17 februari 2016

Vandaag hebben de kinderen eerst gebrainstormd wat er allemaal in de ruimte is. De kinderen wisten al veel te vertellen over planeten, meteorieten, sterren en kraters.
Daarna hebben wij tweetallen gemaakt en zijn de kinderen met de opdracht 'teken wat ik zeg' begonnen. De kinderen zaten naast elkaar met een schot ertussen. De één vertelde wat én waar de ander iets moest tekenen. Zodra zij vijf dingen hadden getekend werd het schot weggehaald en werden de tekeningen met elkaar vergeleken.
Degene die mocht vertellen, moest er op letten dat hij duidelijk zei waar op het papier iets moest komen. De ander moest goed opletten en luisteren. Toen de tekening af was mochten de kinderen wisselen van rol.

17 februari 2016
17 februari 2016
17 februari 2016