9 januari 2017

Vandaag hebben wij gewerkt met een denksleutel. De Variatie-sleutel. Bij de Variatie-sleutel moeten de kinderen op zoveel mogelijk verschillende manieren een bepaalde activiteit uitvoeren. Alle kinderen hadden hun jas meegenomen en hebben twee aan twee tenminste vijf verschillende manieren bedacht hoe deze aan te doen. Er kwamen veel ideeën. Bijvoorbeeld liggend, zittend, met een zwaai, eerst de capuchon, in de lucht gooien, enz.
Eerst hebben we in tweetallen gewerkt en later hebben wij het met elkaar besproken wat de kinderen hadden bedacht.
Na het werken met de denksleutel mochten de kinderen verder met het Levelspel. Iedereen ging met veel enthousiasme aan de slag.

9 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017
9 januari 2017