Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2015

Beste ouders/verzorgers,


Heeft u ook zo genoten van de intocht van Sinterklaas afgelopen vrijdag? Ik in ieder geval wel, elk jaar maken we er weer een prachtig feest van.
Voor het zover is, is er nog wel wat werk te verzetten. Rond de herfstvakantie gaat de Sinterklaascommissie al aan de slag: verhaal verzinnen, acts bedenken, een draaiboek maken, de boodschappenlijsten opstellen, een “hit voor de Sint” schrijven (heeft u hem al gehoord thuis?), de hulpouders informeren, de kostuums regelen en niet te vergeten: de hoofdrolspelers boeken! Veel werk voor iedereen, team en ouders, om er uiteindelijk een geweldige dag van te maken.

Tijdens het feest deelden kleine Pietjes uit de middenbouw chocoladeletters uit aan de leerkrachten: elke Piet had een aantal letters in de zak, waarop de naam van het teamlid was geschreven. Zo kwamen ze ook bij mij. Verschillende namen passeerden al spellend de revue, op zoek naar de juiste letter, dat was hard werken voor de kleine Pieten.

‘Paul’ ging goed: : P van P –au-l zei de kleine Piet. Nee die was niet voor mij, dus de letter ging weer terug in de zak. Mijn naam was wat lastiger te lezen voor de derde groepers , dat krijg je ook met die twee ll-en in het midden! Maar met een beetje hulp van mijn kant lukte het en triomfantelijk kreeg ik de juiste chocoladeletter overhandigd. Van dat succes voor de Pietjes geniet ik dan dubbelop:)

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
4-12 Sinterklaasfeest, school om 12.30 uur uit, ‘s middags kinderen vrij
8-12 MR vergadering 19.30 uur
9-12 Inzameling voor de Voedselbank t/m 11-12
16-12 Voorstelling koor en dansklassen voor genodigden 13.15-14.15 uur
16-12 Kerstdiner, ontvangst buiten met kinderkoor om 17.10 uur, start diner 17.30
18-12 Studiedag team, alle kinderen vrij
19-12 Kerstvakantie (t/m 3 jan)
4-1 Start open dagen Voortgezet Onderwijs groep 8
7-1 Informatieavond overstap Voortgezet Onderwijs voor ouders groep 8 (20.00 uur)
11-1 start CITO toetsweken groep 2 t/m 8
20-1 GMR vergadering
25-1 Studiedag team, kinderen vrij


PERSONEELSNIEUWS
Het bevallingsverlof van Suzanne Pang Atjok (leerkracht 345H) is na de kerstvakantie afgelopen. Suzanne neemt deeltijdontslag en zal op donderdag en vrijdag in klas 345H werken. Danielle Tunnisen, de huidige leerkracht van 345H leidt de groep op maandag,dinsdag en woensdag. Welkom terug Suzanne!
Jamey van Vegten neemt aansluitend op haar bevallingsverlof haar ouderschapsverlof op, zij zal begin maart weer terugkeren in klas 1/2H op maandag, dinsdag en woensdag. Daniëlle Rannenburg vervangt Jamey gedurende het ouderschapsverlof.

FILMPJES EN FOTO’S VAN ACTIVITEITEN
Wij ontvangen de filmpjes en foto’s van het Sinterklaasfeest graag van u. Met wetransfer.com verstuurt u gemakkelijk grote digitale bestanden. Heeft u nog filmpjes en foto’s van het 10 jarig bestaan en de opening van de kinderboekenweek? Ook deze bestanden zijn welkom op directie@obssteigereiland.nl

INZAMELING VOEDSELBANK
Met de feestdagen voor de deur heeft de Voedselbank onze school gevraagd om, net als vorige jaren, houdbare producten in te zamelen. Dit jaar kunnen de kinderen van woensdag 9 december tot en met vrijdag 11 december houdbare producten meenemen naar school.
U kunt artikelen meegeven zoals gedroogde (volkoren) pasta, rijst, couscous, blikken soep, pakken sap, potten groente, lang houdbare pastasaus, olijfolie, vis in blik, bonen in blik, etc, waarvan de houdbaarheid voorlopig nog niet verstreken is. De producten kunnen door u of door uw kind(eren) in de kratten van de Voedselbank worden gedaan die beneden in het hoofdgebouw en in het Steigertje zullen worden neergezet.
Namens de voedselbank alvast bedankt voor uw bijdrage!

VOORSTELLING DANSKLASSEN EN SCHOOLKOOR
Op het aanbod voor de naschoolse dansklassen en het schoolkoor is enthousiast gereageerd door ouders en kinderen. Ruim 100 kinderen nemen deel aan deze activiteiten. De eerste lessenserie wordt afgesloten met een voorstelling in de aula voor genodigden op 16 december van 13.15 tot 14.15 uur. De ouders van onze dansers en zangers krijgen in de week van 7 december per e-mail meer informatie over de voorstelling.

KERSTDINER WOENSDAG 16 DECEMBER
Op woensdag 16 december organiseren we het kerstdiner voor de kinderen. Wilt u uiterlijk maandag 14 december uw kind een bord en bestek voorzien van naam meegeven? Voor de kerstavond zelf vragen we u om uw kind een schaaltje (graag gemerkt met naam) met lekkers (bijv. pannenkoeken, salade, prikkertjes met klein hapje etc) mee te geven voor het kerstdiner. Wij zorgen voor het drinken en de gezellige tafel.
In elke klas komt een intekenlijst te hangen waarop u kunt aangeven wat u uw kind mee gaat geven. De school is deze woensdag op de normale tijd uit. Vanaf 17.10 uur brengt het schoolkoor op het schoolplein, het ingestudeerde kerstrepertoire ten gehore. Ook dit jaar zingen alle leerkrachten mee!

De deur van het hoofdgebouw en ‘t Steigertje gaat om 17.20 uur open. Om 17.30 uur starten we met het kerstdiner in de klas. Voor de ouders is er in de hal van het hoofdgebouw een gezellige kerstborrel, georganiseerd door ouders en de ouderraad. Drankjes zijn verkrijgbaar voor een klein bedrag.

Het kerstdiner eindigt per bouw op verschillende tijden:
Onderbouw
De kleuters zijn om 18.30 klaar met het diner. U kunt om 18.30 naar de onderbouwklas gaan om nog even sfeer en overgebleven lekkernijen te proeven. Wilt u om 18.45 met uw kind naar huis gaan?

Middenbouw
De middenbouwkinderen zijn om 18.45 klaar met het diner. U kunt om 18.45 naar de middenbouwklas gaan om nog even van de sfeer te genieten en de overgebleven lekkernijen te proeven. Wilt u om 19.00 uur met uw kind naar huis gaan?

Bovenbouw
De bovenbouwkinderen zijn om 19.00 uur klaar met het diner. U bent om 19.00 van harte welkom in de bovenbouwklas om nog even van de sfeer te genieten en een vorkje mee te prikken. Wilt u om 19.15 uur met uw kind naar huis gaan?

Donderdag 17 december is een gewone schooldag. We boenen met de kinderen de klassen en ruimen op zodat we het nieuwe kalenderjaar fris en opgeruimd kunnen beginnen. Als u als ouder daarbij kunt helpen, dan bent u van harte welkom! Mailt u in dat geval even naar de leerkracht van uw kind of de klassenouder? Vrijdag 18 december zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.
Alle activiteiten en kerstversieringen zijn mogelijk dankzij de ouderbijdrage. Hartelijk dank voor uw bijdrage!


KERNPROCEDUREGROEP 8: TOCH MATCHINGSYSTEEM
In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat het matchingsysteem voor plaatsing op het voortgezet onderwijs was afgeschaft. Een kleine week na het versturen van de nieuwsbrief bleek dat dit besluit te weer werd terug gedraaid door de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van protesten van ouders is het matchingsysteem opnieuw onder de loep genomen en besproken. Eind november ontvingen we het bericht dat het matchingsysteem toch wordt gehandhaafd. Ouders van groep 8 zullen op de informatie-avond van 7 januari verder worden geïnformeerd over de procedure.

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP 8
Op donderdagavond 7 januari zijn de ouders van groep 8 van harte welkom op de informatieavond over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze avond informeren we u over de kernprocedure, het advies en de CITO toets en kunt u al uw vragen stellen over het voortgezet onderwijs. De avond vindt plaats in de hal van de school, start om 20.00 uur en zal tot 21.30 uur duren.

SCHOLIERENVERGOEDING VOOR GEZINNEN MET EEN KRAPPE BEURS
Via de gemeente Amsterdam kunnen gezinnen met een minimuminkomen in aanmerking komen voor de zgn. scholierenvergoeding. Per kind in het basisonderwijs kunnen ouders € 375 ontvangen, te besteden voor allerlei schoolkosten, maar ook voor sport, muziek en dansles.
De inkomensgrens om voor de scholierenvergoeding in aanmerking te komen is voor een gezin € 23.254 en voor een alleenstaande ouder € 22.359. Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/pakjekans

E-WASTE OP IJBURG
De leerlingen van plusgroep 8 hebben aan de organisatoren van de E-wasterace gevraagd waarom er geen elektronisch afvalpunt is op IJburg. Het volgende antwoord kwam binnen en dat willen we graag met u delen:
Er is een website en een app Shop&Drop (http://www.shopendrop.nl/ ). Via deze app kunt u precies volgen wanneer en waar u elektronisch afval op IJburg kan inleveren. Iedere tweede zaterdag van de maand staat de ‘Chemokar’ tussen 09.00u en 12.30u bij Winkelcentrum IJburg op de IJburglaan. U kunt bij de chemokar o.a. inleveren:Accu’s van voertuigen, batterijen, cartridges (leeg), klein chemisch afval, klein elektronische apparatuur (dus vergelijkbaar met wat er bij u thuis is opgehaald door onze plusklas 8),spaar- , led- en TL-lampen,verf, en medicijnen. Helpt u mee om de e-waste op de juiste plek in te leveren?

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 2015 2016
Alle extra activiteiten (Feest 10- jarig bestaan, Kinderboekenweek, voorstelling Aadje Piraatje, de bezoeken van de kinderboekenschrijvers, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest) van het afgelopen half jaar zijn bekostigd uit de ouderbijdrage. Ook de bibliotheek wordt door de ouderbijdrage bekostigd. Kijkt u ook even in uw administratie of u de ouderbijdrage hebt betaald?
Dit schooljaar bedraagt de ouderbijdrage €70 voor het eerste kind, €50 voor het tweede kind, €25 voor het derde kind en €0 voor het vierde en vijfde kind. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL04INGB0003640746 t.n.v. St. Ouderraad Montessorischool Steigereiland te Amsterdam o.v.v. voor- en achternaam van uw kind. Bij eventuele vragen kunt u contact met de ouderraad opnemen via het e-mail adres ouderraadsteigereiland@gmail.com

ADRESWIJZIGING
Heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnummer of andere adreswijzigingen? Mailt u deze dan even door aan Yvonne Gelmers van ons secretariaat: administratie@obssteigereiland.nl Zo kunnen wij u goed bereiken en zijn de gegevens in ons centrale administratiesysteem up to date. U blijft alle informatie van onze school op het juiste mailadres ontvangen.


*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in januari***