8 juni 2016

Vandaag zijn we begonnen met levend memorie. De kinderen moesten zonder te praten paren maken, maar zij wisten niet welke sticker zij zelf op hun voorhoofd hadden. Hierdoor ontstonden er tweetallen. De kinderen mochten aan elkaar vertellen wat zij het allerleukste vinden van de activiteiten in de plusklas.
Daarna mochten de kinderen kiezen of zij verder wilden met het Levelspel of een constructie maken van bamboe stokken.

8 juni 2016
8 juni 2016
8 juni 2016
8 juni 2016
8 juni 2016