Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2016

Beste ouders/verzorgers,


Vrijdag 22 april was het zover: voor het eerst organiseerden we de Koningsspelen. Vooraf was de kersverse commissie aan het brainstormen over de vorm en de organisatie. Welke spelletjes, de ouderhulp, wat te doen bij slecht weer: van alles passeerde de revue. En als klap op de vuurpijl bedachten enkele creatieve geesten, dat het natuurlijk superleuk zou zijn als Alexander en Maxima de spelen konden openen. Ik voelde me dan ook zeer vereerd toen ik hiervoor gevraagd werd!

De voorpret vooraf was al geweldig, nog leuker werd het toen we met de bakfiets het schoolplein op reden en iedereen begon te juichen. Vooral de kleuters reageerden wat twijfelachtig: was het nou écht Maxima van wie ze een hand kregen? Grote opluchting toen ze me, ondanks de blonde pruik, herkenden! Wat een leuke dag, ik kijk nu al uit naar volgend jaar!

Ella Duijnker
directeur

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar op uw scherm, klik dan hier voor de online versie.

BELANGRIJKE DATA
20-5 Theoretisch verkeersexamen bovenbouw
20-5 start tweede ronde CITO toetsen groep 3 t/m 8
27-5 Schoolreisje onderbouw
31-5 t/m 3-6 Avond4daagse IJburg
1-6 Hoge hoed dag
3-6 open podium deel 1
10-6 open podium deel 2
15-6 Goede doelenmarkt 12.15- 13.00 uur
13-6 start 3e ronde oudergesprekken
17-6 studiemiddag team, kinderen vanaf 12 uur vrij
21-6 informatie-ochtend nieuwe ouders, 9.00 uur
23-6 Schoolreisje middenbouw groep A, B, C, D
24-6 Schoolreisje middenbouw groep F, G, H, I, J
6-7 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
8-7 Afscheidsavond groep 8 voor genodigden
11-7 Doorschuifuurtje naar nieuwe klassen 13-14 uur
13-7 Alle groepen naar het park/grote schoonmaak materiaal in de klas
15-7 Studiedag team, alle kinderen vrij
16-7 t/m 28-8 Zomervakantie
29-8 Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar

NIEUWE KINDEREN
In mei verwelkomen we Saar, Swaantje en Maxim. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS

Tanya Wieman (leerkracht 678 E) is op 13 april bevallen van haar dochter Hannah en Marjolein Eijssens (leerkracht 678 E) is op 3 mei bevallen van haar zoon Jim. Wij wensen ze een hele fijne kraamtijd toe!

Anina van Steenwijk zal na de zomervakantie onze school gaan verlaten. Anina heeft haar ontslag ingediend per 1 augustus 2016 om een wereldreis te gaan maken. Wij wensen haar heel veel plezier!

PARNASSYS EN E-MAIL
Vanuit school worden er regelmatig e-mails verstuurd vanuit het administratiesysteem Parnassys. Door een update in de software worden de mails vertraagd of helemaal niet afgeleverd. Wij kunnen niet zien of u de mail hebt ontvangen. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd uit een ander systeem, vandaar onze vraag via de nieuwsbrief: 20 mei hebben we een e-mail verstuurd met het onderwerp avond4daagse. Als deze mail niet in uw mailbox terecht is gekomen, wilt u dan een mail sturen aan administratie@obssteigereiland.nl met daarin de naam van uw kind en uw mailadressen? Dan versturen we de mail aan u via ons eigen mailsysteem en kunnen we de fout melden aan Parnassys.

SCHOOLREISJES
Op vrijdag 27 mei gaan alle onderbouwkinderen op schoolreisje naar Dierenpark Amersfoort. Aan alle ouders van de onderbouw is hierover op 18 mei een mail verstuurd met alle informatie. Mocht u deze mail niet hebben ontvangen, wilt u hiervan melding maken bij de administratie (administratie@obssteigereiland.nl)?

Op donderdag 23 juni gaan de middenbouwen A, B, C en D op schoolreisje en op vrijdag 24 juni gaan middenbouwen F, G, H, I en J. De middenbouwgroepen gaan naar Avifauna. Meer informatie over de organisatie ontvangen de ouders per e-mail.

BETALING SCHOOLREISJE
Om mee te kunnen met het reisje van de onder- en middenbouw vragen we u de volgende bedragen over te maken. Alleen als het bedrag is voldaan kan uw kind mee met het reisje!
De kosten voor het schoolreisje onderbouw 2016 bedragen dit jaar € 25 per kind. We verzoeken u het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

De kosten voor het schoolreisje middenbouw 2016 bedragen dit jaar € 22 per kind. We verzoeken u het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.
Voor ouders met een minimuminkomen is er een mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming is verkrijgbaar bij Yvonne Gelmers van de schooladministratie.

UIT DE HOGE HOED
In het kader van collegiaal uitwisselen organiseren we op woensdag 1 juni een “wisseldag”. Elke leerkracht zal op deze dag in een andere groep les geven. Ook Ella en Marjon zullen op deze dag in de klas les geven, twee collega’s nemen plaats op de stoelen van de schoolleiding! Om het extra spannend te maken voor het team, zullen we een week van tevoren lootjes trekken uit een hoge hoed. Op de lootjes staan de verschillende klassen. De kinderen worden vooraf geïnformeerd wie er op 1 juni in de klas komt.

Op deze manier ervaren de teamleden het werken in een andere klas, leren kinderen en team elkaar nog beter kennen en breiden we de werkervaring op een speelse manier uit. Natuurlijk maken we er met elkaar een leuke dag van!

AVOND 4-DAAGSE
Aanmelden voor de avond4daagse kan nog via de website: klik hier voor de website.
Ook dit jaar zal onze schoolband The Blue Montys weer optreden! Op donderdagavond verwelkomen we de lopers muzikaal op het Joris Ivensplein.

GOEDE DOELENMARKT
Op woensdag 15 juni organiseren we opnieuw een Goede Doelenmarkt. De opbrengst van de goede doelenmarkt gaat dit jaar naar onderzoek voor kinderen met de spierziekte Duchenne. Onze Daan uit de middenbouw heeft deze ziekte en we vinden het belangrijk om het onderzoek naar deze ziekte te ondersteunen (voor meer informatie kijk op www.duchenne.nl).

De kinderen maken in de klas knutsels of produkten en verkopen deze voor een klein prijsje aan hun ouders. De markt zal op het schoolplein direct na schooltijd plaatsvinden. Van 12.15 tot 12.30 uur kunnen ouders alleen de knutsels van hun eigen kind(eren) kopen. Van 12.30 tot 13.00 uur kunt u ook de knutsels van de andere kinderen kopen. Neemt u zo veel mogelijk kleingeld mee? Briefgeld zullen de kinderen niet kunnen wisselen.

ADVIEZEN EN CITO GROEP 8
De uitslag van de eindcitotoets van groep 8 is binnen. Voor zes kinderen is het advies opgehoogd na een mooie citoscore. Van de 78 kinderen hebben 4 kinderen de maximumscore van 550 behaald. Onze kinderen gaan naar de volgende schooltypen:
32 leerlingen gaan naar het VWO
10 leerlingen gaan naar HAVO/VWO
14 leerlingen gaan naar de HAVO
5 leerlingen gaan naar VMBO-T/HAVO
10 leerlingen gaan naar het VMBO-T
3 leerlingen gaan naar het VMBO-K
3 leerlingen gaan naar het VMBO-B
1 leerling gaat naar het Praktijkonderwijs

AFSCHEID GROEP 8
Dit schooljaar nemen maar liefst 78 leerlingen uit groep 8 afscheid van onze school. Vanwege de grootte van deze groep zal de afscheidsmusical, net als vorig jaar, twee keer worden opgevoerd op twee avonden: op woensdag 6 juli en op vrijdag 8 juli. Voor elke avond mogen de leerlingen van groep 8 drie personen uitnodigen. Vrijdag 8 juli maken we na schooltijd ook een uitstapje met groep 8 en eten vervolgens samen op school. Na afloop van de musical zal op vrijdagavond ook het officiële afscheid van groep 8 plaatsvinden.

SCHOOLVAKANTIES 2016 2017
Herfstvakantie 15 okt 2016 t/m 23 okt 2016
Kerstvakantie 24 dec 2016 t/m 8 jan 2017
Voorjaarsvakantie 18 feb 2017 t/m 26 feb 2017
Paasvakantie 14 april 2017 t/m 17 april 2017
Meivakantie 22 april 2017 t/m 7 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
Pinksteren 5 juni 2017
Zomervakantie 22 juli 2017 t/m 3 sept 2017

STUDIEDAGEN 2016-2017
vrijdag 23 september 2016 studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
vrijdag 14 oktober 2016 studiedag, kinderen vrij
maandag 14 november 2016 studiedag, kinderen vrij
maandag 5 december 2016 Sinterklaasfeest, kinderen vanaf 12.30 uur vrij
vrijdag 23 december 2016 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 17 februari 2017 studiedag, kinderen vrij
woensdag 12 april 2017 studiedag, kinderen vrij
donderdag 13 april 2017 studiedag, kinderen vrij
woensdag 24 mei 2017 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 30 juni 2017 studiedag, kinderen vrij
vrijdag 21 juli 2017 studiedag, kinderen vrij

VOORSCHOOL IN STEIGERTJE
De voorschoolgroepen uit de locatie IJburglaan 464 zullen vanaf 1 juni bij ons in school gehuisvest zijn. Wij werken al enkele jaren samen en vanaf juni zullen we ook in het zelfde gebouw werken. De voorschool (een ochtend- en een middaggroep) komt in ‘t Steigertje op de begane grond in het lokaal tegenover groep 345A. Wij heten het team en de peuters van harte welkom!

OUDERBIJDRAGE
Door de ouderbijdrage kunnen we op school veel extra activiteiten bekostigen. Ook de Koningsspelen en de sportdag bovenbouw zijn mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. Van de penningmeester ontvingen we het bericht dat tot nu toe door 66 % van de ouders is betaald. De ouderraad streeft naar een hoger deelnamepercentage, kijkt u ook even of u al hebt betaald? Door uw -vrijwillige- bijdrage zijn vele activiteiten mogelijk!

DIGITALE AGENDA
U kunt zich aanmelden voor de digitale schoolagenda via Google. Hierin zijn de vakanties, studiedagen, feesten, oudergesprek weken en andere belangrijke schoolse activiteiten opgenomen. Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zullen wij dit ook in deze agenda wijzigen. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de activiteiten op school. U kunt hiervoor gebruik maken van de volgende verwijzingen.

Gmail:
obssteigereiland.nl_hl99oruh7havlv2fjv75m26740@group.calendar.google.com

ICAL:
http://www.google.com/calendar/ical/obssteigereiland.nl_hl99oruh7havlv2fjv75m26740%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
U kunt het .ics bestand dat u hiermee oproept opslaan en in uw eigen agenda importeren.

HTML:
http://www.google.com/calendar/embed?src=obssteigereiland.nl_hl99oruh7havlv2fjv75m26740%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam

CULTUURPROJECTEN
Net voor de meivakantie hebben de middenbouwgroepen deelgenomen aan het project “Het papieren bootje”. Dit project werd aangeboden door De rode loper (voor meer informatie over deze organisatie, klik hier. Het witte kunstwerk naast Vrijburcht stond centraal in dit project, kinderen kregen een buitenles en gingen in de klas met klei aan de slag, geïnspireerd op de dieren die in het kunstwerk staan. Een erg leuk project!
In de komende periode brengen alle middenbouwgroepen een bezoek aan het Tropenmuseum. De kinderen bezoeken de interactieve tentoonstelling over Marokko.

GITAARLESSEN OP SCHOOL
De gitaarlessen voor groep 6 hebben we dit jaar niet aangeboden. We slaan dit jaar een groep over en geven de lessen vanaf volgend jaar in groep 7. De muziekschool Amsterdam adviseerde ons om de lessen aan kinderen in groep 7 te geven i.v.m. de motorische ontwikkeling. Meer informatie ontvangen de ouders van groep 7 via de e-mail.

SCHOOLPLEINONTWIKKELINGEN
Net voor de meivakantie hebben we opnieuw overleg gehad met het stadsdeel over de subsidie voor het schoolplein. In dit overleg bleek dat de aanvraag wordt gedaan door het stadsdeel, zij zijn de eigenaar van het openbare plein. De deadline van 15 mei werd niet haalbaar geacht, we gaan de subsidieaanvraag in de tweede tranche doen, voor half september 2016. Het ontwerp wordt in nauw overleg met alle betrokkenen gemaakt. De eerste stap is inmiddels gezet: studenten van de Academie van de stad hebben leerlingen en leerkrachten geïnterviewd over hun beeld van een mooi schoolpleinontwerp. Wordt vervolgd!

INDELING GROEPEN VOLGEND JAAR
Half juni ontvangen alle ouders per e-mail de informatie over de groepsindeling voor het volgend schooljaar. Indien u 20 juni nog geen e-mail hebt ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met de schoolleiding, dan is er iets mis gegaan met de verzending.

VERHUIZINGEN
Wij zijn bezig met de indeling van de groepen voor het volgend schooljaar. Daarbij is het van belang om de leerlingaantallen zo up to date mogelijk te houden. Zo weten we ook of er nog plek is voor zij-instromende leerlingen. Mocht u gaan verhuizen naar een ander adres waarbij het gevolg is dat uw kind(eren) onze school verlaten, wilt u dat zo snel mogelijk doorgeven aan de schoolleiding? Uw bericht ontvangen we graag op directie@obssteigereiland.nl

FIETSEN OP SCHOOLPLEIN
Verschillende ouders lieten ons weten dat de fiets van hun kind niet altijd ongeschonden op het schoolplein terug te vinden is. Er worden “grapjes” uitgehaald met de ventielen, verlichting, bellen of erger. Vervelend voor de kinderen die hun fiets stuk aantreffen na een intensieve schooldag. Wij weten niet wanneer en door wie deze grapjes worden uitgehaald en hebben uw hulp hierbij nodig, wilt u hier thuis ook over spreken met uw kind? Alvast bedankt!

*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in juni***