Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november 2017

Beste ouders/verzorgers,


In januari was ik er zelf al, in Londen, samen met enkele collega’s van het schoolbestuur. We bezochten er enkele scholen om te kijken hoe zij met ICT omgaan. En toen begon ik er al een beetje over te dromen: wat zou het leuk, inspirerend en goed zijn als we nu eens met het hele team zoiets zouden kunnen gaan doen!

Inmiddels is het bijna zover: vanuit de scholenbeurs van de gemeente kunnen we in het kader van een tweejarig project over programmeren gesubsidieerd op studiereis! We gaan op bezoek bij scholen die zich bezighouden met programmeren, op zoek naar goed werkende, leuke voorbeelden. We hebben er veel zin in en krijgen ook een beetje een schoolreisjesgevoel.

Zoals bij elke reis is ook hier de voorpret al genieten. Niet alleen voor het team, maar ook voor mezelf. Afgelopen woensdag was de kick-off van het project programmeren en zijn we aan de slag gegaan met ‘robotica’. Met veel enthousiasme ontdekte het team de mogelijkheden om te leren programmeren met robots. Zelf leerde ik een filmpje maken met Imovie.

Woensdagavond a.s. vliegen we aan het einde van de middag naar London, waarna we op donderdag en vrijdag scholen bezoeken en afsluiten met een bezoek aan Google. Tijdens de reis maakt elke groep een vlog rondom een specifiek thema, zoals interviews met kinderen en leerkrachten, activiteiten, devices, grappige momenten tijdens de reis en natuurlijk ook de teamsfeer.

Want dát hebben we met elkaar, dat merk ik ook nu de reis steeds dichterbij komt. De werkgroep heeft vooraf al allerlei opdrachten gegeven aan de teamleden. Een daarvan is om het appartement waar je met je groep verblijft een naam te geven en een appgroep te maken. Dat is natuurlijk niet het meest serieuze onderdeel van de reis, maar wel een waar ik regelmatig heel erg om moet lachen. Zo hebben de meesters hun appartement omgedoopt tot “Het hondenhok” , natuurlijk met een toepasselijke profielfoto in de appgroep en verblijf ik zelf met het organisatieteam in “Het krijsende krot”. Het moge duidelijk zijn: de sfeer zit er nu al in!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
16 t/m 17-11 Studiedagen team, kinderen vrij
22-11 Sint knutselochtend voor ouders van 9.00-12.00 uur.
5-12 Sinterklaasfeest, school om 13.00 uur uit
7-12 MR vergadering 19.30 uur
20-12 Voorstelling dansklassen en schoolkoor 13.15 uur
Kerstdiner kinderen en ouderborrel 17.30
22-12 Studiedag team, kinderen vrij
23-12 t/m 7-1 Kerstvakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In november verwelkomen we Nova, Doris, Rayan, Jasmin, Pien, Jerai, Daav, Nisa, Lise, Kazia en Isaiah. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS

Vanaf 1 november werkt Saskia Jansen bij ons op school. Saskia is een van de crash course kandidaten waarover we in de vorige nieuwsbrief schreven. Saskia doet een paar maanden werkervaring bij ons op en start daarna met het zij-instroomtraject. Zij werkt op dinsdag tot en met vrijdag en ondersteunt in verschillende klassen en vervangt bij afwezigheid van de leerkrachten. We heten Saskia van harte welkom en wensen haar een hele fijne tijd bij ons op school!

MASTERCLASSES DISCUSSIËREN KUN JE LEREN

In de komende periode krijgen de kinderen in de middenbouwgroepen een viertal masterclasses onder leiding van docenten van Discussiëren Kun Je Leren. Met de masterclasses werken de kinderen aan hun mondelinge taalvaardigheid en wordt hun meningsvorming gestimuleerd. De kinderen leren discussiëren aan de hand van de volgende stellingen:
Van discussie komt ruzie
Jongens en meisjes moeten in alle gevallen gelijk worden behandeld
Het is makkelijk om vriendschap te sluiten met iemand met een andere cultuur of geloof
Omgaan met emoties moet je leren
Voor meer informatie over Discussieren kun je leren klikt u hier.

SINTERKLAASKNUTSELOCHTEND VOOR OUDERS
Op woensdag 22 november wordt de jaarlijkse Sinterklaasknutselochtend georganiseerd. Tijdens deze ochtend gaan we samen met ouders de versieringen voor de decembermaand maken. Zowel het hoofdgebouw als het Steigertje worden klaargemaakt voor de ontvangst van Sinterklaas en de pieten. Heel fijn als u zich bij de leerkracht van uw kind aanmeldt en de 22ste komt helpen!

SCHOEN ZETTEN
Gefinancierd met uw ouderbijdrage
Op 28 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. Wilt u uw kind een schoen meegeven naar school in de dagen voor 28 november?

SINTERKLAASFEEST
Gefinancierd met uw ouderbijdrage
Sinterklaas en de pieten komen op dinsdag 5 december bij ons op school! De school gaat deze dag al om 8.10 uur open. De kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en houden hun jas aan. Wilt u er voor zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.25 uur in de klas is? Als u uw kind heeft gebracht, kunt u buiten op het schoolplein wachten tot alle klassen naar beneden komen. Kort daarna zullen Sinterklaas en de pieten arriveren. Wij verzoeken u om achter de pionnen te gaan staan, zodat de kinderen Sinterklaas en de pieten goed kunnen zien als zij arriveren en wij bovendien een goed oog op de kinderen kunnen houden. Bij elk klaslokaal zal op 3 december een plattegrond hangen waarop u kunt zien waar de klas van uw kind zal staan.
Rond 8.50 uur gaan we zonder ouders weer naar binnen en vieren we Sinterklaas in de school. U hoeft uw kind op deze dag geen pauzehapje mee te geven. Daar zorgt de ouderraad voor. Alle groepen gaan om 13.00 uur uit. De leerlingen die naar de NSO gaan worden om 13.00 uur door de NSO opgehaald. Wilt u zelf aan de NSO melden dat uw kind moet worden opgehaald bij de school?
In de bovenbouw trekken de kinderen binnenkort lootjes. Ze kopen voor het kind dat op het lootje staat een klein cadeautje en maken een surprise.
We hebben veel hulp nodig om deze dag tot een succes te maken. Aanmelden kan bij Esther Schoone: estherschoone@obssteigereiland.nl

THUIS LUNCHEN
Als uw kind niet deelneemt aan de Tussen Schoolse Opvang, maar thuis gaat lunchen, is het niet de bedoeling om toch op het schoolplein aanwezig te zijn tijdens de TSO. Kinderen die thuis eten mogen respectievelijk om 12.10 uur (bovenbouw) of om 12.55 uur (middenbouw) weer naar school komen en rustig naar binnen gaan. Alvast bedankt voor de medewerking!

SCHOOLBEZOEK BESTUURDERS STAIJ

Op 18 oktober kwamen René Rigter (bestuurder Stichting Samen tussen Amstel en IJ) en Piet Wagemaker (beleidsmedewerker kwaliteit Stichting Samen tussen Amstel en IJ) op bezoek. Zij bezoeken alle scholen van onze stichting om feeling te houden met de scholen en de kwaliteit te monitoren. Naast klassenbezoeken spraken zij met de zorgcoördinatoren, met ouders, met teamleden en de schoolleiding. Ook werden ze rondgeleid door Paula en Luuk. Zij waren enthousiast over onze school en gaven een compliment over de mooie lessen, de fijne rustige werksfeer en de goede resultaten!

STUDIEDAG STAIJ 20 OKTOBER
Op de STAIJ studiedag hebben alle leerkrachten van onze stichting een culturele workshop gevolgd. ‘s Middags kwam iedereen naar onze school voor de lunch en de borrel. Foodtrucks, taarten van de bakkerswinkel, een fotograaf, een handlezeres, de complimentenmeisjes, een supergoede band en veel gezelligheid vulden de middag. Speciale dank voor onze leerlingen Saar, Sarah, Isa, Jesse en Kaan voor de fantastische hulp tijdens de lunch!

LEZING VOOR OUDERS OVER MINDSET

Op maandag 6 november hield Floor Raeijmaekers een lezing voor ouders van onze school over groei mindset en vaste mindset. Ruim 90 ouders woonden deze lezing bij, een informatieve bijeenkomst die smaakte naar meer.

GITAARLES GROEP 7

Sinds de herfstvakantie geeft Robin Leek gitaarles aan de kinderen uit groep 7 van de klassen A, B,C, D en E. Deze lessenserie duurt tot de voorjaarsvakantie in 2018. Begin maart starten de gitaarlessen voor de groepen 7 van klas F, G, H en i. De ouders van deze klassen worden in februari geïnformeerd over de organisatie van de lessen en de huur van de gitaren.

KERNPROCEDURE VO

De kernprocedure (procedure overgang basisschool naar voortgezet onderwijs) zal het plaatsingssysteem van 2017 continueren. Er is een centrale loting & matching met één lotnummer. Op de informatieavond voor ouders van 8e groepers in januari (donderdag 11 januari 2018) krijgt u hierover meer informatie. Komende maand ontvangen alle leerlingen van groep 8 de keuzegids, waarin alle informatie over de kernprocedure en de middelbare scholen van Amsterdam staat.

INZAMELING VOEDSELBANK DECEMBER
In december doen we weer mee met een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Meer informatie ontvangt u in december.

TIP VOOR EEN GEZONDE LUNCH

Voor gezonde lunch tips kunt u kijken op easypeasykids met leuke tips voor een gezonde lunchbox.

ENGELSE LES
Op dinsdagmiddag van 15.10 tot 16.00 is er nog plek in de Engels les van Raising English.
De lessen zijn bedoeld voor bovenbouwkinderen. Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de organisatie van Raising English: admissions@raisingenglish.com

SINTERKLAAS MUSICAL VRIJBURCHT

Vrijburcht organiseert op zaterdag 2 december de musical ‘Sinterklaas & de Robotpiet’. Het is een interactieve musical voor jong en oud over de voorbereidingen op het Sinterklaasfeest. Reserveer kaarten via e-mail: nieuws@cafevrijburcht.nl , via de website of direct naar de musical pagina.
De voorstellingen (45 min) vinden plaats in het café. Voor de kinderen is een cadeautje inbegrepen in de prijs.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in december***