Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2016

Beste ouders,


De Kinderboekenweek zorgde dit jaar voor een unieke ervaring: voor het eerst in mijn leven moest ik proberen er zo oud mogelijk uit te zien! Het thema dit jaar is immers ‘Oma’s en opa’s, voor altijd jong’ en dat bezorgde me een spannende omarol. Een hele leuke bovendien. Veel voorpret, veel zoekwerk, want hoe tover ik mezelf om in een échte oma op leeftijd?
Pruik bestellen, zoeken naar een bloemetjesjurk en gehaakte omslagdoek, passen, leesbril lenen van de moeder van een van de leerkrachten en vooral heel veel voorpret!

Maar de opening van de Kinderboekenweek was nog veel leuker. Leunend op de arm van Opa Toon liep ik het plein op naar de enorme bank die voor ons klaar stond. Moeizaam en met behulp van Opa Toon klom ik er op en begonnen we onze act en openden we samen met de dansgroep de Kinderboekenweek.
De hele ochtend verliep bijzonder, in alle hoeken van de school zag ik groepjes kinderen gezellig leunen tegen voorlezende opa’s of oma’s. Zo werd het een heel speciale ochtend. Moeten we vaker doen, opa’s en oma’s uitnodigen!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar op uw scherm, klik dan hier voor de online versie.

BELANGRIJKE DATA
7-10 Kinderboekenschrijvers op school in elke bovenbouwklas
12-10 Koffie uurtje schoolleiding met klassenouders 9-10 uur
13-10 Voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
14-10 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
15 t/m 23-10 Herfstvakantie
24/25-10 Bovenbouw bezoekt tentoonstelling Landverhuizers in Lloyd Hotel
31-10 Start eerste ronde oudergesprekken zonder verslag
31-10 Start herfstsignalering groep 3
9-11 Sint knutselochtend voor ouders van 9.00-12.00 uur.
14-11 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
5-12 Sinterklaasfeest, school om 12.30 uur uit

PERSONEELSNIEUWS
Half september is Jonathan Rootmensen bij ons gestart, Jonathan helpt kinderen die een extra steuntje nodig hebben in hun ontwikkeling. We wensen Jonathan veel succes en plezier!

NIEUWE LEERLINGEN
In augustus kwamen ook Ezra, Sophia, Semih, Siena, Emily, Yoliza, Soulaiman, Stef, Resa, Mijntje, Jordan, Vayro, Isaac en Noor bij ons op school, alsnog van harte welkom. In september kwamen Djano, Alex en Fleur, in oktober verwelkomen wij Benjamin, Lara, Maren, Saar, Madelief, Lex, Julie, Charlotte, Magali en Evi. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

KINDERBOEKENWEEK: SCHRIJVER OP SCHOOL
De bovenbouwgroepen kregen op 7 oktober bezoek van bekende kinderboekenschrijvers: Selma Noort, Annemarie Bon en Marte Jongbloed vertelden over het vak kinderboekenschrijver. Een leuke activiteit, sommige kinderen startten direct met het schrijven van hun eigen verhaal door de inspirerende verhalen van de schrijfsters.

KINDERBOEKENWEEK: PRENTENBOEKILLUSTRATOR
Marion de Man, van beroep illustrator, leest voor aan de kleuters uit haar prentenboek: Hoe Paul (per ongeluk) de poot van Piet brak. Alle onderbouwgroepen bezoeken in de Kinderboekenweek Marion in het danslokaal en maken met elkaar een illustratie bij het verhaal.

KINDERBOEKENWEEK: VOORLEESWEDSTRIJD
Op donderdag 13 oktober vindt de jaarlijkse voorleeswedstrijd plaats voor midden- en bovenbouw.De groepen zijn al druk met voorrondes bezig om de afgevaardigde per klas te kiezen. De kinderjury zal tijdens de voorleeswedstrijd de uiteindelijke winnaar bepalen. Altijd een spannend moment: wie is de beste voorlezer van onze school in de middenbouw en wie in de bovenbouw? De nummers 1, 2 en 3 mogen een boek uitkiezen. De andere deelnemers krijgen een mooie oorkonde.

KINDERBOEKENWEEK: SPAREN VOOR DE SCHOOLBIBLIOTHEEK
Bruna organiseert ook dit jaar weer de scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een mooie manier om de schoolbibliotheek uit te breiden! Zo werkt het:
Als u bij een Bruna winkel of op bruna.nl een boek koopt, kunt u de kassabon inleveren bij Maria in de bibliotheek.
De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016.
De verzamelde kassabonnen kunnen wij t/m 20 november 2016 inleveren bij de Bruna en wij kunnen dan t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met uw kinderen meedoet, zodat wij de schoolbibliotheek kunnen aanvullen met de nieuwste en leukste kinderboeken.

BEZOEK STEDELIJK MUSEUM ONDERBOUW
In oktober en november gaan de onderbouwklassen naar het programma Eén twee, kunstenaar! in het Stedelijk museum. Ze ontdekken de wereld van de kunst. Zwemmend, vliegend of fietsend fantaseren leerlingen over de wereld achter kunstwerken. Hoe zou het ruiken in de kleurrijke muurschildering van Sol Lewitt? En welke wezens lopen rond op de planeet van Yves Klein? De kinderen bezoeken per groep het museum. We reizen met de cultuurbus, de bus haalt de kinderen bij school om 9.15 uur op en brengt ze om 12.00 uur weer terug bij school.
Op maandag 10 oktober gaat groep 1/2C, op maandag 31 oktober gaat groep 1/2B, op maandag 7 november gaat groep 1/2G, donderdag 10 november groep 1/2H, dinsdag 15 november groep 1/2F, vrijdag 18 november groep 1/2E, en maandag 21 november groep 1/2D.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN EN LESSEN
Na de herfstvakantie starten we met verschillende naschoolse activiteiten: dansen, zingen in het schoolkoor, sport, schaken, computerlessen en yoga. Alle ouders ontvangen hierover meer informatie via de mail, plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst.
Ook de spelling- en rekenklassen gaan weer van start, hierover krijgen alleen de ouders van de deelnemende kinderen bericht. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u een mail sturen aan directie@obsteigereiland.nl.

BOVENBOUW BEZOEKT DE TENTOONSTELLING LANDVERHUIZERS
De tentoonstelling “Emigranten in het Lloydhotel” is een educatieve tentoonstelling voor de bovenbouw, elke groep bezoekt na de herfstvakantie deze tentoonstelling. Voor meer informatie over de tentoonstelling klikt u hier.

OUDERGESPREKKEN
Na de herfstvakantie start de eerste ronde oudergesprekken. In het oudergesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Dit gesprek vindt plaats zonder een geschreven verslag. Het eerste schriftelijke verslag voor de kinderen ontvangt u in de tweede ronde oudergesprekken (na de voorjaarsvakantie). In dit verslag vermelden we de resultaten van de CITO-toetsen die we in januari en februari afnemen.

STUDIEDAG TEAM 14 OKTOBER
Vrijdag 14 oktober wordt er door onze stichting STAIJ een studiedag georganiseerd voor alle leerkrachten van de scholen. Dit jaar staat de hele studiedag in het teken van het thema kunst- en cultuureducatie. De leerkrachten kunnen kiezen uit een prachtig aanbod: workshops die speciaal ontwikkeld zijn voor de STAIJ-studiedag! De workshops vinden plaats op verschillende locaties in de stad, zoals het Rijksmuseum, Vrijburcht, Het Concertgebouw, FOAM, EYE en scholen.

TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN
In september en oktober vonden verschillende activiteiten plaats: de sportochtenden voor onder- en middenbouw, de tweedaagse bovenbouwschoolreisjes, de klassenavonden, de opening van de kinderboekenweek en het voorleesontbijt. Alle activiteiten verliepen succesvol, het weer was ons in deze maanden goed gezind én we kregen heel veel hulp van ouders en tijdens de Kinderboekenweek ook van oma’s en opa’s. Iedereen heel erg bedankt voor alle hulp!

OUDERRAAD
De ouderraad bestaat uit vier enthousiaste ouders: Rifka Spaanderman, Merel Barnard, Mirja de Kind en Christel Bos. Zij overleggen met de schoolleiding over de activiteiten, stellen de begroting op en beheren de ouderbijdrage.

OUDERBIJDRAGE 2016 2017
Wist u dat uw ouderbijdrage helpt om het schooljaar nog leuker en leerzamer te maken? In de afgelopen paar maanden werden het voorleesontbijt, de sportochtenden en de kinderboekenweekactiviteiten gefinancierd uit uw bijdrage. Mocht het overmaken van de (vrijwillige) bijdrage aan uw aandacht zijn ontsnapt, hierbij nogmaals de gegevens:

- €70 voor het eerste kind,
- €50 voor het tweede kind,
- €25 voor het derde kind en
- €0 voor het vierde en vijfde kind.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL04INGB0003640746 t.n.v. St. Ouderraad Montessorischool Steigereiland te Amsterdam o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om het bedrag gespreid te betalen of u betaalt wat u kunt missen.

SPREEKUUR KINDERBEHARTIGER VOOR OUDERS IN SCHEIDINGSSITUATIE
Het Kindbehartiger spreekuur is, in samenwerking met het Ouder Kind Team te IJburg en de Beroepsorganisatie Kindbehartiger, opgezet voor ouders die als ex-partners uit elkaar gaan en te maken hebben met een scheidingssituatie waarbij kinderen zijn betrokken. Dit kan gaan om kinderen in alle leeftijdsfasen, ook tijdens zwangerschap.

Tijdens het spreekuur krijgen ouders vroegtijdig in het scheidingsproces advies van een Kindbehartiger, als specialist op het gebied van scheiding en de kinderen. Intern wordt nauw samengewerkt met de experts binnen het Ouder Kind Team.
De Kindbehartiger reikt tools aan zodat de scheiding zorgvuldig en stapsgewijs kan verlopen, waarbij ouders en kinderen sneller op de juiste plek terecht komen. Iedere situatie vraagt immers om maatwerk advies.

Ouders willen graag inzicht in wat kinderen meekrijgen van de scheidingssituatie. Wat er verandert. Wat kinderen nodig hebben om gezond en gelukkig op te groeien en wat passende regelingen zouden zijn in de eigen situatie. De specialist biedt inzicht in deze vraagstukken alsmede in de rechten van kinderen, de rechten van ouders, juridisch advies wordt afgegeven en inzicht wordt geboden in de beleving en ontwikkeling van kinderen.

Voor het maken van een afspraak kunt u via de mail contact leggen: info@kindbehartiger.nl.

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in november***