Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2016

Beste ouders/verzorgers,


Begin februari was het plotseling zover: ook ik werd geveld door de griep! Was ik zelf al helemaal verbaasd door deze plotselinge gebeurtenis, ook de collega’s en mensen in mijn omgeving geloofden het nauwelijks:) Nu is het ook zo, dat ik nooit ziek ben eigenlijk, ik kan me de laatste keer al helemaal niet meer herinneren. Wel eens een dagje snipverkouden, maar zoals nu hoge koorts en vreselijke hoestbuien, nee ik kan het me echt niet in mijn geheugen vinden. Er zat niets anders op dan me over te geven aan deze Mexicaanse griep. Daardoor ook geen actuele introductie bij deze nieuwsbrief, maandag ben ik er weer om nieuwe inspiratie op te doen om te gebruiken voor deze plek!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
16-2 Informatieochtend voor belangstellende ouders 9.00 uur
MR vergadering 19.30 - 21.00 uur
Bovenbouw start met lessenserie Discussiëren kun je leren
22-2 Opening Wetenschapsweek
23-2 Midden- en bovenbouwkinderen 3 D scan
24-2 Workshopochtend Wetenschapsweek
25 en 26-2 Studiedagen team, alle kinderen zijn vrij
27-2 t/m 6/3 Voorjaarsvakantie
8-3 Start tweede serie typelessen van de Typetuin
14-3 Start tweede ronde oudergesprekken (met verslag)
23 en 24-3 Studiedagen team, alle kinderen zijn vrij
25 t/m 28-3 Paasvakantie
1-4 Open podium
6-4 Tuindag: schooltuin klaar maken
8-4 Open podium
19 t/m 21-4 Eindcitotoets groep 8
22-4 Koningsspelen, school om 12.00 uur uit, ‘s middags vrij
23-4 t/m 8-5 Meivakantie

NIEUWE KINDEREN
In februari verwelkomen we Luna, Hugo, Jesse en Larissa. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

UITSLAG BEVERWEDSTRIJD
Eind januari kreeg Gijs van Wieringhen Borski het certificaat van de Beverwedstrijd uitgereikt. Vanuit de 8000 deelnemers behoorde Gijs tot de beste 2 %! Hartelijk gefeliciteerd Gijs, we zijn trots op je!

De Beverwedstrijd is een landelijke informaticawedstrijd voor alle leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. De wedstrijd is ontwikkeld om kinderen kennis te laten maken met informatica. De opgaven zijn zo gemaakt dat je ze met logisch en goed nadenken kan oplossen en hebben te maken met informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Voor meer informatie over de beverwedstrijd klikt u hier

WETENSCHAPSWEEK 2016
Van 22 tot en met 24 februari organiseren we de wetenschapsweek. Het thema is dit jaar: Op naar de sterren en daar voorbij!
Maandag openen we de wetenschapsweek met alle kinderen op het schoolplein. Alle kinderen komen op de normale tijd naar school en gaan eerst naar hun eigen klas. Rond 8.50 uur komen de kinderen met de klas en hun leerkracht naar buiten en staan we in de opstelling zoals we ook bij de intocht van Sinterklaas staan. U bent van harte welkom bij de opening, wilt u dan achter de kinderen gaan staan? De openingsact wordt zingend afgesloten met het Wie-wa-wetenschapslied, daarna gaan de kinderen naar binnen.

De kinderen krijgen gedurende twee dagen allerlei lessen over de ruimte, de sterren en de planeten van de leerkrachten. In de school staat in de aula een mobiel planetarium opgesteld. Elke onder- en middenbouwklas bezoekt het planetarium voor een les.

Woensdagochtend is het tijd voor de workshopochtend: alle kinderen kunnen op deze ochtend twee workshops volgen waarin creativiteit, wetenschap en techniek in de breedste zin van het woord centraal staan. De workshops worden gegeven door ouders en/of teamleden. Mocht u nog willen helpen op deze ochtend met extra handen bij een workshop, dan bent u van harte welkom, aanmelden kan bij adjunct@obssteigereiland.nl De school is deze woensdagochtend om 12.15 uur uit (ook de bovenbouwkinderen). Wij hebben er weer heel veel zin in en zien uit naar de wetenschapsweek: Op naar de sterren en daar voorbij (Buzz Lightyear in Toy Story)!

PREMIERE 3D FOTO TIJDENS WETENSCHAPSWEEK
Door onze schoolfotograaf zijn we benaderd voor een primeur: in het kader van de wetenschapsweek én ontwikkelingen in de toekomst van de schoolfotografie hebben ze ons uitgenodigd om mee te doen als proefschool aan de pilot met 3D scanner en printer.

Op dinsdag 23 februari komt het bedrijf Nieuwe Schoolfoto met twee 3D scan-units naar onze school en scannen zij de kinderen in midden- en bovenbouw. Het resultaat is een 3D figuurtje uit de 3D printer. Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen worden gescand, per klas wordt er 1 scan geprint. De kinderen krijgen een kaartje mee met daarop een code, ouders kunnen er vervolgens voor kiezen om de scan te laten printen bij Nieuwe School foto, dit is uiteraard niet verplicht.

Naast de 3d scan zal de organisatie ook verschillende 3D printers meenemen en kunnen kinderen in de bovenbouw met de 3 D printers aan de slag onder leiding van externe trainers, zij krijgen een les in 3D printen.
Tijdens de ochtend zal er ook een presentatie zijn voor de pers. Belangstellenden kunnen tussen 10 en 15 uur ook een 3D scan laten maken in de mobiele unit op het schoolplein.
De ouders van de midden- en bovenbouwgroepen ontvangen binnenkort per mail nadere informatie.

NIEUWE TAALMETHODE STAAL
Eind januari hebben we de nieuwe taalmethode Staal (Sterk in taal)in gebruik genomen. Een interactieve, visuele en motiverende methode voor taal en spelling. Middels acht gevarieerde thema’s voor elk leerjaar (varierend van gek tot Eskimo’s, van Amsterdam tot jungle, van buitenissig tot strips, van ziekenhuis tot sport) krijgen de kinderen eigentijdse taallessen. Elk thema eindigt in een product, dat kan een spreekbeurt of een presentatie zijn, een muurkrant of collage, een gedicht of recensie enzovoort.
De periode tot de zomervakantie gebruiken we al pilotfase , na de zomer voeren we de taalmethode structureel in. Dan starten we ook met het spellingsdeel van Staal.
De eerste ervaringen zijn heel positief, zowel van de leerkrachten als van de kinderen. Wilt u meer weten over de nieuwe taalmethode? Klik hier voor meer informatie.

DANSKLASSEN EN SCHOOLKOOR
Het schoolkoor start op 17 februari opnieuw met de repetities. Ouders van kinderen in de groepen 5 t/m 8 hebben hierover inmiddels een mail gekregen. Aanmelden kan tot 15 februari naar adjunct@obssteigereiland.nl
De dansklassen voor onder-, midden en bovenbouw starten weer na de voorjaarsvakantie op maandag. De ouders ontvangen hierover binnenkort bericht.

STUDIEDAGEN TEAM
De studiedag van eind januari kende twee onderwerpen: de onderbouwleerkrachten werden door een medewerker van het Kabouterhuis geschoold in omgaan met gedragsproblemen bij kleuters. De midden- en bovenbouwleerkrachten kregen een training over de nieuwe taalmethode Staal.
De studiedagen eind februari kennen ook twee onderwerpen: de onderbouwleerkrachten gaan aan de slag met rekenenonderwijs aan kleuters, de midden- en bovenbouwleerkrachten gaan samen met De Schoolschrijver aan de slag met creatief schrijven voor kinderen.

OUDERGESPREKKEN MET VERSLAG
Na de voorjaarstvakantie start de tweede ronde oudergesprekken. Uiterlijk een dag voorafgaand aan het gesprek ontvangt u het geschreven verslag. In dit verslag vermelden we de resultaten van de CITO-toetsen die we in januari en februari hebben afgenomen. De derde ronde oudergesprekken staat gepland in juni.

BSO JOHN HADLEYSTRAAT
Tijdens de studiedagen eind februari en de voorjaarsvakantie biedt de BSO leuke activiteiten aan voor de kinderen. Van koekjesbakken tot de Voice Kids, van een filmbezoek aan het Eye tot een dansworkshop, meer info kunt u opvragen bij de BSO John Hadleystraat (in het schoolgebouw).


*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in maart***