Schooltijden

Alle kinderen gaan in totaal 940 uur per jaar naar school. Gedurende het hele schooljaar hebben de kinderen regelmatig een vrije dag. Op deze dagen heeft het team een studiedag of een compensatiedag. De vrije dagen worden aan het begin van elk schooljaar vastgesteld. De data staan in deze schoolgids vermeld en worden in elke nieuwsbrief nogmaals voor de komende periode gemeld.

Schooltijden

Groep 1/2:
Ma,di,do,vrij 8.45 - 11.30 uur / 12.15 - 15.00 uur
Woensdag 8.45 - 12.15 uur

Groep 3 t/m 5:
Ma,di,do,vrij 8.45 - 12.15 uur /13.00 - 15.00 uur
Woensdag 8.45 - 12.15 uur

Groep 6 t/m 8:
Ma,di,do,vrij 8.45 - 11.30 uur / 12.15 - 15.05 uur
Woensdag 8.45 - 12.00 uur

De school is elke ochtend om 8.30 uur open. Bij de ingang staat altijd iemand om de kinderen te verwelkomen. Elk kind krijgt een hand bij de deur. Na binnenkomst kunnen de drie trappen worden gebruikt om naar de lokalen te gaan. Om kwart voor negen starten we met de les. We doen een dringend beroep op uw medewerking om uw kind op tijd aanwezig te laten zijn. Het is erg storend als een kind te laat de klas binnenkomt. Mocht het toch gebeuren dat u uw kind te laat brengt, dan verzoeken wij u om niet meer mee de klas in te gaan. Het te laat komen wordt bijgehouden in de administratie van de groep. Frequente telaatkomers worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.