Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2016

Beste ouders/verzorgers,


Voorbereid op alle grapjes en grollen ga ik op 1 april naar school. Naast de gebruikelijke grapjes bij de deur valt het me eigenlijk erg mee, zo denk ik halverwege de ochtend. Wél komen er veel jarigen langs uit de middenbouw. Nietsvermoedend feliciteer ik ‘het feestvarken’, informeer ik of ze precies op deze dag jarig zijn en dan knikken ze heel serieus: ja echt op 1 april! Ik plak een sticker, schrijf op de felicitatiekaart en laat de jarige een cadeautje uitkiezen.
Wat me wel opvalt is dat ze allemaal dezelfde traktatie hebben: een chocoladezoen. Bij de tiende jarige vraag ik: “Waren de chocoladezoenen soms in de aanbieding?”. Nog steeds heb ik niets in de gaten.
‘s Middags komt de aap uit de mouw en komen de jarigen hun cadeautje weer terugbrengen, ze hadden me goed voor de gek gehouden en samen lachen we over deze supergeslaagde 1 april grap!

Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
6-4 Tuindag: schooltuin klaar maken
8-4 Toekomstfoto’s groep 8
14 en 15-4 Schoolfotograaf
19 t/m 21-4 Eindcitotoets groep 8
22-4 Koningsspelen onder- en middenbouw, sportdag bovenbouw, kinderen vanaf
12.00 uur vrij
23-4 t/m 8-5 Meivakantie
13-5 Studiemiddag team, kinderen vanaf 12 uur vrij
16-5 Pinkstervakantie
18-5 MR vergadering 19.30 uur
20-5 Theoretisch verkeersexamen bovenbouw
27-5 Schoolreisje onderbouw
31-5 t/m 3-6 Avond4daagse IJburg

NIEUWE KINDEREN
In april verwelkomen we Olivier, Gijs, Bo-Johnny, Kelvin, Jonas, Sam, Bruno en Loïs.
Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEEL
Marjolein Eijssens, leerkracht groep 678E is vanaf 14 april met zwangerschapsverlof. Helaas is er tot de meivakantie geen vervanging beschikbaar via de invalpool. Marjon van Leeuwen, adjunct-directeur, zal maandag 18 april t/m woensdag 20 april de groep leiden. Danielle Tunissen leidt op donderdag 21 en 22 april de groep. Zodra duidelijk is hoe de vervanging na de meivakantie is geregeld ontvangen de ouders van kinderen in klas 678E via de mail bericht.

Sanne Vollemans is niet op school aanwezig. In de kleuterklassen zijn momenteel veel kinderen met de waterpokken. Sanne is zwanger en heeft zelf nog geen waterpokken gehad. Besmetting tijdens de eerste periode van de zwangerschap is een ernstig risico voor de baby, Sanne blijft daarom thuis tot de meivakantie.

STAND VAN ZAKEN SCHOOLPLEIN
Goed nieuws over het schoolplein! Vanuit de gemeente Amsterdam kan de subsidie Amsterdamse Impuls Schoolpleinen aangevraagd worden. Ons schoolplein voldoet aan de voorwaarden om heringericht te worden. Met deze subsidie kan het hele schoolplein integraal worden aangepakt, inclusief het kleuterplein, de tuintjes en de speeltoestellen naast het fietspad, zodat er een geheel ontstaat. Vergroening wordt meegenomen in de aanvraag, uiterlijk 15 mei moet de aanvraag binnen zijn, u begrijpt dat we hiervoor gaan zorgen met de werkgroep schoolplein! Voor meer informatie kunt u kijken op www.amsterdam.nl/duurzamescholen.nl

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 14 en 15 april komt de schoolfotograaf de schoolfoto’s maken. Op donderdag 14 april zullen de kinderen van de onder-, en middenbouw op de foto gaan, op vrijdag 15 april zijn de kinderen van de bovenbouw aan de beurt, zal de afscheidsfoto van groep 8 gemaakt worden en zullen de foto’s van broertjes en zusjes gemaakt worden. Er zullen alleen foto’s gemaakt worden van de kinderen die bij ons op school zitten: broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten, kunnen niet op de foto. De website van de fotograaf vindt u hier.

KONINGSSPELEN VOOR ONDER- EN MIDDENBOUW
Op vrijdag 22 april organiseren we voor de onder- en middenbouwkinderen de Koningsspelen. Met sport- en spelactiviteiten op het schoolplein en in het schoolgebouw maken we er een leuke ochtend van. De kinderen komen op de normale tijd naar school, vanaf 12 uur zijn de kinderen vrij en start de meivakantie. Voor de Koningsspelen hebben we veel ouderhulp nodig, aanmelden kan via de inschrijflijst bij de klas of door een mail te sturen aan jeffreydewit@obssteigereiland.nl

SPORTOCHTEND BOVENBOUW
Voor de bovenbouwkinderen organiseren we op 22 april een sportochtend op het terrein van AFC IJburg. In tegenstelling tot andere jaren verzamelen we niet op school, de kinderen komen zelf naar het sportveld en moeten daar om 8.45 uur zijn. Om 12 uur zijn de kinderen vrij en start de meivakantie. Ook voor de sportochtend is hulp nodig, aanmelden door een mail te sturen aan elroyvanalfen@obssteigereiland.nl

ONDERHOUD STEIGERTJE EN HOOFDGEBOUW
In de meivakantie wordt het Steigertje van binnen geschilderd. De nieuwe inloopmatten liggen er al in, na de meivakantie ziet alles er weer schoon en fris uit.
In het hoofdgebouw worden in de meivakantie zes lokalen geschilderd, de laatste lokalen zijn in de zomervakantie aan de beurt, dan zijn alle lokalen in het afgelopen schooljaar geschilderd. De inloopmatten in het hoofdgebouw worden in de zomervakantie vernieuwd.

TERUGBLIK OP DANSWEDSTRIJD
Vol passie en enthousiasme lieten midden- en bovenbouwkinderen tijdens de danswedstrijd de ingestudeerde dansen zien. De deskundige juryleden, Simone Slotboom en Yvonne Gelmers waren zeer tevreden over de kwaliteit van alle dansen. De wisselbeker is dit jaar gewonnen door groep 345D van Mieke Nees en 678B van Floor Bakers en Christine de Roo!

GROEP 678C IN HET JEUGDJOURNAAL
Op woensdag 6 april werden kinderen uit groep 678C geïnterviewd over het referendum. Klik hier voor het filmpje.

TERUGBLIK OP TUINDAG
De schooltuintjes liggen er weer goed bij! Kinderen en ouders werkten hard in de tuin om de tuintjes weer onkruidvrij te maken. Alle hulpouders bedankt!

TERUGBLIK TEAM2DAAGSE
Op 23 en 24 maart verbleef het team in Strandhotel Camperduin. Het thema van de 2 daagse was “Vakmanschap is meesterschap”. Per dagdeel stond een aspect van het vakmanschap centraal. Coöperatief spel met kinderen, het expliciete directe instructiemodel, feedback geven/ontvangen en improvisatietheater passeerden de revue en natuurlijk hebben we ook veel plezier met elkaar gehad!

ABSENTEN NA ELKE VAKANTIE
Als uw kind wordt afgemeld na elke vakantie zijn wij verplicht om deze namen door te geven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stuurt dan medewerkers langs het huisadres van het kind ter controle. Als uw kind ziek thuis is, is de absentie geoorloofd. Mocht het zo zijn dat u en uw kind niet thuis worden aangetroffen, dan ontvangt u meestal een uitnodiging voor een gesprek op het kantoor van de leerplichtambtenaar. Deze maatregel is door de leerplicht genomen om luxe verzuim na elke vakantie terug te dringen.

ENGLISH SUMMERSCHOOL AMSTERDAM
Voor kinderen van 7 t/m 18 jaar vindt in Amsterdam de English Summer School plaats. In een week tijd geven kinderen een “boost” aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma. Meer informatie en aanmelden kunt u via de website, klik hier voor de link.

*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in mei***