Schooltijden

Alle kinderen gaan in totaal 940 uur per jaar naar school. Gedurende het hele schooljaar hebben de kinderen regelmatig een vrije dag. Op deze dagen heeft het team een studiedag of een compensatiedag. De vrije dagen worden aan het begin van elk schooljaar vastgesteld. De data staan in deze schoolgids vermeld en worden in elke nieuwsbrief nogmaals voor de komende periode gemeld. Ook in de Steigereilandapp kunt u deze informatie vinden.

Schooltijden

Groep 1/2:
Ma,di,do,vrij 8.45 - 11.30 uur / 12.15 - 15.00 uur
Woensdag 8.45 - 12.15 uur

Groep 3 t/m 5:
Ma,di,do,vrij 8.45 - 12.15 uur /13.00 - 15.00 uur
Woensdag 8.45 - 12.15 uur

Groep 6 t/m 8:
Ma,di,do,vrij 8.30 - 11.30 uur / 12.15 - 14.50 uur
Woensdag 8.30 - 11.45 uur

In verband met de Coronamaatregelen mogen ouders niet meer mee in school. Zolang deze maatregelen van kracht zijn (volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden) gaat de bovenbouw 15 minuten eerder starten. Zij komen tussen 8.20 en 8.30 de school binnen en starten met de lessen om 8.30 uur.

De onder- en middenbouwkinderen komen tussen 8.30 en 8.45 uur binnen, de lessen starten om 8.45 uur.

De onderbouwleerkrachten staan in de hal op de kinderen te wachten, elke onderbouw komt door een eigen deur naar binnen. Zo houden we overzicht en is het voor onze jongste leerlingen veilig en vertrouwd met hun eigen leerkracht nu ze zonder ouders naar binnen komen. Om 8.40 gaat de leerkracht met de klas naar het klaslokaal.

We doen een dringend beroep op uw medewerking om uw kind op tijd aanwezig te laten zijn. Zo kunnen we samen met de les beginnen. Het te laat komen wordt bijgehouden in de administratie van de groep. Frequente telaatkomers worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.