Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november 2016

Beste ouders,Sinds enkele jaren organiseren we een paar keer per jaar een koffie-uurtje met de klassenouders. Een drukbezochte, gezellige, informatieve en informele bijeenkomst waarin we met elkaar praten over praktische vraagstukken, activiteiten en schoolzaken.
Het is elke keer weer een energiek en inspirerend uurtje en ik geniet volop van de verschillende perspectieven en ideeën. In oktober was het weer zover en zat mijn kamer helemaal vol met allemaal moeders(!).
Dit keer bespraken we de rol van de klassenouder, wisselden tips en ervaringen uit en brainstormden over van alles en nog wat, zoals de inning van de ouderbijdrage, het gezonde trakteren en de pauzehap. Maar ook hoe we de stoep autovrij konden krijgen.
Het resultaat van die laatste strijdbare gedachtenwisseling ziet u binnenkort aan de Wiliam Barlowlaan: mooie stevige plantenbakken, die ervoor zorgen dat de stoep niet meer als parkeerplaats kan worden gebruikt. Een prachtig gevolg van onze “girlpowerbijeenkomst” !

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Leest u liever de nieuwsbrief in PDF formaat? Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de opgemaakte nieuwsbrief als download in PDF.

BELANGRIJKE DATA
14-11 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
30 -11 kinderen mogen schoen zetten in de klas
5-12 Sinterklaasfeest, school om 12.30 uur uit, alle kinderen ‘s middags vrij
16-12 Inzameling voor de Voedselbank t/m 21-12-2016
21-12 Kerstdiner, ontvangst buiten met kinder- en teamkoor om 17.10 uur, start diner 17.30
23-12 Studiedag team, alle kinderen vrij
24-12 Kerstvakantie (t/m 8 jan)

PERSONEELSNIEUWS
Nicole van Donk, leerkracht van groep 6/7/8D, zal per 1 januari 2017 onze school verlaten. Nicole heeft zes jaar lang met hart en ziel les gegeven aan de kinderen in bovenbouwgroep D en heeft ze een fijne basisschooltijd gegeven. Na deze intensieve jaren heeft Nicole besloten een pauze in te lassen en een sabbatical te nemen, een moedig besluit. We zijn op zoek naar een nieuwe leerkracht. De werving is inmiddels gestart, mocht u iemand kennen met een onderwijsbevoegdheid en beschikbaar per 1 januari 2017, dan horen we dat graag.

Eind oktober hebben we afscheid genomen van Ellen Kat, leerkracht van groep 6/7/8E. Ellen was vanaf 1 augustus 2016 bij ons in dienst en merkte dat haar onderwijsvisie niet paste bij onze school. We hebben haar in goed overleg ontslag verleend per 1 november. Voorlopig heeft Marjon van Leeuwen, adjunct-directeur, de leiding van groep 6/7/8E overgenomen op woensdag, donderdag en vrijdag. Ook voor deze groep zijn we op zoek naar een nieuwe leerkracht (woe, do, vrij).

NIEUWE LEERLINGEN
In oktober kwam Azra bij ons op school en in november verwelkomen we Sami, Felix, Yara, Maryam en Floor. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

KLEUTERPLEIN
Eindelijk kunnen we goed nieuws brengen over het kleuterplein: in januari 2017 wordt het plein aangepakt! Samen met medewerkers van Stadsdeel Oost, Henk Schuitemaker (vader van Cato) en het team hebben we een ontwerp gemaakt. We zijn blij met het resultaat: het kleuterplein wordt vergroot en opnieuw ingericht.
Tijdens de werkzaamheden(ongeveer 2 weken) maakt de aannemer een tijdelijk plein, afgescheiden met bouwhekken. In 2017 gaan we verder met het ontwerp van het grote plein en de schooltuin.

SINTERKLAASKNUTSELOCHTEND VOOR OUDERS
Op woensdag 9 november hebben we de jaarlijkse Sinterklaasknutselochtend georganiseerd. Tijdens deze ochtend hebben we samen met ouders de versieringen voor de decembermaand gemaakt. Zowel het hoofdgebouw als het Steigertje zijn klaar voor de ontvangst van Sinterklaas en de pieten. Alle ouders die hierbij geholpen hebben heel hartelijk bedankt!

SCHOEN ZETTEN
Gefinancierd met uw ouderbijdrage
Op woensdag 30 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op school. Wilt u uw kind een schoen meegeven naar school in de dagen voor 1 december?

SINTERKLAASFEEST
Gefinancierd met uw ouderbijdrage
Sinterklaas en de pieten komen op maandag 5 december bij ons op school! De school gaat deze dag al om 8.10 uur open. De kinderen gaan eerst naar hun eigen klas en houden hun jas aan. Wilt u er voor zorgen dat uw kind uiterlijk om 8.25 uur in de klas is? Als u uw kind heeft gebracht, kunt u buiten op het schoolplein wachten tot alle klassen naar beneden komen. Kort daarna zullen Sinterklaas en de pieten arriveren. Wij verzoeken u om achter de pionnen te gaan staan, zodat de kinderen Sinterklaas en de pieten goed kunnen zien als zij arriveren en wij bovendien een goed oog op de kinderen kunnen houden. Bij elk klaslokaal zal op 2 december een plattegrond hangen waarop u kunt zien waar de klas van uw kind zal staan.

Rond 8.50 uur gaan we zonder ouders weer naar binnen en vieren we Sinterklaas in de school. U hoeft uw kind op deze dag geen pauzehapje mee te geven. Daar zorgt de ouderraad voor. Alle groepen gaan om 12.30 uur uit. De leerlingen die naar de NSO gaan worden om 12.30 uur door de NSO opgehaald. Wilt u zelf aan de NSO melden dat uw kind moet worden opgehaald bij de school?

In de bovenbouw trekken de kinderen binnenkort lootjes. Ze kopen voor het kind dat op het lootje staat een klein cadeautje en maken een surprise.
We hebben veel hulp nodig om deze dag tot een succes te maken. Aanmelden kan bij Esther Schoone: estherschoone@obssteigereiland.nl

GITAARLES GROEP 7
Vanaf begin november geeft Robin Leek gitaarles aan de kinderen uit groep 7 van de klassen A, B,C, D en E. Deze lessenserie duurt tot de voorjaarsvakantie in 2017. Na de voorjaarsvakantie starten de gitaarlessen voor de groepen 7 van klas F, G, H en i. De ouders van deze klassen worden in februari geïnformeerd over de organisatie van de lessen en de huur van de gitaren.

KERNPROCEDURE VO
De kernprocedure (procedure overgang basisschool naar voortgezet onderwijs) zal het plaatsingssysteem van 2016 continueren. Er is een centrale loting & matching met één lotnummer. Op de informatieavond voor ouders van 8e groepers in januari (12 januari 2017)krijgt u hierover meer informatie. In november ontvangen alle leerlingen van groep 8 de keuzegids, waarin alle informatie over de kernprocedure en de middelbare scholen van Amsterdam staat.

INZAMELING VOEDSELBANK DECEMBER
In december doen we weer mee met een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Meer informatie ontvangt u in december.

GEZOCHT: VERKEERSOUDER
In de afgelopen jaren was Paul Rijnders onze verkeersouder. Paul stopt er mee, hierdoor zijn we op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Wilt u onze verkeersvertegenwoordiger zijn in het overleg met het Stadsdeel? Aanmelden kan bij Ella, directie@obssteigereiland.nl

TIP VOOR GEZONDE TRAKTATIES
Vanuit de klassenouders kwam het verzoek om aandacht te besteden aan gezonde traktaties en gezonde lunches. Vanaf nu in elke nieuwsbrief een tip voor een gezonde traktatie.

Stukjes frozen yoghurt met fruit

Ingrediënten:
yoghurt, stukjes fruit naar keuze, evt. vanille en/of honing

Bereiding:
Leg in een schaal bakpapier neer
Meng de yoghurt met de vanille en/of de honing
Schenk de yoghurt in de schaal met bakpapier
Leg de stukjes fruit in de yoghurt en zet het 3 tot 4 uur in de vriezer tot het bevroren is.
Breek het in stukjes en geniet!

TIP VOOR EEN GEZONDE LUNCH

Voor gezonde lunch tips kunt u kijken op http://www.easypeasykids.nl/ met leuke tips voor een gezonde lunchbox.

TWEEDE TYPECURSUS
In maart 2017 start opnieuw een typecursus van de Typetuin bij ons op school. De ouders van groep 6 t/m 8 hebben hierover een mail ontvangen met alle informatie.

CHINESE LES
Enkele jaren geleden hebben we Chinese taal les voor kinderen georganiseerd na schooltijd. Jing Wang heeft ons benaderd met de vraag of hiervoor opnieuw belangstelling is.
De lessen starten in maart 2017 en kosten € 90 voor 10 lessen. De lessen zijn geschikt voor kinderen in de bovenbouw. Heeft u belangstelling voor dit aanbod, wilt u dan een mail sturen aan Ella (directie@obssteigereiland.nl) met als onderwerp Chinese les en de naam van uw kind en klas vermelden in de mail? Bij voldoende belangstelling organiseren we de Chinese les voor de kinderen van onze school.

ADRESWIJZIGING
Heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnummer of andere adreswijzigingen? Mailt u deze dan even door aan Yvonne Gelmers van ons secretariaat: administratie@obssteigereiland.nl Zo kunnen wij u goed bereiken en zijn de gegevens in ons centrale administratiesysteem up to date. U blijft alle informatie van onze school op het juiste mailadres ontvangen.

BENEFIETEVENEMENT VLUCHTELINGENKINDEREN LESBOS
Bericht van ouder Esther Ras
In het voorjaar van 2017 gaan vrijwilligers naar Lesbos om kinderen in de vluchtelingenkampen op te zoeken om ze een plezierige week te bezorgen. Om dit project te financieren wordt er op 20 november een Kids4Kids Parade georganiseerd in de geheime kelder van Blijburg van 11.00 tot 18.30 uur. Op deze dag zijn er allemaal creatieve workshops voor kinderen te doen. Bestel de kaartjes voor € 5 per stuk op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kids4kids-parade-29020380740 Alleen kinderen betalen voor de kaartjes, volwassenen zijn welkom in de bar met live muziek.
Mocht je een bedrag willen doneren, maar kan je niet aanwezig zijn, stort dan jouw bijdrage op NL34RABO0306199343 t.a.v. Stichting Hulp Nabij te Laren.
Volg de Kids4Kids Parade op Face Book: Kids4Kids Parade

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in december***