Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2017

Beste ouders,


Regelmatig komen er kinderen langs in mijn kantoor: jarigen, kinderen met vragen en ideeën, waar ze toch echt ook mijn mening over willen horen. Zo ben ik dagelijks met ze in contact en leer ik de kinderen weer een beetje beter kennen.
Ook ben ik een gewild persoon voor interviews, enquêtes en presentaties. Deze opdrachten komen vaak voort uit de plusklas of onze nieuwe taalmethode “Staal”, waar we prachtige thema’s uit gebruiken. Zo ook vorige maand: Daniel uit groep 8 kwam langs en vroeg of hij mij mocht interviewen in het kader van het thema “Portretten”.

Meestal gaan de interviews over mijn lievelingseten en lievelingskleur, maar deze keer kwamen er vragen langs waar ik écht even over moest nadenken: wat vind ik een typerende karaktereigenschap van mezelf, hoe zag mijn leven er uit toen ik een kind was en wat voor gezin ik wou vroeger (waarbij de huisdieren ook meetelden voegde Daniel toe:). Dat zijn vragen die toch niet elke dag langskomen!

Ik vond het dan ook extra leuk dat ik een uitnodiging kreeg om tijdens de presentatie van de portretten in de klas aanwezig te zijn. Vol zelfvertrouwen stond Daniel daar en vertelde zijn klasgenoten mijn verhaal en waarom hij mij had uitgekozen om een portret over te maken: hij wilde zijn directrice beter leren kennen!
Tijdens zijn presentatie zie ik kinderen in de klas schuin naar mij kijken, hoe zou ik het vinden? Ze zien me genieten, soms ben ik zélf verrast door mijn eigen antwoorden, het klinkt toch op een of andere manier anders als iemand jouw verhaal vertelt. Ik ben enthousiast over de originele aanpak van Daniel en vertel dat ook aan de klas, opnieuw een leuke dag!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

De opgemaakte nieuwsbrief inclusief foto's van activiteiten kunt u als PDF downloaden van deze pagina.

BELANGRIJKE DATA
24-5 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
25/5 t/m 28/5 Hemelvaartvakantie
29-5 Prijsuitreiking fotoproject bovenbouw
31-5 Koffie-uurtje met klassenouders 9.00 - 10.00 uur
1-6 Schoolreisje 3/4/5 B, C, D, I, H
1-6 Bovenbouwgroepen A, B en D gaan zeilen
2-6 Schoolreisje 3/4/5 A, F, G, J
3/6 t/m 5/6 Pinkstervakantie
6-6 t/m 9-6 Avond4daagse IJburg
8-6 Bovenbouwgroepen C, E en G gaan zeilen
15-6 Bovenbouwgroepen F , I en H gaan zeilen
16-6 Onderbouw Schoolreisje
20-6 Lezing voor ouders over de invloed van muziek op het brein, 20.00 uur
21-6 Goede doelenmarkt 12.15 - 13.00 uur
26-6 Start 3e ronde oudergesprekken
27-6 Informatieochtend voor nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur
30-6 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
3-7 Groep H en J bezoeken het Van Gogh museum
4-7 Groep G en I bezoeken het van Gogh museum
5-7 Groep D bezoekt het Van Gogh museum
6-7 Groep F en C bezoeken het Van Gogh museum
7-7 Groep A en B bezoeken het Van Gogh museum
12-7 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
14-7 Afscheidsmusical en afscheid groep 8 voor genodigden
17-7 Doorschuifuurtje naar nieuwe groepen 13.00 - 14.00 uur
19-7 Alle groepen naar het Diemerpark, schoonmaak klassen
21-7 Studiedag team, alle kinderen vrij
22-7 Start zomervakantie tot en met 3-9-2017

PERSONEELSNIEUWS
Marjon van Leeuwen, onze adjunct-directeur is gestart met de behandeling. In eerste instantie vielen de bijwerkingen van de hormoontherapie mee, maar de afgelopen weken heeft Marjon niet kunnen werken. We wensen haar veel sterkte en hopen haar gauw weer enkele uurtjes op school te zien.

Het ouderschapsverlof van Sanne Vollemans is op 7 juni afgelopen, zij start 8 juni weer met werken. Sanne gaat op donderdag en vrijdag werken en zal tot de zomervakantie vervangen bij ziekte en afwezigheid van leerkrachten.

Suzanne Pang Atjok komt op 7 juni weer terug van haar bevallingsverlof en zal tot de zomervakantie op woensdag de vervanging in groep 345C weer op zich nemen. Suzanne heeft deeltijdontslag genomen voor de donderdag en vrijdag, zij heeft een andere baan gevonden vlakbij haar woonadres. Na de zomervakantie zal Suzanne niet meer terugkeren bij ons op school, dan werkt zij drie dagen in haar andere baan.
We bedanken Suzanne voor haar inzet en laten haar niet graag gaan, maar begrijpen haar keuze, de reistijd valt haar zwaar. We wensen haar veel succes in haar nieuwe baan!

Marleen Koelman is nog met ziekteverlof, haar taak is voorlopig overgenomen door Maarten Spikker.

Marije Vermeulen verwacht eind september haar tweede kindje. Het zwangerschapsverlof wordt vervangen door haar duo: Vita van den Bergh leidt tot mei 2018 groep 1/2C fulltime.

NIEUWE LEERLINGEN
In mei verwelkomen we Lukas, Femke, Charlotte, Yasmin en Tom. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

ADVIEZEN EN IEP TOETS GROEP ACHT
De uitslag van de IEP-toets van groep acht is binnen. 45.000 kinderen hebben de IEP toets gemaakt. De landelijk score op de IEP eindtoets is gemiddeld 78,3. Het gemiddelde van onze school is 83,5 ( 89 kinderen maakten de IEP toets!), een mooie score! Voor tien kinderen is het advies opgehoogd naar aanleiding van de score op de IEP toets. Zes kinderen behaalden de maximumscore van 100 punten. De adviezen zijn als volgt:
39 kinderen kregen een vwo advies, 13 kinderen een havo/vwo advies, 19 kinderen een havo advies, 9 kinderen een vmbot-t/havo advies, 7 kinderen een vmbo-t advies en 2 kinderen een vmbo-b advies.

PRIJSUITREIKING FOTOPROJECT
Op maandag 29 mei om 11 uur verzamelen alle bovenbouwgroepen zich op het schoolplein en wordt bekend gemaakt welke foto de eerste prijs heeft gewonnen.
Deze foto wordt in het Maria Austria Instituut opgenomen in de fototentoonstelling, een hele eer dus!

INDELING GROEPEN VOLGEND JAAR
Half juni ontvangen alle ouders per e-mail de informatie over de groepsindeling voor het volgend schooljaar. Indien u eind juni nog geen email hebt ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met de schoolleiding, dan is er iets mis gegaan met de verzending.

AVOND 4-DAAGSE
De Avond4daagse IJburg is dit jaar van 6 t/m 9 juni 2017 en heeft als startpunt AHC Hockey in het Diemerpark. Aanmelden voor de avond4daagse kan nog t/m 1 juni via de website. Ook dit jaar zal onze schoolband The Blue Montys weer optreden! Op woensdagavond speelt de band van 17.00 tot 18.30 uur.

Voor ouders met een krappe beurs is er een speciaal fonds aanwezig. Als u gebruik wilt maken van dit fonds, kunt u uw kind voor 1 juni aanmelden bij onze administratie: Yvonne Gelmers. Zij heeft de volgende gegevens van uw kind nodig: Voor/achternaam, geboortedatum, hoeveelste keer deelname, 5 of 10 km.
Zij zal deze gegevens sturen naar de organisatie van de avond4daagse, zodat uw kind daarmee op de inschrijvingslijst komt.

20 JUNI LEZING VOOR OUDERS: INVLOED VAN MUZIEK OP HET BREIN
Dinsdag 20 juni vanaf 19.30 zijn alle ouders en leerkrachten van Steigereiland uitgenodigd voor een inspirerende lezing van Beorn Nijenhuis. De lezing start om 20.00 uur. Beorn Nijenhuis is als neurowetenschapper o.a. actief betrokken bij het Conservatorium te Amsterdam. Hij geeft bij ons een lezing over de verbinding tussen beweging, muziek en brein. Muzieklessen blijken te zorgen voor sterkere verbindingen in het brein. Voor ons als school met een muziekprofiel geen verrassing maar wel heel interessant om meer over te weten te komen.

Beorn is geboren in Canada en als kind naar Nederland verhuisd. Daar begon hij zijn carrière als professioneel schaatser. Hij werd nationaal recordhouder en won verschillende nationale en internationale kampioenschappen. Het leven van Beorn Nijenhuis is tot nu toe een zowel sportieve, intellectuele als creatieve reis geweest, dit maakt hem een inspirerende spreker.
De lezing is gratis voor ouders van onze school, aanmelden via de mail: ellenderooij@obssteigereiland.nl

GOEDE DOELENMARKT
Op woensdag 21 juni organiseren we opnieuw een Goede Doelenmarkt. Het doel van de goede doelenmarkt is nog niet bekend, de midden- en bovenbouwklassen gaan hierover brainstormen en zij mogen hiervoor reclame maken. Met een stemming in elke klas (hier gaan ook de onderbouwkinderen aan meedoen) wordt het uiteindelijke goede doel bepaald, dus het is een spannend geheel dit jaar! Ook de kinderen uit de plusklas van groep acht gaan aan de slag met een goed doel, zij gaan geld inzamelen voor een duurzaam doel, meer over deze acties ontvangen de ouders binnenkort in de mail.

De kinderen maken in de klas knutsels of producten en verkopen deze voor een klein prijsje aan hun ouders. De markt zal op het schoolplein direct na schooltijd plaatsvinden. Van 12.15 tot 12.30 uur kunnen ouders alleen de knutsels van hun eigen kind(eren) kopen. Van 12.30 tot 13.00 uur kunt u ook de knutsels van de andere kinderen kopen. Neemt u zoveel mogelijk kleingeld mee? Briefgeld zullen de kinderen niet kunnen wisselen.

SCHOOLREISJE ONDER- EN MIDDENBOUW
Aan het einde van het schooljaar organiseren we traditioneel het schoolreisje voor de onder- en middenbouw. Dit jaar gaan de middenbouw kinderen begin juni naar het Archeon: de groepen B, C, D, I, H gaan op 1 juni, de groepen A,F, G en J gaan op 2 juni.
De onderbouwgroepen gaan allemaal tegelijk naar Sprookjeswonderland op 16 juni. De ouders hebben een mail ontvangen met alle benodigde informatie.

BETALING SCHOOLREISJE
Om mee te kunnen met het reisje van de onder- en middenbouw vragen we u de volgende bedragen over te maken. Alleen als het bedrag is voldaan kan uw kind mee met het reisje. De kosten voor het schoolreisje onderbouw 2017 bedragen dit jaar € 20 per kind. We verzoeken u het bedrag voor 10 juni over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.
De kosten voor het schoolreisje middenbouw 2016 bedragen dit jaar € 30 per kind. We verzoeken u het bedrag voor 25 mei over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

AFSCHEID GROEP 8
Dit schooljaar nemen maar liefst 89. leerlingen uit groep 8 afscheid van onze school. Vanwege de grootte van deze groep zal de afscheidsmusical, net als vorig jaar, twee keer worden opgevoerd op twee avonden: op woensdag 12 juli en op vrijdag 14 juli. Voor elke avond mogen de leerlingen van groep 8 drie personen uitnodigen. Vrijdag 14 juli maken we na schooltijd ook een uitstapje met groep 8 en eten vervolgens samen op school. Na afloop van de musical zal op vrijdagavond ook het officiële afscheid van groep 8 plaatsvinden.

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM ONZE SCHOOL
Enkele dagen geleden hebben alle ouders een digitale enquete ontvangen van de Gemeente Amsterdam betreffende de verkeersveiligheid. Uit de berichten die we per mail ontvingen blijkt dat ouders zich zorgen maken over de tijdelijke opbrekingen op de brug. Navraag bij de bouwer leverde de volgende reactie op:

Er is heel duidelijk in overleg en goedkeuren van gemeente een omleidingsroute aangegeven, wanneer mensen zich daar aan houden (stoplichten, oversteken, omleiding volgen, etc.)is het ook een veilige route. We begrijpen dat mensen hierover klagen, maar hopen wel op een beetje begrip. We willen natuurlijk niet dat er onveilige situaties ontstaan voor de gebruikers maar zeker ook niet door de gebruikers. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk tot begin augustus daar plaats vinden.

Daarnaast heeft de schoolleiding contact gezocht met de gebiedsmanagers en de buurtregisseur om de situatie onder de aandacht te brengen. Ook ouders kunnen een melding doen bij de gemeente over de verkeerssituatie via deze link.

SCHOOLVAKANTIES 2017 2018
Eerste schooldag 4 september 2017
Herfstvakantie 21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 24 februari 2018 t/m 4 maart 2018
Paasvakantie 2 april 2018
Meivakantie 27 apr 2018 t/m 13 mei 2018
Pinkstervakantie 21 mei 2018
Zomervakantie 21 jul 2018 t/m 2 sep 2018

De studiedagen zullen in de volgende nieuwsbrief worden vermeld.

OUDERBIJDRAGE
Door de ouderbijdrage kunnen we op school veel extra activiteiten bekostigen. Ook de Koningsspelen en de sportdag bovenbouw zijn mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. Van de penningmeester ontvingen we het bericht dat tot nu toe door 66 % van de ouders is betaald. De ouderraad streeft naar een hoger deelnamepercentage, kijkt u ook even of u al hebt betaald? Door uw -vrijwillige- bijdrage zijn vele activiteiten mogelijk!
Rekeningnummer: NL04 INGB 0003 640 746 Tav: Stichting Ouderraad Montessori Steigereiland Bedrag: €70 onder vermelding van: Ouderbijdrage, voor- en achternaam kind en klas


***de volgende nieuwsbrief verschijnt in juni**