Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2015

Beste ouders,


Het voorjaar is begonnen, de bomen lopen uit, de bollen komen op: de natuur verandert! Was het tijdens de tuindag eind maart nog nat en miezerig, afgelopen vrijdagmiddag borrelden we al weer buiten met het team.
Tijden van verandering, licht en ruimte, zo ook in mijn hoofd. Ruimte om te beslissen en te kiezen.

Met het aangekondigde vertrek van Cordula was het ook voor mij tijd om alles op een rij te zetten: hoe wil ik verder, wil ik nog steeds twee scholen leiden, hoe ziet volgend jaar voor mij er uit, hoe zorg ik voor meer vrije tijd? Allerlei vragen waar ik mee heb geworsteld de afgelopen periode. Tijdens de voorjaarsvakantie kon ik er met meer afstand naar kijken en heb ik de knoop doorgehakt. Hoe lastig ook om te kiezen, ik besloot om me vanaf de zomervakantie te wijden aan één school en afscheid te nemen van het Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland. Hierdoor ontstaat ruimte, zowel in mijn hoofd als in mijn weekend:)
Vanaf de zomer vindt u me weer elke dag op school bij de deur en begroet ik de kinderen.

Tot die tijd is er nog genoeg te doen op beide scholen en nog veel te genieten. En natuurlijk zoeken naar een goede opvolger voor Cordula!

Hartelijke groet,
Ella Duijnker
directeur

BELANGRIJKE DATA
9-4 Informatieochtend belangstellende ouders 9.00 uur, Hugo Rompa fotografeert de leerlingen uit groep 8
10-4 Open Podium
16-4 en 17-4 Schoolfotograaf
20-4 middenbouwgroepen bezoeken voorstelling Machtige muziek in Concertgebouw
21,22,23-4 Citotoets groep 8
22-4 Tuindag
24-4 Sportochtend bovenbouw, Studiemiddag team, kinderen om 12.00 uur vrij, geen TSO
25-4 t/m 10-5 Meivakantie
14-5 en 15-5 Hemelvaartvakantie
25-5 Pinkstervakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In april verwelkomen we Yade, Zoë, Eva, Majida, Christopher, Cadey en Lucas. Een hele fijn tijd bij ons op school toegewenst!

PERSONEELSNIEUWS
Suzanne Pang Atjok en Jamey van Vegten zijn in verwachting en gaan na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Zodra de vervang(st)ers bekend zijn berichten we de ouders van de klassen hierover.
Helaas is er ook droevig babynieuws: de zwangerschap van Sanne Vollemans werd na vier maanden zwangerschap afgebroken. Sanne is hierdoor een aantal weken afwezig geweest en start half april weer met werken. We wensen haar heel veel sterkte.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op 16 en 17 april komt de schoolfotograaf de schoolfoto’s maken. De website van de fotograaf vindt u hier.
Anders dan vorig jaar worden de foto’s alleen gemaakt van de kinderen die bij ons op school zitten: broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten, kunnen niet op de foto.

MIDDENBOUW NAAR HET CONCERTGEBOUW
Op maandag 20 april gaan alle middenbouwgroepen naar en voorstelling in het Concertgebouw.
De groep van Tessel, Mieke, Sandra, Diana en Robin vertrekken om 8.45 uur met de cultuurbus vanuit school, de overige groepen vertrekken om10.15 uur met de cultuurbus. De voorstelling heet “Machtige muziek”, kijk op https://www.youtube.com/watch?v=ZBnIIQdsNGc voor een eerste indruk.

ARCIMBOLDO KWEEK- EN KNUTSELWEDSTRIJD OP IJBURG
Wie kweekt de fleurigste bloemen? En wie de meest bijzondere bietjes en radijsjes? En wie maakt daar het mooiste kunstwerk van? Verras de medewerkers van Bloem & Zee met een kunstwerk van je eigen oogst en maak kans op de hoofdprijs: een echte appelboom!. Kom naar Bloem & Zee om zaden uit te kiezen (neem een lege eierdoos mee) en kweek zelf je zaden op. Hoe het dan verder gaat met de wedstrijd vertellen ze in de winkel. Dus snel naar Bloem & Zee!
Voorbeelden van de Arcimboldo kunstwerken vind je op de padletpagina.

TUINDAG: 22 april
Op woensdag 22 april organiseren we onze jaarlijkse tuinwoensdag. Op deze ochtend willen we onze klassentuintjes klaarmaken voor de teelt van bloemen, kruiden, uitjes en nog veel meer! Al het onkruid moet daarvoor worden verwijderd. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig! Helpt u mee? Aanmelden kan via een mail naar adjunct@obssteigereiland.nl. Het is fijn als u uw eigen tuingereedschap mee kunt nemen, want wij hebben niet voldoende voor iedereen. U kunt zelf aan de slag gaan of u laten assisteren door kinderen uit de klas van uw kind - wat u zelf het prettigst vindt. Wij zorgen uiteraard voor koffie, thee en wat lekkers. We beginnen om 9.00 uur en stoppen om 12.00 uur, maar u kunt uiteraard ook een deel van de ochtend komen helpen.

3D-PRINTER
Dankzij een donatie van Mireille Versteeg, ouder van twee leerlingen op onze school, via haar werkgever IBM, heeft onze school nu een heuse 3D-printer! Zodra we met de kinderen hebben onderzocht hoe deze werkt, gaan we ermee aan de slag. Als u zelf ervaring heeft met het printen via zo’n printer, dan houden we ons van harte aanbevolen voor een korte stoomcursus :-)

GROEPEN VOLGEND SCHOOLJAAR
Nu de school alweer negen jaar bestaat, kunnen we voor het eerst in ons bestaan het aantal groepen in de onder- midden- en bovenbouw gelijk houden. Dit betekent dat er binnen de bouwen geen kinderen naar andere klassen hoeven te worden verplaatst. Half juni versturen we per mail de brief met de klassenindeling voor volgend schooljaar.

SCHOOLREISJES
De onderbouwgroepen gaan op vrijdag 22 mei met schoolreisje. De kosten voor het schoolreisje onderbouw 2015 bedragen dit jaar €25 per kind. We verzoeken u zo spoedig mogelijk (uiterlijk 12 mei 2015) het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.
De middenbouwgroepen gaan op 15 en 16 juni met schoolreisje. De kosten voor het schoolreisje middenbouw 2015 bedragen dit jaar €27 per kind. We verzoeken u zo spoedig mogelijk (uiterlijk 1 juni 2015) het bedrag over te maken op rekening NL84INGB0000959584 ten name van Stichting ouderraad Montessorischool Steigereiland2 onder vermelding van schoolreisjes, naam kind en klas.

VERKEERSOUDER
Paul Rijnders, vader op onze school, is verkeersambassadeur voor onze school geworden. Doel van de verkeersambassadeur is om kinderen veilig van en naar school te laten kunnen gaan. Een van de taken is het signaleren van verkeersonveilige situaties. Mocht u vinden dat er dergelijke onveilige situaties rondom onze school zijn, dan kunt u mailen of bellen naar Paul: info@paulrijnders.nl, 06-20551757

SPEELGOEDINZAMELACTIE
Maak een ander kind blij met uw speelgoed!
Op 22, 23 en 24 april is in de hal (van half 9 tot 9 uur) van de school een speelgoedinzameling voor de Speelgoedbank Amsterdam. Deze organisatie zamelt speelgoed in, nieuw en tweedehands, om dit te geven aan kinderen in en rond Amsterdam van wie de ouders of verzorgers geen financiële middelen hebben om speelgoed te kopen. Als uw kind nog goed speelgoed heeft waar hij of zij niet meer mee speelt, dan hopen we dat u het wilt doneren zodat de speelgoedbank er een ander kind blij kan mee kan maken.

Speelgoed waar op dit moment vooral behoefte aan is:
- speelgoed voor kinderen van 8 tot 10 jaar
- spellen zoals Twister, Monopoly, Scrabble
- goocheldozen
- voetballen
- skateborden
- knutselmateriaal (ongebruikt)
Ook nieuw speelgoed is natuurlijk altijd welkom.

Er geldt echter ook een aantal regels:
- geen (computer)games;
- geen knuffels
- geen geweld gerelateerd speelgoed.
Meer informatie vind u op: www.speelgoedbankamsterdam.nl

NASCHOOLSE TYPECURSUS
In het nieuwe schooljaar willen we bij voldoende interesse starten met een naschoolse typecursus. De typecursus wordt gegeven via De Typetuin, een adaptief programma waarmee kinderen in eigen tempo en niveau blind leren typen (ontwikkeld door de makers van Rekentuin en Taalzee). De kinderen werken daarbij in een virtueel tuintje dat steeds meer in bloei komt te staan naarmate er meer geoefend zal worden. De oefeningen passen zich aan het niveau en de ontwikkeling van het kind aan. Kinderen zijn via De Typetuin in gemiddeld 13 weken in staat om het examen te maken en het diploma voor typevaardigheid te behalen. Voor kinderen met dyslexie kan een aangepaste normering worden ingesteld. De cursus start na de zomervakantie, met 8 klassikale lessen in een periode van 13 weken, en vijf thuisstudielessen die thuis worden gemaakt. De cursus is geschikt voor leerlingen van groep 5 tot en met groep 8. De lessen duren een uur. De kosten bedragen €110,- per cursist. Het minimum aantal cursisten is tien leerlingen, het maximum achttien. Heeft u belangstelling voor deze cursus? Stuurt u dan een mail naar adjunct@obssteigereiland.nl

MINI MUSICAL MAKEN IN DE MEIVAKANTIE
Altijd al mee willen doen met een musical? Grijp je kans in de meivakantie: van 4 t/m 7 mei organiseert Jeugdtheaterschool TIJ musical lessen voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Voor meer informatie en inschrijven: info@jeugdtheaterschooltij.nl of kijk op www.jeugdtheaterschooltij.nl

WORKSHOPS OUDER KIND CENTRUM IJBURG
Iedere maand is er in het OKC IJburg, Pampuslaan 26, een workshop Positief Opvoeden. Dit is een avond waarbij een getrainde Positief Opvoeden adviseur een opvoedprobleem bespreekt. In een groep van tien tot twaalf ouders biedt de adviseur tips en suggesties hoe ouders met het probleemgedrag van hun kind om kunnen gaan. U kijkt naar korte video's waarin wordt getoond hoe andere ouders omgaan met hetzelfde probleem en bespreekt de verschillende ideeën. Daarnaast ontvangt u een werkboek om mee naar huis te nemen, waarin simpele opdrachten en informatie staan die u thuis kunt uitproberen.
De volgende data en thema’s staan gepland:
Dinsdag 28 april 2015 van 19.00 uur tot 21.30 uur: Ruzie tussen kinderen.
Dinsdag 26 mei 2015 van 19.00 uur tot 21.30 uur: Positief winkelen.
Dinsdag 30 juni 2015 van 19.00 uur tot 21.30 uur: Leren luisteren.
Aanmelden kan telefonisch: 06-23875045 of via de mail: ijburgzeeburg@oktamsterdam.nl


*** de volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2015 ***