21 april

Vandaag maar weer eens echt aan de slag met onze taxonomie opdracht. Sommigen zijn zelfstandig in de klas aan het werk gegaan, anderen hebben meer moeite om tot een afspraak te komen om samen te werken. Hier kan je 40 minuten doorwerken en dan is het jammer om weer te moeten stoppen of nog even aandacht te besteden aan iets anders. Een uur is zo om! Toch wilden we nog even de aandacht vestigen op twee begrippen die bij kennis en leren van toepassing zijn, bij alle kinderen maar vaak specifiek bij kinderen met een goede intelligentie. De theorie van Carole Dweck die uitlegt dat er sprake kan zijn van een fixed mindset en een growth mindset. Aan de hand van een filmpje werd dit uitgelegd en daarna hebben we nog even gepraat wie wat herkende bij zichzelf. Heel eerlijk en met mooie voorbeelden konden sommigen uitleggen wat er soms gebeurt in henzelf als er iets niet lukt of als een ander kind iets beter weet of doet.
Deze reflectie helpt om het proces van leren te verbeteren (hopen we). Met minstens 6 laptops kunnen alle groepjes daarna aan het werk. De eerste vraag bij roofvogels is bijvoorbeeld : noem 8 roofvogels en beschrijf waar ze wonen. Dat betekent opzoeken en opschrijven (en onthouden!) Bij oceanen is dat natuurlijk: noem alle oceanen en vertel één bijzonder ding over de oceaan. Zo hebben alle onderwerpen vergelijkbare startvragen. Hard werken dus en nog even niet aan de Prezi!

eerst nog even een lesje over de vaste en de groei mindset
eerst nog even een lesje over de vaste en de groei mindset
en waarom vinden we het zo belangrijk ,dat je weet dat je meer hebt aan een groei mindset.....?
en waarom vinden we het zo belangrijk ,dat je weet dat je meer hebt aan een groei mindset.....?