Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2018


Beste ouders,

Allereerst wens ik u een gelukkig nieuwjaar!
Voor mij begon 2018 op een heel bijzondere plek: ik maakte samen met mijn man en dochter een rondreis door Marokko. Tanger, Chefchaouan en Fez om te eindigen in Marrakech met een zomerse temperatuur: 26 graden overdag, heerlijk! Vrijdagavond kwam ik weer terug: 5 graden en regen in Amsterdam...

Vol energie begon ik maandag aan het nieuwe jaar, mijn agenda nog redelijk leeg, ik lag goed op schema. Woensdagnacht kwam mijn energieke start abrupt tot stilstand: ik kreeg de griep! Ik had in de krant al gelezen dat er een griepgolf was in Nederland, maar meestal ontspring ik de dans, hier had ik helemaal niet op gerekend. Er stond voor donderdag een informatieochtend voor nieuwe ouders gepland en de informatieavond voor de ouders van groep 8, bijeenkomsten die niet konden worden afgezegd, wat nu?! In eerste instantie dacht ik in de middag wel weer te kunnen komen, maar de koorts liep op in plaats van af, ik kon echt niet werken, te ziek. Ook mijn adjunct-directeur Marjon was geveld door de griep, de schoolleiding was uitgeschakeld:)

Gelukkig zijn er altijd goede hulptroepen beschikbaar in het team en werden beide bijeenkomsten probleemloos overgenomen en kon ik met een gerust hart terug in mijn bed.

Ik wens u veel gezondheid in 2018:)!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
08-1 Start CITO toetsweken groep 2 t/m 8
10-1 Start open dagen Voortgezet Onderwijs voor groep 8
09-1 Start architectuurproject ‘In Holland staat een huis’ onderbouw
11-1 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur
11-1 Informatieavond VO voor ouders groep 8
22-1 Lesjesavond onderbouw 17.00-18.00 uur
29-1 Ouderraadvergadering 18.00 uur
06-2 MR vergadering 19.30-21.00 uur
19 t/m 22-2 Wetenschapsweek
23-2 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
24-2 t/m 4-3 Voorjaarsvakantie
09-3 Voorspeelavond voor genodigden 17.00-19.00
12-3 Start 2e ronde oudergesprekken met verslag
20-3 MR vergadering
21-3 koffie-uurtje klassenouders 09.00-10.00
28 t/m 29-3 Teamtweedaagse team, kinderen vrij
30-3 Goede vrijdag, kinderen vrij
02-4 2e paasdag, kinderen vrij

PERSONEELSNIEUWS
Elroy van Alfen, leerkracht bewegingsonderwijs, is op 21 december vader geworden van een gezonde dochter, zij heet Fenna, van harte gefeliciteerd! Elroy neemt vanaf januari ouderschapsverlof op, de gymlessen op donderdag worden vervangen door Toon le Clercq, leerkracht van onze school met de bevoegdheid bewegingsonderwijs primair onderwijs.

Per 1 februari zal Mirjam Aarts, leerkracht van groep 1/2 G onze school verlaten. Mirjam heeft besloten zich te oriënteren op haar loopbaan en afscheid te nemen van onze school. De groep zal vanaf 1 februari op de woensdag, donderdag en vrijdag geleid worden door Karolinka van der Kooij. Tot de voorjaarsvakantie zal Emma Kars de maandag en dinsdag de klas leiden, na de voorjaarsvakantie zal Marije Vermeulen de maandag en dinsdag de groep leiden.

Per 1 februari zal ook Danielle Rannenburg,leerkracht van groep 1/2 B, onze school verlaten. Zij verhuist terug naar Arnhem en heeft daar een nieuwe baan gevonden. De groep zal vanaf 1 februari full-time geleid worden door Marijke Piersma, momenteel nog part-time leerkracht van groep 1/2 H. Suzanne Pang Atjok -zij heeft onze school met de zomer van 2017 verlaten en keert nu weer terug- zal vanaf 1 februari op donderdag en vrijdag groep 1/2 H leiden.

We wensen Danielle en Mirjam veel succes voor de toekomst en heten Suzanne van harte welkom!

NIEUWE LEERLINGEN

In januari verwelkomen we Luuk, Zoë, Lieselot, Aleena, Max, Briënne, Hein, Jort, Yousef en Sarah. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS

In de maand januari krijgen de kinderen in de onderbouw twee architectuurlessen van beeldend kunstenaar Siree van der Velde. De kinderen maken fantasiehuizen, ontwerpen gevels en oefenen in ruimtelijk werken met behulp van huis-tuin en -keuken voorwerpen. Het resultaat kunnen de ouders terug zien op Klasbord.

TOETSEN LEERLINGVOLGSYSTEEM
In januari nemen we bij alle kinderen uit groep 2 t/m 8 verschillende toetsen af met betrekking tot taal, lezen, en rekenen. Met de uitslag van de toets volgen we de voortgang in de ontwikkeling van uw kind. De toetsgegevens worden in het oudergesprek van maart met u besproken.

DEFINITIEVE ADVIEZEN GROEP 8
De definitieve adviezen voor kinderen in groep 8 zullen uiterlijk 2 februari gegeven worden. Hiervoor worden zowel de ouders als het kind uitgenodigd. Tijdens dit adviesgesprek bespreken we het definitieve advies voor de middelbare school. Dit advies wordt in samenspraak met de schoolleiding gemaakt en is gebaseerd op de toetsresultaten, de observaties van de leerkrachten en werkhouding/gedrag van het kind.

LESJESAVOND VOOR OUDERS VAN ONDERBOUWKINDEREN
Op maandag 22 januari organiseren we een lesjesavond voor de kinderen en ouders in de onderbouw. Vanaf 17.00 uur kunt u samen met uw kind in de klas van uw kind op bezoek komen. Uw kind geeft op deze avond lesjes aan u. U krijgt zo op speelse wijze een indruk van de dagelijkse activiteiten in de klas. De avond duurt tot 18.00 uur.

SCHOOLPLEIN ONTWERP GOEDGEKEURD
Net voor de Kerstvakantie ontvingen we positief nieuws in de mail: het ontwerp voor het schoolplein is definitief goedgekeurd! We kunnen starten met de voorbereidingen voor de uitvoering, echt geweldig nieuws!

WETENSCHAPSWEEK
In februari organiseren we de wetenschapsweek met als thema: programmeren. In de wetenschapsweek maken kinderen kennis met verschillende manieren van programmeren. Op de woensdagochtend organiseren we de workshopochtend. Hiervoor hebben we veel hulp nodig van ouders. Wilt u een workshop verzorgen voor een groepje van 15 kinderen of assisteren in een workshop? U kunt uw hulp aanbieden via de Steigereiland App (klik op Hulpouders en zoek in de keuzeladder wetenschapsweek en beschrijf uw workshop, verzenden en klaar!) Wilt u liever vanaf uw computer de aanmelding doen, dan mailt u naar mansvanderheide@obssteigereiland.nl Meer nieuws over de wetenschapsweek ontvangen de ouders in de komende weken per e-mail.

INFORMATIE VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van personeel en ouders. De school heeft een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat het komend jaar uit acht leden.
Voorzitter: Ellen de Rooij (leerkracht)
Secretaris: Menno Rasker (ouder)
Lisette van Elk (ouder)
Max van Engen (ouder)
Patty Petri (ouder)
Jetse de Jonge (leerkracht)
Rianne Haeke(leerkracht)
Stephanie Gouma (leerkracht)

Naast de lopende zaken stelt de MR ieder jaar speerpunten vast. Deze speerpunten krijgen extra aandacht en komen elke vergadering aan de orde.
De speerpunten van dit schooljaar zijn inmiddels vastgesteld:
1. Schoolplein
2 Leerlijn programmeren
3. Verkeersveiligheid
4. Zichtbaarheid MR

Mocht u inbreng hebben met betrekking tot deze speerpunten (of andere onderwerpen) dan kunt u de MR bereiken via de mail (mr@obssteigereiland.nl ) of via de schoolapp.

FILMPJES EN FOTO’S VAN ACTIVITEITEN
Wij ontvangen de filmpjes en foto’s van het dans- en kooroptreden en het Kerstfeest graag van u. Met wetransfer.com verstuurt u gemakkelijk grote digitale bestanden. Heeft u nog filmpjes en foto’s van de het Sinterklaasfeest? Ook deze bestanden zijn welkom op directie@obssteigereiland.nl

GRATIS OUDERCURSUS PRATEN MET KINDEREN

De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de oudercursus “Praten met Kinderen”. In de cursus wordt besproken hoe ouders om kunnen gaan met dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Er zijn 4 groepen en deze starten in maart en mei. Doordat de cursus onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is deelname gratis. Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op cursus praten met kinderen of mailen naar pratenmetkinderen2018@gmail.com

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in februari***