Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2017

Beste ouders,
Terwijl ik dit schrijf is de eerste schoolweek alweer voorbij! De zomervakantie voelt alweer ver achter me: de drie weken in Frankrijk lijken lang geleden. Ik heb het heerlijk gehad, ik fietste bijna elke dag en genoot van mijn vrije tijd. Nu weer terug in het schoolleven, ook weer fijn in het ritme en natuurlijk de dynamiek van alledag.

In de laatste week van de zomervakantie werken we met het hele team stevig door om de kinderen goed te op hun eerste schooldag te kunnen ontvangen. Het is aanpakken, maar ook een gezellige week, we wisselen vakantieverhalen uit en pakken de draad weer op die we eind juli hebben neergelegd. Het nieuwe schooljaar start vol plannen, de sfeer is goed en ik merk dat we allemaal zin in hebben om weer met de kinderen aan de slag te gaan.

Vrijdagmiddag, aan het eind van de eerste week kijk ik met een voldaan gevoel terug op de eerste schoolweek, de week is soepel verlopen, geen gekke dingen denk ik nog. Dat was te vroeg gejuicht blijkt al snel: halverwege de middag word ik gebeld vanuit t Steigertje: “een derdegroeper zit klem tussen rugleuning en zitting, kan niet voor of achteruit, of ik meteen kan komen”. Snel doe ik mijn jas aan, pak de paraplu en steek door een enorme regenbui het schoolplein over. Samen met de juf bekijk ik de situatie en proberen we zijn hoofd te bevrijden. Helaas, de oren zitten in de weg, dat lukt echt niet. Ondertussen kijkt de derdegroeper steeds benauwder en vraag ik me af hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen...
Dan blijkt dat hij er eerst met zijn benen tussendoor is gegleden, dus moet hij ook zo weer terug. Helaas, dat gaat ook niet zo 1-2-3, soepel is anders. Wat nu? Opeens krijg ik een inval: trui uit, afwasmiddel op zijn rug smeren en nog een keer proberen. Er is wat kracht nodig maar gelukkig glijdt hij terug door het gat en komt hij met de schrik vrij.
Ik weet inmiddels dat geen dag hetzelfde is het onderwijs, maar zo gesmeerd is een schooljaar nog nooit begonnen!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar op uw scherm, klik dan hier voor de online versie.

BELANGRIJKE DATA
12-9 Klassenavond voor ouders van 345 A, F en J (19.30-21.00)
13-9 Sportochtend onderbouw
14-9 Koffie-uurtje voor klassenouders 9.00-10.00 uur
20-9 Studiedag team (BHV), kinderen zijn vrij
25-9/26-9 Schoolreisje BBH, BBC en BBF
26-9/27-9 Schoolreisje BBB en BBD
27-9 Sportochtend middenbouw
27-9/28-9 Schoolreisje BBi en BBG
28-9/29-9 Schoolreisje BBA en BBE
4-10 Opening Kinderboekenweek/ Voorleesontbijt
5-10 Stakingsdag, school is deze dag dicht
9-10 Klassenavond voor onderbouwouders
10-10 MR vergadering 19.30 uur
12-10 Informatieochtend voor belangstellende ouders aanvang 9.00 uur
Informatiebijeenkomst plusklasouders middenbouw 16-17 uur
13-10 Voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
19-10 Informatiebijeenkomst plusklasouders bovenbouw 16-17 uur
20-10 Studiedag team, kinderen vrij
21 t/m 29-10 Herfstvakantie
16 t/m 17-11 Studiedagen team, kinderen vrij

NIEUWE LEERLINGEN
In september verwelkomen we Thomas, Asia, Niki, Yasmin, Max, Floris, Ricki, Peer, Leif, Thecla, Ilias, Nusayb, Merlijn, Amalia, Yaia, Yocena, Louis, Olivia, Vinnci, Gijs, Desi, Maite, Zolá, Keanu, Fabian, Dictus, Vidischa, Yente, Amelie, Oumayra, Isaác, Elili, Pania, Fedde, Mick, Leo, Benjamin en Jolie. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
Marije Vermeulen (groep 1/2C) is op 21 augustus bevallen van haar tweede zoon Mauro. Moeder en kind maken het goed. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van de baby!

Dit schooljaar starten we met vier nieuwe collega’s: Annemarie Jagt (leerkracht 1/2F), Emma Kars (leerkracht 345J), Marc Neerhof (leerkracht 678E) en Jessica Brinkman (vervanging). Wij wensen iedereen veel succes en een hele fijne tijd bij ons op school!

GOUDEN WEKEN
Dit schooljaar zijn we begonnen we met de Gouden Weken. De Gouden weken zijn de eerste weken van het schooljaar, waarin we in alle groepen werken aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid. De kinderen en de leerkracht stellen samen de regels voor de groep op. Door middel van energizers en actieve werkvormen wordt de groepsvorming gestimuleerd.

Een aantal middenbouwleerkrachten en alle bovenbouwleerkrachten is gestart met startgesprekken. De gesprekken worden gehouden met de nieuwe kinderen in de groep. Leerkracht, ouders en kind maken kennis met elkaar in het gesprek, samen leggen ze een goede basis voor het komend schooljaar.

COOPERATIEVE WERKVORMEN: GENUMMERDE HOOFDEN
Dit schooljaar staat er elke maand een coöperatieve werkvorm centraal in elke klas. Elke maand oefenen we met een nieuwe werkvorm, in de nieuwsbrief leest u de uitleg over de verschillende werkvormen. Deze maand werken we met de coöperatieve werkvorm “Genummerde hoofden”.

In groepjes van vier krijgt elk kind een nummer. De leerkracht stelt een vraag, iedereen denkt eerst even zelf stil na over de vraag. Pas nadat er zelf over is nagedacht mogen ze met hun groepje overleggen en samen tot een antwoord komen. Iedereen uit het groepje moet het antwoord kunnen geven. Vervolgens noemt de leerkracht een willekeurig nummer, deze nummers van elk groepje gaan staan en geven het antwoord op de vraag.
Deze werkvorm zorgt ervoor, dat elk kind actief betrokken is bij de vraag, er gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat er samengewerkt moet worden om tot het antwoord te komen.

KLASSENAVONDEN
We zijn dit jaar met een pilot “startgesprekken” begonnen. Zes middenbouwgroepen en alle bovenbouwgroepen doen mee met de pilot. In een persoonlijk gesprek maken de nieuwe kinderen en ouders kennis met hun nieuwe leerkracht. Voor de groepen waar we de startgesprekken hebben geïntroduceerd zal geen klassenavond worden georganiseerd. De ervaring leert dat vooral de nieuwe ouders de klassenavond bezoeken en deze ouders spreken de leerkrachten nu individueel. De afspraken zijn door de leerkrachten per mail verstuurd aan alle ouders.

Middenbouwgroepen A, F en J nemen geen deel aan de pilot, voor deze klassen vindt de traditionele klassenavond plaats op dinsdag 12 september, aanvang 19.30 uur. De ouders van desbetreffende klassen zijn hierover per mail geïnformeerd.
De deur gaat om 19.15 open, de klassenavond start in de klas van uw kind om 19.30 uur. Tijdens deze avond maakt u nader kennis met elkaar en de leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in de groep. We rekenen op uw komst, wilt u bij verhindering een mail sturen aan de leerkracht van uw kind?

STEIGEREILAND APP
Heeft u de steigerapp al op uw mobiele telefoon geïnstalleerd? Via de app zullen er regelmatig pushberichten worden verstuurd zodat u snel op de hoogte bent als er mededelingen zijn. Ook de jaaragenda vindt u in de app. De app heeft een update gekregen, de foto’s van de kinderen zijn nu nog beter afgeschermd. Om de foto’s van de groep van uw kind te kunnen zien kunt u inloggen met de laatste vier cijfers van het BSN nummer en de klas van uw kind. Net voor de zomervakantie is de handleiding verstuurd aan de ouders van onze school, mocht u deze mail niet meer kunnen vinden, stuur dan een mail aan Ella: directie@obssteigereiland.nl met het verzoek de handleiding te versturen.

SPORTDAG ONDER- EN MIDDENBOUW
Op woensdag 13 september organiseren we de sportochtend voor de onderbouwkinderen, op woensdag 27 september voor de middenbouwkinderen. Er is veel ouderhulp nodig om deze activiteiten goed te kunnen organiseren. Ouders ontvangen per mail meer informatie over deze dagen.

SCHOOLREISJE BOVENBOUW
De bovenbouw gaat dit jaar op tweedaags schoolreisje naar Baarn van 25 september tot en met 29 september. De verdeling is als volgt:
25 en 26 september: BBH (Samantha) BBC (Maartje/Hannah) en BBF (Karlijn)
26 en 27 september: BBB (Floor/Christine) BBD (Stephanie)
27 en 28 september: BBi (Laurey/Rozalie) en BBG (Bram/Laurey)
28 en 29 september: BBA (jetse/Ansella) BBE (Marc)

De kosten voor het schoolreisje bedragen € 44 per kind. Wilt u dit bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op NL84 INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisje, naam kind en klas? Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

De ouders van de bovenbouw hebben een mail ontvangen waarin staat wat de kinderen moeten meenemen en ook hoe u ons kunt bereiken in geval van nood. Wij wensen de leerlingen van de bovenbouw alvast heel veel plezier op het schoolreisje!

KINDERBOEKENWEEK EN VOORLEESONTBIJT
Op 4 oktober openen we de kinderboekenweek met alle kinderen op het schoolplein. Het thema van de kinderboekenweek 2017 is Gruwelijk eng! Na de feestelijke opening gaan we verder met het voorleesontbijt in de klas. Voor het voorleesontbijt zoeken we ouders die willen voorlezen in de klas. Aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Over de organisatie van het voorleesontbijt en de opening ontvangen de ouders binnenkort meer informatie per mail.

STAKING ONDERWIJZEND PERSONEEL 5 OKTOBER
U heeft het vast al in de krant gelezen: op 5 oktober zijn de meeste basisscholen dicht in Nederland i.v.m. de landelijke staking. Ook onze school sluit haar deuren op deze actiedag. Ouders ontvangen binnenkort via de mail meer informatie.

NIEUW: BETALING OUDERBIJDRAGE VIA CLUB COLLECT
Vanaf dit schooljaar regelt de ouderraad het betalen van de ouderbijdrage via Club Collect. Misschien kent u Club Collect al van de sportvereniging? Vele verenigingen en scholen gebruiken deze organisatie voor het innen van bijdragen en lidmaatschappen. Voor zowel de ouders als de ouderraad werkt het makkelijk en snel. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage blijft gelijk: 1 kind op school €70,- 2e €50,- 3e €25,-

Binnenkort krijgt elk kind een flyer van de ouderraad mee naar huis over Club Collect. Club Collect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel om ervoor te zorgen dat de inning van de ouderbijdrage gemakkelijker gaat. U ontvangt in de komende periode een e-mail met een betaalverzoek. In de mail staat een link waarmee u op uw persoonlijke betaalpagina komt. Betalen kan met Ideal of per automatische incasso. Meer informatie vindt u op www.clubcollect.com/nl/members. Vragen? Neem contact op met de ouderraad via de mail: ouderraad@obssteigereiland.nl

PLUSKLASSEN
Vanaf september organiseren we voor verschillende leeftijden plusklassen. Mans van der Heide geeft de kinderen in groep 3, groep 4/5, groep 6/7 en groep 8 les in de plusklas. De plusklas voor de kleuters zal na de herfstvakantie starten en wordt geleid door Marjon van Leeuwen. De ouders van de geselecteerde kinderen krijgen per e-mail bericht van plaatsing.

Op donderdag 12 oktober organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een informatiebijeenkomst voor middenbouwouders van kinderen in de plusklas. Op donderdag 19 oktober organiseren we van 16.00-17.00 uur een informatiebijeenkomst voor bovenbouwouders van kinderen in de plusklas. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan mansvanderheide@obssteigereiland.nl

GYMROOSTER
Maandag: bovenbouw A, i, B, H, G, F, D en C
Dinsdag: middenbouw i, H, C, A, J, D, F en B
Woensdag: middenbouw A, F, B, G en H
Donderdag: bovenbouw i, G, C, E, F, H, D en B
Vrijdag: middenbouw J, i, D, C en G en bovenbouw A en E

Om goed deel te kunnen nemen aan de lessen hebben de kinderen een korte broek en T-shirt of een gympakje, gymschoenen en handdoek nodig, want na de gymles douchen de kinderen.

VERBOUWING SCHOOL
Deze zomervakantie zijn alle lokalen van het hoofdgebouw voorzien van een nieuw ventilatiesysteem. Via een geautomatiseerd systeem zorgt de ventilatie unit ervoor dat het CO2 gehalte in de lokalen laag blijft. Daarnaast bevat de unit een filter waardoor het fijnstof van buiten niet in de geventileerde lucht komt. Devenitlatiesysteem is geregeld en gefinancierd door de gemeente Amsterdam in samenwerking met het schoolbestuur.

SUBSIDIE SCHOOLPLEIN
Net voor de zomervakantie kregen we goed nieuws: de subsidie aanvraag voor het grote schoolplein is toegekend! In de komende weken gaan we samen met Stadsdeel Oost aan de slag met het ontwerp.

WIJZIGING GEGEVENS
Wilt u wijzigingen in uw gegevens (mobiele nummer, telefoon werk, e-mailadres) aan de leerkracht van uw kind doorgeven én aan Yvonne Gelmers van de administratie? Yvonne ontvangt de gegevens het liefst per mail (administratie@obssteigereiland.nl).

SCHOOLGIDS
Over enkele weken vindt u de schoolgids 2017-2018 op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden.

SCHOOLVAKANTIES 2017-2018
Herfstvakantie 21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Paasvakantie 30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Koningsdag 27 april 2018
Meivakantie 28 april 2018 t/m 13 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 21 juli 2018 t/m 2 september 2018

STUDIEDAGEN 2017-2018
woensdag 20 september 2017 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 20 oktober 2017 studiedag, kinderen vrij
donderdag 16 november 2017 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 17 november 2017 studiedag, kinderen vrij
dinsdag 5 december 2017 Sinterklaasfeest, kinderen vanaf 12.30 uur vrij
vrijdag 22 december 2017 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 23 februari 2018 studiedag, kinderen vrij
woensdag 28 maart 2018 studiedag, kinderen vrij
donderdag 29 maart 2018 studiedag, kinderen vrij
dinsdag 22 mei 2018 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 29 juni 2018 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 20 juli 2018 studiedag, kinderen vrij

*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober***