Scheiding

Ook op onze school hebben we te maken met kinderen in scheidingssituaties. Scheiding is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ten tijde van een scheiding van de ouders verandert er voor kinderen in de thuissituatie veel. Dat merken de leerkrachten ook op school.
We vinden het belangrijk om te laten weten hoe we met de kinderen en hun ouders omgaan rond een scheiding. Het is onze taak om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling en alert te zijn op eventuele problemen die ontstaan door bijvoorbeeld de scheiding van de ouders.
Daartoe heeft onze school een schoolbreed beleid voor scheiding ontwikkeld: een zogenaamd scheidingsprotocol, wat we hier noemen ‘Kind, School & Scheiding’.

Dit beleid geeft in grote lijnen aan hoe we omgaan met scheidingssituaties op onze school en wat dat betekent voor ons dagelijks handelen. Daarnaast beschrijven we wat u als ouders van de school kunt verwachten, waar u terecht kunt met uw vragen of problemen en wat de school van u verwacht.
Ons streven is om in scheidingssituaties neutraal te blijven en op een positieve manier met beide ouders contact te onderhouden over de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van het kind.
In het eerste ouder-gesprek in het begin van het schooljaar staan we altijd stil bij de thuissituatie van de kinderen en de mogelijke gevolgen van de scheiding op de ontwikkeling van de kinderen.