Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2018

Beste ouders,


Het eind van het schooljaar, kersttijd, gelegenheid om terug te kijken naar vele mooie momenten. Genieten met elkaar, kaarsjes, gezelligheid, alle dingen die zo gewoon lijken, alles wat je samen hebt en deelt. Je staat er niet alleen voor. Maar soms is dat niet zo vanzelfsprekend, eenzaamheid bestaat, kijk naar alles wat er gebeurt in de wereld om ons heen.

En toch, het kan anders: in 2019 staat er op het schoolplein een ‘nooit-meer-alleen-bank’: een bank waar kinderen even kunnen gaan zitten als ze even geen speelvriendje hebben, maar dat wel graag zouden willen. Een ander kind ziet dat, gaat er naar toe en vraagt de bankzitter om mee te spelen. Een prachtig, hartverwarmend plan!

Zes van onze kinderen hebben dit samen met Ellen bedacht en daar een heel project van gemaakt. Hard werken voor ze, want er komt heel wat bij kijken voordat de bank er staat: een projectplan maken, vergaderen, financiële zaken, coördinatie, planning, organisatie en vooral afstemmen met alle betrokkenen.

Want dat blijkt nodig: ons nieuwe schoolplein, mag daar zomaar een bank op worden geplaatst? Dus stapten ze op de bouwvakkers af met de vraag of zij het goed vonden. Zij wel natuurlijk, maar wat vond de ontwerper van het plein? Ook daar moest mee worden afgestemd. En hoe komen we dan aan de bank en hoeveel kost het eigenlijk? Een van de kinderen had zelfs een briefje thuis opgehangen met het woord “subsidie”, heel slim! Gelukkig was de subsidiegever dichtbij, ik beloofde om de helft van de bank te betalen, de andere helft van de kosten moesten ze zelf bij elkaar zien te krijgen. En hoe gaat de bank er uit zien? Zelfs daar werd een oplossing voor gevonden door het dappere zestal: een van de ouders heeft een architectenbureau, daar moesten ze zijn! Een hele ochtend samen met een architect onze eigen ‘nooit-meer-alleen-bank’ ontwerpen, wat een feest!

En zo krijgt het project een steeds tastbare vorm, alleen zijn op het plein behoort straks tot het verleden, wereldproblematiek tot een praktische oplossing teruggebracht door zes kinderen.
Als ik dat dan zie, die ontroerende passie, het plezier en alle inzet, dan denk ik: volgens mij gaan we samen een inspirerend en fantastisch 2019 tegemoet!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA

13-12 t/m 18-12 Inzameling voedselbank
19-12 Voorstelling dansklassen en schoolkoor 13.15 voor genodigden
Kerstdiner en ouderborrel 17.15-19.15 uur
21-12 Studiedag team, kinderen vrij
22-12 t/m 6-1 Kerstvakantie
07-1 Start CITO toetsweken groep 2 t/m 8
09-1 Start open dagen Voortgezet Onderwijs voor groep 8
10-1 Informatieavond VO voor ouders groep 8 20.00-21.30 uur
23-1 Koffie uurtje klassenouders 9.00 - 10.00
25-1 Muziekatelier groep 1/2 H en 1/2 B
28-1 Lesjesavond onderbouw 17.00-18.00 uur
30-1 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur
1-2 Bouwgabbers voor de middenbouw
04-2 Ouderraadvergadering 17.30 uur
07-2 MR vergadering 19.30-21.00 uur
8-2 Bouwgabbers voor de middenbouw
11 t/m 14-2 Wetenschapsweek
15-2 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
16 t/m 24-2 Voorjaarsvakantie
26-2 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur

PERSONEELSNIEUWS
Op 8 december is Anouk de Winter bevallen van haar zoon Charlie. Moeder en kind maken het goed. Van harte gefeliciteerd!
Half januari gaat Merle Wentzel weer aan het werk na haar bevallingsverlof. Merle zal op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig zijn en haar werk als onderwijsassistent weer op zich nemen.

NIEUWE LEERLINGEN
In december verwelkomen we Jip, Matin, Dounya en Mert. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

STEIGEREILAND APP EN KORTE BERICHTEN

In het nieuwe jaar zullen we vaker korte berichten sturen via de Steigereiland app. U krijgt dan een pushbericht op uw telefoon. Om goed op de hoogte te blijven is het handig als u allemaal de app heeft geïnstalleerd, mocht het installeren niet lukken, dan kunt u contact opnemen met Ella, zij kan u dan helpen.

VOORSTELLING DANSKLASSEN EN SCHOOLKOOR

Op het aanbod voor de naschoolse dansklassen en het schoolkoor is enthousiast gereageerd door ouders en kinderen. De eerste lessenserie van de dansklassen en het schoolkoor wordt afgesloten met een voorstelling in de aula voor genodigden op woensdag 19 december van 13.15-13.45 uur.

KERSTDINER WOENSDAG 19 DECEMBER

Gefinancierd met uw ouderbijdrage
Op woensdag 19 december organiseren we het kerstdiner voor de kinderen. Wilt u uiterlijk maandag 17 december uw kind een bord en bestek voorzien van naam meegeven? Voor de kerstavond zelf vragen we u om uw kind een schaaltje (graag gemerkt met naam) met lekkers (bijv. pannenkoeken, salade, prikkertjes met klein hapje etc) mee te geven voor het kerstdiner. Wij zorgen voor het drinken en de gezellige tafel.

In elke klas komt een intekenlijst te hangen waarop u kunt aangeven wat u uw kind mee gaat geven. De school is deze woensdag op de normale tijd uit. Vanaf 17.10 uur brengt het schoolkoor op het schoolplein, het ingestudeerde kerstrepertoire ten gehore. Ook dit jaar zingen alle leerkrachten mee!
De deuren van het hoofdgebouw en ‘t Steigertje gaan om 17.20 uur open. Om 17.30 uur starten we met het kerstdiner in de klas. Voor de ouders is er in de hal van het hoofdgebouw een gezellige kerstborrel, georganiseerd door ouders en de ouderraad. Drankjes zijn verkrijgbaar voor een klein bedrag.

Het kerstdiner eindigt per bouw op verschillende tijden:

Onderbouw
De kleuters zijn om 18.30 klaar met het diner. U kunt om 18.30 naar de onderbouwklas gaan om nog even sfeer en overgebleven lekkernijen te proeven. Wilt u om 18.45 met uw kind naar huis gaan?

Middenbouw
De middenbouwkinderen zijn om 18.45 klaar met het diner. U kunt om 18.45 naar de middenbouwklas gaan om nog even van de sfeer te genieten en de overgebleven lekkernijen te proeven. Wilt u om 19.00 uur met uw kind naar huis gaan?

Bovenbouw
De bovenbouwkinderen zijn om 19.00 uur klaar met het diner. U bent om 19.00 van harte welkom in de bovenbouwklas om nog even van de sfeer te genieten en een vorkje mee te prikken. Wilt u om 19.15 uur met uw kind naar huis gaan?

Donderdag 20 december is een gewone schooldag. Vrijdag 21 december zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag. Alle activiteiten en kerstversieringen zijn mogelijk dankzij uw ouderbijdrage. Hartelijk dank!

VOEDSELBANK
Met de feestdagen voor de deur heeft de Voedselbank onze school gevraagd om, net als vorige jaren, houdbare producten in te zamelen. Dit jaar kunnen de kinderen van donderdag 13 december tot en met dinsdag 18 december houdbare producten meenemen naar school.
De doosjes van de Voedselbank staan n de hal van het hoofdgebouw en in het Steigertje.
Namens de voedselbank alvast bedankt voor uw bijdrage!

KERSTBOMEN
Donderdag kunt u de kerstboom uit de klas van uw kind meenemen naar huis. Als u belangstelling hebt voor de -gratis- boom kunt u een mail sturen aan de leerkracht van uw kind.

SCHOOLPLEIN IN GEBRUIK

Goed nieuws over het nieuwe schoolplein: op 9 januari haalt de hovenier de bouwhekken weg, het gras heeft dan voldoende de tijd gehad om zich te hechten. Vanaf dat moment mogen de kinderen hier klimmen, klauteren en rennen!

TERUGBLIK OP HET SINTERKLAASFEEST
Gefinancierd met uw ouderbijdrage
Wij kijken terug op een leuk, ontspannen Sinterklaasfeest! Met een geweldige rap werd Sinterklaas toegezongen en vierden we ook dat het schoolplein een prachtige make-over heeft gekregen. Tijdens deze ochtend waren er vele helpende handen van ouders, iedereen heel erg bedankt, heerlijk om zoveel hulp te krijgen!

OUDERHULP
De afgelopen periode kwamen veel ouders helpen in school. Naast het luizenpluizen, de leeshulp en andere structurele hulp stond er een grote versierploeg klaar op de Sintknutselochtend én hielpen ouders tijdens het Sinterklaasfeest.
De klassen kregen een opfrisbeurt tijdens de schoonmaakuurtjes op de woensdagmiddag en -avond, de school werd prachtig versierd in kerstsfeer, inclusief stijlvolle kersttafels in de hal en in t Steigertje! Heel erg bedankt voor al uw hulp, echt geweldig!

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP 8

Op donderdagavond 10 januari zijn de ouders van groep 8 van harte welkom op de informatieavond over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond informeren we u over de kernprocedure, het advies en de eindtoets en kunt u al uw vragen stellen over het voortgezet onderwijs. De avond vindt plaats in de hal van de school, start om 20.00 uur en zal tot 21.30 uur duren.

KINDERPERSBUREAU
Vanaf 31 januari gaat in het buurthuis Steigerplek een nieuwe reeks KinderPersBureau van start. Elke donderdagmiddag komt het kinderpersbureau samen in buurthuis Steigerplek.
Wil je leren filmen, interviewen en presenteren en zit je in groep 5, 6, 7 of 8? Schrijf je dan snel in door een mailtje te sturen naar: info@nurlimonade.nl
Start: 31 januari 2019 Wanneer? Donderdag, 15.30 – 16.45 uur.
Kosten: € 20 voor 10 lessen. Met Stadspas: geen bijdrage

OPEN LESWEEK MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM

Van 4 t/m 9 februari heeft Muziekschool Amsterdam op diverse locaties in de stad weer een Open Lesweek. In die week kunnen kinderen uit groep 1 & 2 (en hun ouders) gratis een proefles volgen van de cursus spelen met muziek. Meer informatie vindt u hier.

NIEUWS VAN DE OUDER- EN KIND ADVISEUR
Hieronder het aanbod van de trainingen die worden gegeven door het Ouder en Kindteam voor ouders en kinderen. Klik hier voor het volledige aanbod.

Trainingen voor ouders
Positief opvoeden-gezonde leefstijl voor het hele gezin (14 bijeenkomsten)
Start: 11 januari 2019
Tijd: Vrijdagochtend 10-12.30 uur
Contact: r.spekken@oktamsterdam.nl
Plaats: OKC IJburg

Positief opvoeden 2-10 jaar (5 bijeenkomsten)
Start: 24 januari 2019
Tijd: Donderdagmorgen 9-11.30
Contact: g.desmalen@oktamsterdam.nl
Plaats: OKC Flevopoort

Positief opvoeden 10-16 jaar (5 bijeenkomsten)
Start: 28 februari 2019
Tijd: Donderdagavond 19-21.30 uur
Contact: b.vanderduin@oktamsterdam.nl
Plaats: OKC IJburg

Trainingen voor kinderen
Bibbers de Baas 9-12 jaar (8 bijeenkomsten) (Faalangstreductietraining)
Contact: m.silva@oktamsterdam.nl
Plaats: OKC IJburg

Mindfulness 8-12 jaar (8 bijeenkomsten) (Bewustwordingstraining)
Contact: b.vanderduin@oktamsterdam.nl
Plaats: IJburg

Het sportfonds en cultuurfonds
Ouders met een minimum of laag inkomen kunnen een beroep doen op het sport- en/of cultuurfonds. Zo kunnen kinderen toch sporten of cultuurlessen krijgen.Kinderen die met ondersteuning van het Jongeren cultuurfonds Amsterdam muziekles volgen, kunnen nu ook een instrument in bruikleen krijgen via het Instrumentendepot.
Aanvragen van dit fonds gaat via Willemien Duvekot, de Ouder Kind Adviseur van onze school. Zij staat elke dinsdagochtend van 8.30-9.00 uur in de bibliotheek van onze school om u te helpen bij opvoedingsvraagstukken.Bellen of mailen kan ook: 06 266 35 229 / w.duvekot@oktamsterdam.nl

SCHOLIERENVERGOEDING VOOR GEZINNEN MET EEN KRAPPE BEURS
Via de gemeente Amsterdam kunnen gezinnen met een minimum inkomen in aanmerking komen voor de zgn. scholierenvergoeding. Per kind in het basisonderwijs kunnen ouders € 244 ontvangen, te besteden voor allerlei schoolkosten, maar ook voor sport, muziek en dansles. De inkomensgrens om voor de scholierenvergoeding in aanmerking te komen is voor een gezin € 24.346 en voor een alleenstaande ouder € 23.512. Meer informatie vindt u op deze website.

ADRESWIJZIGING EN VERHUIZINGEN

Heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnummer of gaat u verhuizen en gaat uw kind van school? Mailt u dan even aan Yvonne Gelmers van ons secretariaat: administratie@obssteigereiland.nl Zo blijft onze administratie up to date.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in januari***