Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2018

Beste ouders,


Afgelopen week had ik het eerste overleg met ze: de leerlingenraad van onze school, per bovenbouwklas was er een vertegenwoordiger. Gewapend met pen en papier keken negen paar ogen mij vol verwachting aan. Na het eerste voorstelrondje en natuurlijk koffie, thee en koekjes bespraken we de onderwerpen die ze belangrijk vinden om met mij te bespreken. Een hele lijst van belangrijke zaken passeerde de revue, van zand in de gang tot de inhoud van de bibliotheek, van het schoolplein tot de begeleiding van individuele kinderen, ze hadden er goed over nagedacht! Natuurlijk kwam ook het meerdaagse schoolreisje ter tafel: meer nachten weg was toch echt wel noodzakelijk vonden ze. Gelukkig was de eerste vergadering vooral bedoeld om te inventariseren en te prioriteren!

De voorzitter en de secretaris werden na een serieuze motivatieronde benoemd en het verslag werd deze keer nog door mij gemaakt. Grappig om te merken hoe serieus ze hun taak hebben opgepakt en met welke verrassende onderwerpen ze kwamen, het uur was in een mum van tijd voorbij. Samen maken we ons sterk om de school nog leuker te maken, de volgende vergadering staat alweer gepland in onze agenda’s!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA
23-5 Start Citoronde 2
1/2H op pad met de Buitenjuf
1/2B en D Voorstelling De Geluidenjager
24-5 1/2E, F en G op pad met de Buitenjuf
25-5 1/2B, C en D op pad met de Buitenjuf
4-6 Start Gelijk = Gelijk bovenbouw
Ouderraad 17.30-18.30 uur
11-6 Start oudergesprekken
18-6 GMR 19.30-21.00 uur
21-6 Ouderavond: Opvoeden in mediawijsheid door Remco Pijpers 20.00-21.30 uur
22-6 Schoolreisje onderbouw
25-6 Inloopbijeenkomst over het schoolpleinontwerp van 18.00-20.00 uur
26-6 MR 19.30-21.00 uur
27-6 Informatie-ochtend nieuwe ouders 9.00-10.30 uur
Goede doelenmarkt 12.00-13.00 uur
28-6 Schoolreisje middenbouw
29-6 Studiedag team, kinderen vrij
11-7 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
13-7 Afscheidsmusical en afscheidsavond groep 8 voor genodigden
16-7 Doorschuifuurtje 13.00-14.00 uur
18-7 Picknick in het Diemerpark
20-7 Studiedag team, kinderen vrij
21-7 t/m 2-9 Zomervakantie

PERSONEELSNIEUWS

Drie van onze teamleden zijn in blijde verwachting: Maartje van den Heuvel, Suzanne Pang Atjok en Merle Wentzel zullen na de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. We wensen ze alledrie een goede bevalling!

NIEUWE LEERLINGEN

In mei verwelkomen we Aya, Stella, Beau, Jack, Santiago en Jacob. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

ADVIEZEN EN IEP-TOETS GROEP ACHT
De uitslag van de IEP-toets van groep acht is binnen. De landelijk score op de IEP eindtoets is gemiddeld 81,0. Het gemiddelde van onze school is 86,0, een mooie score! Voor drie kinderen is het advies opgehoogd naar aanleiding van de score op de IEP toets. Twaalf kinderen behaalden de maximumscore van 100 punten.
De definitieve adviezen voor groep 8 zijn als volgt: 36 kinderen kregen een vwo advies, 7 kinderen een havo/vwo advies, 7 kinderen een havo advies, 3 kinderen een vmbo-t/havo advies, 9 kinderen een vmbo-t advies, 6 kinderen een vmbo-k advies, 2 kinderen een vmbo-b/k advies en 1 kind een vmbo-b advies.

OUDERAVOND OPVOEDEN IN MEDIAWIJSHEID

Elk jaar organiseren we een ouderavond rondom een actueel thema. Dit jaar komt Remco Pijpers naar onze school op 21 juni.
Hoe voed je kinderen op in tijden van nep-nieuws, hoopvol en optimistisch, dus zonder je door zorgen te laten leiden? Hoe voed je kinderen zo op, dat ze het positieve uit digitale media halen, zonder zichzelf en anderen schade te berokkenen? Moet je hun tijd op de tablet beperken, of laat je ze juist vrij? Geef ze je ze al heel jong een smartphone, of wacht je liever nog? Over dit soort kwesties gaat de spreker Remco Pijpers met ouders in gesprek.

Remco Pijpers (49) is strategisch adviseur digitale geletterdheid van stichting Kennisnet, de publieke ict-partner van het onderwijs. Hij houdt zich bezig met de vraag welke digitale vaardigheden voor kinderen belangrijk zijn. Eerder was hij directeur van stichting Mijn Kind Online. Hij is opgeleid tot historicus en journalist. Daarnaast is hij zelf ook ouder van kinderen in de basisschoolleeftijd.

De avond start om 20.00 uur in de aula van de school, vanaf 19.45 staan koffie en thee klaar voor u. Wij horen graag of u komt, aanmelden kan via een mail aan annemariejongkoen@obssteigereiland.nl

INDELING GROEPEN VOLGEND JAAR
Half juni ontvangen alle ouders per e-mail de informatie over de groepsindeling voor het volgend schooljaar. Indien u eind juni nog geen email hebt ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met de schoolleiding, dan is er iets mis gegaan met de verzending.

ONTWERP SCHOOLPLEIN

Het heeft even geduurd, maar nu is het zover: de plannen voor het vergroenen van het schoolplein zijn helemaal klaar, de financiën zijn geregeld en de aanbesteding gaat starten. Bent u benieuwd naar het ontwerp? Op 25 juni van 18.00 tot 20.00 uur kunt u het ontwerp bezichtigen in de hal van de school. Er zullen ook medewerkers aanwezig zijn om een toelichting te geven op het ontwerp en vragen te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen.

BUITENJUF ONDERBOUW

U vroeg zich vast al af wat de huisraad voor de pui betekende. Het waren de spullen van de Buitenjuf! Alle kleuterklassen hebben in deze periode les van de Buitenjuf. Door middel van zintuigbeleving ontdekken de kinderen samen met de Buitenjuf de natuur. Spelenderwijs leren de kinderen meer over de natuur, zichzelf en elkaar, er werd met veel enthousiasme meegedaan door de kinderen.

GELUIDENJAGER ONDERBOUW

Geluidenjager Martien Groeneveld neemt de kinderen mee in zijn klankperformance. Een spektakel van geluid, muziek en beweging. De kinderen ontdekken dat muziek gemaakt kan worden van alledaagse voorwerpen. Ze ontwikkelen oog en oor voor allerlei soorten geluid en unieke instrumenten.

GELIJK IS GELIJK BOVENBOUW
Begin juni start het lesprogramma Gelijk = Gelijk? in de bovenbouw. In dit lesprogramma delen joodse, islamitische en homoseksuele peer educators hun persoonlijke verhaal en houden ze leerlingen een spiegel voor als het gaat om religieuze, culturele en seksuele diversiteit. In de tweede les onthullen de peer educators hun eigen achtergrond. Klopten de vooroordelen die leerlingen hadden? In Gelijk=Gelijk? leren kinderen om kritisch na te denken en hun mening te onderbouwen met argumenten.

In 2015 won Gelijk=Gelijk? de Movisie Participatieprijs, de CIDI Respect award en de LHBT-innovatieprijs van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

BOERDERIJBEZOEK BOVENBOUW

In mei en juni bezoeken alle bovenbouwklassen de Stadshoeve in Zunderdorp. De kinderen lopen de hele dag mee met boer Albert en boerin Angela. Het bezoek aan de boerderij wordt een interessante gebeurtenis waar veel thema's in samenhang bij elkaar komen, zoals voeding, beheer, kringloop en milieu.De leerlingen steken hun handen uit de mouwen en helpen de boer en boerin met het werk in de stal, op het land en bij de dieren. Een geweldig uitstapje!

AVOND 4-DAAGSE
De Avond4daagse IJburg is dit jaar van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni en heeft als startpunt en eindpunt het grote grasveld bij de sportvelden in het Diemerpark. Aanmelden voor de avond4daagse kan nog t/m 21 mei via de website: avondvierdaagse.

GOEDE DOELENMARKT
Op woensdag 27 juni organiseren we weer een Goede Doelenmarkt. De kinderen maken in de klas knutsels, baksels en/of etenswaren en verkopen deze voor een klein prijsje aan hun ouders. De teamband zal de markt muzikaal opluisteren, donaties welkom natuurlijk! De markt zal op het schoolplein direct na schooltijd plaatsvinden. Van 12.15 tot 12.30 uur kunnen ouders alleen de knutsels van hun eigen kind(eren) kopen. Van 12.30 tot 12.45 uur kunt u ook de knutsels van de andere kinderen kopen. Neemt u zo veel mogelijk kleingeld mee? Briefgeld zullen de kinderen niet kunnen wisselen. Waar het geld naar toe gaat hoort u binnenkort, samen met de kinderen bepalen we het doel voor dit jaar.

SCHOOLREISJE ONDER- EN MIDDENBOUW
Aan het einde van het schooljaar organiseren we traditioneel het schoolreisje voor de onder- en middenbouw. De onderbouwgroepen gaan naar Oud Valkeveen op 22 juni. De middenbouwgroepen gaan op 28 juni naar de Natuurschool vlakbij Noordwijk. De ouders van de desbetreffende groepen ontvangen een mail met alle benodigde informatie.

BETALING SCHOOLREISJE

Om mee te kunnen met het reisje van de onder- en middenbouw vragen we u de volgende bedragen over te maken. Alleen als het bedrag is voldaan kan uw kind mee met het reisje.

De kosten voor het schoolreisje onderbouw 2018 bedragen dit jaar € 25 per kind. We verzoeken u het bedrag voor 15 juni over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

De kosten voor het schoolreisje middenbouw 2018 bedragen dit jaar € 25 per kind. We verzoeken u het bedrag voor 22 juni over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

SCHOOLVAKANTIES 2018 2019
Eerste schooldag 3 september 2018
Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 19 april 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaartvakantie 30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

De studiedagen voor het volgend schooljaar zullen in de volgende nieuwsbrief worden vermeld.

OUDERBIJDRAGE
Door de ouderbijdrage kunnen we op school veel extra activiteiten bekostigen. Ook de Koningsspelen,de sportdag bovenbouw en het afscheid groep 8 wordt mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. Van de penningmeester ontvingen we het bericht dat tot nu toe ruim 70 % van de ouders heeft betaald. De ouderraad streeft naar een hoger deelnamepercentage, kijkt u ook even of u al hebt betaald? Door uw -vrijwillige- bijdrage zijn vele activiteiten mogelijk!
Rekeningnummer: NL04 INGB 0003 640 746 Tav: Stichting Ouderraad Montessori Steigereiland Bedrag: €70 onder vermelding van: Ouderbijdrage, voor- en achternaam kind en klas.

HERSTART MAKEN IN HET BASISONDERWIJS?
Het lerarentekort neemt toe. DE BREDE SELECTIE, vervangingsorganisatie voor openbaar onderwijs, kan lang niet alle verzoeken van scholen vervullen. Daarom blijven zij op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een baan als leerkracht. Voor mensen met een PABO diploma bestaat de mogelijkheid om in korte tijd terug te keren voor de klas.

Heeft u in het verleden gewerkt als leerkracht, maar bent u er voor uw gevoel te lang uit geweest? Of heeft u de PABO gedaan maar nooit voor de klas gestaan? Via DE BREDE SELECTIE kunt u in minder dan 6 maanden tijd startklaar zijn om voor klas te staan! Het traject is voor de deelnemers kosteloos en is er de subsidie terugkeerders in het onderwijs. Heeft u interesse? Neem dan contact op met DE BREDE SELECTIE door te bellen naar 020-8203470, voor meer info klik hier.

WEGGEEFMARKT OP IJBURG

Eind mei krijgen (180) statushouders en studenten de sleutel voor hun huisje op kavel 13A aan de Erich Salomonstraat 137-151. Om hen te helpen aan huisraad, verf, gordijnen, handdoeken, beddengoed, gereedschap, servies, muziekinstrumenten en alles waar iemand blij van zou kunnen worden, is er een weggeefmarkt georganiseerd op 2 juni van 12 - 17 uur. Vanaf 10 uur kunnen de spullen gebracht worden.
Voor grote spullen kunt u zich hier aanmelden.

Op de volgende dagen kunt u ook zelf spullen brengen op bovenstaand adres:
* vrijdag 25 mei: 18 - 20.00 uur
* zaterdag 26 mei: 10 - 13.00 uur
* woensdag 30 mei: 17 - 20.00 uur
* donderdag 31 mei: 17 - 20.00 uur
* vrijdag 1 juni: 7 - 20.00 uur
* zaterdag 2 juni: 10 - 14.00 uur

Voor vragen kunt u mailen naar: weggeefmarkt@set-ijburg.nl
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in juni**