Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2018

Beste ouders,


In het weekend heb ik er tijd voor, dus begin ik op mijn gemak met de krant. Meestal begin ik met de Volkskrant, in de loop van de dag lees ik het Parool en de NRC bewaar ik voor de zondag. Blij verrast zag ik zaterdag dat de Volkskrant een heel katern wijdde aan de leerkracht om leraren eens in het zonnetje te zetten. Zes reclamebureaus hielpen pakkende slogans te bedenken, een campagne om het imago van het beroep te verbeteren. Terecht en hard nodig wat mij betreft!

In dezelfde bijlage vind ik 22 advertenties met meerdere vacatures voor leraren. Tekenend voor de situatie waarin we ons bevinden, het lerarentekort houdt me regelmatig uit mijn slaap. Gelukkig sta ik niet alleen in de zorgen hierover, het is een terugkerend onderwerp van gesprek.

Zo ook in de laatste bijeenkomst met de klassenouders: ik gaf aan dat de situatie steeds nijpender werd, wellicht kon niet voorkomen worden dat de klassen naar huis werden gestuurd. Voor ouders een noodsituatie, dat kon ik me zo voorstellen: je brengt je kind naar school om daarna door naar je werk te gaan en je krijgt te horen dat je zoon of dochter die dag niet naar school kan….Acute stress voor ons allemaal!

De ouders reageerden heel begripvol en bedachten ter plekke alternatieven, bijvoorbeeld ouders in de klas om de kinderen een keer op te vangen als er echt geen oplossing meer was bij ziekte van een leerkracht. Er komt zoveel positieve energie vrij tijdens zo’n bijeenkomst! Ik vond het geweldig, wat heerlijk om te merken dat onze ouders zo betrokken zijn. Natuurlijk hoop ik dat we dit plan nooit hoeven uit te voeren, maar als het zover is zijn we er klaar voor. Wat mij betreft is het onderwerp voor een volgend katern: Ouders en leerkrachten samen in het zonnetje!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur


BELANGRIJKE DATA
6-4 3/4/5 A en B bezoeken het Scheepvaartmuseum
9-4 3/4/5 C en D bezoeken het Scheepvaartmuseum
13-4 Danswedstrijd midden- en bovenbouw
16-4 3/4/5 F en G bezoeken het Scheepvaartmuseum
17 t/m 18-4 Eindtoets groep 8 (IEP toets)
20-4 Koningsspelen
23-4 3/4/5 H en I bezoeken het Scheepvaartmuseum
24-4 Informatieochtend nieuwe ouders 09.00-10.30, GMR 19.30-21.00
25-4 3/4/5 J bezoekt het Scheepvaartmuseum
27-4 Koningsdag, kinderen vrij
28-4 t/m 13-5 Meivakantie
14-5 6/7/8 B bezoekt de boerderij
15-5 1/2 B en C bezoeken het Tropenmuseum, 6/7/8 A bezoekt de boerderij, MR 19.30-21.00
16-5 1/2 D en E bezoeken het Tropenmuseum, Start Ramadan
17-5 Schoolfotograaf, 1/2 F en G bezoeken het Tropenmuseum
18-5 Schoolfotograaf, 1/2 H bezoekt het Tropenmuseum
21-5 2e Pinksterdag, kinderen vrij
22-5 Studiedag team, kinderen vrij

PERSONEELSNIEUWS
Vanaf 9 april is Katja van Luit aan ons team toegevoegd. Katja vervangt bij afwezigheid van de leerkrachten. We heten haar van harte welkom!

NIEUWE LEERLINGEN
In april verwelkomen we Liam, Femke, Jovi, Roos, Madeleine, Aaliyah, Abel, Meave, Safouan, Julie en Safouan. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

EINDTOETS GROEP 8
Elk jaar maken alle achtste groepers in Nederland de eindtoets. Sinds enkele jaren kunnen scholen kiezen uit verschillende eindtoetsen. Wij hebben net als vorig jaar, gekozen voor de IEP eindtoets. Op dinsdag 10 april maakten de achtste groepers kennis met de IEP toets, op 17 en 18 april vindt de officiële toetsafname plaats. Voor meer informatie over de IEP toets: kijk op IEP TOETS,

KONINGSSPELEN ONDER- EN MIDDENBOUW
Mede mogelijk gemaakt dankzij uw ouderbijdrage!
Op vrijdag 20 april organiseren we de Koningsspelen. Net als ieder jaar openen we de dag met elkaar op het plein. De kinderen gaan op de gewone tijd naar de klas en komen met hun leerkracht naar buiten. Na de opening is er een spelletjesparcours voor de onder- en middenbouwkinderen. Alle hulp is welkom, inschrijven via de inschrijflijst bij de klas van uw kind. We rekenen op mooi weer en hoog bezoek!

KONINGSSPELEN BOVENBOUW
Mede mogelijk gemaakt dankzij uw ouderbijdrage!
De bovenbouw zal genieten van een ochtend vol sport en spel op de voetbalvelden van AFC IJburg. De kinderen worden om 8.45 uur op het sportveld verwacht en zullen om 12 uur samen buiten lunchen. De kinderen lopen gezamenlijk met hun leerkrachten terug naar school en zijn om 15 uur uit. De weersvoorspellingen beloven een mooie dag!

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 17 en 18 mei komt de schoolfotograaf de schoolfoto’s maken. Er worden alleen foto’s gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten: broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten, kunnen niet op de foto.

OUDERRAAD ZOEKT LID VOOR DE KASCOMMISSIE
De ouderraad komt elke twee maanden bij elkaar, bespreekt de activiteiten en de stand van zaken rondom de betaling van de ouderbijdrage. Twee ouderraadsleden houden de financiële administratie bij. Elk jaar worden de boeken gecontroleerd door de kascommissie. Ook voor dit jaar zijn we nog op zoek naar een kascommissielid. Heeft u een avondje tijd? Enige kennis van eenvoudig boekhouden is een pre, aanmelden kan via het e-mailadres van de ouderraad: ouderraad@obssteigereiland.nl

SCHOOLPLEIN
Helaas hebben we nog geen startdatum voor de vernieuwing van het schoolplein. De raming van de kosten neemt nog wat tijd in beslag, we houden u op de hoogte.

DANSWEDSTRIJD
Vrijdag 13 april was het zover: de jaarlijkse danswedstrijd van de midden- en bovenbouw. Het was weer een feest om naar te kijken. Alles, van choreografie tot aankleding, was van een hoog niveau. In de laatste dagen werden er nog puntjes op de i gezet en was er in elk hoekje van de school wel een groepje aan het oefenen. Gefeliciteerd kinderen uit BBE (meester Marc) en MBD (juf Mieke) met de eerste prijs!

TEAMTWEEDAAGSE
De team2daagse ligt alweer enkele weken achter ons. Het team is aan de slag gegaan met de 21e eeuwse vaardigheden. Daarnaast hebben we veel plezier gehad met elkaar, we kunnen er weer even tegen!

SCHOOLVAKANTIES 2018 2019
Eerste schooldag 3 september 2018
Herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 19 april 2019 t/m 5 mei 2019
Hemelvaartvakantie 30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

OVERSTAP NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Voor kinderen die het spannend vinden om naar de brugklas te gaan is een speciaal zomerprogramma beschikbaar: Plezier in school. Het programma is gratis en vindt plaats van 27 t/m 30 augustus. Meer informatie vindt u hier.

ENGLISH SUMMER SCHOOL
Ook deze zomer organiseert de English Summer School een Engelse taalweek in Amsterdam. In een week tijd kunnen leerlingen van 7 tot en met 18 jaar een "boost" geven aan hun Engelse taalvaardigheid door middel van een gevarieerd les/activiteitenprogramma. Meer informatie kunt u vinden op de website.

CODING SUMMER SCHOOL
ThinkYoung is een non profit organisatie. Met hun partner Boeing organiseren ze de 4e editie van de Coding Summer School van 16 tot 20 juli. Deze coding summer school is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deelname is kosteloos, er is plaats voor 70 kinderen, er vindt selectie plaats, de organisatie streeft naar deelname van 70% meisjes. Aanmelden gaat online via deze website.


***de volgende nieuwsbrief verschijnt in mei***