Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2017

Beste ouders,


Vanmorgen hadden we weer even een gesprek, mijn naamgenoot uit groep 8 en ik. Ella geeft me dan een update over de stand van zaken van het recycle project.

Dat kwam zo: enkele weken geleden vertelde Ella dat ze samen met Isis iets wilde doen aan al het plastic afval, te beginnen in onze school. Samen bespraken we de aanpak: een Prezi maken en deze aan de verschillende klassen presenteren. Zo willen Ella en Isis er voor zorgen dat iedereen in de klas het plastic afval gescheiden gaat inzamelen.

Ze presenteerden de Prezi eerst aan mij, na mijn feedback zetten ze de puntjes op de i en werd de afspraak voor de presentatie gemaakt. Enthousiast kwamen ze een paar dagen later terug, het werkte: de klas wilde ook plastic gaan inzamelen! We bespraken hoe we dat gingen aanpakken en besloten samen dat er een speciale afvalbak moest worden aangeschaft. Met geld in de hand zijn ze op zoek gegaan naar een geschikte afvalbak, en kwamen de volgende dag terug met een bak mét deksel “ In verband met nare luchtjes”:) Binnen een week was de bak gevuld met plastic afval en lieten ze het resultaat enthousiast aan me zien.

Een eenvoudig, maar goed idee verspreidt zich als een olievlek door de school! Inmiddels hebben ze de presentatie al in drie groepen gegeven en ja, elke groep wil van de plasticberg en plasticsoep af! Ella en Isis kopen enthousiast de afvalbak, leveren bij mij het bonnetje in en komen voor geld om alweer een nieuwe prullenbak te halen. En elke keer gaat ook de presentatie beter en krijgen Ella en Isis tips en tops terug van de groep. Tops: wat er erg goed is gegaan, tips om het nog beter te doen. Vandaag vertelde Ella trots: “Alleen maar tops!”.

Ik vind het geweldig: niet alleen het initiatief, maar vooral ook de passie en het doorzettingsvermogen. Zo maken we met elkaar de wereld op een simpele, maar doeltreffende manier, stap voor stap duurzamer. Ook een top van mij dus!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de download met de opgemaakte nieuwsbrief in PDF, inclusief foto’s van activiteiten op school.

BELANGRIJKE DATA
16-3 Kangoeroewedstrijd rekenen
20-3 Op tijd kom actie van de leerplicht
24-3 Afsluiting Discussiëren kun je leren met Debatbattle bovenbouw in de aula
27-3 Muzikanten Muziekschool Amsterdam spelen voor middenbouwgroepen in de aula
30 en 31-3 Schoolfotograaf
5-4 8e groep maakt kennis met IEP eindtoets
7-4 Danswedstrijd voor midden- en bovenbouw
12 en 13-4 Studiedagen team, alle kinderen zijn vrij
14 t/m 17-4 Paasvakantie
18 en 19-4 Eindtoets IEP groep 8
18-4 GMR 19.00 - 22.00 uur
21-4 Koningsspelen
22/4 t/m 7/5 Meivakantie

PERSONEELSNIEUWS
Suzanne Pang Atjok is op 14 februari bevallen van haar tweede kindje. Hij heet Vito en moeder en zoon maken het goed, van harte gefeliciteerd!

NIEUWE LEERLINGEN
In maart verwelkomen we Thiago, Hugo, Sophie, Imme en Marie. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

AFSLUITING FOTOPROJECT BOVENBOUW
In de afgelopen maanden hebben de kinderen van de bovenbouw meegedaan aan een prachtig fotoproject. De kinderen maakten in groepjes mooie zwart-wit foto’s naar voorbeelden van beroemde fotografen zoals Paul Huf, Maria Austria, Eva Besnyö en Kees Scherer. Vanaf eind maart hangen de foto’s van de kinderen in elke klas. Daarnaast richten we een fototentoonstelling in en kiest een deskundige jury de mooiste 9 foto’s uit, deze worden groot afgedrukt en komen voor de ramen van de school te hangen. Meer informatie over de opening ontvangen de ouders van de bovenbouw per mail.

DISCUSSIËREN KUN JE LEREN
De bovenbouw is na de voorjaarsvakantie gestart met de lessen van Discussiëren kun je leren. In deze lessen leren de kinderen verschillende discussie- en debatvaardigheden en werken we aan actief burgerschap. De lessenserie wordt op 24 maart afgesloten met een echte debatbattle in de aula van onze school. Aan de hand van drie stellingen zullen de beste debatteerders uit de verschillende groepen de verbale strijd met elkaar aangaan en een deskundige jury zal beslissen wie de uiteindelijke winnaar is. Er is plek voor 20 ouders om de battle bij te wonen, de ouders van de bovenbouw ontvingen hierover bericht. Bij overaanmelding wordt er geloot.

GITAARLESSEN GROEP 7
De kinderen uit groep 7 van de klassen F, G, H en i zijn afgelopen week gestart met gitaarles. Elke groep krijgt dinsdagmiddag een half uur gitaarles van Robin Leek, onze muziekdocent. Over de huur van de gitaar ontvangen de ouders bericht per mail.

WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE
Jaarlijks wordt in maart de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen. Ook dit jaar deden onze plusklasleerlingen en goede rekenaars daar weer aan mee. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: van wizFUN tot wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. Onze school doet mee op niveau wizFUN (gr4) wizKID (gr5 en 6) en wizSMART (7 en 8). De wedstrijd werd dit jaar op donderdag 16 maart gehouden in de klassen. Meer informatie vindt u op www.w4kangoeroe.nl

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 30 en 31 maart komt de schoolfotograaf de schoolfoto’s maken. De website van de fotograaf: www.nieuweschoolfoto.nl Er worden alleen foto’s gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten: broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten, kunnen niet op de foto.

EINDTOETS GROEP 8
Elk jaar maken alle achtste groepers in Nederland de eindtoets. Sinds enkele jaren kunnen scholen kiezen uit verschillende eindtoetsen. Wij hebben dit jaar gekozen voor de IEP eindtoets. Op 5 april maken de achtste groepers kennis met de IEP toets, op 18 en 19 april vindt de officiële toetsafname plaats. Voor meer informatie over de IEP toets: kijk op www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

KLEUTERPLEIN
De verbouwing van het kleuterplein is klaar. De kinderen spelen naar hartelust op het vikingschip en in de zandbak. Er is nu ook ruimte genoeg om te fietsen op de kleuterfietsen. De feestelijke opening komt eraan, ouders ontvangen hierover bericht via de e-mail.

INFORMATIE VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van personeel en ouders. De school heeft een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat het komend jaar uit acht leden.
Voorzitter: Ellen de Rooij (leerkracht)
Secretaris: Menno Rasker (ouder)
Patty Petri (ouder)
Lisette van Elk (ouder)
Jetse de Jonge (leerkracht)
Rianne Haeke(leerkracht)
Tessel de Jonge (leerkracht)
Naast de lopende zaken stelt de MR ieder jaar speerpunten vast. Deze speerpunten krijgen extra aandacht en komen elke vergadering aan de orde.
De speerpunten van dit schooljaar zijn inmiddels vastgesteld:
1. Schoolplein
2 Werkdruk leraren
3. Achterban raadplegen
Mocht u inbreng hebben met betrekking tot deze speerpunten (of andere onderwerpen) dan kunt u de MR bereiken via de mail (mr@obssteigereiland.nl ) of via de schoolapp.

BEZOEK MUZIEKATELIER ONDERBOUW
Alle groepen van de onderbouw hebben een bezoek gebracht aan het muziekatelier, een hele leuke activiteit. Zij zongen en speelden mee in de voorstelling “Lodewijk”!

TERUGBLIK OP DE VOORSPEELAVOND ‘EILANDKLANKEN’
Een traditie is geboren! Voor de tweede keer hebben we de voorspeelavond “Eilandklanken” georganiseerd. We hebben kunnen genieten van het muzikale talent bij ons op school. Twaalf kinderen uit de midden- en bovenbouw hebben voor een enthousiast publiek opgetreden. Van zang tot drums, van gitaar tot piano, van klassiek tot pop, van solo tot optreden in een band, alles was vertegenwoordigd. Een bijzondere en sfeervolle avond! Binnenkort vindt u een impressie van deze avond op ons eigen You Tube kanaal, als u zich heeft geabonneerd via de link van de wetenschapsweek kunt u ook deze film zien.

TERUGBLIK OP WETENSCHAPSWEEK
We kijken met veel plezier terug op de wetenschapsweek met het thema: YOU & MEdia. Een hele leuke opening met presentator Nick Renooij van het jeugdjournaal en daarna een week met veel activiteiten en een zeer geslaagde workshopochtend! In totaal werden er 46 workshops gegeven door ouders en leerkrachten. Elk kind volgde twee workshops op deze ochtend. Bovenbouwkinderen brachten de onderbouwkinderen naar hun workshop, jong en oud ontmoette elkaar en genoot.
Op donderdag sloten we de wetenschapsweek af met een film over de wetenschapsweek, zo kon iedereen terugkijken op de week en alle activiteiten zien. De ouders van onze school hebben een link ontvangen via de e-mail om de film thuis te bekijken. Alle hulpouders bedankt voor de inzet, geweldig!

STEPJES IN SCHOOL
Regelmatig komen kinderen op de step naar school en nemen de step mee naar binnen. Het is echter de bedoeling dat de step buiten blijft. Reden voor deze afspraak is veiligheid: in het geval van ontruiming vormen de steps een struikelblok in de gang. Alvast bedankt voor uw medewerking!

NUON WERKZAAMHEDEN JOHN HADLEYSTRAAT
Het is niet te missen: de bouwwerkzaamheden naast t Steigertje. Hier boort de Nuon onder het Steigereiland door om een aansluiting te maken naar het Zeeburgereiland voor de uitbreiding van het stadsverwarmingsnet. Zodra de boring klaar is start de gemeente met de inrichting van het braakliggend stuk grond.

ENGELS LEREN NA SCHOOLTIJD
We zijn benaderd door de organisatie van Raising English met de vraag of er belangstelling is voor naschoolse Engelse les voor kinderen in groep 5 t/m 8.
Raising English werkt samen met verschillende scholen in Nederland. Zij zijn gespecialiseerd in het verrijken van Engelse taalvaardigheden. Als er voldoende belangstelling is gaan we afstemmen met de organisatie. De kosten bedragen rond 10 € per kind per les. Heeft u belangstelling, stuur dan een mail aan directie@obssteigereiland.

GEZOCHT: MEELEEFGEZINNEN
Sinds enkele jaren is op diverse plekken in het land een programma opgezet waarbij MeeleefGezinnen - een stel of alleenstaande - een jong kind (0 tot 5 jaar) opvangen van ouders met psychische problemen. Op vrijwillige basis bieden de MeeleefGezinnen in de thuissituatie een veilige en stabiele opvang voor een dag per week en een weekend per maand. Zij geven op deze momenten het kind extra emotionele aandacht en ontlasten de ouders. Zo kunnen MeeleefGezinnen eraan bijdragen dat een kind zich goed blijft ontwikkelen en thuis kan blijven wonen.
Bent u (of kent u) iemand die open staat voor deze bijzondere opvang van een jong kind? U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen bij Esther Visser: E.Visser@kabouterhuis.nl. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatieavond op 23 maart om 20.00 uur, Jacob Obrechtstraat 92 in Amsterdam (graag van tevoren via de mail aanmelden). Kijk op www.meeleefgezin.nl voor meer informatie over dit programma.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in april***