Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2016

Beste ouders,


Maandagochtend, nu al weer ruim twee weken geleden, zag het team elkaar weer terug na een welverdiende zomervakantie om de voorbereidingen voor het komende schooljaar te starten. Naast hard werken is het ook altijd een hele gezellige week: we praten bij over onze vakanties, overleggen, helpen elkaar én lachen veel: een leukere start is er niet wat mij betreft.

In de zomervakantie is het gebouw weer in onderhoud geweest: schoongemaakt, de ramen gelapt, vloeren in de was, muren in de verf en nieuwe kapstokken aan de muur. Maar dan zijn we er nog niet: we houden zelf ook een grote opruiming -dit jaar extra “buffelen” in tropische temperaturen- met als gevolg veel vuilnis.

Vrijdagochtend was ik extra vroeg op school en zette ik de uitpuilende vuilniscontainer alvast buiten. Voor mij alleen was die klus te zwaar, ik redde het niet. Gelukkig was de glazenwasser ook vroeg en hielp hij de loodzware container op straat te zetten. Ik wilde de container daarna nog even vlug aan de kant rijden….maar hij was topzwaar, ging de stoep af, kantelde en viel om. Gelukkig kon ik nog net wegspringen, maar alle vuilnis lag op straat, er kon niemand meer langs. Er zat niks anders op dan de container leeg te maken, overeind te zetten en de vuilnis er weer in te gooien. ..

Later op de dag, genietend van de zon, kon ik er wel weer om lachen, zeker toen ik me bedacht dat ik altijd de veelzijdigheid van mijn baan zo leuk vind. Daarbij had ik me alleen nooit voorgesteld dat ik de ene dag met overleg en beleid bezig zou zijn, en de volgende dag over de straat kruipend een vuilniscontainer zou vullen :-)

Als de kinderen dan na onze eerste werkweek weer voor het eerst binnenkomen in een opgeruimde school, kijk ik met plezier terug: mooi hoe we ook deze klus weer met zijn allen hebben geklaard. De voorbereiding was goed, we hebben er zin in en zijn blij iedereen weer te zien. Ik wens u allemaal een fijn schooljaar toe!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar op uw scherm, klik dan hier voor de online versie.

BELANGRIJKE DATA
6-9 Klassenavond voor bovenbouwouders 19.45 tot 21.00 uur
13-9 Klassenavond voor middenbouwouders 19.45 tot 21.00 uur
14-9 Sportochtend onderbouw in het Diemerpark
15/16-9 Schoolreisje BBC en BBF
19/20-9 Schoolreisje BBA en BBD
20-9 MR vergadering 19.30 uur
20/21-9 Schoolreisje BBE en BBH
21/22-9 Schoolreisje BBB
22/23/9 Schoolreisje BBG en BBi
23-9 studiemiddag team, alle kinderen vanaf 12 uur vrij
27-9 t/m 1-10 Ella studiereis naar Estland en Finland
28-9 Sportochtend middenbouw in het Diemerpark
3-10 Klassenavond voor onderbouwouders 19.45 tot 21.00 uur
3-10 start typecursus Typetuin
4-10 Informatie ochtend voor belangstellende ouders 9 tot 10.30 uur
5-10 Opening Kinderboekenweek op het schoolplein, Voorleesontbijt in de klas
7-10 Schrijvers op school: in elke bovenbouwklas komt een bekende schrijver
12-10 Koffie uurtje schoolleiding met klassenouders 9-10 uur
13-10 Voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
14-10 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
15 t/m 23-10 Herfstvakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In augustus verwelkomen we Ravi, Beau, Deshawn, Samra, Dion, Yora, Tijler, Amin, Teun, Thies, Oscar, Alex, Oscar, Indy, Alex, Jip, Isa, Sammi, Ashera, Fleur, Robin, Lana, Lèvin, Ivy,Seb, Benjamin, Thora, Bente, Zaviera, Fenna, Luka, Jackie, Layla, Armin, Jechelle, Ella, Sybren en Amelie. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
Sanne Vollemans( groep 1/2B) is op 18 augustus bevallen van Floris, moeder en kind maken het goed. Bram Bakker (groep 678G) is voor de tweede keer vader geworden, op 5 september is Ollie geboren. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van de baby’s!

Dit schooljaar starten we met zes nieuwe collega’s: Mirjam Aarts (leerkracht 12 G), Ellen Kat (leerkracht 678E), Maud Weerden (leerkracht 12 D donderdag en vrijdag), Ruth Weijers (vervanging bij afwezigheid leerkracht op maandag, dinsdag en woensdag), Johan van der Tol (vervanging bij afwezigheid leerkracht op donderdag en vrijdag) en Esther Lindenkamp (onderwijsassistente).

Simone Druijf vervangt Diana Landsmark tot de herfstvakantie, Diana is gestart met re-integreren, we verwachten dat Diana na de herfstvakantie haar lesgevende taak weer volledig op zich kan nemen.
Paul Meijer, onze conciërge, is nog met ziekteverlof. Vanaf half september start zijn vervanger, Aziz Bachtour. Wij wensen iedereen veel succes en een hele fijne tijd bij ons op school!

David Leinwand recte Rein heeft net voor de zomervakantie uitbreiding gekregen in zijn baan als onderwijsadviseur en heeft afscheid genomen van onze school. Gaby van der Veldt (groep 12 D) gaat per 1 oktober onze school verlaten, Gaby heeft een baan gevonden dichtbij haar woonplaats. We wensen beiden veel succes in hun nieuwe baan!

KLASSENAVONDEN
Net als vorig jaar organiseren we voor de ouders klassenavonden per bouw. Ouders van desbetreffende groepen krijgen per e-mail bericht over deze avond. De deur gaat om 19.30 open, de klassenavond start in de klas van uw kind om 19.45 uur.

Tijdens deze avond maakt u nader kennis met elkaar en de leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in de groep. De klassenavond voor de bovenbouw is op 6 september, de klassenavond voor de middenbouw is op 13 september en de klassenavond onderbouw is op 3 oktober. We rekenen op uw komst, wilt u bij verhindering een mail sturen aan de leerkracht van uw kind?

GYMROOSTER
Maandag: bovenbouw A, i, H, B, G, F, E, C
Dinsdag: middenbouw i, B, C, A, F, H, J, D
Woensdag: middenbouw A, i, H, G, B
Donderdag: bovenbouw f, G, C, E, H, i, D, B
Vrijdag: middenbouw F, J, d, C, G, bovenbouw A, D

Om goed deel te kunnen nemen aan de lessen hebben de kinderen een korte broek en T-shirt of een gympakje, gymschoenen en een handdoek nodig, na de gymles wordt er gedoucht.

SCHOOLREISJE BOVENBOUW
De bovenbouw gaat dit jaar op tweedaags schoolreisje van 15 september tot en met 23 september. De verdeling is als volgt:
- 15 en 16 september: BBC (Maartje) en BBF (Karlijn)
- 19 en 20 september: BBA (Jetse/Ansella) en BBD (Nicole)
- 20 en 21 september: BBH (Rozalie) en BBE (Ellen),
- 21 en 22 september: BBB (Floor/Christine)
- 22 en 23 september: BBI (Laurey) en BBG (Bram)

NB op 23 september heeft het team een studiemiddag, het schoolreisje komt op deze middag tussen half vier en vier uur aan bij school.

De kosten voor het schoolreisje bedragen € 35 per kind. Wilt u dit bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op NL84 INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisje, naam kind en klas? Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

De ouders van de bovenbouw hebben een mail ontvangen waarin staat wat de kinderen moeten meenemen en ook hoe u ons kunt bereiken in geval van nood. Wij wensen de leerlingen van de bovenbouw alvast heel veel plezier op het schoolreisje!

KINDERBOEKENWEEK EN VOORLEESONTBIJT
Op 5 oktober openen we de kinderboekenweek met alle kinderen op het schoolplein. Het thema van de kinderboekenweek 2016 is Oma’s en opa’s: Voor altijd jong! Om de school in oma en opa sfeer te brengen vragen we u om uw kind een afbeelding (echte foto of print op A4) mee te geven van grootouders, wij maken daar dan leuke feestslingers van.
Na de feestelijke opening gaan we verder met het voorleesontbijt in de klas. Voor het voorleesontbijt zoeken we ook opa’s en oma’s die willen voorlezen in de klas. Aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

PLUSKLASSEN
Vanaf september organiseren we voor verschillende leeftijden plusklassen. De plusklas voor de kleuters wordt geleid door Marije Vermeulen en zal op maandag plaatsvinden. Mans van der Heide geeft de kinderen in groep 3, groep 4/5, groep 6/7 en groep 8 les in de plusklas. De ouders van de geselecteerde kinderen hebben per e-mail bericht van plaatsing gekregen.

Op maandag 19 september organiseren we van 16.30 tot 17.15 uur een informatiebijeenkomst voor bovenbouwouders van kinderen in de plusklas. Op donderdag 22 september organiseren we van 16.30-17.15 uur een informatiebijeenkomst voor middenbouwouders van kinderen in de plusklas. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een e-mail te sturen aan mansvanderheide@obssteigereiland.nl

WIJZIGING GEGEVENS
Wilt u wijzigingen in uw gegevens (mobiele nummer, telefoon werk, e-mailadres) aan de leerkracht van uw kind doorgeven én aan Yvonne Gelmers van de administratie? Yvonne ontvangt de gegevens het liefst per mail (administratie@obssteigereiland.nl).

SCHOOLGIDS
Over enkele weken vindt u de schoolgids 2016-2017 op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden.

CURSUS POSITIEF OPVOEDEN
Op maandag 26 september start er op het ouder- en kindcentrum op de Pampuslaan een cursus positief opvoeden voor ouders met vragen over opvoeden. Er worden opvoedvaardigheden behandeld aan de hand van een werkboek, filmpjes en rollenspellen.
De cursus wordt 5 keer gegeven op de maandagavond van 19.00 tot 21.30 uur en is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 10 jaar. De cursus is gratis. Mocht u interesse hiervoor hebben, aanmelden op Ijburgzeeburg@oktamsterdam.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze ouder- en kindadviseur Willemien Duvekot, telefoonnummer 06-26635229

SCHOOLVAKANTIES 2016-2017
Herfstvakantie 15 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie 18 februari 2017 t/m 26 februari 2017
Paasvakantie 14 april 2017 t/m 17 april 2017
Meivakantie 22 april 2017 t/m 7 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
Pinksteren 5 juni 2017
Zomervakantie 22 juli 2017 t/m 3 september 2017

STUDIEDAGEN 2016-2017
vrijdag 23 september 2016 studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
vrijdag 14 oktober 2016 studiedag, kinderen vrij
maandag 14 november 2016 studiedag, kinderen vrij
maandag 5 december 2016 Sinterklaasfeest, kinderen vanaf 12.30 uur vrij
vrijdag 23 december 2016 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 17 februari 2017 studiedag, kinderen vrij
woensdag 12 april 2017 studiedag, kinderen vrij
donderdag 13 april 2017 studiedag, kinderen vrij
woensdag 24 mei 2017 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 30 juni 2017 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 21 juli 2017 studiedag, kinderen vrij

DIGITALE AGENDA
U kunt zich aanmelden voor de digitale schoolagenda via Google. Hierin zijn de vakanties, studiedagen, feesten, oudergesprek weken en andere belangrijke schoolse activiteiten opgenomen. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zullen wij dit ook in deze agenda wijzigen. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de activiteiten op school. U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende verwijzingen.
Gmail:
obssteigereiland.nl_hl99oruh7havlv2fjv75m26740@group.calendar.google.com
ICAL:
http://www.google.com/calendar/ical/obssteigereiland.nl_hl99oruh7havlv2fjv75m26740%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
U kunt het .ics bestand dat u hiermee oproept opslaan en in uw eigen agenda importeren.
HTML:
http://www.google.com/calendar/embed?src=obssteigereiland.nl_hl99oruh7havlv2fjv75m26740%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterda

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober***