Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2016

Beste ouders/verzorgers,


Net voor de Pasen is het weer zo ver: we gaan met het team op tweedaagse naar Camperduin. De voorbereidingen zijn in de afrondende fase en het programma zit inmiddels goed in elkaar.

In het team begint het al een beetje te kriebelen, de nieuwe teamleden worden aangestoken door de enthousiaste verhalen van hun collega’s en ook zij kijken uit naar de tweedaagse.
Naast de inhoudelijke onderwerpen is het minstens zo belangrijk om elkaar te zien en te spreken in een niet-schoolse sfeer. Zo bouwen we met elkaar aan de verbinding binnen het team en laden we met elkaar op voor de laatste periode van het schooljaar.

Alhoewel we naar een bekende plek gaan, houden we de spanning er nog wat in door het programma pas op het allerlaatst bekend te maken. Het worden in ieder geval een paar interessante en leerzame, maar zeker ook ontspannende en leuke dagen aan zee. Een combinatie van professionaliseren en plezier maken: het voelt als een meerdaags schoolreisje, we hebben er zin in!

Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
8-3 Start tweede serie typelessen van de Typetuin
14-3 Start tweede ronde oudergesprekken (met verslag)
16-3 Proefcito groep 8
17-3 Kangoeroewedstrijd
18-3 Danswedstrijd midden- en bovenbouw
23 en 24-3 Studiedagen team, alle kinderen zijn vrij
25 t/m 28-3 Paasvakantie
30-3 Koffie uurtje schoolleiding en klassenouders 9-10 uur
1-4 Open podium
5-4 MR vergadering 19.30 uur
6-4 Tuindag: schooltuin klaar maken, Toekomstfoto’s groep 8
8-4 Open podium
14 en 15-4 Schoolfotograaf
19 t/m 21-4 Eindcitotoets groep 8
22-4 Koningsspelen, school om 12.00 uur uit, kinderen ‘s middags vrij
23-4 t/m 8-5 Meivakantie

NIEUWE KINDEREN
In maart verwelkomen we Ravie, Mert, Mijntje, Swaantje, Elin, Victor, Luca en Esther. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEEL
Tanya Wieman, leerkracht groep 678E, gaat vanaf 23 maart met zwangerschapsverlof. Helaas is er nog geen invaller vanuit de invalpool beschikbaar, daarom zal Danielle Tunnisen voorlopig klas 678E leiden op donderdag en vrijdag tot er een invaller beschikbaar is.

De griepgolf heeft dit jaar ook onze school bezocht. Veel zieke kinderen en ook regelmatig zieke leerkrachten. In de invalpool waren geen invallers beschikbaar. Dit betekent voor ons dat we soms met veel kunst en vliegwerk de klassen opvangen en er in een week verschillende leerkrachten in de klas van de zieke collega staan en/of kinderen worden verdeeld. Geen ideale situatie wat ons betreft, we hopen dat de griepgolf snel is afgelopen en rekenen op uw begrip.

WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE
Jaarlijks wordt in maart de de Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen. Ook dit jaar doen onze plusklasleerlingen en goede rekenaars daar weer aan mee. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende landen spreken samen de opgaven af. Een week geleden stonden er ruim 138.000 kinderen aangemeld, verdeeld over 2272 scholen.
Onze school doet mee op niveau wizFUN (gr4) wizKID (gr5 en 6) en wizSMART (7 en 8). De wedstrijd is dit jaar op donderdag 17 maart. De kinderen maken de opdrachten in de eigen klas. Meer informatie vindt u op www.w4kangoeroe.nl

DANSWEDSTRIJD
Op 18 maart organiseren we de jaarlijkse danswedstrijd voor midden- en bovenbouwklassen. Bij wie mag dit jaar de wisselbeker een jaar in de klas staan? We zijn benieuwd en kijken uit naar de danswedstrijd, altijd een leuke activiteit!

TWEEDAAGSE TEAM
Op woensdag 23 en donderdag 24 maart heeft het team een studietweedaagse en zijn de kinderen vrij. Het team volgt verschillende workshops tijdens de tweedaagse. Hiermee werken we verder aan de professionalisering van het team.

TERUGBLIK OP WETENSCHAPSWEEK
We kijken met veel plezier terug op de wetenschapsweek met het thema: Op naar de sterren en daar voorbij. Een week met veel activiteiten, afgesloten met de zeer geslaagde workshopochtend. In totaal werden er 46 workshops gegeven door ouders en leerkrachten. Elk kind volgde 2 workshops. Alle hulpouders bedankt voor de hulp en inzet!

3D SCANS EN PRINTS
In de wetenschapsweek vond ook de pilot plaats rondom de 3Dfotografie. Er was veel belangstelling vanuit de media voor deze nieuwe schoolfotografie. Zo werden we in het NOS journaal vermeld en staat het onderwerp in verschillende tijdschriften. Ook IJburgtv had een filmpje, Hierbij de link om het filmpje te bekijken. http://ijburgtv.nl/artikel/20219855/primeur-op-ijburg-3d-schoolfotos
Alle kinderen hebben inmiddels het inlogkaartje mee naar huis gekregen, u kunt tot en met 25 maart de bestelling doen. De bestellingen worden in de tweede helft van april verstuurd.

TUINDAG
Op woensdag 6 april organiseren we onze jaarlijkse tuinwoensdag! Op deze ochtend willen we onze klassentuintjes klaarmaken voor de teelt van bloemen, kruiden, uitjes en nog veel meer! Al het onkruid moet daarvoor worden verwijderd. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig! Helpt u mee? Aanmelden kan via een mail naar adjunct@obssteigereiland.nl. Het is fijn als u uw eigen tuingereedschap mee kunt nemen, want wij hebben niet voldoende voor iedereen. U kunt zelf aan de slag gaan of u laten assisteren door een groepje klasgenootjes van uw kind - wat u zelf het prettigst vindt. Wij zorgen uiteraard voor koffie, thee en wat lekkers.

PLUSKLASPRESENTATIES
De kinderen in de plusklassen groep 6 t/m 8 hebben de afgelopen periode gewerkt aan de taxonomie van Bloom. Via verschillende soorten vragen verdiepen de kinderen zich in diverse onderwerpen. Onderwerpen waar de kinderen aan hebben gewerkt zijn o.a.: Newton, het speciaal onderwijs, Sesamstraat, Lego, zeeschildpadden, Lamborghini, de mens, Vincent van Gogh, slavernij, Star wars, dromen, hip hop, geld, Europese unie, Napoleon, technologie, insecten, DNA, Steve Jobs etc. Met behulp van de vragen uit de taxonomie van Bloom verdiepen de kinderen zich in de onderwerpen. Ze sluiten hun onderwerp af met een presentatie. Wilt u meer weten over de taxonomie van Bloom? Klik op de link voor een filmpje over de taxonomie van Bloom: https://www.youtube.com/watch?v=5OG2NpzQsEs

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 14 en 15 april komt de schoolfotograaf de schoolfoto’s maken. Net als vorig jaar worden de foto’s alleen gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten: broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten, kunnen niet op de foto.


*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in april***