19 juni 2017

Omdat wij hierna nog maar drie keer plusklas hebben voor de zomervakantie, heb ik met de kinderen geïnventariseerd wat zij graag willen doen de komende lessen. De meeste kinderen gaven aan dat zij verder willen met het Levelspel, dus daar hebben we vandaag de rest van de les ook tijd voor gemaakt. Verder willen zij graag nog filosoferen, een bouw- en een tekenopdracht doen.

19 juni 2017
19 juni 2017