bereiken via de mail (mr@obssteigereiland.nl ) of via de schoolapp.

GROENTE, FRUIT EN ETENSRESTEN INZAMELEN OP HET STEIGEREILAND

In december zijn er 22 GFE (groente-, fruit-, en etensresten) containers geplaatst op het Steigereiland. Het apart ingezamelde GFE wordt gebruikt om er waardevolle producten (, o.a. groengas en compost) van te maken. In die periode is de gemeente samen met een aantal bewoners bij iedereen aan de deur geweest om een handig keukenbakje met oa biologisch afbreekbare zakjes uit te delen.
De welkomstpakketjes zijn ook -gratis- af te halen bij Café Restaurant Vrijburcht, AH aan de IJburglaan en zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur bij de Groene Gemeenschap aan de Barkasstraat 7.
Is uw voorraad biologisch afbreekbare zakjes op? Deze kunt u deze gratis afhalen op bovenstaande adressen én bij het Groente Paleis aan de IJburglaan.

Om te voorkomen dat er verkeerd afval in de GFE containers wordt gegooid, worden de containers in maart van een paslezer voorzien. In maart ontvangt u van de gemeente een pasje. Tot die tijd kunt u de container openen zonder pasje.Haalt u een welkomstpakket op bij één van bovenstaande adressen? Of gaat u dat nog doen? Stuurt u dan een mail met uw adresgegevens naar gfe-ijburg@amsterdam.nl om in maart in het bezit te komen van een pasje.

Voor verder informatie over dit onderwerp kunt u terecht op deze website. ,of bel met Elise Kleisen 0610531536 of stuur een mail naar gfe-ijburg@amsterdam.nl Rond de zomer van dit jaar en in het najaar worden er GFE containers op Haveneiland en op de Rieteilanden geplaatst .

FILMPJES EN FOTO’S VAN ACTIVITEITEN
Wij ontvangen graag filmpjes en foto’s van activiteiten, zoals bijvoorbeeld het dans- en kooroptreden en het Kerstfeest. Met wetransfer.com verstuurt u gemakkelijk grote digitale bestanden. Heeft u nog filmpjes en foto’s van de het Sinterklaasfeest? Ook deze bestanden zijn welkom op directie@obssteigereiland.nl


***de volgende nieuwsbrief verschijnt in februari***