24 maart

Vandaag hebben we de draad weer opgepakt. Vorige keer hebben we naast de kangoeroesommen ook al wat verteld en voorbereidingen getroffen voor het maken van een werkstuk/presentatie in tweetallen. Dit keer werken we aan de hand van zogenaamde Bloom kaarten.
Dat zijn vragen kaarten die volgens de taxonomie van Bloom een onderwerp uitdiepen.
Voor de ouders die hier nog niet zelf veel van weten, kort een uitleg. Mr Bloom heeft in de jaren vijftig een denksysteem ontwikkeld van 7 niveau's. De eerste drie zijn kennis (vergaren), begrijpen en toepassen. Dit worden de lagere denkorde vaardigheden genoemd die in het onderwijs voornamelijk aan de orde komen. Onderwerpen worden echt interessant als je die vervolgens analyseert, evalueert en er iets mee creëert. Dit zijn de hogere denkvaardigheden.
De lagere denkvaardigheden heb je nodig om iets te kunnen met de hogere denkvaardigheden. Het stimuleren van de hogere denkvaardigheden is natuurlijk iets dat we in de plusklas als een uitdaging zien. Het is natuurlijk heel leuk om van alles heel veel te weten, maar wat doe je met die kennis? Hoe kan je die gebruiken op andere terreinen?
Vandaag dus een prezi presentatie van juf Irene over de taxonomie van Bloom; het vormen van tweetallen aan de hand van onderwerpen en alvast eens wat inlezen. Wat moet we opzoeken op internet en/of boeken (we hebben al gewerkt met verschillende zoekmachines); hoe gaan we het plannen (in en buiten het plusklas uur) en hoe gaan we het presenteren.
Iedereen lijkt tevreden over zijn onderwerp en met wie die gaat samenwerken. Volgende week staan hier weer 5 laptops zodat we hard aan het werk kunnen! Misschien dat er van huis uit af en toe ook meegedacht kan worden.

Vol aandacht bekijken wat iedereen als keuze 1 , 2 of 3 heeft opgeschreven, want misschien heeft die wel hetzelfde opgeschreven als ik.
Vol aandacht bekijken wat iedereen als keuze 1 , 2 of 3 heeft opgeschreven, want misschien heeft die wel hetzelfde opgeschreven als ik.
vol aandacht kijken naar de prezi met een filmpje over de taxonomie van Bloom
vol aandacht kijken naar de prezi met een filmpje over de taxonomie van Bloom
24 maart