Ouder Kind Adviseur

Ouder- en kind adviseur op onze school
Iedere Amsterdamse basisschool heeft een vaste ouder- en kindadviseur, jeugdarts en jeugdpsycholoog. Aanspreekpunt is de ouder- en kindadviseur. U kunt bij Job Ravelli terecht met uw vragen of zorgen over bijvoorbeeld pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar hij kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. De ouder- en kindadviseur is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training. Indien nodig kan hij de jeugdarts of jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam betrekken.

Goed bereikbaar: in de wijk en op school
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt de ouder- en kind adviseur spreekuur in de wijk en op school. Op vrijdagochtend houdt Job inloopspreekuur op school tot half 10. Hij is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werkt hij wel samen met school.

Gezondheidsonderzoek
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen onderzocht, op school. Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR, DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.

Contact
Ouder- en kindadviseur Job Ravelli is bereikbaar via 06-34266776 of j.ravelli@oktamsterdam.nl
Meer informatie: oktamsterdam.nl.