Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2017

Beste ouders,


Woensdag 12 april: de wekker gaat al om 6 uur af, ik spring mijn bed uit, douchen, aankleden, auto inladen: de team2daagse gaat beginnen! Weken van drukte, van voorbereiding maar ook elk jaar iets om naar uit te zien, een hoogtepunt vol teamspirit! Deze keer staan de kwaliteiten en talenten van het team en onze school centraal: waar zijn we goed in én waar willen we naartoe met onze school? Samen met de voorbereidingsgroep heb ik een mooi programma in elkaar gezet, waarin verbinding en elkaar ontmoeten als een rode draad door de twee dagen lopen. Leuk maar ook altijd spannend en dit jaar extra spannend omdat op dezelfde dag Marjon, onze adjunct-directeur zal worden geopereerd.

Ik open de dag, licht het programma en de doelen toe en sta even stil bij de ingreep van Marjon. Ik neem een foto van het zwaaiende team en app het door naar Marjon om haar veel sterkte met de operatie te wensen. Het eerste onderdeel begint en de sfeer zit er goed in, we werken hard aan de doelen van de 2daagse en lachen en kletsen heel wat af met elkaar.

In de loop van de dag ontvang ik een app van Marjon, het ziet er helemaal niet goed uit. Aan het einde van de dag deel ik het slechte nieuws met het team en het wordt stil, heel erg stil, weg is de lach en de tranen vloeien. We voelen ons extra sterk verbonden: met elkaar maar ook heel erg met Marjon. Er wordt veel geappt met haar en er wordt voorzichtig weer gelachen, mede door haar reacties in de app.
En we voelen hoe we ondanks alles, toch naar de toekomst kunnen kijken: met elkaar, met een enorme, veerkrachtige teamspirit. Dat hebben we ook de volgende dag ondervonden. Af en toe stilstaan, even slikken, maar ook gelachen, lief en leed gedeeld. En dát gevoel, die verbondenheid nemen we ook na het lange paasweekend mee.

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

De opgemaakte nieuwsbrief inclusief foto's van activiteiten kunt u als PDF downloaden van deze pagina.

BELANGRIJKE DATA
18-4/19-4 Eindtoets IEP groep 8
18-4 GMR 19.00 - 22.00 uur
20-4 Groep 8 maakt toekomstfoto
21-4 Koningsspelen, school uit om 15.00 uur
22/4 t/m 7/5 Meivakantie
9-5 Bovenbouw B vist naar plastic in de grachten
10-5 Uitslag eindtoets groep 8 bekend
18-5 Informatieochtend voor nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur
24-5 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
25/5 t/m 28/5 Hemelvaartvakantie
1-6 Schoolreisje 3/4/5 B, C, D, I, H
3 bovenbouwgroepen gaan zeilen
2-6 Schoolreisje 3/4/5 A, F, G, J
3/6 t/m 5/6 Pinkstervakantie
6-6 t/m 9-6 Avond4daagse IJburg
8-6 3 bovenbouwgroepen gaan zeilen
15-6 3 bovenbouwgroepen gaan zeilen
16-6 Onderbouw Schoolreisje
21-6 Goede doelenmarkt 12.15 - 13.00 uur
26-6 Start 3e ronde oudergesprekken
27-6 Informatieochtend voor nieuwe ouders, aanvang 9.00 uur
30-6 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
12-7 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
14-7 Afscheidsmusical en afscheid groep 8 voor genodigden
17-7 Doorschuifuurtje naar nieuwe groepen 13.00 - 14.00 uur
19-7 Alle groepen naar het Diemerpark, schoonmaak klassen
21-7 Studiedag team, alle kinderen vrij
22-7 Start zomervakantie tot en met 3-9-2017

PERSONEELSNIEUWS
Marjon van Leeuwen, de adjunct-directeur van onze school is met ziekteverlof. Marjon heeft borstkanker en de tumor is uitgezaaid, een slecht bericht. Binnenkort hoort Marjon welke behandelingen mogelijk zijn. We wensen haar veel sterkte. Als u Marjon een berichtje wilt sturen kunt u dat doen via adjunct@obssteigereiland.nl . Zodra er meer nieuws is berichten we de ouders.

Marleen Koelman is voorlopig met ziekteverlof, zij heeft te veel van zichzelf gevergd en heeft klachten die wijzen op overspannenheid. We wensen Marleen veel beterschap!
Post voor de zieken kunt u afgeven bij Yvonne van de administratie.

NIEUWE LEERLINGEN
In april verwelkomen we Noah, Loïs, Isabelle en Yassin. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

KONINGSSPELEN ONDER- EN MIDDENBOUW
Mede mogelijk gemaakt dankzij uw ouderbijdrage!
Op vrijdag 21 april is het Koningsdag bij ons op school. Net als ieder jaar openen we de dag met elkaar op het plein. De kinderen gaan op de gewone tijd naar de klas en komen met hun leerkracht naar buiten. Na de opening is er een Koningsontbijt, en vervolgens een spelletjesparcours voor de onder- en middenbouw. Alle hulp is welkom, inschrijven via de inschrijflijst bij de klas van uw kind. We hopen op mooi weer en hoog bezoek………:)

KONINGSSPELEN BOVENBOUW
Mede mogelijk gemaakt dankzij uw ouderbijdrage!
De bovenbouw zal genieten van een dag vol sport en spel op de voetbalvelden van AFC IJburg. Studenten van het ROC hebben geholpen met de organisatie van de dag. De kinderen worden om 8.45 uur op het sportveld verwacht en zullen om 15 uur klaar zijn. Ook hier is alle hulp welkom!

FOTOTENTOONSTELLING
Mede mogelijk gemaakt dankzij uw ouderbijdrage!
Het fotoproject van de bovenbouwgroepen sluit af met een tentoonstelling van eigen werk. Onder leiding van Julia Mandle leerden de kinderen kijken naar foto’s, hun mening geven en verschillen te ontdekken in standpunt, belichting etc. Voor veel kinderen was het verrassend te ontdekken dat alle straten en binnenhoven op het haveneiland genoemd zijn naar beroemde figuren uit de fotografie en film.
De werken van de kinderen hangen in de school. Een deskundige jury zal uit alle foto’s er negen kiezen, deze worden groot afgedrukt en komen voor de ramen van de school te hangen. Zodra de officiële openingsdatum van de tentoonstelling bekend is ontvangen de ouders een mail ter informatie.

BOVENBOUW B GAAT 9 MEI PLASTIC VISSEN
Naar aanleiding van de column in de nieuwsbrief van maart ontvingen we een tip van een ouder: de plastic whale, een organisatie die kinderen bewust wil maken van al het plastic afval. Voor meer informatie klikt u hier. Deze organisatie heeft samen met museum Het Grachtenhuis een scholenprogramma ontwikkeld. De kinderen leren over het ontstaan van de Amsterdamse grachten en gaan plastic vissen in de grachten! En dat alles naar aanleiding van een presentatie van Ella en Isis, go girls!

AANVRAAG SUBSIDIE AMSTERDAMSE IMPULS SCHOOLPLEINEN
Het kleuterplein is bijna helemaal af, we wachten nog op de laatste rand van de zandbak. Inmiddels is de volgende subsidieaanvraag al weer de deur uit: we hebben ook geld aangevraagd voor het aantrekkelijker maken van het grote schoolplein, fingers crossed dus!

SCHOOLREISJE ONDER- EN MIDDENBOUW
Aan het einde van het schooljaar organiseren we traditioneel het schoolreisje voor de onder- en middenbouw. Dit jaar gaan de middenbouw kinderen begin juni: de groepen B, C, D, I, H gaan op 1 juni, de groepen A, F, G en J gaan op 2 juni.
De onderbouwgroepen gaan allemaal tegelijk op één dag, namelijk 16 juni. De ouders ontvangen via de mail alle benodigde informatie.

BETALING SCHOOLREISJE
Om mee te kunnen met het reisje van de onder- en middenbouw vragen we u de volgende bedragen over te maken. Alleen als het bedrag is voldaan kan uw kind mee met het reisje.

De kosten voor het schoolreisje onderbouw 2017 bedragen dit jaar € 20 per kind. We verzoeken u het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.
De kosten voor het schoolreisje middenbouw 2016 bedragen dit jaar € 30 per kind. We verzoeken u het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

TERUGBLIK OP DEBATBATTLE
Op 24 maart heeft de bovenbouw ´Discussiëren kun je leren´ afgesloten met een debatbattle. De profielruimte werd omgetoverd in een soort Lagerhuis en onder luide muziek werd de battle geopend. Aan de hand van 3 stellingen (Er moet een verbod komen op niet leerzame games, Virtuele vriendschap is beter dan een vriendschap in ‘real life’ en Digitaal leren is beter dan de uitleg van een leerkracht) verdedigden de debaters hun standpunt. De jury had het niet gemakkelijk, de kwaliteit was hoog. Uiteindelijk ging de eerste prijs naar Bo Harderwijk, zij is de beste debater van Steigereiland 2017!

DANSWEDSTRIJD
Vrijdag 7 april was het zover: de jaarlijkse danswedstrijd van de midden- en bovenbouw. Het was weer een feest om naar te kijken. Alles, van choreografie tot aankleding, was van een hoog niveau. In de laatste dagen werden er nog puntjes op de i gezet en was er in elk hoekje van de school wel een groepje aan het oefenen. Gefeliciteerd kinderen uit BBG (meester Bram) en MBG (juf Rianne) met de eerste prijs!

REKENEN ONDERBOUW: MET SPRONGEN VOORUIT
Sinds begin van dit schooljaar werkt de onderbouw met een een nieuwe rekenmethode: Met Sprongen Vooruit. Het is een methode die betrokkenheid van kinderen als uitgangspunt heeft. Het materiaal is uitdagend, nodigt uit tot interactie en regelmatig ook bewegen. De kinderen en leerkrachten zijn enthousiast!

ENGELS LEREN NA SCHOOLTIJD
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid voor Engelse les na schooltijd door de organisatie Raising English. Hier is enthousiast op gereageerd door verschillende ouders. De lessen kunnen na de zomervakantie starten. De ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 in het schooljaar 2017-2018 krijgen in juni een mail waarin alle informatie staat, ook hoe er definitief kan worden ingeschreven.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in mei***