Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2015

Beste ouders,


Op 4 september was het zover: onze school bestond 10 jaar! Een festiviteit waar veel voorbereiding in gaat zitten. Dat deden we samen met de feestcommissie vanuit het team, Dorine en het TSO bestuur voor de lunch, de ouderraad voor de t-shirts en het budget en de ouders voor het dansfeest ‘s avonds. Leuk om te zien hoe creativiteit, organisatietalent en inventiviteit opborrelen als er in korte tijd zo’n groot feest moet worden georganiseerd!

Voor de dansvoorstelling zochten we contact met CKV Today. Een week lang zag ik kinderen en leerkrachten regelmatig samen enthousiast dansen. De voorstelling was opgebouwd rondom El Pato, een vogeltje dat helemaal uit Spanje kwam.
Niemand wist waar hij was, dat is geheim…nou, bijna niemand: want alleen ik, zo vertelt het verhaal, wist dat wel!

Er is natuurlijk niets leuker dan dat verhaal voor onze jongste kinderen mee te spelen en ze mijn kantoor in te lokken. Tja en hoe zorg je er dan voor dat ze naar dat beroemde vogeltje komen kijken? Door een brief met aanwijzingen te sturen natuurlijk! In mijn kast hing een koekoeksklok én er zat een vogeltje in de boekenkast.

Al snel na het rondgaan van de brief kwamen de kleuters vol spanning in mijn kantoor binnen. En dan laat ik alles even voor wat het is en speel ik het verhaal mee en vertel ik over El Pato en zijn reis uit Spanje:) Met als klap op de vuurpijl de kast die open gaat en waar de kinderen de koekoeksklok en El Pato zien. Vol overtuiging aaien ze hem om de beurt over zijn lekkere zachte vel. De juf, Marjon en ik: wij genieten van zoveel geloof en ontzag bij onze jonge kinderen.

En natuurlijk zijn er in elke klas kinderen die me enigszins verontwaardigd aankijken en zeggen: hij is helemaal niet echt! Dan knipoog ik en heb ik een één-tweetje met een oudere kleuter: want dát is dan ons geheim!

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
07-09 Tweedaags schoolreisje bovenbouwgroep B, C en G
08-09 Tweedaags schoolreisje bovenbouwgroep A en E
09-09 Tweedaagsschoolreisje bovenbouwgroep H en i, MR vergadering
10-09 Tweedaagsschoolreisje bovenbouwgroep D en F
11-09 Studiemiddag team, alle kinderen om 12.00 uur vrij
15-09 Ontruimingsoefening
16-09 Koffie-ochtend alle klassenouders in kantoor schoolleiding 9.00 uur
23-09 Sportdag middenbouw
28-09 Klassenavond onderbouw, aanvang 20.00 uur
30-09 Sportdag onderbouw
07-10 Opening Kinderboekenweek
07-10 Voorleesontbijt
15-10 Voorleeswedstrijd midden- en bovenbouw
16-10 Studiedag team, kinderen vrij
17-10 t/m 25-10 Herfstvakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In september verwelkomen we Sebastiaan, Karim, Linde, Liyana, Thies, Camila, Fedja, Hannah en Adam. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
In september startten verschillende leerkrachten met masterstudies. De masterstudies zijn mogelijk door de toekenning van de lerarenbeurs. Tessel de Jonge is gestart met haar studie Special Educational Needs en heeft op woensdag studieverlof. Voorlopig vervangt Danielle Tunnisen voor Tessel op woensdag.
Maartje van den Heuvel is gestart met het schakeljaar als voorbereiding op haar masterstudie onderwijskunde in 2016. Maartje heeft studieverlof op donderdag, haar groep wordt op donderdag door Ellen de Rooij geleid.
Vita van den Bergh is gestart met haar eerste jaar orthopedagogiek. Zij heeft woensdag om de week studieverlof. Marije Vermeulen heeft woensdag om de week de leiding van de klas.
Linda van Son zit in haar tweede masterjaar Special Educational Needs en studeert voor rekenspecialist.

10 JARIG BESTAAN
Met heel veel plezier kijken we terug op het feest van het 10-jarig bestaan. Een muzikale start met de teamband bij binnenkomst, alle kinderen in het feest t-shirt met een 10 erop, het jubileumlied met alle kinderen op het schoolplein en de knal met het confettikanon, de zon die ging schijnen: de ochtend kon niet meer stuk!

Een grote groep hulpouders hielp met o.a. het bereiden van de lunch: 80 broden werden gesmeerd en belegd met allerlei lekkers en versierd met vlaggetjes, een echte Amerikaanse lunch voor de kinderen..
‘s Middags dansten alle kinderen vol enthousiasme op het schoolplein samen met de leerkrachten voor de ouders, een prachtig gezicht! Met wederom een knal uit het confettikanon sloten we met de kinderen de feestdag af. Het was een hele leuke dag! Voor een impressie van de dansvoorstelling kijkt u op youtube: http://youtu.be/DadSZJzbQ_Y

‘s Avonds was het de beurt aan de ouders met een dansfeest, georganiseerd door een groep enthousiaste ouders. Ook deze avond is in een fijne, relaxte sfeer verlopen. De opbrengst van de avond gaat naar het kleuterplein (rond de €1500!). In het komend schooljaar volgen meer acties om geld bijeen te brengen voor het aantrekkelijk maken van het kleuterplein.

Het gehele feest is mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de ouderraad (t-shirts,, ballonnenbogen en confettikanon) en de TSO (de Amerikaanse lunch) én alle hand- en spandiensten van de hulpouders. Heel erg bedankt voor alle hulp, ook door al deze hulp was het een onvergetelijke dag!

SPORTDAG ONDER- EN MIDDENBOUW
Op woensdag 23 september organiseren we de sportochtend voor de middenbouwkinderen, de week daarna voor de onderbouwkinderen. Er is veel ouderhulp nodig om deze activiteiten goed te kunnen organiseren. Er is in de week van 7 september een mail verstuurd over deze dag aan de ouders van onder- en middenbouwkinderen.

KLASSENAVOND OUDERS ONDERBOUW
De klassenavond voor de ouders van de onderbouw vindt plaats op 28 september van 20.00 tot 21.15 uur. De klassenavonden vinden plaats in de eigen klas. U kunt dan nader met elkaar kennis maken en de leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in de groep. We rekenen op uw komst, wilt u bij verhindering een mail sturen aan de leerkracht van uw kind?

PARKEREN TIJDENS HALEN EN BRENGEN
Wilt u in de parkeervakken parkeren als u uw kind brengt of haalt met de auto? Op deze manier blijft de verkeerssituatie rondom het schoolgebouw zo veilig mogelijk voor iedereen.

SCHOOLGIDS
Over enkele weken vindt u de schoolgids 2015-2016 op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden. In deze gids vindt u onze visie, onze werkwijze en allerlei organisatorische en praktische informatie.

ZINGEN OP IJBURG: LIEDJE EN LATTE
Vindt u het leuk om te zingen? Op woensdag 16-9, 23-9, 14-10, 28-10 en 4-11 kunt u met andere Ijburgers zingen in De Binnenwaal, Ed Pelsterpark 2. Hanne de Vrie leidt het koor, het koor start om 8.45 en duurt een uur.

*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in oktober***