Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2015

Beste ouders,


De meivakantie ligt al weer achter ons en we maken ons klaar voor het laatste stuk van het schooljaar. Een drukke periode wat mij betreft: afronden van het huidige schooljaar en de voorbereidingen voor het komend jaar. Voor het zo ver is moet er nog wel het een en ander gebeuren: naast de formatie en de indeling van de kinderen, de jaarkalender en het schoolplan bereiden we ons voor op het afscheid van de achtste groepers, dit jaar maar liefst 87!

Maar eerst nog de avond4daagse: blij verrast kregen we een uitnodiging om met de teamband te komen spelen op een van de wandelavonden. Dat betekent voor mij dat ik het hele repertoire weer oefen, nieuwe liedjes leer én zo ook zorg voor mijn eigen ontspanning tijdens de drukke weken. Gitaarspelen vind ik erg leuk, vooral als ik dat ook met anderen kan doen. Daar heb ik het intensieve oefenen thuis graag voor over, zeker ook om het daarna met de teamband verder uit te werken. Want ik weet precies waar de beloning wacht: de blije en enthousiaste gezichten van de kinderen als ze ons na de wandeltocht zien en horen.

Bestaat er een grotere beloning? Volgens mij niet:)

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
18-5 Start tweede ronde citotoetsen groep 2 t/m 7
22-5 Schoolreisje onderbouw
25-5 Pinkstervakantie
29-5 Gitaarvoorstelling voor ouders van groep 6
2-6 ™ 5-6 Avond4daagse
3-6 Goede Doelenmarkt (12.15-13.00 uur)
8-6 Start 3e ronde oudergesprekken
12-6 Studiedag team: alle kinderen zijn vrij
15-6 Schoolreisje middenbouw A, C,G, J
16-5 Schoolreisje middenbouw B,D, F, H, I
24-6 Afscheidsmusical groep 8 voor genodigden
26-6 Afscheidsavond groep 8 voor genodigden
29-6 Doorschuifuurtje naar nieuwe klassen
1-7 Alle groepen naar het park/grote schoonmaak materiaal in de klas
3-7 Studiedag team, alle kinderen vrij
4-7 t/m 16-8 Zomervakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In mei verwelkomen we Nada, Didier, Lou, Arte, Toon, Mats, Tijmen, Imre en David. Een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst!

SCHOOLREISJES
Op vrijdag 22 mei gaan alle onderbouwkinderen met schoolreisje. Dit jaar gaan we naar de Natuurschool in Schoorl (Hargen aan Zee), waar de kinderen het programma Lang leve de eekhoorn! zullen volgen. Ook mogen de kinderen onder begeleiding spelen in een duinpan. We zullen de hele dag buiten zijn. Houd daarom rekening met het weer: zo nodig warme (regen)kleding en makkelijke schoenen of regenlaarzen. We vragen de ouders om pannenkoeken te bakken voor een gezellige lunch. Rond 16.00 uur zullen de bussen weer terug zijn op school.

Op maandag 15 en dinsdag 16 juni gaan alle middenbouwkinderen met schoolreisje. De middenbouw gaat naar de Linnaeushof. Meer informatie over de organisatie ontvangen de ouders per e-mail.

BETALING SCHOOLREISJE
Om mee te kunnen met het reisje van de onder- en middenbouw vragen we u de volgende bedragen over te maken. Alleen als het bedrag is voldaan kan uw kind mee met het reisje!
De kosten voor het schoolreisje onderbouw 2015 bedragen dit jaar €25 per kind. We verzoeken u het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.
De kosten voor het schoolreisje middenbouw 2015 bedragen dit jaar €27 per kind. We verzoeken u het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

SCHOOLVAKANTIES 2015 2016
Herfstvakantie 17-10-2015 t/m 25-10-2015
Kerstvakantie 19-12-2015 t/m 3-1-2016
Voorjaarsvakantie 27-2-2016 t/m 6-3-2016
Paasvakantie 25-3-2016 t/m 28-3-2016
Meivakantie 23-4-2016 t/m 8-5-2016
Pinkstervakantie 16-5-2016
Zomervakantie 16-7-2016 t/m 28-8-2016

De data van de studiedagen vermelden we in de volgende nieuwsbrief.

GITAARVOORSTELLING GROEP 6
Op vrijdag 29 mei laten de kinderen van groep 6 aan hun ouders horen wat ze hebben geleerd tijdens de gitaarlessen die ze sinds januari volgen. Er zijn drie presentaties:
9.30 uur: groepen G (Marjon), H (Rozalie) en E (Marjolein en Tanya)
10.15 uur: groepen B (Floor en Christine), F (Elroy) en D (Nicole)
11.00 uur: groepen I (Laurey), C (Maartje) en A (Jetse)
De voorstelling duurt ongeveer een half uur en wordt gehouden in de aula van de school. U bent van harte welkom!

AFSCHEID GROEP 8
Dit schooljaar nemen maar liefst 87 leerlingen uit groep 8 afscheid van onze school. Vanwege de grootte van deze groep, zal de afscheidsmusical, net als vorig jaar, twee keer worden opgevoerd op twee avonden: op woensdag 24 juni en op vrijdag 26 juni. Voor elke avond mogen de leerlingen van groep 8 drie personen uitnodigen. Vrijdag 26 juni maken we na schooltijd ook een uitstapje met groep 8, en eten vervolgens samen op school. Na afloop van de musical zal op vrijdagavond ook het officiële afscheid van groep 8 plaatsvinden.

UITSLAG CITO GROEP 8
De uitslag van de eindcitotoets van groep 8 is binnen. Het gemiddelde van alle kinderen van onze school is 538,7. Van de 86 kinderen hebben vijf kinderen de maximumscore van 550 behaald. Het landelijk gemiddelde is 535,3. Een mooie score dus van onze achtste groepers!

10-JARIG BESTAAN
Op 5 september volgend jaar bestaat onze school tien jaar! Dat moet natuurlijk worden gevierd. Wie wil meehelpen met het organiseren van de feestweek, kan een mail sturen naar Ella (directie@obssteigereiland.nl)

HULP BIBLIOTHEEK
Onze bibliothecaresse, Maria, probeert zo veel mogelijk kinderen de liefde voor het lezen bij te brengen. Dat doet ze met succes: dagelijks lenen steeds meer kinderen een boek in bibliotheek. Daarom kan ze inmiddels wel wat extra hulp gebruiken bij het uitlenen en terugzetten van de boeken in de kasten. Heeft u tijd om haar af en toe te helpen? Stuurt u dan een mail naar adjunct@obssteigereiland.nl.

GOEDE DOELENMARKT
Op woensdag 3 juni organiseren we weer een Goede Doelenmarkt. De kinderen maken in de klas knutsels en verkopen deze voor een klein prijsje aan hun ouders. De markt zal op het schoolplein direct na schooltijd plaatsvinden. Van 12.15 tot 12.30 uur kunnen ouders alleen de knutsels van hun eigen kind(eren) kopen. Van 12.30 tot 13.00 uur kunt u ook de knutsels van de andere kinderen kopen. Neemt u zo veel mogelijk kleingeld mee? Briefgeld zullen de kinderen niet kunnen wisselen. De opbrengst gaat dit jaar naar straatkinderen in Nicaragua via Wereldouders. Wereldouders geeft structurele hulp aan deze kinderen, door ze op te vangen in familiehuizen waar ze liefde, aandacht, verzorging, scholing en een opleiding krijgen tot ze volwassen en zelfstandig zijn.

SCHRIJVERS OP STEIGEREILAND
Anurag ten Klooster, moeder van Manisha en Sukita, heeft een boek geschreven met de titel: 'de Kunst van het Lichter Leven'.
"Dit boek bestaat uit luchtige, praktische hoofdstukjes die inspireren, die aanzetten tot verandering, die je helpen het leven lichter te leven en je gelukkiger te voelen. Aangevuld met kleurrijke pagina's met inspirerende quotes." Het boek is te bestellen via www.miraconsult.nl of bol.com

STICHTING MEELEEFGEZIN
De Stichting Meeleefgezin is op zoek naar gezinnen die kinderen van 0 tot 5 jaar die tenminste een dagdeel per week en een weekend in de maand kunnen opvangen in hun eigen gezin. De ouders van deze kinderen hebben psychiatrische problemen of persoonlijkheidsproblemen. Doel is de kinderen een veilige, stabiele opvang te geven, en de ouders even te ontlasten. Het draagt ertoe bij dat kinderen thuis kunnen blijven wonen.

Meer informatie kunt u vinden op meeleefgezin.. Op 3 juni is er een informatieavond in De Nieuwe Valerius, Amstelveenseweg 589 Amsterdam (hoofdingang is bij de ingang van parkeergarage P1, Amstelveenseweg). Aanmelden kan bij info@meeleefgezin.nl

SUMMERCAMP
Tijdens de eerste week van de zomervakantie organiseert Engels voor Bengels het Summer Camp om kinderen op een unieke wijze te laten omgaan met de Engelse taal.
D.m.v. verschillende activiteiten (Class, Sport and dance, Creativity, Stories and music en een uitstapje!) leren de kinderen op een leuke manier de Engelse taal. Het Summer Camp is van maandag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur. Op vrijdag sluit het Summer Camp af met een voorstelling en high tea voor de ouders en de officiële uitreiking van het "Summer Camp certificate".

Meer informatie vindt u op: www.engelsvoorbengels.nl/summercamp
Aanmelden kan ook rechtstreeks via: http://www.engelsvoorbengels.nl/summercamp/page3/contact.php

**De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni **