Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2018

Beste ouders,


Ik heb een heerlijke zomer achter de rug! Ruim drie weken was ik in Frankrijk: in de Elzas, de Ardeche en de Bourgogne. Net als hier in Nederland ook daar heerlijk warm weer, ik heb mijn jas niet aan gehad. Elke dag fietsen in een prachtige omgeving -waarbij sommige heuvels een mooie uitdaging voor me vormden-, maar die ik steeds beter beklom. Ook voor mij geldt: oefening baart kunst! Ik geniet dan met volle teugen, heerlijk zo buiten en in beweging zijn.

Inmiddels lijkt het al weer een hele tijd geleden, want we zijn weer volop in bedrijf. In de laatste vakantieweek startte ik samen met het team en was het als vanouds weer heel gezellig met elkaar en bleek dat we nog steeds niet uitgepraat zijn. Mooi om te zien hoe gemakkelijk we de draad weer met elkaar oppakken en ook hoe nieuwe collega’s een warm welkom krijgen, ook daar geniet ik erg van.

De eerste schoolweek sluiten we traditiegetrouw af met een teamborrel en dan hoor ik hoe iedereen de eerste week heeft ervaren. Na zo’n borrel gaan we altijd lachend het weekend in! Ondertussen heb ik mijn volgende vakantie alweer geboekt: in de herfstvakantie ga ik fietsen op Mallorca, nieuwe bergen en uitdagingen.

Ik wens u en de kinderen een actief en leerzaam schooljaar toe!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.
Afmelden voor de nieuwsbrief? Klik onder aan de nieuwsbrief op afmelden.


BELANGRIJKE DATA

3-9 eerste schooldag
12-9 sportdag onderbouw op school
schoolleiders voeren actie: ontruimingsoefening met de hele school
13-9 start plusklas groep 8
17/18-9 schoolkamp bovenbouw B
19-9 sportochtend middenbouw Diemerpark
24/25-9 schoolkamp bovenbouw A en C
25/26-9 schoolkamp bovenbouw D en E
26-9 informatie ochtend belangstellende ouders 9.00 uur
26//27-9 schoolkamp bovenbouw F en I
27/28-9 schoolkamp bovenbouw G en H
3-10 opening Kinderboekenweek 8.50 uur op het plein
4-10 start cursus Typetuin
10-10 koffie uurtje schoolleiding met klassenouders 9.00-10.00 uur
12-10 voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
15-10 klassenavond onderbouwgroepen 19.45-21.00 uur
18-10 studiedag team, kinderen zijn vrij
19-10 studiedag team, kinderen zijn vrij
20/28-10 herfstvakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In september verwelkomen we Juhi, Îshan, Peppe, Maria, Ekrem, Robin, Stijn, Ella, Masha, Hayley, Hièro, Jesse, Jayden, Lisa, Lucie, Victor, Gaspard, Alain, Yasmin Jill, Lisa Beau, Yovannah, Nevaeh, Kimora, Tirza, Jarron, Keshawn, Frey, Merin, Eli, Lina, Emran, Pepijn, Kingson, Emir, Sem, Lou, Esme, Feline, Luca, Emily, Lieke, Lisa en Samuel. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS

Dit schooljaar starten we met negen nieuwe collega’s: Anouk de Winter (leerkracht 345 D), Jessica Brinkman (leerkracht 345C) Joany Schmits (leerkracht 678i), Lonneke Gels (leerkracht 678i) en Henry Kwakman (leerkracht 678C).

Ninke Jansen, Mirjam Jalving, Hiltje Schuller en Madi Marica zijn als onderwijsassistenten bij ons gestart. Ninke, Mirjam en Hiltje zullen zich voorbereiden op het zij-instroom traject leerkracht basisonderwijs en doen tijdens hun onderwijsassistentschap al veel praktijkervaring op. Elke groep heeft een dagdeel extra ondersteuning door een onderwijsassistent gekregen. De ondersteuning is bekostigd uit de werkdrukakkoordgelden. Wij wensen iedereen veel succes en een hele fijne tijd bij ons op school!

Maartje van den Heuvel, Suzanne Pang Atjok, Merle Wentzel, Anouk de Winter en Pamela Henshuys zijn in verwachting. Voor Maartje, Suzanne en Merle is het zwangerschapsverlof al gestart na de zomervakantie, Pamela gaat eind september met verlof en Anouk begin november. We wensen hen een goede bevalling!

Gabriela Prinzen, Kees Tuijp en Marc Neerhof hebben dit schooljaar een dag studieverlof ivm hun Masterstudie, de vervanging van het studieverlof is intern opgelost.

GOUDEN WEKEN
Dit schooljaar zijn we weer begonnen we met de Gouden Weken. De Gouden weken zijn de eerste weken van het schooljaar, waarin we in alle groepen werken aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid. De kinderen en de leerkracht stellen samen de regels voor de groep op. Door middel van energizers en actieve werkvormen wordt de groepsvorming gestimuleerd. Ook in het team zijn de schoolregels opnieuw besproken, ook met het team maken we een gouden start!

STARTGESPREKKEN
De midden- en bovenbouwleerkrachten zijn gestart met de startgesprekken. De gesprekken worden gehouden met de nieuwe kinderen in de groep. Leerkracht, ouders en kind maken kennis met elkaar in het gesprek, samen leggen ze een goede basis voor het komend schooljaar.

SPORTDAG ONDER- EN MIDDENBOUW
Op woensdag 12 september organiseren we de sportochtend voor de onderbouwkinderen, op woensdag 19 september voor de middenbouwkinderen. Er is veel ouderhulp nodig om deze activiteiten goed te kunnen organiseren. Ouders ontvangen per mail meer informatie over deze dagen. Aanmelden als hulpouder via de intekekenlijst bij de klas.

ACTIE SCHOOLLEIDERS BASISONDERWIJS 12 SEPTEMBER
In de afgelopen maanden hebben de basisscholen actie gevoerd in het kader van werkdrukverlaging en salarisverbetering. Deze acties (staking onderwijspersoneel) hebben geleid tot extra geld om de werkdruk te verlagen én alle leerkrachten zijn per 1 september een schaal omhoog gegaan. De schoolleiders zijn niet meegenomen in deze maatregel: de schoolleiding is in dezelfde schaal gebleven, terwijl de taak van de schoolleiding complex is én steeds uitdagender wordt: daar hoort erkenning en de juiste waardering bij. De AVS, vakbond voor schoolleiders, heeft daarom een eerste landelijke actie georganiseerd. Op woensdag 12 september zal er rond 9 uur een ontruimingsoefening worden gehouden met de hele school om alarm te slaan. Meer acties zullen volgen, daarover informeren we u later.

SCHOOLREISJE BOVENBOUW
De bovenbouw gaat dit jaar op tweedaags schoolreisje.
De verdeling is als volgt:
678B (Floor en Ansella) 17 en 18 september
678A (Emma) en 678C (Hannah) 24 en 25 september
678D (Stephanie) en 678 E (Mieke) 25 en 26 september
678i (Joany en Lonneke) en 678F (Karlijn) 26 en 27 september
678 G (Bram) en 678 H (Samantha) 27 en 28 september
De kosten voor het schoolreisje bedragen € 36 per kind. Wilt u dit bedrag uiterlijk 15 september overmaken op NL84 INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisje, naam kind en klas? Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

Wij wensen de leerlingen van de bovenbouw alvast heel veel plezier op het schoolreisje!

KINDERBOEKENWEEK EN VOORLEESONTBIJT
Op woensdag 3 oktober openen we de kinderboekenweek met alle kinderen op het schoolplein. Het thema van de kinderboekenweek 2018 is: Kom erbij! Vriendschap. Na de feestelijke opening gaan we verder met het voorleesontbijt in de klas. Voor het voorleesontbijt zoeken we ouders die willen voorlezen in de klas. Komt u voorlezen? Meldt u dan aan bij de leerkracht van uw kind. Over de organisatie van het voorleesontbijt en de opening ontvangen de ouders binnenkort meer informatie per mail.

KLASSENAVOND GROEP 1/2 OP 15 OKTOBER
Net als vorig jaar organiseren we voor de ouders van de onderbouw (groep 1-2) een klassenavond, dit jaar op 15 oktober. De deur gaat om 19.30 open, de klassenavond start in de klas van uw kind om 19.45 uur. Tijdens deze avond maakt u nader kennis met elkaar en de leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in de groep.. We rekenen op uw komst, wilt u bij verhindering een mail sturen aan de leerkracht van uw kind?

PLUSKLASSEN
Vanaf september organiseren we voor verschillende leeftijden plusklassen. Mans van der Heide geeft de kinderen in groep 3, groep 4/5, groep 6/7 en groep 8 les in de plusklas. De plusklas voor de kleuters wordt geleid door Marjon van Leeuwen en Marije Vermeulen. De ouders van de -geselecteerde kinderen krijgen per e-mail bericht van plaatsing.

Op donderdag 11 oktober organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een informatiebijeenkomst voor middenbouwouders van kinderen in de plusklas. Op dinsdag 16 oktober organiseren we van 16.00-17.00 uur een informatiebijeenkomst voor bovenbouwouders van kinderen in de plusklas. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan mansvanderheide@obssteigereiland.nl

WORMENHOTEL EN GROENCONTAINERS
Op 3 september is het wormenhotel op ons schoolplein geplaatst en geopend! In dit hotel wonen veel wormen die groente, fruit en karton eten, ze produceren compost en wormenthee, als voeding voor tuin- en kamerplanten. Middenbouwgroep B van Gabriela gaat het wormenhotel beheren en alle middenbouwklassen krijgen gastlessen over GFT en wormenhotels.
Het hotel is geplaatst in het kader van het CoCasa programma ‘Wat is Weggooien’. Zij hebben, naast het openen van wormenhotels, meer dan 1000 handtekeningen opgehaald voor het plaatsen van groencontainers op IJburg. De eerste containers worden door Gemeente Amsterdam eind oktober 2018 op Steigereiland geplaatst. Binnenkort is er een bewonersavond over dit onderwerp en het Diner des Overvloeds (voor verminderen van voedselverspilling) op 21 september bij CoCasa. Lees hierover op de website van Cocasa.

STEIGEREILAND APP
Heeft u de Steigereiland app al op uw mobiele telefoon geïnstalleerd? Via de app zullen er regelmatig pushberichten worden verstuurd zodat u snel op de hoogte bent als er mededelingen zijn. Ook de jaaragenda vindt u in de app en u kunt via de app eenvoudig de digitale agenda op uw telefoon laden. De app is gratis.

CURSUS TYPETUIN VAN START: NOG ENKELE PLAATSEN

Op 4 oktober start de naschoolse typecursus voor kinderen uit groep 6 t/m 8, gegeven door docenten van De Typetuin. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, via deze link leest u verder over het aanbod.

GYMROOSTER
Maandag: BBD, BBH, BBB, BBI, BBF, BBG, BBC, BBA
Dinsdag: MBH, MBI, MBC, MBA, MBJ, MBD, MBF, MBG
Woensdag: MBD, MBH, MBJ, MBB, MBI
Donderdag: BBI, BBA, BBC, BBF, BBE, BBH, BBD, BBB
Vrijdag: BBG, MBB, MBF, MBA, MBG, MBC, BBE

Om goed deel te kunnen nemen aan de lessen hebben de kinderen een korte broek en T-shirt of een gympakje, gymschoenen en handdoek nodig, want na de gymles wordt er gedoucht.

WIJZIGING GEGEVENS

Wilt u wijzigingen in uw gegevens (mobiele nummer, telefoon werk, e-mailadres) aan de leerkracht van uw kind doorgeven én aan Yvonne Gelmers van de administratie? Yvonne ontvangt de gegevens het liefst per mail (administratie@obssteigereiland.nl).

SCHOOLGIDS
Over enkele weken vindt u de schoolgids 2018-2019 op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden.

SCHOOLVAKANTIES 2018-2019
Eerste schooldag 3 september 2018
Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 19 april 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaartvakantie 30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

STUDIEDAGEN TEAM 2018-2019
Donderdag 18 oktober2018
Vrijdag 19 oktober 2018
Maandag 19 november 2018
Vrijdag 21 december 2018
Vrijdag 15 februari 2019
Woensdag 27 maart 2019
Donderdag 28 maart 2019
Vrijdag 29 maart 2019
Woensdag 29 mei 2019
Vrijdag 21 juni 2019
Vrijdag 12 juli 2019

GRATIS PROEFLESSEN BIJ MUZIEKSCHOOL AMSTERDAM

Muziekschool Amsterdam verzorgt samen met onze eigen docenten de muzieklessen bij ons óp school. Wellicht is muziekles ná schooltijd ook iets voor uw zoon of dochter.
Van ma 10 t/m za 15 september heeft Muziekschool Amsterdam een Open Lesweek.
In die week kunnen kinderen (en hun ouders) gratis een proefles volgen van de cursussen die de muziekschool speciaal voor kinderen in het basisonderwijs heeft.
Er zijn proeflessen voor:
· groep 1 & 2: Spelen met Muziek
· groep 3 & 4: Ontdek je Instrument
· groep 5 t/m 8: Instrument & Orkest
· groep 5 t/m 8: Pop Amsterdam
Alle informatie over de cursussen én de gratis proeflessen is te vinden de website van de muziekschool. Hebt u specifieke vragen? De Klantenservice van Muziekschool Amsterdam is bereikbaar op 020-5787373.

ALLE AMSTERDAMMERS EEN ACTIEVE LEEFSTIJL

De afdeling Sportstimulering heeft mooie beweegplannen gemaakt voor de kinderen in Amsterdam Oost. “Alle Amsterdammers een actieve leefstijl”, dat is waar de Gemeente Amsterdam voor staat.

Van 15 t/m 29 september is de Nationale Sportweek. Sportaanbieders in Amsterdam Oost zetten hun deuren open. Een perfecte kans voor kinderen om nieuwe sporten uit te proberen en samen met anderen sportplezier te beleven.
Voor meer informatie en het aanbod, klik op deze link.

NIEUW BIJ PARTOU OP IJBURG: VOORSCHOOLSE OPVANG
Bij de Partou bso’s op IJburg kunt u terecht voor kinderopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar in een veilige, liefdevolle omgeving, waarbij persoonlijke aandacht en plezier voorop staan. Per maandag 3 september starten zij met een pilot voorschoolse opvang (vso) voor kinderen van de Montessorischool Steigereiland, de Archipel, Poseidon en de Zuiderzee. Zo kunnen kinderen niet alleen na schooltijd, maar ook voor schooltijd ontspannen bij Partou. Ze starten de dag met een heerlijk ontbijtje, bestaand uit een kopje thee met een broodje en een stukje fruit. De kinderen worden daarna door de pedagogisch medewerkers naar de klassen gebracht. De kinderen van Montessorischool Steigereiland en de Zuiderzee hebben vso op de bso aan de John Hadleystraat. De voorschoolse opvang is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:30-8:30 uur. Heeft u interesse? Meer informatie leest u op deze website.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober***