Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2017

Beste ouders,
We zitten er weer volop in, de dagen en weken gaan in rap tempo voorbij, het zijn drukke weken. Van expertisegroep over de inrichting van het schoolplein, afspraken over gezond lunchen op school, tot personeelsgesprekken en afspraken met kinderen, die mij een leuke presentatie gaven over de tien dichtstbevolkte landen van de wereld. Maar, traditiegetrouw staat de eerste week van oktober ook in het teken van de Kinderboekenweek. Er komt een kinderboekenillustrator, schrijvers en natuurlijk het moment waar ik met veel plezier naar uit kijk: als altijd begroet ik de kinderen op de dag van de opening in pyjama bij de deur en heeft elk kind een mooi versierde ontbijtdoos bij zich, een blij moment.

Dit jaar met een thema waar de meningen over verdeeld waren. Bij de voorbereiding zorgde het thema ervoor dat de creativiteit direct kwam boven drijven, iedereen stijgt dan boven zichzelf uit: de kinderboekenweekcommissie ging helemaal los op het thema Gruwelijk eng! De Griezelbus, met een grote spin op het dak, reed het schoolplein op en zombies dansten en zongen op het schoolplein, een gruwelijk gezicht, wel het publiek in pyjama, dat dan weer wel, dat relativeert enorm:)

En daarna dezelfde dag nog een succesnummer: ’s Middags mochten enkele kleuters op bezoek bij André Kuijpers in de boekwinkel om hem vragen te stellen. Zij hadden meegedaan aan een tekenwedstrijd over de ruimte en met succes: ze waren genomineerd. Ze hadden heel mooie, spannende vragen bedacht. Kan je in bad in de ruimte? Zweven spullen in de kast ook van de plank? Zijn er dieven in de ruimte? En als klap op de vuurpijl: hoe kan je memory spelen in de ruimte? Met een handtekening van André in het boek kwamen ze weer naar huis, een bijzondere ervaring rijker!

En als ik al die energie zie, al het plezier, dan kijk ik al weer vol vertrouwen en met voorpret uit naar het volgende evenement: op naar de voorleeswedstrijd!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
12-10 Informatieochtend voor belangstellende ouders aanvang 9.00 uur
Informatiebijeenkomst plusklasouders middenbouw 16-17 uur
13-10 Voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
Kinderboekschrijver en kinderboekenillustratrice in onderbouwklassen
19-10 Informatiebijeenkomst plusklasouders bovenbouw 16-17 uur
20-10 Studiedag team, kinderen vrij
21 t/m 29-10 Herfstvakantie
6-11 Start herfstsignalering groep 3
Lezing in school over Mindset aanvang 20.00 uur
Start oudergesprekken zonder verslagboekje
10-11 Open Podium
16 t/m 17-11 Studiedagen team, kinderen vrij
22-11 Sint knutselochtend voor ouders van 9.00-12.00 uur.
5-12 Sinterklaasfeest, school om 12.30 uur uit
7-12 MR vergadering 19.30 uur
20-12 Voorstelling dansklassen en schoolkoor 13.15 uur
Kerstdiner kinderen en ouderborrel 17.30
22-12 Studiedag team, kinderen vrij
23-12 t/m 7-1 Kerstvakantie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar op uw scherm, klik dan hier voor de online versie.

NIEUWE LEERLINGEN
In oktober verwelkomen we Olivièr, Minthe, Tola, Jop en Kimi. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
Karolinka van der Kooij is op woensdag 4 oktober bevallen van Julia Kate. Karolinka en dochter maken het goed. Van harte gefeliciteerd met Julia!
Tessel de Jonge, leerkracht van groep 345C, gaat na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Haar groep wordt overgenomen door Jessica Brinkman. We wensen Tessel een ontspannen verlof en Jessica en de kinderen veel plezier!

COOPERATIEVE WERKVORMEN: TWEETAL COACH

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden: dit schooljaar staat er elke maand een coöperatieve werkvorm centraal in elke klas. Elke maand oefenen we met een nieuwe werkvorm, deze maand werken we met de coöperatieve werkvorm “tweetal coach”.
De leerlingen vormen tweetallen en “coachen” elkaar aan de hand van een opdracht van de leerkracht. Als het goed gaat geeft de coach een compliment en als er een foutje wordt gemaakt geeft de coach een tip. Daarna wisselen de rollen. Belangrijk is om te coachen op een positieve manier!

KINDERBOEKENWEEK: ACTIVITEITEN
Deze activiteiten zijn mogelijk door uw ouderbijdrage!
De kinderboekenweek is weer prachtig geopend: de griezelbus zat vol zombies, de kinderen dansten prachtig geschminkt op Thriller en het Kinderen-voor-Kinderen lied. Daarna genoot elk kind van het speciaal voor hem/haar gemaakte ontbijtje in een leuk versierde doos, wat maken de ouders hier samen met hun kinderen altijd veel werk van, heel erg leuk!
In de kinderboekenweek genieten de onderbouwkinderen van het verhaal over het Monsterboe. (Klik hier voor meer informatie) en krijgen ze een les van kinderboekenillustratice Fleur van der Weel.

In de middenbouw komt in elke groep een kinderboekenschrijver vertellen over het schrijven van een kinderboekenweek en voorlezen uit eigen werk: : Geert -Jan Roebers, Simon van der Geest, Marco Kunst zijn dit jaar de schrijvers.

Tenslotte zal vrijdag 13 oktober de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaatsvinden voor midden- en bovenbouw. De klassen zijn al druk met voorrondes bezig, om de afgevaardigde per klas te kiezen. De kinderjury zal tijdens de voorleeswedstrijd de uiteindelijke winnaar bepalen. Altijd een spannend moment: wie is de beste voorlezer van de middenbouw 2017 en van de bovenbouw 2017? De winnaars op plaats 1,2 en 3 mogen een boek uitkiezen. De andere deelnemers krijgen een mooie oorkonde. Hiermee sluiten we de kinderboekenweek af.

STUDIEDAG 20 OKTOBER
Vrijdag 20 oktober organiseert onze stichting STAIJ weer de jaarlijkse studiedag voor alle leerkrachten van de scholen. Het thema van vorig jaar was zo succesvol, dat ook dit jaar in het teken staat van het thema kunst- en cultuureducatie. Ook dit jaar zijn allerlei bijzondere workshops te volgen georganiseerd door het Van Gogh Museum, de Anne Frank Stichting, Het Concertgebouw, Het Nationale Opera & Ballet en nog vele andere organisaties. Aansluitend op het interessante ochtendprogramma komen alle leerkrachten van STAIJ naar onze school voor de lunch en een leuk, parade-achtig middagprogramma.

SCHOOLGIDS
De schoolgids 2017-2018 is vanaf nu te vinden op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden of blader online door de gids via deze link.

MEMORABELE MOMENTEN IN DE ONDERBOUW
Misschien heeft u het al van uw kleuter gehoord: sinds enkele weken is Memo in de school. Elke week komt een musicus zijn/haar instrument laten horen in de klas. Door live muziek te beleven worden kinderen geraakt, geprikkeld en uitgedaagd. Voor meer informatie over Memo: klik hier voor de website.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN EN -LESSEN
Na de herfstvakantie starten we met verschillende naschoolse activiteiten: dansen, zingen in het schoolkoor, sport, schaken, computerlessen, creaklassen en yoga. Alle ouders ontvangen hierover voor 13 oktober meer informatie via de mail, plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst.
Ook de spelling- en rekenklassen gaan weer van start, hierover krijgen alleen de ouders van de deelnemende kinderen bericht. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u een mail sturen aan directie@obsteigereiland.nl.

LEZING VOOR OUDERS OVER MINDSET DOOR FLOOR RAEIJMAEKERS

Op maandagavond 6 november zal Floor Raeijmaekers een lezing geven over de” mindset” theorie van Carol Dweck. De term ‘mindset’ staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een vaste mindset en een groei mindset.
Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groei mindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen. Floor Raeijmaekers zal adviezen en tips geven op welke manier wij ervoor kunnen zorgen dat wij zo’n groei mindset kunnen ontwikkelen bij onszelf en onze kinderen.
U bent van harte welkom op deze avond, inloop vanaf 19.30 met koffie en thee, start lezing om 20.00 uur. De lezing is rond 21.30 uur afgelopen. Graag aanmelden via de mail naar Mans van der Heide, mansvanderheide@obssteigereiland.nl Aan de avond zijn geen kosten voor ouders verbonden.

OUDERGESPREKKEN
Na de herfstvakantie start de eerste ronde oudergesprekken. In het oudergesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Dit gesprek vindt plaats zonder een geschreven verslag. Het eerste schriftelijke verslag voor de kinderen ontvangt u in de tweede ronde oudergesprekken (voor groep 8 na de toetsen in januari, voor de rest van de school na de voorjaarsvakantie). In dat verslag vermelden we de resultaten van de CITO-toetsen die we in januari en februari afnemen.

STUDIEREIS TEAM
Via de gemeente Amsterdam hebben we een tweejarige subsidie gekregen om de leerlijn programmeren in te voeren. Samen met een deskundig adviseur onderzoeken we het hoe en wat en de mogelijkheden om kinderen goed voor te bereiden op de vaardigheden van de 21e eeuw. De aftrap van het project vindt plaats op de studiedagen op 16 en 17 november. De kinderen zijn deze dagen vrij, het team reist af naar Londen en bezoekt daar verschillende scholen. In Engeland is programmeren onderdeel van het curriculum en we gaan op zoek naar “good practices”. Wij hebben er heel erg veel zin in!

LERARENTEKORT EN INITIATIEVEN
In de tweede week van het schooljaar vond een “CrashCourse”plaats op onze school. Tien volwassenen oriënteerden zich op het beroep van leerkracht. In 7 dagen werden zij ondergedompeld in pedagogiek en didactiek, liepen mee met leerkrachten van onze school en sloten af met een assessment. Zes kandidaten zijn geschikt bevonden om het beroep van leerkracht via het zij-instroomtraject te leren! Zij zullen in de loop van het jaar starten met een werkervaringsplaats, mogelijk ook bij ons op school. Een mooi initiatief om het dreigend lerarentekort te verminderen!

PLANTENBAKKEN EN PARKEREN

Sinds enkele weken staan er zes plantenbakken op de stoep van de Willam Barlowlaan. Doel van deze bakken is om te voorkomen dat er geparkeerd wordt op de stoep. Er ontstaan onveilige situaties voor kinderen die oversteken naar het schoolplein bij het in- en uitgaan.
Parkeert u voortaan ook in de parkeervakken, zo maken we het voor onze kinderen veilig!

SCHOOLPLEINONTWERP
Het conceptontwerp is inmiddels klaar, er wordt nu gewerkt aan het definitief ontwerp en de begroting. Het gaat er prachtig uitzien: groen en veel sportaanleidingen!

STEIGERAPP
Vergeet u niet de montessorischool steigereiland app te installeren? Via de app sturen we pushberichten zodat u direct op de hoogte bent van actuele berichten, ook kunt u een abonnement nemen op de digitale agenda via de app.

TERUGBLIK
De sportdagen voor de onder- en middenbouw zijn goed verlopen, mede dankzij alle ouderhulp, heel erg bedankt!
De schoolreis van de bovenbouw was een groot succes. De fijne locatie, het mooie weer en de gezellige begeleiding zorgden voor veel blije gezichten, groepsvorming en enthousiasme bij de kinderen.
Ook de staking van het onderwijspersoneel ligt alweer achter ons. Op 5 oktober zijn we met het hele team naar Den Haag gegaan om onze steun aan POinactie (en daarmee de wens voor het gelijktrekken van de lerarensalarissen voor primair en voortgezet onderwijs) kenbaar te maken.

PILOT STARTGESPREKKEN
De startgesprekken met de nieuwe derde- en zesde groepers zijn inmiddels allemaal gevoerd. We hebben veel positieve geluiden gehoord vanuit verschillende kanten. Bij een aantal klassen organiseren de klassenouders een informele ouderbijeenkomst, zodat alle ouders van de klas elkaar kunnen leren kennen. Na de herfstvakantie ontvangen de ouders die hebben deelgenomen aan de pilot startgesprekken een enqueteformulier, zo kunnen we goed evalueren.

BETALING OUDERBIJDRAGE VIA CLUB COLLECT
Vanaf dit schooljaar regelt de ouderraad het betalen van de ouderbijdrage via Club Collect. Misschien kent u Club Collect al van de sportvereniging? Vele verenigingen en scholen gebruiken deze organisatie voor het innen van bijdragen en lidmaatschappen. Voor zowel de ouders als de ouderraad werkt het makkelijk en snel. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage blijft gelijk: 1 kind op school €70,- 2e €50,- 3e €25,- U ontvangt via Club Collect een mail.
Meer informatie vindt u hier.. Vragen? Neem contact op met de ouderraad via de mail: ouderraad@obssteigereiland.nl

WIJZIGING GEGEVENS
Wilt u wijzigingen in uw gegevens (mobiele nummer, telefoon werk, e-mailadres) aan de leerkracht van uw kind doorgeven én aan Yvonne Gelmers van de administratie? Yvonne ontvangt de gegevens het liefst per mail (administratie@obssteigereiland.nl).

OUDER EN KINDADVISEUR (OKA)
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Voor onze school is dit Willemien Duvekot. Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Dan kan u altijd terecht bij Willemien of een van de andere onafhankelijke specialisten uit het Ouder- en Kindteam. Vragen kunnen gaan over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Samen kijken we wat er speelt en wat bij u past. Wilt u informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder? De ouder- en kindadviseur kan u hier mee helpen.
Op woensdagochtend is Willemien Duvekot tussen 8.30 en 9.15 uur op school aanwezig en kunt u haar vinden in de grote hal bij de bibliotheek. U kunt met haar een afspraak maken bij u thuis of bij het Ouder- en Kindteam op de Pampuslaan 26 in Amsterdam. U kan haar ook telefonisch bereiken op telefoonnummer: 06-2663522 of via de mail: w.duvekot@oktamsterdam.nl. Meer informatie over het Ouder en kindteam kunt u vinden op de website.

NIEUWE BSO OP STEIGEREILAND
Sinds de zomervakantie is er een nieuw bso op het Steigereiland.
Meer informatie: bezoek de website.
***de volgende nieuwsbrief verschijnt in november***