2 en 9 juni

De afgelopen twee dinsdagen stonden helemaal in het teken van mooie eindresultaten. De powerpoints, prezi's en andere producten vlogen ons om de oren. Prachtig! Het is vaak voorgekomen dat andere kinderen vroegen "hoe deed je dat nou , met die overgangen en animaties?" Dus zo wordt die kennis ook doorgegeven.
Vrijwel alle groepjes en dat waren er veel (22 in totaal!) hebben hun presentaties gegeven.
De kennisvragen en verdiepingsvragen zijn mooi uit de verf gekomen en we krijgen de indruk dat iedereen nu wel een beetje begrijpt wat het verschil is tussen een kennisvraag en een toepassingsvraag en wat de taxonomie van Bloom inhoudt. Dat vinden we heel knap. Soms vergeet je dat je te maken hebt met leerlingen van 7, 8 en 9 jaar! Vrijwel iedereen vindt dat die nu meer afweet van zijn onderwerp.
Vandaag hadden we ook nog even tijd bij een paar groepen voor een klein spelletje. Irene leert ons allemaal leuke snelle spelletjes om weer even wat energie te krijgen.
Volgende week zullen de plusklassen wat anders samengesteld zijn, omdat een deel van de middenbouw dan op schoolreis is. Er wordt nog één presentatie gegeven, maar verder zal Irene die dag voorbereiden! Het wordt weer een fijne plusklas les!

de emotie bus, Energizer!
de emotie bus, Energizer!
Paula en Merel hebben hun presentatie gegeven
Paula en Merel hebben hun presentatie gegeven