Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief augustus 2015

Beste ouders,


De eerste schoolweek zit er al weer op! We draaien nu al weer op volle toeren. Ik kijk terug op een heerlijke zomer: drie weken lang in Engeland op vakantie, wandelend over de heuvels, de ‘moors’ , door bossen en over public footpaths, de hele dag in de natuur: mooi, inspannend en ontspannend.

Terug in Nederland heb ik mijn tuin aangepakt: alle oude stenen en planten eruit, een nieuw terras er in. Een hele klus, waarbij er spieren actief werden waarvan ik niet wist dat ik ze had! Een heel andere tak van sport, maar ook erg leuk en het resultaat mag er zijn. Na de schooldag geniet ik met dit mooie weer van mijn nieuwe terras en denk ik na over de dag: over de jarige kinderen, over de gesprekken van die dag en en natuurlijk ook over onze nieuwe teamleden. Want dat zijn er heel wat dit jaar: zes nieuwe collega’s om te begeleiden en in te werken, een hele klus. Het is heel erg leuk om te zien hoe enthousiast ze aan het werk zijn en ook hoe ze elkaar helpen. Zo maakten ze samen een app-groepje om snel vragen en antwoorden met elkaar te delen. De naam van de groep vinden was niet zo moeilijk, dat werd natuurlijk “ De groentjes”! Zo blijf ik ook op school in de tuinsfeer:)

Hartelijke groet
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
17-08 Eerste schooldag 2015-2016
20-08 Klassenavond bovenbouw, 20.00 uur
25-08 Klassenavond middenbouw, 20.00 uur
25-08 Ouderraadvergadering, 18.00 uur
04-09 Viering10 jarig bestaan: dansvoorstelling om 13.30 tot 15.00 uur voor alle ouders
04-09 Ouderfeest 20.30 uur in school
07-09 Tweedaags schoolreisje bovenbouwgroep B, C en G
08-09 Tweedaags schoolreisje bovenbouwgroep A en E
09-09 Tweedaagsschoolreisje bovenbouwgroep H en i
10-09 Tweedaagsschoolreisje bovenbouwgroep D en F
11-09 Studiemiddag team, alle kinderen om 12.00 uur vrij
15-09 Brandoefening
16-09 Koffie-ochtend alle klassenouders, 9.00 uur
23-09 Sportdag middenbouw
28-09 Klassenavond onderbouw. 20.00 uur
30-09 Sportdag onderbouw

NIEUWE LEERLINGEN
In augustus verwelkomen we Louisa, Arjoena, Gina, Fabian, Luna, Mason, Juan, Hidde, Ghofran, Jayden, Luca, Miruna, Julius, Olli, Lizzy, Rocco, Matthijs, Mack, Meike, Klaas, Pieter, Savannah, Salena, Lev, David, Mik, Nanna, Chantal, Safiya en Kate. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
Dit schooljaar starten we met zes nieuwe collega’s: Jeffrey de Wit (leerkracht 345A), Gabriela Prinzen (leerkracht 345B), Rianne Haeke (leerkracht 345G), Kees Tuijp (leerkracht 345i) en Karlijn van Zanten (leerkracht 678F). Yvette Lanson vervangt Suzanne Pang Atjok tijdens haar zwangerschapsverlof in groep 345H. Jamey van Vegten gaat vanaf 1 september met zwangerschapsverlof, zij wordt vervangen door Daniëlle Rannenburg op maandag, dinsdag en woensdag.

Net voor de zomervakantie kreeg David Leinwand recte Rein een nieuwe baan. David zal als onderwijsadviseur bij Novilo gaan werken en is nog 1 dag per week aan onze school verbonden. Ook intern zijn er verschuivingen: Marjon van Leeuwen (Louwe Kooijmans) is begonnen als adjunct-directeur, Elroy van Alfen is als vakdocent bewegingsonderwijs gestart, Robin Leek is de nieuwe vakdocent muziek, Bram Bakker is begonnen als leerkracht 678G, Ellen de Rooij werkt als gedragsspecialist en Mans van der Heide richt zich op de meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij wensen iedereen veel succes en een hele fijne tijd bij ons op school!

10 JARIG BESTAAN
Op 5 september 2015 bestaat Montessorischool Steigereiland 10 jaar. We vieren het 10-jarig bestaan op vrijdag 4 september. Voor de kinderen organiseren we een leuke feestdag. We sluiten de dag af met een dansvoorstelling. De dansvoorstelling wordt door de kinderen uitgevoerd voor de ouders op vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Alle ouders zijn uitgenodigd om deze dansvoorstelling bij te wonen.

‘s Avonds is er een dansfeest voor ouders in de aula van de school van 20.30 tot 00.30 uur. De opbrengst van de avond is bestemd voor de make-over van het kleuterplein.

HULP GEVRAAGD OP 4 SEPTEMBER
Op 4 september bieden we de kinderen een lunch aan op school. Hiervoor zoeken we ouders om te helpen met broodjes smeren tussen 10 en 13. U kunt uw hulp aanbieden door een mail te sturen aan Ella (directie@obssteigereiland.nl).

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN PER BOUW
Dit jaar organiseren we voor de ouders klassenavonden per bouw van 20.00 tot 21.15 uur De klassenavonden vinden plaats in de eigen klas. U kunt dan nader met elkaar kennis maken en de leerkracht vertelt over het reilen en zeilen in de groep. De klassenavond voor de bovenbouw was op 20 augustus, de klassenavond voor de middenbouw is op 25 augustus en de klassenavond onderbouw is op 28 september. We rekenen op uw komst, wilt u bij verhindering een mail sturen aan de leerkracht van uw kind?

GYMROOSTER MIDDEN- EN BOVENBOUW
Maandag: Bovenbouw A, B, C, D, E, F, H, i
Dinsdag: Middenbouw A, B, C, D, F, H, i, J
Woensdag: Middenbouw A, G, H, i, J
Donderdag: Bovenbouw B, C, D, E, F, G, H, i
Vrijdag: Middenbouw B, C, D, F, G en Bovenbouw A en G

SCHOOLREISJE BOVENBOUW
De bovenbouw gaat dit jaar op tweedaags schoolreisje van 7 september tot en met 11 september. De verdeling is als volgt:
Maandag 7 en dinsdag 8 september gaan klas B (Floor/Christine), C (Maartje) en G (Bram)
Dinsdag 8 en woensdag 9 september gaan klas A (Jetse) en E (Marjolein/Tanya)
Woensdag 9 en donderdag 10 september gaan klas H (Rozalie) en i (Laurey)
Donderdag 10 en vrijdag 11 september gaan klas D (Nicole) en F (Karlijn)\

De kosten voor het schoolreisje bedragen 60 euro per kind. Om mee te kunnen op het schoolreisje verzoeken u voor 3 september 2015 het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 tnv. Stichting Ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisje, naam kind en klas. Alleen als het bedrag is voldaan kan uw kind mee op schoolreis. De ouders van de bovenbouw hebben een mail ontvangen waarin staat wat de kinderen moeten meenemen en ook hoe u ons kunt bereiken in geval van nood. Wij wensen de leerlingen van de bovenbouw alvast heel veel plezier op het schoolreisje!

UNDELIVERABLE MAIL EN WIJZIGING GEGEVENS
In de afgelopen week kregen wij van verschillende e-mailadressen ons verzonden bericht retour, omdat het bericht niet kon worden afgeleverd. Hierdoor missen ouders belangrijke informatie. De mail wordt bijna altijd verzonden uit het administratiesysteem Parnassys. Wilt u uw spambox even controleren en Parnassys als veilige afzender noteren in uw mailbox? De afgelopen week is er aan alle ouders een bericht gestuurd met als onderwerp: oproep kandidaten MR verkiezingen én uitnodiging ouderfeest. Als deze onderwerpen niet in uw mailbox zijn afgeleverd, kan het bericht niet worden afgeleverd of staat het bericht in Spam of hebben wij geen juiste mailgegevens ontvangen. Wilt u wijzigingen in uw gegevens (mobiele nummer, telefoon werk, e-mailadres) aan de leerkracht van uw kind doorgeven én aan Yvonne Gelmers van de administratie? Yvonne ontvangt de gegevens het liefst per mail (administratie@obssteigereiland.nl). Voor alle duidelijkheid: de nieuwsbrief wordt uit een andere database verzonden.

MEMO IN DE ONDERBOUWKLASSEN
Vanaf eind augustus komen muzikanten van Memo hun instrumenten laten horen in elke onderbouwklas. Jonge en talentvolle artiesten, vaak van het conservatorium, veranderen het klaslokaal voor even in een klein theaterzaal. Tijdens een reeks voorstellingen maken de kinderen van dichtbij kennis met muziek, dans, artiesten en hun instrumenten. Waar komen de musici of dansers vandaan en wat motiveert hen? Wat was hun eerste, intense muziekervaring? De artiesten voeren de kinderen mee, en dagen de kinderen uit om écht te reageren op wat ze zien en horen.

VRIENDEN VOOR HET LEVEN
Binnenkort starten wij op school met het programma FIJN! VRIENDEN, bedoeld voor kinderen uit groep 1 en 2, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om sociaal -emotioneel sterker te worden.
In de bovenbouw starten we met het programma VRIENDEN, bedoeld voor kinderen uit groep 6 en 7 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun zelfvertrouwen te vergroten. Er zal in samenspraak met ouders, leerkrachten, kinderen en de trainers een selectie worden gemaakt. Het programma wordt begeleid door ervaren trainers, de heer Jaap Meijer van Punt P preventie en Willemien Duvekot, Ouder Kind Adviseur van onze school. Alle ouders van kinderen in groep 1, 2, 6 en 7 hebben hierover op maandag 24 augustus een mail ontvangen.

SCHOOLGIDS
Over enkele weken vindt u de schoolgids 2015-2016 op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf-bestand downloaden.

STUDIEDAGEN
11-9-2015: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
16-10-2015: STAIJ-studiedag, kinderen vrij
30-10-2015: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
09-11-2015: studiedag, kinderen vrij
04-12-2015: Sinterklaasfeest, school om 12.30 uur uit
18-12-2015: studiedag, kinderen vrij
25-01-2016: studiedag, kinderen vrij
25-02-2016: studiedag, kinderen vrij
26-02-2016: studiedag, kinderen vrij
23-03-2016: studiedag, kinderen vrij
24-03-2016: studiedag, kinderen vrij
22-04-2016: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
13-05-2016: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
17-06-2016: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
15-07-2016: studiedag, kinderen vrij

SCHOOLVAKANTIES
Herfstvakantie 17-10-2015 t/m 25-10-2015
Kerstvakantie 19-12-2015 t/m 3-1-2016
Voorjaarsvakantie 27-2-2016 t/m 6-3-2016
Paasvakantie 25-3-2016 t/m 28-3-2016
Meivakantie 23-4-2016 t/m 8-5-2016
Pinkstervakantie 16-5-2016
Zomervakantie 16-7-2016 t/m 28-8-2016

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september