Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2017

Beste ouders,


Het geeft elk jaar een speciale sfeer, de weken voor het afscheid van groep acht. Nog enkele weken en dan verlaten negenentachtig kinderen uit groep acht onze school! Ik kan me van de meeste kinderen vaak nog herinneren dat ze als vierjarigen voor het eerst bij ons op school kwamen, dus ik ken ze al best lang!

Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren. In de school is het duidelijk merkbaar dat de kinderen uit groep acht gefocust zijn op de afscheidsmusical. Ze werken aan het decor, oefenen de teksten, scenes en liedjes en zoeken de rekwisieten en de kleding bij elkaar. Kleine groepjes overleggen over hun rol en welke outfit nou het beste bij die rol zou passen. Achtste groeps meisjes komen bij me langs en vragen of ik soms een mantelpakje heb dat ze mogen lenen. Helaas moet ik ze teleurstellen, een mantelpakje heb ik niet in mijn garderobe. Gelukkig vinden ze bij een van de andere leerkrachten wel het benodigde kledingstuk en trots op hun buit strepen ze het mantelpakje af op de lijst. Steeds wordt gecheckt of de outfit de juiste uitstraling heeft en zelfs tijdens tropische dagen hebben ze het druk met verkleden en trekken om de beurt een strakke wollen jurk met lange mouwen aan. De omstanders kijken kritisch en keurend; ja, dit is de juiste jurk!

Uiteindelijk valt alles op zijn plaats en zijn ze klaar voor de eindmusical. Ik weet zeker dat ze dan de sterren van de hemel zullen spelen en prachtig zullen zingen in het koor. Menig ouder zal een traantje wegpinken op deze speciale avond en ook ik ontkom daar vast niet aan: wat is het snel gegaan, hun acht jaar zijn voorbij gevlogen. Ze zijn klaar voor de volgende stap, trots maar ook een beetje weemoedig zal ik ze uitzwaaien!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar op uw scherm, klik dan hier voor de online versie.

BELANGRIJKE DATA
26-6 Start 3e ronde oudergesprekken
27-6 Stakingsactie personeel, school om 9.30 open
Informatieochtend voor nieuwe ouders, aanvang 10.00 uur
29-6 Duurzame goede doelendag plusklas groep 8
30-6 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
3-7 Groep 345H bezoekt het Van Gogh museum
4-7 Groep 345G en I bezoeken het van Gogh museum
5-7 Groep 345D bezoekt het Van Gogh museum
6-7 Groep 345F en C bezoeken het Van Gogh museum
7-7 Groep 345A en B bezoeken het Van Gogh museum
12-7 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
14-7 Afscheidsmusical en afscheid groep 8 voor genodigden
17-7 Doorschuifuurtje naar nieuwe groepen 13.00 - 14.00 uur
19-7 Alle groepen naar het Diemerpark
21-7 Studiedag team, alle kinderen vrij
22-7 Start zomervakantie tot en met 3-9-2017
4-9 Eerste schooldag na de zomervakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In juni verwelkomen we Arthur Weber en Maddy Breebaart. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

AFSCHEID VAN ONZE 8E GROEPERS
Op 8 juli nemen we afscheid van groep acht. Rima, Wassim, Kawai, Bastiaan, Isidore, Artjom, Indi, Roos, Teun, Monne, Yasmin, Matthijs, David, Doris, Yannick, Elin, Ebe, Dante, Ella, Luc, Imran, Mink, Febronia, Daniel, Roos, Azeddine, Tobias, Tom, Emma, Eva, Kees, Noor, Sara, Bouwe, Mees, Jilt, Tané, Julie, Boele, Perlan, Jutta, Estée, Marouan, Lola, Finn, Niels, Feline, Mayra, James, Michel, Delta, Ohle, Femke, Ivar, Veerle, Wahlied, Mika, Eva-Luna, Michael, Liena, Myla, Lotijn, Roemer, Merijn, Jaylen, Morris, Luca, Juno, Divine, Raf, Jelle, Brendely, David, Fiene, Mirthe, Jort, Ole, Gina, Fenna, Jurre, Sammie Lou, Gijs, Jet, Laura, Isis, Wouter, Desley, Zackarias en Nanna zullen onze school verlaten en hun schoolcarrière voortzetten op het Voortgezet Onderwijs. Wij wensen jullie allemaal veel succes!

PERSONEELSNIEUWS
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van Anja Stigter en Suzanne Pang Atjok. Anja gaat het basisonderwijs verlaten en gaat op zoek naar een baan in een ander werkgebied. Suzanne heeft een baan gevonden dicht bij haar woonplaats, de reistijd naar Amsterdam viel haar zwaar. We wensen Anja en Suzanne veel succes!
In het nieuwe schooljaar verwelkomen we Marc Neerhof, Annemarie Jagt en Emma Kars. We heten ze van harte welkom en wensen ze veel plezier bij ons op school.

ACTIEDAG PLUSGROEP 8 OP 29 JUNI
Plusklas 8 rondt dit jaar een maatschappelijk project af door actie te voeren voor het Wereld Natuur Fonds. De leerlingen maken zich zorgen over het klimaat en de natuur. Aanstaande donderdag 29 juni kan deze actie van 10.00 -22.00 uur live gevolgd worden via het You Tube Kanaal Livestream Montessorischool Steigereiland. Na schooltijd vinden er allerlei activiteiten plaats rondom het thema duurzaamheid en klimaat. De kinderen hebben zelf een website gemaakt waarop u meer informatie kan vinden. Neem een kijkje op de website..Met deze actiedag nemen de plusklaskinderen uit groep 8 afscheid van de plusklas!

AFSCHEIDSAVONDEN GROEP 8
Dit schooljaar nemen maar liefst 89 leerlingen uit groep 8 afscheid van onze school. Vanwege de grootte van deze groep zal de afscheidsmusical, net als vorig jaar, twee keer worden opgevoerd op twee avonden: op woensdag 12 juli en op vrijdag 14 juli. Voor elke avond mogen de leerlingen van groep 8 drie personen uitnodigen. Alleen met een toegangskaartje kan de musical worden bezocht.
Vrijdag 14 juli maken we na schooltijd ook een uitstapje met groep 8 en eten we vervolgens samen op school. Na afloop van de musical zal op vrijdagavond ook het officiële afscheid van groep 8 plaatsvinden.

DOORSCHUIFUURTJE NIEUWE GROEPEN
Op maandagmiddag 17 juli organiseren we van 13.00 tot 14.00 uur het zogenaamde doorschuifuurtje. In dit uur werken we in de groepen zoals ze na de zomervakantie zullen zijn samengesteld. Nieuwe leerlingen die volgend schooljaar bij ons op school komen en in de midden- en bovenbouw zijn geplaatst zijn ook van harte welkom.
Tijdens het doorschuifuurtje maken de leerkrachten en de kinderen kennis met elkaar. Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat de kleuters die volgend jaar instromen deze middag bezoeken. De middag is alleen bedoeld voor kinderen die volgend jaar in groep 3 t/m 8 komen.

ALLE GROEPEN NAAR HET DIEMERPARK
Op woensdag 19 juli gaan we met alle groepen naar het Diemerpark voor een gezellige ochtend. Over de organisatie krijgen de ouders binnenkort per e-mail bericht.

GROTE SCHOONMAAK KLASSEN
Na een jaar hard werken, zijn de materialen, kasten, stoelen en tafels in de klassen weer toe aan een grondige schoonmaakbeurt. Heeft u tijd om te helpen met het schoonmaken? Mailt u dan even met de leerkracht van uw kind(eren). Zo kunnen we het nieuwe schooljaar weer fris beginnen!

PROJECT GEZONDE SCHOOLGEBOUWEN
De gemeente Amsterdam investeert fors in gezonde schoolgebouwen. Uit onderzoek blijkt dat een schoon en fris binnenklimaat een positief effect heeft op het concentratievermogen en de prestaties van de kinderen.
Na meting van het CO2 gehalte in de lokalen van het hoofdgebouw blijkt dat ook in onze school het binnenklimaat kan worden verbeterd. Daarom wordt er in de zomervakantie in elk klaslokaal een ventilatiesysteem aangebracht, zodat de luchtkwaliteit past bij de norm van frisse scholen A. Een goed initiatief van de gemeente!

OPBRENGSTEN GOEDE DOELENMARKT
De Goede Doelenmarkt was een reuze succes. De verkoop heeft maar liefst € 2281,19 opgebracht! Het bedrag wordt gestort op giro 555. Alle kinderen en ouders heel erg bedankt voor de bijdrage!

ZEILEN MET ZEILSCHOOL IJBURG
Voor de kinderen van groep 6/7/8 hebben we dit jaar een zeilles georganiseerd, in samenwerking met zeilschool IJburg. Per klas hebben we anderhalf uur uitgetrokken om de kinderen kennis te laten maken met de zeilsport. In tweetallen zijn de kinderen in kleine zeilbootjes (optimisten) het water op gegaan onder begeleiding van 3 zeilinstructeurs. Het waren 3 fantastische dagen met mooi weer en veel blije gezichten van de kinderen. En door het grote succes kan het wel eens een jaarlijks terugkerend programma worden. Daarnaast ligt er voor de kinderen, die verder willen in de zeilsport of op zeilkamp willen, een flyer op het tafeltje bij de gymzaal.

BERICHT VAN DE OUDERRAAD
Nu het eind van het schooljaar nadert maken we ook de balans op van de ouderbijdrage. Op dit moment hebben we een betalingspercentage van 69%. Dat is minder dan vorig jaar. Voor 31% van de kinderen is de ouderbijdrage niet voldaan. Ondanks dat de ouderbijdrage vrijwillig is, worden toch alle kinderen betrokken bij de vele activiteiten en faciliteiten die georganiseerd worden van de ouderbijdrage. Zonder uw bijdrage kunnen we naast de jaarlijks terugkerende activiteiten, niet meer de bijzondere activiteiten, zoals het fotoproject en bezoek aan Van Gogh museum organiseren. Uiteraard hartelijk dank aan alle ouders die de ouderbijdrage al hebben voldaan.

Maandag 3 juli – Tikkie
Op maandag 3 juli in de ochtend zitten wij bij de ingang van de school. Heeft u nog niet betaald en u wilt dit alsnog graag nog doen? Wij kunnen dan nagaan of u al heeft betaald. Desgewenst kunt u bij ons direct betalen met contant geld of via een Tikkie betaalverzoek. Wilt u het bedrag liever overmaken, dat kan ook. Doe dit dan graag zo snel mogelijk:

Rekeningnummer: NL04 INGB 0003 640 746
Stichting Ouderraad Montessori Steigereiland
Bedrag: 1e kind €70,- 2e €50,- 3e kind €25,-
Ovv: Ouderbijdrage, voor- en achternaam kind en klas

Betaling ouderbijdrage via Club Collect
Vanaf volgend schooljaar gaat het betalen van de ouderbijdrage via Club Collect. Het betaalverzoek krijgt u dan per e-mail van Club Collect toegestuurd. Betalen kan direct via iDeal. Club Collect wordt al door vele verenigingen en scholen gebruikt voor het innen van bijdragen en lidmaatschappen. Voor zowel de ouders als voor de school werkt het makkelijk en snel.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage blijft gelijk: 1 kind op school €70,- 2e €50,- 3e €25,-

Feedback op activiteiten
We horen ook graag waar u als ouders en uw kinderen behoefte aan hebben. Welke activiteiten zou ik u graag willen op school voor uw kind(eren) en zijn er faciliteiten die u op dit moment mist? We horen graag van u, mail ons: ouderraad@obssteigereiland.nl ! Op maandag 3 juli in de ochtend kan dit zelfs direct bij ons, we zitten dan bij de ingang van de school.

GEZOCHT: NIEUWE PENNINGMEESTER VOOR TSO
Na 4 jaar penningmeester te zijn geweest, is het tijd voor Jens Toxopeus om het stokje over te dragen. Jens was verantwoordelijk voor de financiële administratie van de Tussen Schoolse Opvang en aangezien al zijn kinderen volgend jaar klaar zijn op de Montessorischool, was dit een mooie gelegenheid om te stoppen. Wij bedanken Jens dan ook hartelijk voor zijn inzet.

We zoeken dus een nieuwe penningmeester! Iemand die analytisch is, financiële ervaring heeft en voor wie Excel geen geheimen meer heeft. Ben jij betrokken bij de school en zou je meer willen doen? Als bestuurslid van de TSO vergaderen we ongeveer 3-4x per jaar een half uurtje. Daarnaast ben je aanspreekpunt als het gaat om de financiën. Voor meer informatie of om je aan te melden stuur je een mailtje naar Yvonne Gelmers - administratie@obssteigereiland.nl

SCHOOLVAKANTIES 2017 2018
Eerste schooldag 4 september 2017
Herfstvakantie 21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Paasvakantie 2 april 2018
Meivakantie 27 apr 2018 t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie 21 mei 2018
Zomervakantie 21 jul 2018 t/m 2 sep 2018

STUDIEDAGEN EN VRIJE MIDDAG 2017 2018
Woensdag 20 september 2017
Vrijdag 20 oktober 2017
Donderdag 16 november 2017
Vrijdag 17 november 2017
Dinsdagmiddag 5 december 2017 vanaf 12.30 uur
Vrijdag 22 december 2017
Vrijdag 23 februari 2018
Woensdag 28 maart 2018
Donderdag 29 maart 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Vrijdag 29 juni 2018
Vrijdag 20 juli 2018

VERS BROOD TE KOOP OP HET SCHOOLPLEIN
Bakker Martin van bakkerij Renzema verkoopt elke vrijdag tussen 8.15 en 9.15 uur vers gebakken producten op het schoolplein. Ter informatie de tekst die we van Martin ontvingen:

De bakkers van Bakkerij Renzema uit Amsterdam Zuid, met o.a. vestigingen op het Olympiaplein, de Maasstraat en de Beethovenstraat, maken dagelijks op ambachtelijke wijze de heerlijkste producten. Ons brood is overwegend met de hand gemaakt en ook de croissants, Vlaamse pistolets, stokbroden en fijntjes worden zelfgemaakt en op onze stenen ovenvloer gebakken. Grootmoeders appeltaart en bananenwalnootcake van Renzema zijn in Zuid legendarisch.
Aan de ventkar hanteren wij de reguliere winkelprijzen en pinnen is mogelijk.
Heeft u een voor een feestje of bijzondere gelegenheid in een wat grotere hoeveelheid brood nodig? Bestel dan zelf, graag minimaal 2 dagen vooraf, online bij ons op www.bakkerijrenzema.nl. Zet bij de omschrijving OBS Steigereiland en ik neem het graag voor u mee. Thuisbezorging op IJburg is ook mogelijk. (op woensdag en vrijdag).

MAD SCIENCE ZOMERKAMP van 24 juli tot en met 31 augustus
Van de organisatie Mad Science:

Geen dag is hetzelfde bij het FREAKY programma van Mad Science Noord-Holland deze zomer. Speel een spion, met geheime codes en stiekeme snufjes. Los een misdrijf op als een rechercheur, door bewijsstukken te onderzoeken. Zie ze vliegen na een dag over luchtvaart, en leer over robots door kennis te maken met coderen. Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren.
Schrijf nu hier in. Meer informatie op de website van Mad Science.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in september****