Voorbeelde en uitleg aanpak Bloomopdrachten van plusgroep 6

Ook plusgroep 6 en 7 hebben deze afgelopen winter een aantal weken besteed aan Bloom. Eerst heeft iedereen zelf een onderwerp uitgekozen. Daarna stelden de leerlingen met behulp van een vragenkaart van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) op elk niveau vragen over hun onderwerp. Toen die vragen eenmaal op papier stonden, hebben de leerlingen die vragen vervolgens beantwoord en hun onderwep voor de klas gepresenteerd in de vorm van een PowerPoint of Prezi. Een lang traject met veel leermomenten. Zomaar een spreekbeurt maken over je favoriete onderwerp zonder jezelf vragen te stellen zal niet meer zo snel gebeuren! Dat je met Bloom je onderwerp veel meer kan uitdiepen is duidelijk geworden.
Hieronder een voorbeeld van zo'n Bloom kaart. Deze is opgezet en uitgewerkt door Isis Wilhelm uit groep 6. De PowerPoint staat eronder. Er staat ook nog een ppt van Paula Rath die over insecten gaat.

OLYMPISCHE SPELEN

Onthouden
- Wie heeft de Olympische Spelen bedacht in de moderne vorm?
- Om de hoe veel jaar worden de Olympisch Spelen gehouden?
- Hoe veel Olympische spelen zijn er al gehouden?

Begrijpen
- Welke sporten zijn er bij de winter- en welke bij de zomerspelen?
- Wat is de hoofdgedachte achter de Olympische Spelen?

Toepassen
- Waarom worden de Paralympische spelen gehouden ?
- Leg uit wat de betekenis van de ringen en de kleuren van de ringen is.

Analyseren
- Waarin verschillen de moderne Olympische spelen van de antieke (Griekse) spelen?
- Wat zijn de overeenkomsten?
- Waarom worden er telkens nieuwe sporten aan de Olympische Spelen toegevoegd?

Evalueren
- Wat zijn de voors en tegens van de Olympische Spelen? Noem 3 van elk.
- Welke verandering(en) voor de Olympische Spelen raad jij aan?

Creëren
- Wat zou er gebeuren als de Olympische Spelen zouden worden afgeschaft?
- Bedenk een andere opzet. Gebruik daarbij je voorstellen van Evalueren.