Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2015

Beste ouders,


Nog een paar weken en dan gaan we allemaal genieten van onze vakantie. Het zijn hectische weken: afsluiten van het jaar, maar ook al weer vooruit kijken naar het nieuwe jaar. Schoolplan, jaarplan, jaarverslag, oudergesprekken, indeling van de groepen, de indelingsbrieven verzendklaar maken en versturen, musical oefenen, plakboeken maken, afscheid van zevenentachtig 8e groepers, poeh ga er maar aan staan. Naast deze jaarlijks terugkerende taken zochten we ook naar nieuwe leerkrachten, een hele klus dit jaar! Nieuw was het aantal sollicitatiebrieven: ruim 75 brieven stroomden mijn mailbox binnen, nooit eerder ontving ik zoveel reacties op een advertentie. En daarmee ontstond een luxe probleem: hoe selecteer je uit deze enorme stapel?

Uiteindelijk besloten we een soort speed-date te organiseren: twintig geselecteerden kwamen langs bij drie gespreksleiders en uiteindelijk spraken tien kandidaten met de sollicitatiecommissie. Proeflessen werden bekeken en beoordeeld, referenten gebeld en toen konden we weer ademhalen: Gabriela, Rianne, Jeffrey en Kees zijn de nieuwe meesters en juffen! Op naar een heerlijke zomervakantie!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
08-6 Start 3e ronde oudergesprekken
12-6 Studiedag team: alle kinderen zijn vrij
15-6 Schoolreisje middenbouw A, C, G, J
16-6 Schoolreisje middenbouw B, D, F, H, I
17-6 Koorvoorstelling voor genodigden
24-6 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
26-6 Afscheidsavond groep 8 voor genodigden
29-6 Doorschuifuurtje 13 - 14 uur naar nieuwe klassen
01-7 Alle groepen naar het park/grote schoonmaak in de klas, afscheid
Cordula/Angelique/Glenda/Guido in het park 11- 12 uur
03-7 Studiedag team, alle kinderen vrij
4-7 t/m 16-8 Zomervakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In juni verwelkomen we Sarah en Jua. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

AFSCHEID GROEP ACHT
Op 26 juni nemen we afscheid van groep acht. Solane, Juliet, Xavier, Sam, Philip, Noa, Tyrisha, Youp, Manisha, Juno, Eva, Isis, Mick, Yasmin, Yoe Be, Sem, Noa, Twan, Noelia, Denzel, Jelle, Sam, Naomi, Koos, Mijntje, Rosalie, Julia, Yoni, Benjamin, Jelle, Fienne, Nina, Lena, Youri, Ishika, Bente, Isa, Julia, Joris, Merel, Imme, Ilyas, Emna, Khurram, Ilham, Ties, Daphne, Mink, Zohar, Jakob, Mare, Renske, Bente, Silver, Philippe, Kenza, Moos, Finn, Tristan, Kris, Lina, Franka, Jeremy, Jade, Angie, Keije, Ayman, Timo, Madelief, Kasper, Kiki, Quint, Isa, Jack, Grégory, Sebastiaan, Deshawn, Sem, Luna, Donna, Tim, Orson, Samuel, Louise, Boris, Jasmijn en Tayrese zullen onze school verlaten en hun schoolcarrière voortzetten op het Voortgezet Onderwijs. Wij wensen jullie allemaal veel succes!

PERSONEELSNIEUWS
Net voor de zomervakantie nemen we afscheid van Cordula Rooijendijk (adjunct-directeur), Angelique Hop (vakleerkracht muziek), Glenda Hulshof (vakleerkracht bewegingsonderwijs) en Guido Melis (vakleerkracht bewegingsonderwijs). Cordula gaat als directeur van Montessori Kind Centrum De Amstel verder, Angelique gaat volledig op IKC Laterna Magica werken, Glenda gaat gym geven op haar oude basisschool en Guido breidt zijn uren uit op zijn andere basisscholen. We gaan ze alle vier missen, tegelijkertijd begrijpen we ook hun keuze en wensen we ze heel veel plezier en succes! Tijdens de picknick op woensdag 1 juli is er tussen 11 en 12 uur gelegenheid voor ouders en kinderen om afscheid van hen te nemen in het Diemerpark.

Marjon Louwe Kooijmans, leerkracht van groep 678G wordt per 1 augustus benoemd in de functie van adjunct-directeur en zal groep 678G overdragen aan Bram Bakker. Gabriela Prinzen, een van de nieuwe leerkrachten, neemt de leiding van groep 345B op zich.

Elroy van Alfen, leerkracht van groep 678F gaat na de zomervakantie als vakleerkracht gymnastiek verder, hij draagt zijn groep over aan David Leinwand recte Rein (leerkracht groep 345i). De groep van David wordt vervolgens geleid door Kees Tuijp, ook een van onze nieuwe collega’s.

Robin Leek, leerkracht van groep 345G gaat na de zomervakantie als vakleerkracht muziek op onze school verder, zijn groep wordt na de zomervakantie geleid door Rianne Haeke, ook een nieuwe leerkracht op onze school.

Ellen de Rooij, leerkracht van groep 345 A, verlaat de groep en gaat haar taak als gedragsspecialist verder bovenschools uitbouwen. Ellen blijft nog twee dagen aan de school verbonden. Ook Mans van der Heide verlaat groep 345A: Mans breidt haar dagen als plusklasbegeleidster uit en zal verder ondersteunende taken verrichten. Groep 345A wordt na de zomervakantie geleid door Jeffrey de Wit, ook een nieuwe leerkracht.

We heten onze nieuwe collega’s van harte welkom en wensen de kinderen veel plezier met hun nieuwe meester of juf.

PLAATSING GROEP 8 EN MATCHINGSYSTEEM
Begin juni hoorden de achtste groepers op welke school voor voortgezet onderwijs zij waren geplaatst. Dit jaar was de plaatsing extra spannend in verband met het nieuwe matchingsysteem: de computer voerde de matching uit tussen aanmelding en plaatsing. Van onze achtste groepers is 72 % op de eerste voorkeur geplaatst, 14 % op de tweede voorkeur, 11 % op de derde voorkeur, 2 % op de vierde voorkeur en 1 % op de zesde voorkeur geplaatst.

GROTE SCHOONMAAK KLASSEN
Na een jaar hard werken, zijn de materialen, kasten, stoelen en tafels in de klassen weer toe aan een grondige schoonmaakbeurt. Heeft u tijd om te helpen met het schoonmaken? Mailt u dan even met de leerkracht van uw kind(eren). Zo kunnen we het nieuwe schooljaar weer fris beginnen!

SCHILDERBEURT GEBOUW
Uit de tevredenheidsenquête kwam de verzorging van het gebouw als aandachtspunt naar voren. Vanuit het schoolbestuur is daarom budget beschikbaar gesteld voor een opknapbeurt. We starten met de pui aan de voorkant: in de zomervakantie wordt de pui van de school geschilderd. Ook de trappenhuizen krijgen een opknapbeurt.

ALLE GROEPEN NAAR HET DIEMERPARK
Op woensdag 1 juli gaan we met alle groepen naar het Diemerpark voor een gezellige ochtend. Tussen 11 en 12 uur kunt u in het park afscheid nemen van Cordula, Angelique, Glenda en Guido. U ontvangt binnenkort meer informatie via de mail over de organisatie.

OPBRENGSTEN GOEDE DOELEN
De Goede Doelenmarkt voor Wereldouders heeft maar liefst € 1690,31 opgebracht! Eind mei organiseerde de klas van meester Jetse bovendien zelf een sponsorloop voor Warchild. Daarmee haalden de leerlingen van groep 678A maar liefst ruim € 2000 op!
Door iets te doen voor een goed doel leren leerlingen dat sommige kinderen in de wereld wel wat extra’s kunnen gebruiken. Door samen iets te organiseren, kun je veel voor anderen betekenen en doen. Alle kinderen en ouders enorm bedankt!

10 JARIG BESTAAN EN OUDERFEEST
Op 5 september 2015 bestaat onze school 10 jaar! We organiseren rondom het 10-jarig bestaan verschillende activiteiten. Zo staat er ook een ouderfeest in de planning. Welke ouders willen het ouderfeest helpen organiseren? Aanmelden kan bij Ella: directie@obssteigereiland.nl

SCHOOLVAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2015 2016
Herfstvakantie 17-10-2015 t/m 25-10-2015
Kerstvakantie 19-12-2015 t/m 3-1-2016
Voorjaarsvakantie 27-2-2016 t/m 6-3-2016
Paasvakantie 25-3-2016 t/m 28-3-2016
Meivakantie 23-4-2016 t/m 8-5-2016
Pinkstervakantie 16-5-2016
Zomervakantie 16-7-2016 t/m 28-8-2016

STUDIEDAGEN
11-09-2015: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
16-10-2015: STAIJ-studiedag, kinderen vrij
30-10-2015: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
09-11-2015: studiedag, kinderen vrij
04-12-2015: Sinterklaasfeest, school om 12.30 uur uit
18-12-2015: studiedag, kinderen vrij
25-01-2016: studiedag, kinderen vrij
25-02-2016: studiedag, kinderen vrij
26-02-2016: studiedag, kinderen vrij
23-03-2016: studiedag, kinderen vrij
24-03-2016: studiedag, kinderen vrij
22-04-2016: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
17-06-2016: studiemiddag, kinderen vanaf 12.00 uur vrij
15-07-2016: studiedag, kinderen vrij

NIEUWS MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De MR heeft in de vergadering van 12 mei gesproken over de suggesties die zij van ouders kreeg via de tevredenheid enquête en wil alle invullers hartelijk danken hiervoor. In de notulen kunt u lezen welke rode draden de MR uit deze input heeft gehaald en welke acties zij hierop gaat zetten. Klik voor het jaarplan en de notulen van de MR op Medezeggenschapsraad.

Er ligt inmiddels een mooi ontwerp voor de herinrichting van het kleuterplein klaar. We zijn al een tijdje in gesprek met de Gemeente Amsterdam om hiervoor support en financiering te krijgen. We hopen dat hier binnenkort meer beweging in komt. En willen met de ouders ook aan financiering gaan werken tijdens het feest dat georganiseerd zal worden in september wegens het 10-jarig bestaan van de school.

Fokke Veldstra, voorzitter van de MR, zal na vijf mooie jaren de MR oudergeleding verlaten.
De MR oudergeleding is op zoek naar een nieuw lid. Na de zomervakantie wordt de procedure uitgezet, denkt u alvast na over eventuele kandidaatstelling?

TIP VOOR NA DE ZOMERVAKANTIE
Hardlopen terwijl de kinderen op school zijn onder begeleiding van een professionele trainer?
Iedere woensdagochtend rond 9.00 uur geeft Carla van der Klei hardlooptraining vanaf de MontessorischoolSteigereiland.Wil je aan je conditie werken, wil je lekker buiten zijn, doe dan mee! Informatie bij: Carla van der Klei (moeder van 2 ex Steigereiland leerlingen)
M 06-22757908

FIJNE ZOMERVAKANTIE
Het team van Montessorischool Steigereiland wenst iedereen een hele fijne zomervakantie. Hartelijk dank voor al uw hulp en betrokkenheid!

**De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus **