Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2017

Beste ouders,


We zijn weer terug uit Engeland en natuurlijk zijn we weer een appgroep rijker: onze studiereis naar Londen! Wat moeten we zonder, ook dankzij de moderne communicatie middelen liep de reis gesmeerd, hielden we onderweg contact met elkaar en raakten we elkaar niet kwijt in deze megastad. Sowieso was de smartphone niet weg te denken: iedereen filmde dat het een lieve lust was, want thuis gekomen maakte elke themagroep een vlog over de reis. Met de vlog legden we niet alleen onze indrukken vast, ook kan nu elk teamlid filmpjes maken in Imovie: twee vliegen in één klap!

Het was een geweldige reis, vol inspiratie, teamspirit en plezier. We hebben drie heel verschillende scholen bezocht en werden met veel warmte ontvangen. Elke school had een presentatie voorbereid, kinderen -allemaal in schooluniform- leidden ons rond en vertelden trots over hun school en wat ze allemaal deden met de Ipad en de laptops. Ook op Twitter meldden de scholen zich over ons bezoek!

Als kers op de taart bezochten we vrijdagmiddag het hoofdkantoor van Google, een indrukwekkende werkplek met een geheel eigen cultuur. Gezond voedsel, een massagesalon, een sportzaal, mooie overlegplekjes, de hond of kind mee naar het werk en een heerlijk zonneterras op het dak. Zo krijgen de medewerkers creatieve ideeën en komen ze er graag is de filosofie van Google! Een tip voor onze kersverse minister:)

Een week later werden alle vlogs bekeken en beleefden we de geweldige reis nog een keer. Ook in de klassen zie ik leerkrachten experimenteren met allerlei apps en technologie toepassingen. Zo maakten kleuters een eigen digitaal Sinterklaasboek, is de app Kahoot volop in gebruik en is Chatterpix het succes van afgelopen week. Wat een opbrengst na twee dagen in Londen, volgend jaar weer wat mij betreft!

Natuurlijk hadden we ook een attentie voor de scholen bij ons: Hollandse tulpen en chocolade klompjes, een herinnering aan vroeger. Maar de tijd is verder gegaan, wij kijken naar de toekomst en hoe we onze kinderen hier goed op voorbereiden, op naar de leerlijn programmeren, de inspiratie is er!

Ella Duijnker
directeur

PS: in onze Steigereilandapp onder het icoon Video's vindt u een korte impressie van de reis

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor de online versie.

BELANGRIJKE DATA

13-12 Inzameling voor de Voedselbank t/m 15-12-2017
20-12 Koor-, en dans voorstelling voor genodigden 13.15-14.15 uur
Kerstdiner, ontvangst buiten met kinder- en teamkoor om 17.10 uur,
deur open om 17.20 uur, start diner 17.30 uur
22-12 Studiedag team, alle kinderen vrij
23-12 Kerstvakantie (t/m 7 jan)
08-01 Start CITO toetsweken groep 2 t/m 8
10-01 Start open dagen Voortgezet Onderwijs groep 8
11-01 Informatieochtend nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur
11-01 Informatieavond Voortgezet Onderwijs ouders groep 8, 20.00 uur
22-01 Lesjesavond onder- en middenbouw 17.00-18.00 uur.

PERSONEELSNIEUWS

Tessel de Jonge, leerkracht van groep 345C, is op 6 december bevallen van een gezonde dochter. Zij heet Wies, moeder en kind maken het goed. Van harte gefeliciteerd!
Elroy van Alfen, leerkracht bewegingsonderwijs, wordt binnenkort vader. Na de kerstvakantie zal Elroy 1 dag ouderschapsverlof opnemen, we zijn nog op zoek naar een goede vervanger. Als u iemand weet, laat het Ella weten!

NIEUWE LEERLINGEN

In december verwelkomen we Sonny, Tassnim en Anaïs Julie. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

LERARENTEKORT
Het basisonderwijs heeft te kampen met een enorm lerarentekort. Ook wij merken dat het bijna onmogelijk is om vervangers te vinden bij ziekte of afwezigheid van onze leerkrachten. Vooralsnog is het ons steeds gelukt om intern oplossingen te vinden, wel merken we dat het steeds lastiger wordt. Mocht u nog iemand kennen met een onderwijsbevoegdheid én af en toe wil invallen, neem contact op met Ella via de mail (directie@obssteigereiland.nl)

VOEDSELBANK
Met de feestdagen voor de deur heeft de Voedselbank onze school gevraagd om, net als vorige jaren, houdbare producten in te zamelen. Dit jaar kunnen de kinderen van woensdag 13 december tot en met vrijdag 15 december houdbare producten meenemen naar school.

U kunt artikelen meegeven zoals gedroogde (volkoren) pasta, rijst, couscous, blikken soep, pakken sap, potten groente, lang houdbare pastasaus, olijfolie, vis in blik, bonen in blik, etc, waarvan de houdbaarheid voorlopig nog niet verstreken is. De producten kunnen door u of door uw kind(eren) in de doosjes van de Voedselbank worden gedaan die beneden in het hoofdgebouw en in het Steigertje zullen worden neergezet. Namens de voedselbank alvast bedankt voor uw bijdrage!

VOORSTELLING DANSKLASSEN EN SCHOOLKOOR

Op het aanbod voor de naschoolse dansklassen en het schoolkoor is enthousiast gereageerd door ouders en kinderen. Ruim 60 kinderen nemen deel aan deze activiteiten. De eerste lessenserie van de dans- en koorklassen wordt afgesloten met een voorstelling in de aula voor genodigden op woensdag 20 december vanaf 13.15 uur. De voorstelling zal een klein uur duren.

KERSTDINER WOENSDAG 20 DECEMBER

Gefinancierd met uw ouderbijdrage
Op woensdag 20 december organiseren we het kerstdiner voor de kinderen. De ouders van de kinderen hebben op maandag 11 december een mail ontvangen met informatie over de organisatie.

KERSTBOMEN VERKOOP
Ook dit jaar kunt u de klassenboom overnemen. De bomen zijn van goede kwaliteit en kunnen ook met de kerst nog in uw huis staan. Voor een kleine bijdrage krijgt u hem mee naar huis, wilt u doorgeven aan de leerkracht van uw kind als u belangstelling hebt voor de boom? Op = op!

OPROEP WETENSCHAPSWEEK
Voor de vierde keer organiseren we in de week voor de voorjaarsvakantie de wetenschapsweek! Dit jaar staat programmeren centraal. In de wetenschapsweek maken kinderen kennis met verschillende manieren van programmeren, elke leerkracht zal hier een eigen accent leggen. We openen de wetenschapsweek op maandagochtend 19 februari. Op woensdagochtend 21 februari organiseren we de workshopochtend. Hiervoor hebben we veel hulp nodig van ouders. Wilt u een workshop verzorgen voor een groepje van 15 kinderen of assisteren in een workshop? U kunt uw hulp aanbieden via de Steigereiland App (klik op Hulpouders en zoek in de keuzeladder wetenschapsweek en beschrijf uw workshop, verzenden en klaar!) Wilt u liever vanaf uw computer de aanmelding doen, dan mailt u naar mansvanderheide@obssteigereiland.nl .
De workshop mag natuurlijk met programmeren en ICT te maken hebben, maar andere leuke workshops zijn ook welkom!

FILMPJES EN FOTO’S VAN ACTIVITEITEN

Wij ontvangen de filmpjes en foto’s van het Sinterklaasfeest graag van u. Met wetransfer.com verstuurt u gemakkelijk grote digitale bestanden. Heeft u nog filmpjes en foto’s van de kinderboekenweek? Ook deze bestanden zijn welkom op directie@obssteigereiland.nl

ALS UW KIND ZIEK IS
Elke ochtend geeft de administratie aan de leerkrachten door wie er is afgemeld vanwege ziekte of een andere reden. Wilt u voor 9 uur ‘s morgens uw kind afmelden bij de administratie? Afmelden kan via de Steigereiland app, e-mail (administratie@obssteigereiland.nl) of telefonisch (020-4161677). Alvast dank voor uw medewerking.

TERUGBLIK OP HET SINTERKLAASFEEST
Gefinancierd met uw ouderbijdrage
Wij kijken terug op een leuk, ontspannen Sinterklaasfeest. Sinterklaas vierde dit jaar zijn verjaardag uitbundig en kwam aan in een luxe Jaguar. Tijdens deze ochtend waren er vele helpende handen van ouders, iedereen heel erg bedankt, geweldig om zoveel hulp te krijgen!

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP 8
Op donderdagavond 11 januari zijn de ouders van groep 8 van harte welkom op de informatieavond over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond informeren we u over de kernprocedure, het advies en de eindtoets en kunt u al uw vragen stellen over het voortgezet onderwijs. De avond vindt plaats in de hal van de school, start om 20.00 uur en zal tot 21.30 uur duren.

BERICHT VAN VUURWERK VEILIG

Hoe feestelijk en mooi vuurwerk ook is, het blijft onvoorspelbaar. Al jaren is de trend: hoe harder de knal, hoe beter. Het bekendste vuurwerk dat hiervoor wordt gebruikt, zijn de illegale Cobra’s. Maar ook met lichter vuurwerk kunnen er harde knallen worden gemaakt. Dit gebeurt vaak doordat jongeren met vuurwerk knutselen: ze voegen kruit samen, doen verschillende stukken vuurwerk bij elkaar in potjes en steken het af in portieken of onder auto’s, alles om het harder te laten klinken.
Vuurwerk is alleen veilig wanneer het gebruikt wordt zoals bedoeld. Door ermee te knutselen wordt het onvoorspelbaar en gevaarlijk.
Om ongelukken - en overlast voor de omgeving - te voorkomen is het belangrijk dat u hier met uw kind over praat. Op de website veiligheid vindt u informatie en filmpjes die u samen met uw kind kunt bekijken. Of test samen jullie kennis met de 4vuurwerkveilig quiz!

SCHOLIERENVERGOEDING VOOR GEZINNEN MET EEN KRAPPE BEURS

Via de gemeente Amsterdam kunnen gezinnen met een minimum inkomen in aanmerking komen voor de zgn. scholierenvergoeding. Meer informatie vindt u hier..

NIEUWS UIT HET OUDER KIND TEAM
De ouder- en kind adviseur
Voor kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien kunt u contact opnemen met de ouder- en kindadviseur Willemien Duvekot. Willemien gaat met u in gesprek en kijkt samen met u wat er nodig is in de opvoeding.Ook voor aanvragen voor het jeugdsportfonds en het jongerencultuurfonds kunt u contact met haar opnemen (06-26635229 of mail: w.duvekot@oktamsterdam.nl).
Willemien is op woensdagochtend tussen 8.30 en 9.00 uur aanwezig in onze school bij de bibliotheek. Voor meer informatie over het OKT, klik hier.

Het Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds steunt Amsterdamse kinderen financieel als er in het gezin onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging of een les te nemen bij een culturele instelling. Meer informatie: klik op jongerencultuurfonds of jeugdsportfonds.

Cursus positief opvoeden
Op donderdagavond 1 februari start er bij het Ouder en Kindteam IJburg, op de Pampuslaan 26, een cursus positief opvoeden voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 – 10 jaar. Voor meer informatie over cursussen bij het okt, klik hier.

Workshop Opvoeden en Seksualiteit
Stelt uw kind weleens vragen over seksualiteit? Wilt u met uw kind in gesprek over het onderwerp seksualiteit, maar u weet niet hoe? Kom dan naar de workshop.
Dinsdagavond 9 januari 2018, van 19.00 tot 20.30 uur bij het Ouder- en Kind Team op de Pampuslaan 26.
Doelgroep: ouders van kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
De workshop is gratis, wel even van te voren aanmelden bij m.kyprou@oktamsterdam.nl
Bij vragen kunt u ook terecht bij Monique Kyprou 06-14883734 of Manon van der Kraan 06-33315278.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in januari***