Taxonomie van Bloom voorbeeld van leerling uit groep 8

In de winter van 2015 2016 werken de kinderen van groep 6/7 en plusgroep 8 aan onderwerpen aan de hand van de taxonomie van Bloom. Hier vindt u enkele presentaties.